ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Forsby socken : Kåkinds härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 48 Naturnamn : 17 Bebyggelsenamn : 63 Naturnamn : 36
Forsby (by och) sn *Lilla Alebron gränsbro Forsby by o. sn Amerika utmark
Forsby (by och) sn Brudmaderna sankt område /Se Amundtorp gods Asketorpsås ås
Forsby (by och ) sn Brudmannahöljen del av å /Se Askestorp gårdar Brudgummehöljen Saknas
Forsby (by och) sn Gammalstorpa damm sank mark Asketorp by Brudmaderna sank terräng
?Forsby socken *Gammelstorpsdalen dalgång Askestorpa kvarn kvarn Brudmannahöljen parti av Ösan
Forsby sn *Järgebron bro Aspelund lht Byggorna skogsskifte
Forsby sn /Se Lilla fallet terräng Aspetorp lht Böggera utmark
Forsby sn Lillån å Backatorp lht, f. sold.-torp Forsås höjd med sluttning
Forsby sn Lövtorpet ägomark Bjärbyholmen lht Gammalstorpa damm kvarndamm
Forsby sn Petersborg ägomark? Damstorp lht, f.d. torp Hasslumakvarnen tullkvarn
Forsby sn Skattegården ägomark Dikaretorp stuga Hasslumsbron bro
Forsby Saknas Sokullen höjd /Se Ekåsen lht Hasslumsbron landsvägsbro
Forsby sn Stora fallet terräng Eliasgården, se Locketorp Saknas Hasslumsliden lid
Forsby sn Tora vad Saknas Gammalstorp gård Höge lunde grusbacke
Forsby sn /Se *Tora vallen? gränsmärke Gammalstorp säteri Kerstinsgärdet gärde
Forsby sn /Se Tån ägomark Grönalund lht Klockhöljen fördjupning
Asketorp by Ösan å Gustavslund lht Kroareskogen skogsområde
Asketorp by   Gärdhem lht, f. sold. torp Lergärdet gärde
Askestorp gd   Hasslumsbro tullkvarn Lillebro bro
Forsby by   Huseby gård Lillån å, biflod
Forsby by   Huseby Saknas Lillån biflod
?Forsby by   Husebygård hållplats Mörtehagen hage
Gammalstorp hg   Högåsen gård Rumpen gärde
Gammalstorp hg   Karstorp gård Skallevadsängen äng
Gammalstorp hg   Karstorp gd Skultehagen hage
Gammalstorp gd   Kattemajas stuga Snafsemossen mosse
Gammalstorp hg   Klosterbons, se Lövåsen Saknas Sokullen kulle
Gammalstorp hg   Källedal hus Sokullen höjd
Gammalstorp hgd /Se   Ledet lht Sokullen höjd
Huseby gd   Lillegården gård Stockhöljen fördjupning
Huseby gård /Se   Linedal lht Säggen gärde
Huseby gd /Se   Locketorp Saknas Tutesten järnåldersröse
Huseby herrgd /Se   Locketorp gård Åremot mötet mellan Lillån och Ösan
Karstorp Saknas   Lövåsen lht Ömboån å
Karstorp gd   Mellomgården gård Ösan å
?Karstorp gd   Nolskogen gård Östan namn på Ösan
Karstorp hg   Nolskogen Saknas  
?Karstorp gd   Nolåsen torp  
?Karstorp by   Nolåsen torp  
?Karstorp by   Nyborg lht  
Lockatorp Saknas   Nydal lht  
Låckatorp gd   Nylund lht  
Nylund lht /Se   Nylund lht  
Stommen gd   Pettersberg torp  
Åkatorp gd   Pettersburg ödetorp  
Öm by   Reginetorp lht  
Öm by /Se   Sandbacken lht  
Öm by /Se   Sjötorp torp  
    Skaborga torp  
    Skattegården gård  
    Skruvbacken torp  
    Smedjebacken lht  
    Strommen gård  
    Söderborg lht  
    Söderborg lht  
    Söderlund torp  
    Sörgården gård  
    Västergården gård  
    Åbacken lht, f.d. sold. torp  
    Åkatorp gård  
    Örvadet Lilla torp  
    Örvadet, Stora torp  
    Östergården gård  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.