ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tibro köping : Kåkinds härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 116 Naturnamn : 152 Bebyggelsenamn : 683 Naturnamn : 78
Kyrkefalla sn Abrahamsryds björk gränsmärke Kyrkefalle sn Berteströmmen? fall
Kyrkefalla sn Adamslyckan ägomark Kyrkefalla socken Bron allmänningsbro
Kyrkefalla sn *Adrebarsten råmärke /Se Kyrkefalla förr sn, nu del av köping Bråterna terräng
Kyrkefalla sn Barnö, Stora el. Lilla ö Abrahamsryd gård Bålahagen hag- och ängsmark
Kyrkefalla sn /Se Barnö, Lilla terräng Abrahamsryd gd Bårsliden lid
Kyrkefalla sn Barnö, Stora terräng Alkärrsbro Saknas Driftahultet delvis odlad skogsmark
Kirkiofalla Saknas Barnö, Stora o. Lilla öar? /Se Alekärrsbron, St. o. Lilla lhter Drågerna bälte med dyjord
Kyrkefalla sn Bråten ängsmark Alekärrsbron lägenhet Dårdisjön tjärn
Kyrkefalla sn Bäckängen sank mark Alhem lht Fallahagarna skog, förr betesmark
Kyrkefalla sn Dilebacken ängsmark? Almängen hmd Getaryggen ås
Kyrkefalla Saknas Dottermossen mosse Anderstorp lht Gisslekullen kulle
Kyrkefalla sn Dårdisjön sjö Anderstorp gård Grenamon skog
Kyrkefalla f. sn *Ekemossen mosse Anderstorp gd Gärebäcken bäck
Kyrckefalla Saknas Fallabäcken bäck Anneberg torp Gärebäcken bäck
Kyrkefalla sn Fallahagen terräng Annedal lht Gäresjön sjö
Kyrkefalla sn Flotteboskogen skog Annedal torp Götarshemsdammen kvarndamm
Kyrckjofalla Saknas Fröstorpabäcken bäck Arvidstorp lht Hallamon skog
Kyrkefalla förr sn /Se *Furstämmebron? gränsbro Arvidstorp Saknas Hallamon skogsmark
Kyrkefalla sn /Se Gastås terräng Aspelund lht Helvetesbacken höjd
Kyrkefalla gäll Saknas Getabron bro Aspelund torp Helveteshult skogsmark
Anderstorp gd Getaryggen höjdsträckning Aspetorp lht Holkarna källa
Anderstorp gård /Se Getaryggen ås Aspetorp torp Holken källa
Assarby by /Se Getaryggen terräng Assarby gård Honungshålorna sänka
Assarby by /Se Gisslekullen kulle Assarby säteri Hultet skogsmark
Backa Saknas Grenamon terräng Assarbytorp, se Helgestorp Saknas Härsberget bergstrakter
Backen gd Gråbomossen sank mark Axellund lht Härstapinan skogsmark
Baggebolet gd Gråhall stor sten /Se Axtorp lht Hönebo holme holme
Balteryd gd /Se Gråhall terräng Backen gård Jubberudliden backe
Balteryd gd /Se Gråhall stor sten /Se Backen gd Järnåsberget högt berg
Bosgårdhen Saknas Gråhall sten /Se Backmanstorp lht Katemohäsen kulle
?Brandstorp gd Gäddkällan källa Backmanstorp torp Katerydmossen mosse
Brimsatorp Saknas Gärebäcken bäck Baggahultet hmd Kattemohäsen backe
Brobool Saknas Götarshemsdammen sjö Baggebo torp Klintaliden lid
Brobolet gd Hallamon terräng Baggebolet (Baggebo) gård Klintaliden landsvägssluttning
Flottebo säteri *Haneskälla råmärke Baggehult torp Komossen mosse
Friggesby gd /Se Haraberget berg Balteryd gård Kurumen? biväg
Friggesby gd /Se *Harpekulle berg Balteryd gd Kurummen väg
Friggesby gd /Se *Hjärpekulle gränsmärke Balteryd hpl Lagåsamon skog
Fröbäcken lht /Se Hjärpkullen höjd Basut lht Limbodammen vattensamling
Fröstorp Saknas Hulegropen terräng? Basut torp Mosseboberget berg
Fröstorp by Hultadammen sjö Bengtstorp gård Nilsa döde ställe i skogskant
Fröstorp by Hultet skogsområde Bengtstorp lht Orrebomossen mosse
Getabromossen gd /Se Härsberget berg Berget lht, f. sold. t. Perstorps mosse mosse
Graffwen Saknas Hästapinan terräng Bjökelund lht Prästabråten? del av Bråtarna
Graven gd *Hästebacka Saknas /Se Björkedalen lht Pulsagategården väg
Gåre by /Se Hästebacka lokalitet /Se Björkedungen torp Pulsavägen väg
Götarshemmet gård /Se Hästekulla lokalitet /Se Björkelund lhter Pökebron bro
Häggetorp hg *Högre ådrebergs sten råmärke /Se Bjökelund torp Pökeliderna landsvägslider
Heggatorp Saknas Hönebo holme holme Björkelund lht Rudan? skogsmark
Häggetorp hg Ingridskällan källa Björkestorp lht Salabäcken bäck
Häggatorp beb. Johanstorp ägomark Björkestorp lht Segerstorpa källa källa
Hängola hus /Se Jonstorp terräng Björkäng lht Skrubbabacken backe
Hönabol Saknas Jonstorpsmossen sank mark Blomberg, se Johanstorp Saknas Skräppan uppodlat område, förr slåttermark
Hönebolet gd Järnåsaberget höjd Blomberget Saknas Skålamossen mosse
Ingelsby säteri *Järpekulle kulle Brahus hmd Smulebergsbäcken bäck
Ingelsby by /Se Järpekälla källa /Se Brakelund lhter Sonabron bro
Ingelsby hgd /Se Järpe källa källa /Se Brakelund torp Sonabron landsvägsbro
Ingelsby by /Se Katemohäsen terräng Brandstorp gård Spåbackarna höjder
Jubberud by /Se Katerydmossen mosse Brandstorp gd Spänabäcken bäck
?Järnåsen kronoegendom Katerydmossen mosse Brinken Saknas Strupen vägkors
Järpås torp /Se Katerydmossen sank mark Brobacken lht Sörsågedammen dammar
Karlshaga by Kavelbron gränsbro Brobacken Saknas Sörsågens damm damm
Kateryd by /Se Kilahagen ängsmark? Brobacken lht Tassaliderna sluttningar på skogsväg
Kårstorp Saknas Klintaliden terräng Brobolet gård Tibron bro
Kårtorp by Kohagen ängsmark? Brobolet gd Tidan å
Måsaboda Saknas Kuska-gummornas terräng Broholm lht Tidan å
Mossebo gd Kvarndammen sjö Broholm Saknas Tidskogen område
Mossebo by Lagläsarevadet sank mark Brokvarn lht Tolsbybäcken bäck
Olofsby gd /Se Lagåsamon terräng Brostugan Saknas Trulsa bro bro
Olofsby gd /Se Limbodammen sjö Brotaledet hmd Tummamossen mosse
Orboll Saknas *Lådda ödetorp /Se Bråtaledet torp Tuppasten(en) flyttblock
Orrebolet by Långemobäcken bäck Brotorp(et) lht Tärnen skogstrakt
Pökan Saknas Långemon ägomark Brovik lht Tärnen dyig tjärn
Pökan säteri Långholmarna ägomark Brovik lht Tärnåsen höjd
?Ruder hg Långsjömossen ägomark Bråta utmark Vabackabäcken bäck
?Ruder by *Medskogbäcksröret gränsmärke Bråtan lht Älgaråsasjön sjö
*Rudet Saknas *Midskogs rör? gränsmärke Bråtan Saknas Öasjön sjö
Rwdith Saknas Modersbrunn brunn? Bråtastugan lht Ösjön sjö
Salen Saknas Mosseboberget Saknas Bråtastugan torp  
Salen gd *Myckelholmsvad råmärke /Se Bråten lht  
Salen gd *Nilsa torps spång gångbro Bråten (Bråta) lht  
Salen gd /Se Nissa döde skogsmark Brännhult gård  
Smwlabergh Saknas Nitan Saknas /Se Brännhult gd  
Smuleberg gd *Nykleholmen, se Tidö gränspunkt Bränningen gd  
Smuleberg gd /Se *Nyckleholmsvad gammal gränspunkt /Se Bränningen lht  
Språttebo gd Orrebomossen (o. Dottermossen?) mosse (mossar?) Brötetorp, se 1 Humstenstorp Saknas  
Spynafalla Saknas Orremossen sank mark Brötatorp, se Humstenstorp Saknas  
Spännefalla gd Oxhagen terräng Bäckadal hmd  
Stöpen kronoallmänning Perstorps mosse mosse Bäckedal torp  
?Tibro by *Ringerör gränsmärke Bäckafalla torp  
Tibro kvarn Rydingstorps sten gränsmärke Bäckaskog lht  
Tibro köping Rävlingemossen äng /Se Bäcken torp  
Tibro köping /Se Rävlingemossen äng /Se Damsmossen äng  
Tolsby by /Se *Rörmossebron gränsbro Damsråsen mosse  
Tolsby by /Se *Rörmossen mosse Diket lht  
Torp Saknas Salabäcken bäck Drevängen äng  
Tyda bro quern Saknas Sandtorpamossen sank mark Drågerna Saknas  
Valterängen lht? /Se Sandvadet terräng Dungen hus  
Åreberg hg Segerstorp terräng Edet Saknas  
Åreberg hrgd? Segerstorpa källa källa Ekebacken lht  
Åreberg Saknas Skarakälla källa /Se Enebacken lht  
Åreberg hg Skarmossekullen höjd Enebacken Saknas  
Åreberg gd /Se *Skaramossekulle kulle Enelund lht  
Åreberg herrgård /Se Skaramossen mosse /Se Eneskogen gård  
Åreberg gd /Se Skaramossen mosse Eneskogen gd  
Åreberg egendom /Se *Skaramossen mosse Eriksdal lht  
Årebolet gd /Se Skaramossen mosse /Se Rikslund lht  
Älgarås by »Skarmasakulle» gränsmärke Finnabacken Saknas  
Elgarås by Skräppan ägomark Flottebo gård  
Elgerås Saknas Skvallerbäcksröret gränsmärke Flottebo säteri  
Älgarås by ?Skålamossen mosse Flottebo, Lilla lht  
Älgarås by Smeatorp äng s.k. /Se Fredriksberg lht  
Älgarås by /Se Sonabron bro Fredriksberg torp  
Älgarås by /Se *Stockekälla källa /Se Fredstorp gård  
Älgarås by /Se *Stoke källa källa /Se Fredstorp gd  
Älgarås by /Se Storrås terräng Fridborg torp  
  Svärds ägomark? Fridhem lht  
  »Sär åsen» gränsmärke Fridhem lht  
  *Säråsen berg Fridhem lht  
  Sörsåge damm sjö Fridhem torp  
  *Söråsen ås Friggesby Saknas  
  Tibrobäcken bäck Friggesby gård  
  *Tibroröret gränsmärke Friggesby säteri  
  Tidan å *Fröbäcken lhter  
  *Tideåröret gränsmärke Fröbäcken Saknas  
  *Tidö råmärke /Se Fröstorp by  
  Tidö gränspunkt /Se Fröstorp gårdar  
  Tidö gränspunkt /Se Furulund lht  
  Tomtabacken höjd Furulund lht  
  Tummamossen sank mark Fågelviken gård  
  Tuppastenen sten Fågelviken gd  
  Tärnen sjö Förstugumossen äng  
  Tärnåsen skogsområde Getebro äng  
  Vasagärdet, Västra ägomark Getebromossen äng  
  Vasagärdet ägomark Glädjen torp  
  *Wasslösa odlingsvall o. åker /Se Gottland torp  
  Vitebromossen sank mark Granelund lhter  
  *Ådrebergs sten råmärke /Se Granelund hmd  
  *Årebergsröret gränsmärke Granholmen lht  
  *Årebergs stora sten sten /Se Granvik lht  
  Åreboskogen skog Gravafors Saknas  
  Åsen ängsmark? Graven gård  
  Älgaråsasjön sjö Graven gd  
  Älgaråsasjön sjö Graven by med såg  
  *Älgaråsa vad vad Grenahagen Saknas  
  *Älgaråsavad vad Grönelund lht, f.d. sold. torp  
  *Äskemossen mosse /Se Gröngind statstuga  
  *Äskamossen mosse /Se Grönagrind torp  
  *Äskamossen mosse /Se Gröngrind arbetarbostad  
  Öasjön sjö Grönhult gård  
  Öasjön Saknas Grönhult by  
  Ödtorpet ägomark Grönhult torp  
    Gustavsberg lht  
    Gustavsro lht  
    Gäre gård  
    Gäre gd  
    Gökabacken hus, borta  
    Gökamossen äng  
    Gökstorp, se Gökabacken Saknas  
    Götarshemmet gård  
    Götarshemmet gd  
    Götarshemmet gård  
    Haga lht  
    Hagalund torp  
    Hagastrand lht  
    Hagastugan hus  
    Hagastugan torp  
    Hagbäck lht  
    Hagen lht  
    Hagen Saknas  
    Hagen lht  
    Hagåsen gård  
    Hagåsen säteri  
    Hallan Saknas  
    Hallen torp  
    Hammaren lht  
    Haragården Saknas  
    Hedvigsnäs lht  
    Hedvigsnäs Saknas  
    Hedås lht  
    Heinola torp  
    Helgestorp torp  
    Helgestorp Saknas  
    Helgestorp gård  
    Hjärpås Saknas  
    Holma lht, f. sold. t.  
    Holmagården hmd  
    Holmstugan Saknas  
    Holmås lht  
    Homängen lht  
    Holmängen Saknas  
    Holstein lht  
    Holstein torp  
    Hulegropen hus  
    Hulegropen Saknas  
    Hulemosselagg se 1 Järnön Saknas  
    Hultet lht  
    Hultet Saknas  
    Hultet lht  
    Hultängen lht  
    Humstenstorp Saknas  
    Humstenstorp (Humstorp) gård  
    Humstenstorp gd  
    Häggatorp gd  
    Häggetorp Saknas  
    Häggetorp Saknas  
    Häggetorp gård  
    Häggås, Lilla torp  
    Häggås Saknas  
    Häggås Stora lht  
    Hägnestugan gård  
    Hägnestugan gd  
    Hägnola hus  
    Häljestorp Saknas  
    Häradsallmänningen Västra Stöpen samfällighet  
    Hästhagen torp  
    Hästhagen torp  
    Högåsen lht  
    Högåsen Saknas  
    Hönebolet (Hönebo) gård  
    Hönebolet gd  
    Hörnet lht  
    Hörnet Saknas  
    Ingelsby gård  
    Ingelsbytorp, se 1 Häljestorp Saknas  
    Ingelsbytorp, se Helgestorp Saknas  
    Jakobstorp Saknas  
    Janstorp Saknas  
    Johannesberg lht  
    Johannesberg Saknas  
    Johannelund lht  
    Johannelund lht  
    Johanstorp gård  
    Johanstorp gd  
    Johanstorp lht  
    Jonsbacken gård  
    Jonsbacken torp  
    Jonsberg lht  
    Jonsberg torp  
    Jonsbo(da) gård  
    Jonsboda gd  
    Jonslund gård  
    Jonslund gd  
    Jonstorp torp  
    Jonstorp gd  
    Jonstorp lht  
    Jonstorp gård  
    Jubberud gård  
    Jubberud gd  
    Järnåsen gård  
    Järnåsen gd  
    Järnön Saknas  
    Järnön lhter  
    Järnön gd  
    Järpås torp  
    Karilund lht  
    Karlsberg lht  
    Karlsberg Saknas  
    Karlsbro Saknas  
    Karlshaga gårdar  
    Karlshaga by  
    Karlshagaby hp  
    Karlsholm hmdar  
    Karlsholm Saknas  
    Karlskog lht  
    Karlsskog Saknas  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Karlsro Saknas  
    Karlsten lht  
    Karlssten Saknas  
    Karlstorp hmd  
    Karlstorp gd  
    Karlstorp gård  
    Karlstorp beteshage  
    Karlstorp lht  
    Karlsvik lht  
    Katebrunn gård  
    Katebrunn gd  
    Kateryd gård  
    Kateryd gd  
    Katrineberg hmd  
    Katrineberg Saknas  
    Kilamossen gård  
    Klacken Saknas  
    Klacken äng  
    Klintan Saknas  
    Klintarna försvunnet torp  
    Klinten torp  
    Klockarebolet klockarbost.  
    Knartås lht  
    Knartås Saknas  
    Kohagen torp  
    Kohagen Saknas  
    Kojan Saknas  
    Kolahult lht  
    Kolahult Saknas  
    Komossen äng  
    Korsgården lht  
    Korsgården lht  
    Korsgården Saknas  
    Korsmad hus  
    Korsmaden Saknas  
    Korsmadskroken Saknas  
    Kostnadskroken, se Korsmadskroken Saknas  
    Kostnadskroken (Kroken) gård  
    Krafthult lht  
    Krafthult Saknas  
    Krigsbergen Saknas  
    Krigsholmen lht  
    Krigsholmen Saknas  
    Kristinelund Saknas  
    Kroken, se Kostnadskroken gård  
    Kroken, se Korsmadskroken Saknas  
    Kronkvarnen lht  
    Kronokvarn kvarn  
    Kullavik lht  
    Kullen Saknas  
    Kyrkefalla socken  
    Kyrkliden lht  
    Kyrkliden Saknas  
    Kyrkobruket lht  
    Kårtorp gårdar  
    Kårtorp by  
    Källbergslyckan åker  
    Källebacka lhter  
    Källebacken, se Kättlabacken Saknas  
    Källebacken Saknas  
    Källebäcken lht  
    Källebäcken Saknas  
    Källebäckstorp lht  
    Källedal lht  
    Källedal lht  
    Källedalen Saknas  
    Källefall lht  
    Källefall Saknas  
    Källsholm lht  
    Källstorp lht  
    Källstorp Saknas  
    Källsängen hmd  
    Källsängen Saknas  
    Källeängen lht  
    Källängen lht  
    Källtorpet, se 1 Marielund Saknas  
    Kärret torp  
    Kättlabacken hmd  
    Laggaretomten gård  
    Laggaretomten indr. skogvaktarbostad  
    Lagåsatorp lht  
    Lagåsen gård  
    Lagåsen gd  
    Larstorp lht  
    Larstorp Saknas  
    Larstorp bebyggelse  
    Larstorp hmd  
    Ledstorp lht  
    Ledstorp Saknas  
    Lerstugan beb.  
    Lerstugan beb.  
    Lidbäck (=Lybäck) torp  
    Liden hus  
    Liden lht  
    Liden gd  
    Lillebacken lht  
    Lillebacken Saknas  
    Lillegården gård  
    Lilleholmen lht  
    Lilleholmen Saknas  
    Lille mossen, se 1 Svartedyn Saknas  
    Lillemossen äng  
    Lilleskogen lht  
    Lindesberg lht  
    Lindtorpet hmd  
    Ljungby lht  
    Ljunghagen lht, f.d. torp  
    Ljunghagen Saknas  
    Lundbacken lht  
    Lundby Saknas  
    Lunnahultet gård  
    Lunnahult gd  
    Lybäck lht  
    Långemon lhter  
    Långemon Saknas  
    Långemossen, se Långemon lhter  
    Lövhult lht  
    Lövhult Saknas  
    Lövsta lht  
    Lövtorpet lht  
    Lövtorpet Saknas  
    Lövås hmd  
    Lövåsen lht  
    Lövåsen Saknas  
    Lövåsen lht  
    Lövängen lht  
    Lövängen Saknas  
    Marieholm Saknas  
    Marielund Saknas  
    Marielund lht  
    Mickelstorp gård  
    Mickelstorp gd  
    Midskogsten lht  
    Midskogsten Saknas  
    Mockenholm hmd  
    Mohemmet lht  
    Mohemmet Saknas  
    Moholm lht  
    Moholm torp  
    Mon lht  
    Mon Saknas  
    Mon, Lilla hmd  
    Mon lht  
    Mossebo gård  
    Mossebo gd  
    Mossebro Saknas  
    Mossås lht  
    Motorp lht  
    Motorpet Saknas  
    Mullerikrog försvunnen lönnkorg  
    Målarebacken lht  
    Målarebacken Saknas  
    Månstorp lht  
    Möllersvad, Möllersvad torp  
    Nilsatorp lht  
    Nilstorp Saknas  
    Nitan Saknas  
    Nolfall lht  
    Nolfall Saknas  
    Nolgården, se Fröstorp Saknas  
    Nolgården, se Ruder Saknas  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolgården gård  
    Nolhagarna, se Abrahamsryd Saknas  
    Nolslätt Saknas  
    Nolsågen Saknas  
    Nolängen hus  
    Nolängen Saknas  
    Nordfröstorp namn på Fröstorp  
    Nybacken lht  
    Nybacken gd  
    Nybacken lht  
    Nyberget lht  
    Nyberget Saknas  
    Nyborg hus  
    Nyborg Saknas  
    Nybygget hus  
    Nybygget Saknas  
    Nybygget gård  
    Nydala lht  
    Nydala Saknas  
    Nyelsborg lht  
    Ny Elfsborg torp  
    Nygård hmd  
    Nyhagen lht  
    Nyhagen Saknas  
    Nyhemman hmd  
    Nyholm Saknas  
    Nylund lht  
    Nylund lht  
    Nylund lht  
    Nylund lht  
    Nyskogen lht  
    Nytorp lht  
    Olovsberg lht  
    Olovsby gård  
    Olovsby gd  
    Olovsbyfall lht  
    Olovsbyfall Saknas  
    Olovstorp (Olstorp) hmd  
    Olovstorp Saknas  
    Olovstorp lht  
    Olstorp hus  
    Orrebolet (Orrebo) gård  
    Orrebolet gårdar  
    Orrebomossen Saknas  
    Oskarsberg lht  
    Oskarsberg torp  
    Oskaredal lht  
    Oxhagen torp  
    Paradiset Saknas  
    Paradiset lht  
    Paradiset torp  
    Perstorp Saknas  
    Perstorp, Lilla lht  
    Perstorp, Stora lht  
    Petterborg hmd  
    Pickatorp Saknas  
    Pickatorp gård  
    Pickatorp gd  
    Pilås lht  
    Pilås Saknas  
    Prästgården gård  
    Pökan säteri  
    Pökan gård  
    Pökan, Lilla lht  
    Pökan gård  
    Radbostad lägenheter  
    Risa Saknas  
    Risa torp  
    Rosendal lht  
    Rosenhaga lht  
    Rosenlund lht  
    Rottendal lht  
    Ruder gård(ar)  
    Ruder egendom  
    Rågbråtafallet skogstrakt  
    Rågbrötafallet och Klacken, se 1 Klacken Saknas  
    Rävligemossen sankmark  
    Salen gård  
    Salen gd  
    Salen gård  
    Sandbacken Saknas  
    Sandbäcken lht  
    Sandhem lht  
    Sandholmen lht  
    Sandliden lht  
    Sandstugan lht  
    Sandvadet lht  
    Sandvadet Saknas  
    Sandåsen lht  
    Sandåsen gård  
    Sandåsen gd  
    Sandängen lht  
    Sinnaretorpet eller Tideberg, se 1 Tideberg Saknas  
    Sinnaretorpet, se Tideberg Saknas  
    Skansen hus, borta  
    Skansen Saknas  
    Skattegården gård  
    Skogen lht  
    Skogsbacken lht  
    Skogsborg torp  
    Skogsdalen lht  
    Skogsdalen Saknas  
    Skogshyddan hus  
    Skogsgropen lht  
    Skolebacken lht  
    Skräddaretorp lht  
    Skräddaretorp Saknas  
    Skräppås lht  
    Skräppås Saknas  
    Slättäng hmd  
    Slättäng Saknas  
    Smeatorp Saknas  
    Smedjehagen lht  
    Smuleberg gård  
    Smuleberg gd  
    Snickarebo lht  
    Snickarebo Saknas  
    Snippen Saknas  
    Snugget torp  
    Snugget Saknas  
    Sofielund lht  
    Solbacken lht  
    Solhaga lht  
    Sorkås hmd  
    Sparrebacken torp  
    Språttebo gård  
    Språttebo gd  
    Spänneboda lht  
    Spännefalla gård  
    Spännefalla gd  
    Spännefalla gård  
    Spännehult (Spänahult) hmd  
    Spännahult Saknas  
    Stenbacken lht  
    Stenbacken Saknas  
    Stenbäcken lht  
    Stenliden lht  
    Stenliden Saknas  
    Stentorpet gård  
    Stentorpet indr. hejdridarebost.  
    Stenåsen gård  
    Stenåsen gd  
    Stenåsen lht  
    Stigstaholm lht  
    Storängen hmd  
    Strömshaga lht  
    Strömsholm lht  
    Stumpatorp gård  
    Stumpatorp gd  
    Stöpen, Västra, se Häradsallm. Västa Stöpen fastighet  
    Stöpen, Stöpel härads- (förr kronoallm.)  
    Sundsborg lht  
    Svaneberg lht  
    Svartedyn Saknas  
    Svensbro lht  
    Svenstorp Saknas  
    Svärtedyn äng  
    Söderfröstorp namn på Fröstorp Sörgården  
    Söderlund lht  
    Södervik lht, f. sold. t.  
    Sörbylund lhter  
    Sörgården, se Ruder Saknas  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörgården, se Fröstorp Saknas  
    Sörgården gård  
    Sörstugan Saknas  
    Sörsågen lht  
    Sörsågen Saknas  
    Tibro gårdar  
    Tibro by  
    Tibro municipalsamhälle  
    Tibro Lilla, se Lillegården Saknas  
    Tibro Skattegården Saknas  
    Tidaborg lht  
    Tidaholm skogvaktarbost.  
    Tidala Saknas  
    Tidavad Saknas  
    Tidavad lht  
    Tideberg Saknas  
    Tideberg säteri  
    Tideberg (Tiberg) gård  
    Tidhaga lht  
    Tidskogen lht  
    Tidåsen gård  
    Timstorp Saknas  
    Tiåsen gd  
    Tjuvö(n) äng  
    Tolsby by  
    Tolsby, Lilla gård  
    Tolsby, Stora gård  
    Tolshult lht  
    Tomten lht  
    Tomten Saknas  
    Torrbacken Saknas  
    Torrebacken torp  
    Torsryd gd  
    Tubberud Saknas  
    Tubberud gård  
    Tubberud gd  
    Tubrink Saknas  
    Tyskagården gård  
    Tyskatorp Saknas  
    Täppan äng  
    Täppan Saknas  
    Täppan torp  
    Tärna Saknas  
    Vadbacka lht  
    Vabacka Saknas  
    Vakstugan Saknas  
    Vakten lht  
    Vakten Saknas  
    Vallbergsmossen äng  
    Vallbäcken gård  
    Vallbäcken gd  
    Vallstugan Saknas  
    Valterängen hmd  
    Valterängen Saknas  
    Vasen lht  
    Vasen Saknas  
    Vilhelmsro lht  
    Vägen lht  
    Vägen lht  
    Västerby Saknas  
    Västerängen Saknas  
    Ålstugan Saknas  
    Åmansstugan Saknas  
    Åreberg Saknas  
    År(e)berg gård  
    Åreberg egendom o. f.d. bruk  
    Årebolet gård  
    Årebolet gd  
    Åsen torp  
    Älgarås by /Se  
    Älgarås, Lilla gård  
    Elgarås gårdar  
    Älgarås, Stora gård  
    Älgudden del av Orrebomossen  
    Elgudden skogvaktarboställe  
    Älvängen lht  
    Ängastugan lht  
    Ängastugan Saknas  
    Ängen lht  
    Äspedal lht  
    Ödetorp Saknas  
    Ödetorpet torp  
    Ön lht  
    Örvadet Saknas  
    Östankyrke torp  
    Östendal Saknas  
    Östendal (Österdal) lht  
    Östergården gård  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.