ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sventorps socken : Kåkinds härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 70 Naturnamn : 92 Bebyggelsenamn : 356 Naturnamn : 36
Sventorp sn Abrahamsryds björk gränsmärke Sventorp sn och by Alebäcka skog skog
Sventorp sn? Alebäcksbäcken bäck Sventorp socken och by Bastabråten skogsmark
Sventorp sn *Bergsmossen mosse Abrahamstorp äng Bastabråten skog
Sventorp sn Biudre hagen råmärke Alebäcken Saknas Brunaskogen skog
Sventorp by *Björnåsen bergsparti Alebäcken gård Brunen skogsmark
Sventorp sn /Se Björnåsen terräng Alebäcken egendom Brunen skog
Sventorp sn *Bredkärrs änghage? gränsterräng Alebäcken by, egendom Dottermossen mosse
Sventorp sn Bredängen ägomark Alekullen Saknas Finnebacken ås
Sventorp sn Bruket ängsmark Alekärr äng Frökullabäcken bäck
Sventorp sn Brunnen terräng Anderstorp lht Galgabacken höjd
Sventorp sn Brusås ägomark? Annelund hus Garpabackarna skogshöjder
Sventorp sn *Bröderhog gränsmärke? Annelund hmd Garpaliden sluttning på väg
Sventorp sn *Bröderhög gränspunkt Backborga äng Göngebron bro
Sventorp sn *Bröderhög gränsmärke Bastabråten torp Höge lunde skogbevuxen grusbacke
Sventorp sn Bröders hög råmärke allmän. Bengtstorp lht Igelstorpa gategård väg
Svenatorp Saknas Brödershög gränsmärke Björkebacken lht Kolamossaliden lid
Sventorp sn *Brödrehögen råmärke /Se Björstorp, Lilla gård Kroppedamsdammen damm
Swntatorp Saknas *Burte hög gränsmärke Björstorp, Stora gård Kusåsa brune skogsmark
Sventorp sn »Börtahögh» gränsmärke Björstorp by Larmaskogen skog
Sventorp sn *Djupedals stup? brant sluttning Björstorp, Stora gd Lillån bäck
Sventorp by och sn /Se *Doterhall råmärke /Se Blomsterhult torp Långaskede kulle höjd
Sventorp sn /Se Doterhall gränspunkt Blomsterhult Saknas Lämåsabacken ås, höjd med backstugor
Sventorp sn /Se Doterhall råmärke Bosatorp Saknas Lämmåsabacken grusås med lägenheter
?Djupedalen gräsgäld Dotterhall sten Bredängskärret äng Myramossarna mossar
Djupedalen gd /Se Dotermossen mosse /Se Brittgärdsängen lht Myramossarna uppodlade mossmarker
Doterhall, Lilla torp Dottermossen mosse Brittgärdsängen Saknas Myramossen? uppodlad mosse
Erikstorp kyrkoherdeboställe Dottermossen mosse Broholm lht Möskamossen moss- och skogsmark
Fröbäcken gd /Se Dottermossen mosse Brostugan lht Rallaskogen skog
*Halingtorp Saknas Dottermossen mosse /Se Brusås torp Ryttaremossen mosse
?Halvarstorp gd Dottermossen mosse Brusås Saknas Rävskinnsliden lid
*Hielstorp = Igelstorp? by Dottermossen mosse Bråten by Rävskinnsliden vägsluttningm nu borta, myr
*Holmgertorp t Dottermossen mosse Bråten, Lilla Saknas Römossarna skogbevuxen missmark
Igelstorp Saknas Fallaskogen skog Bråten, Lille gård Rörmossarna skogbevuxen mossmark
Igelstorp by *Furstämmebron? gränsbro Bråten, Stora gård Smalorebacken äng
Igelstorp by *Fäbron gränsbro Bäckaskog stuga Stöpen, Västra häradsallmänning
?Igelstorp by Gammalstorpa damm sank mark Dagstorp gård Tolvskillingsvägen väg
Igelstorp by /Se Garpabackarna terräng Daltorp gård  
Igelstorp gdr /Se Getryggen jordvall /Se Daltorp gd  
Knistad gods /Se Gubbabacken höjd Damstorp Saknas  
Lindåsen by Görgebron bro Djupedalen gård  
Lindåsen by Hammarsfall sank mark Djupedalen gd  
Lunden gd. Hultamossen sank mark Dotterhall lht  
Lunden gd Hägnet terräng Dotterhall torp  
Lämåsbacken lhter /Se *Högelunnemossen mosse Dottermossen lht  
?Rydingstorp gd *Högelunnemossen mosse Dungen lht  
Stockerhult gd /Se *Järpån å Ebbetorp lht  
Stommen säteri Kavelbron gränsbro Enekullen lht  
Stommen gd Klåvasten sten, råmärke Erikslund lht  
Suntetorp sn Kusåsa bro Saknas Erikstorp gård  
Suntetorp sn Källegärdet ängsmark? Erikstorp kyrkoherdebost.  
Suntetorp hg, förr socken Lidske kulle kulle Fallet (Fallen) torp  
Suntetorp förr egen sn, nu gård /Se Lilla fallet terräng Fjällakvarn kvarnlht  
Suntetorp förr egen sn, nu by Lillån å Fjällakvarnen kvarn  
Suntetorp f. egen sn Lindåsen Saknas Flugebo torp  
Suntetorp förr sn, nu by Långaskede kulle höjd Flugebo Saknas  
Suntetorp gd /Se Lövbacken terräng Framnäs, Stora gård  
Sutorp, se Suntetorp f. egen sn, nu förenad med Sventorp *Midskogs rör ? gränsmärke Fredsdungaråsen äng  
Sventorp by och socken Petersborg ägomark? Friborg ålderdomshem  
Sventorp by Rallebäcken bäck Fridhem lht  
Sventorp by *Runehall gränsmärke? Fridhem lht  
Sventorp by Runnehall gränssten Fritstorp äng  
Sventorp by Runnehall råmärke Frostemyren Saknas  
?Sventorp by *Runnestenar råmärke /Se Frostamyran gård  
Sventorp by Rydingstorps spång gångbro Frostamyran gd  
Sventorp gd Rydingstorps sten gränsmärke Fröbäcken gård  
Sventorp poststation /Se Rydingstorpa sten råmärke Fröbäcken gd  
Sventorpsby poststation /Se *Rörmossebron gränsbro Frökullen gård  
*Torkillarydh gd Rörmåsse bro råmärke Furudal lht  
*Torkillaryd Saknas *Rörmossen mosse Fåfängan torp  
Ulvstorp gd Rörmossen mosse Gatugården torp  
  *Samlidsröret gränsmärke Geijelund äng  
  *Skabergsröret gränsmärke Genstigen, se Mon, Store Saknas  
  *Skensiken? å Gottorp lht  
  *Skillnadssiken sankmark Granbacken lht  
  Smalarebacken ägomark Granhult torp  
  Smygen terräng Granstorp äng  
  *Stockerhults gaturör gränsmärke Grönevall gård  
  Stockerhults rör råmärke Gröntomten gård  
  Stora fallet terräng Gröntomten Saknas  
  Storskogen skog Gubbero Saknas  
  Stöpen kronoallmänning Gärdhem lht  
  Svarvarebacken terräng Görgebron gård  
  *Sventorpsröret gränsmärke Görgebrona gd  
  Säterkullen ängsmark Haga, Nya lht  
  Tranemossen mosse Hagalund lht  
  Tranemossen mosse Hagen hus  
  *Tuvmossen mosse Hallebacka lht  
  Tuvemossen mosse Halledal lht  
  *Ulva bron gränsbro Hallelund lht  
  Årängen ängsmark Hallstenstorp lht  
  Ösan å Hallstentorp Saknas  
  sÖsan å Halvarstorp gård  
    Halvaredstorp Saknas  
    Hulan traktnamn  
    Hulan gård  
    Hulan Saknas  
    Hulan, se Hulan traktnamn  
    Hulan, se Hulan traktnamn  
    Hulefallet, se Hulan traktnamn  
    Hulefallet äng  
    Hult, se Toratorp gård  
    Hult, se 1 Toratorp Saknas  
    Hult, Lilla lht, f. torp  
    Hultamarken Saknas  
    Hultamarken jord  
    Hultamossen, Västra torp  
    Hulängen lht  
    Hulängen Saknas  
    Humlebron gård  
    Humlebron gd  
    Hälledal lht  
    Häradsallmänningen Västra Stöpen samfällighet  
    Hästhagen torp  
    Hästhagen hage  
    Igelsborg lht  
    Igelstorp gårdar  
    Igelstorp by  
    Jakobstorp lht  
    Jan Månsgården, se Suntetorp Saknas  
    Janstorp äng  
    Johannesberg lht  
    Johanstorp lht  
    Jonsbo Saknas  
    Jonsbo gård  
    Jonslund, se 1 Knösamossen Saknas  
    Jonslund, se Knösamossen Saknas  
    Jonstorp ?gård  
    Kaggelstorp gård  
    Kaggelstorp Saknas  
    Karlsberg, se Vägabolet Saknas  
    Karlslund torp  
    Karlslätt torp  
    Kavelbron Saknas  
    Kavelbron gård  
    Kavelbron gd  
    Klacken intäkt  
    Klockarebacken Saknas  
    Klockarebacken lht  
    Klockarebacken Saknas  
    Knista egendom  
    Knistad gård  
    Knutsberg (Knuseberg) torp  
    Knösamossen Saknas  
    Knösamossen gård  
    Knösamossen gd  
    Kokärret äng  
    Kongsryd, Lilla gård  
    Kongsryd gårdar  
    Kongsryd, Stora gård  
    Korsbacken hus, f. torp  
    Kristinetorp gård  
    Kristinetorp gd  
    Krogen, se Sandkrogen Saknas  
    Kroken gård  
    Kroken gd  
    Krontorp lht  
    Krontorp intäkt  
    Kroppedammen gård  
    Kroppedammen gd  
    Kroppetorp äng  
    Kullamossen (Kolamossen) gård  
    Kullamossen gd  
    Kullen lht  
    Kungsryd, Lilla Saknas  
    Kungsryd, Stora Saknas  
    Kusåsen gård  
    Kusåsen kaptensbost.  
    Kvarntorp gård  
    Kvarntorp gd  
    Kvarntorp gård  
    Kvistebo äng  
    Kyrkobacken, se 1 Klockarebacken Saknas  
    Kyrkobacken Saknas  
    Kyrkoslätten äng  
    Källeberg lht  
    Källedal lht  
    Källegärdet lht  
    Källetorpet gård  
    Källtorp Saknas  
    Källetorpet gård  
    Källhulan, se Hulan traktnamn  
    Källhulan torp  
    Kärretorpet, se Källetorpet Saknas  
    Lamåsa- och Tranemossemarken, se 2-3 Lämåsamarken Saknas  
    Lamåsen torp  
    Lansbo lht  
    Larstorp lht  
    Ledet lht, f. torp  
    Liden gård  
    Liden Saknas  
    Lindhem lht  
    Lindåsen, Lilla gård  
    Lindåsen, Stora gård  
    Lindåsen, Stora Saknas  
    Loftet torp  
    Loftet Saknas  
    Lugnås lht  
    Lundby lht  
    Lundby Saknas  
    Lunden gård  
    Lunden gd  
    Lunnebacken lht  
    Lyckan, Stora och Lilla Saknas  
    Långaskede, Lilla gård  
    Långaskede, Stora gård  
    Långaskede gårdar  
    Långemossen lht  
    Lämåsabacken ås, höjd med backstugor  
    Lämåsabacken Saknas  
    Lämåsamarken Saknas  
    Lövbäcken torp  
    Lövingberg lht  
    Lövsbo lht  
    Mainiemi lht  
    Marielund lht  
    Mellomgården gård  
    Mellomåsen Saknas  
    Mobacken lht  
    Mon, Lilla torp  
    Mon gd  
    Mon, Store torp  
    Myggebo f.d. torp  
    Myremossen, se Hulan traktnamn  
    Myremossen äng  
    Myren, se Frostamyran Saknas  
    Månstorp, se Dungen lht  
    Möskamossen f.d. torp  
    Mösket Saknas  
    Nolhaga torp  
    Noltorp, Lilla gård  
    Noltorp gårdar  
    Noltorp, Stora gård  
    Nolåsen lht  
    Nolåsen Saknas  
    Nolängen lht  
    Nolängen hus  
    Nordenlund lht  
    Nordliden lht  
    Nybacken lht  
    Nyborg lht  
    Nybygget lht  
    Nybygget lht  
    Nyholm, se 1 Jonsbo Saknas  
    Nyholm Saknas  
    Nyholm gård  
    Nyholm, Norra intäkt  
    Oxelbacka, se Hulan Saknas  
    Olofsgården, se Suntetorp Saknas  
    Perstorp lht  
    Petersborg lht  
    Petersborg Saknas  
    Piggatorp gård  
    Piggatorp frälsesäteri  
    Prästadagstorp, se Dagstorp Saknas  
    Prästgården Saknas  
    Ralla Saknas  
    Rallen torp, nu försvunnet  
    Rickerstorp, se Sandbäcken lht  
    Risabäcken Saknas  
    Risabäcken lht  
    Rom mosse  
    Rovhägnen Saknas  
    Ruderna, se 1 Urpås Saknas  
    Runneberg gård  
    Runneberg Saknas  
    Ruderna, se Vipås Saknas  
    Rydningstorp gård  
    Rydingstorp frälsesäteri  
    Ryttaremossen lht  
    Ryttaremossen intäkt (och mosse)  
    Rävshult gård  
    Rävshult f. kron.indr.löjtn.bost.  
    Rävstorp gård  
    Rörsmossen äng  
    Salås torp  
    Sandberget torp  
    Sandbacken lht  
    Sandbäcken lht  
    Sandhulan lht  
    Sandkrogen torp  
    Sandkrogen Saknas  
    Sandliden intäkt  
    Sandvadsbacken torp  
    Sandåsen hmd  
    Sjöstugan Saknas  
    Skaborga Saknas  
    Skaggås, se Skaborga Saknas  
    Skattebo lht  
    Skattegården gård  
    Skogslund lht  
    Skrivaregården gård  
    Skruvabacken bebyggelse  
    Skånhagen torp  
    Skånhagen, se Hulan traktnamn  
    Sköttlabacken Saknas  
    Smalorebacken f.d. torp  
    Smalorebacken Saknas  
    Smedjebacken Saknas  
    Smedsikan intäkt  
    Smygen Saknas  
    Sofieberg lht  
    Solhem lht  
    Stockerhult gård  
    Stockerhult gd  
    Stommen, se Suntetorp Saknas  
    Stommen gård  
    Strupen Saknas  
    Strävås Saknas  
    Stubbarp, Lilla Saknas  
    Stubbarp, Stora lht  
    Stubberud gård  
    Stubberud Saknas  
    Stöpen, Västra, se Häradsallm. Västra Stöpen fastighet /Se  
    Suntetorp gård  
    Suntetorp by  
    Suntetorp Saknas  
    Sågen torp  
    Säterdalen lht  
    Säterkullen gård  
    Säterkullen säteri  
    Taxlebo Saknas  
    Tegellund Saknas  
    Toratorp gård  
    Toratorp gd  
    Toratorp Saknas  
    Tornsberg, se Friborg Saknas  
    Tranemossemarken, se 2-3 Lämåsamarken Saknas  
    Tranemossamarken torp  
    Tranemossen, se Hulan traktnamn  
    Tranemossen lht  
    Tranemossen Saknas  
    Trädesängen torp  
    Trädesängen Saknas  
    Urpås Saknas  
    Vaholm lht  
    Vallen stuga  
    Vassen torp och äng  
    Vasängen lht  
    Vasängen Saknas  
    Vipås äng  
    Vägabolet lht  
    Vägabolet Saknas  
    Västergården gård  
    Västergården gård  
    Årängen gård  
    Årängen gd  
    Åsen lht  
    Älebäcken eller Alebäcken, se 1 Alebäcken Saknas  
    Älemarken mosse  
    Älemossen mosse  
    Äspelund Saknas  
    Äspelund lht  
    Örvadet Saknas  
    Ösanå gård  
    Östergården gård  
    Östtorp lht, f. sold.t.  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.