ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Friels socken : Åse härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 73 Naturnamn : 73 Bebyggelsenamn : 89 Naturnamn : 71
Friel sn Boxmossen kärr /Se Friel socken Bockeberget berg
Friel sn Brännorna sankmark Frielsbölingar inbyggarbeteckning Bruareberget berg
Friel by Båckerås kärr /Se Anderstomt bebyggelse Brännera mark och skog
Friel sn Darrehall berghäll i sjö Björkliden läg. Brännvinskullen berg
Friel sn Darren skär Boxmossen försv. torp Böckersberg berg
Friel sn /Se Darren udde i Vänern? Bredemossen hus Darren skär
Friel sn Dättern vik Bryngel Börjes- el. Börje Eskilsgården bebyggelse Drottningskullen berg
Friel by, sn Ekekullen terräng Böckersgården bebyggelse Friels ora mark
Friel by Frielsbäcken å Börjesgården Saknas Friels å å
Friel sn Frielsbäcken bäck Digrid bebyggelse Fädreven väg
Friel sn Frielsbäcken bäck Digrid bebyggelse Geten skär
Friel sn Frielsbäcken bäck Erik Persgården bebyggelse Geteviken vik
Frijel Saknas Frielshaga terräng Erstorp bebyggelse Getterna skär
Friel sn Friels ora skogsmark Esstorp, se Erstorp Saknas Gladtäppan kyrkoallmänning
Friell, Frigell Saknas Friels ora skogsmark Finnagården bebyggelse Henstorpeberget berg
Friell Saknas Friels ora mark Finnagården, Lilla läg. Holmen allmänning
?Friel sn Friels ora terräng Friel bebyggelse Hunnekullen berg
Friel, Frijel Saknas Friels ora skogsmark Fredriksberg läg. Hålgatorna bergspass
Friel sn Friels ora skog? Fridhem läg. Höberget berg
Friel sn /Se Frillesera, se Friels ora terräng Fridhem läg. Jutehagen skogsmark
Friel sn /Se Frygells ora, se Friels ora mark Friel Börjesgården bebyggelse Kalvhagsberget berg
Friel sn /Se Frygells å, se Frielsbäcken å Friel Kartegården bebyggelse Kaneberget berg
Friel sn /Se Geten skär Friel Persgården bebyggelse Karlsgårdsmad allmänning
Friel sn /Se Geten holme Friel Verresgården bebyggelse Kartöarna skär
Friel sn /Se Geteviken vik Friel by Kittel jättegrytor
Friel sn /Se Getviken vik Frielsberg Saknas Klaveled grind
Friel sn /Se Geteviken vik Friels bro landsvägsbro Koppardammen damm
Friel sn /Se Getön ö Friels hagar torp Kyrkeprången väg
Friel by o. sn /Se Holmen holme Frielslund läg. Källeberget berg
Friel sn /Se Högesten gränsmärke /Se Furubergen hemmansdel Lilles hage hage
Friel sn /Se Höglöst holme Furubergen torp Listerna skär
Friel sn /Se Kaneberget berg Getegården bebyggelse Ljungön ö
Friel sn /Se Kartöarna skär Goentorp, Lilla torp Lunneberget berg
Digrid by Kartön ö Gåseboet torp Låen björkdunge
Digrid by Kartöarna öar Gärdet Saknas Löjesten sten
Digrid by Koppen holme Gärskagården gård Myrekullen berg
Digrid by Ljungön halvö Halleberga läg. Nolgatemad vik
Digrinnen gårdh Låglöst holme Hallgrenetäppan förpantningshemman Orebergen berg och skog
Digrid by /Se Nolgatemad sankmark Hasselrödjorna läg. Oreudde udde
Digrid by /Se Oreudde udde Hjortebacken hus Predikstolen sten
Digrid gdr /Se Ore udde udde Håkan Verresgården bebyggelse Prästeprången väg
Digrid by /Se Orudde udde /Se Högesten hus Rumpemaden mad
Friel by Rabergen berg Höjen läg. Rån väg
Fröæle, Friel by Rämjan bäck /Se Hörntorp torp Sandbrunnen damm
Friel by Sandsjön sjö Jerskagården bebyggelse Sandvik vikar
Friel by Sandvik, Lilla vik Jutagården komministerboställe Skepparebäcken hamn
Friel by o. sn Sandvik, Stora vik Jöns Persgården bebyggelse Skepparebäcken allmänning
Friel by, socken Skepparebäcken bäck Karlsberg läg. Skepparebäcken bäck
Friall, Friel Saknas Skepparebäcken Saknas Karlsgården, se Torbjörn Saknas Skälleberget berg
Friel by Skepparebäcken hamn Kartegården Saknas Snöplogen nästan bortsprängt berg
Friel by? Skepparebäcken bäck Klockaretomten tomt Starebäcken mosse el. sankmark
Friel sn Smedjeberget terräng Kroken torp Stegerstadbergen berg
Friel by Snoggån, se Frielsbäcken bäck Källeberget allmänning Storedamm damm
Friel by *Spinneriet skär? Köregården bebyggelse Strussmossen mosse
Friel by Spinneriet ö Larsborg läg. Såggårdsskogen skog
Friel by Stegelstadbergen berg Ledsgården bebyggelse Surkes knult sten
Friel by Storehamn vik Lunneberg hus Söledsbäcken bäck
Friel by Strussmossen mosse Magnusberg läg. Tjockel skog
Friel by Surkes knult sten Mossen läg. Tjyvekullen berg
Friel by & sn Svarteskär holmar Måns Jons- el. Kartegården bebyggelse Trillesten sten
Friel by Tjockel terräng Nilshagen lht Trättängen äng
Frijell Saknas Tore mosse mosse Nolgatorna Saknas Tunbergedammen damm
?Friel by o. sn Tvätthall berg Nybygget torp Tunbergeliden landsvägsbacke
Friel by, sn /Se Tvätthallarna hällar Nyhem läg. Tvätthall berg
Friel by /Se Tvätthallen ö Ora backstuga Vallbäcken bäck
»frøyal», se Friel Saknas Tvätthällerna, se Tvätthallen ö Oreberga läg. Vargegraven varggrop
?Jerskagården = 8 Friel gd Varggraven varggrop /Se Persgården, se Erik Persgården Saknas Varsbergskullarna berg
?Ledsgården = 9 Friel Saknas Varsbergskullen fornlämning /Se Prästegården, se Jutagården Saknas Vitekärr mark
Liidzgården Saknas Videskär skär Ramleklint Saknas Viteskär, se Hviteskär Saknas
*Låfsta Saknas Videskär ö Sandlid läg.(?) Åkermossen mark
Stommen = 5 Friel bebyggelse Vidjeskär skär Sjöskogen hus Öggesehagen hage
Sågaretorpet torp /Se Vidjeskären skär Sjövik hus  
Törie Olsonz gårdh Saknas Värregårdsbacken terräng Skattegården bebyggelse  
    Skjutås torp  
    Sneppen torp  
    Snärjet torp  
    Stegerstadbergen läg.  
    Stommen tilldelningsstom  
    Sågaretorpet bebyggelse med äng  
    Sågareängen torp  
    Tjockel läg.  
    Torbjörn Persgården bebyggelse  
    Torpegården bebyggelse  
    Torpet bebyggelse  
    Videskär bebyggelse  
    Vidjeskär, se Hviteskär Saknas  
    Hviteskär el. Vidjeskär allmänning  
    Vitemosse hus  
    Västrabo läg.  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.