ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gillstads socken : Kållands härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 39 Naturnamn : 39 Bebyggelsenamn : 66 Naturnamn : 65
Gillstad sn /Se Gillstads socken sn Saknas Saknas Aspelundslyckorna lyckor
Gillstad socken Saknas Saknas Gillstad socken Björnberget berg
Gillstad sn Borrehagen äga /Se Gillstad sn Bratteberget berg
Gillstad sn Bratteberget berg Gillstad socken Bratteberget berg
Gillstad sn Digre mosse sankmark Alehagen Saknas Brolyckan lycka
Gillstad sn Digre mosse sankmark Alehagen gd Byxorna åker
Gillstad sn Falkaskogen skog Fagervälle 1 Andersesgården gård Bönestensfjärjarna lyckor
Gillstad sn Falkaskogen skog /Se Sörby 4 Backgården gård Elinjorden lycka
Gillstad sn Framgärdet åker /Se Björklanda Saknas Falkaskogen skog
Gelstada Saknas Geten åker /Se Björklanda Saknas Framgärdet lycka
Gillstad sn Getetomten bebyggelse /Se Gillstad 4 Borregården gård Fätroll lycka
Gillstad sn *Gillstad aleborn terräng? Borregården gd Gillstad löt Saknas
Gillstad by & sn Gillstad löt snskog /Se Borrehagen Saknas Granåkrarna lyckor
Gillstad sn /Se Hjortehålan äga /Se Bromaden lägenhet Gröna skedet åker
Dwmadh Saknas Hjorthålan äga /Se Bromaden lht Gröna skedet lycka
Fagervälle by Hägnaden skogsmark /Se Brännängen gd Hagestycket lycka
Fagervelle by Intakorna åkrar /Se Fagervälle by Hjortehålan lycka
Fagervälle by /Se Klunsen terräng Fagervälle Saknas Hjorthålan åker
Gillstad by Korsstena råmärke /Se Fagervälle gd Hägnan skogar
Gillstad by, förr tingsplats Korsstena råmärke /Se Fagervälletomten Saknas Höga berget berg
Gelstadh Saknas Kringelalund åker /Se Getagårdarna, Geten bebyggelse Högeberget berg
Gillstad by Käringelyckan åker /Se Getetomten gård Ilijorden åker
Gillstad Glädje krog /Se *Kölnehagen äga /Se Gillstad by Intakorna lyckor
Gillstad sn /Se Långberget berg Hinderstorp Saknas Intakorna åker
*Gröndal tomt? »Ormekiällshagen» ägonamn /Se Hinderstorp gd Kassareberget berg
Kviberg gård /Se Prästebackarna terräng Hålltorp lägenhet Kassareberget berg
Kviberg gd /Se *Reseberg berg Hägnan gårdar Klunsen höjd
*Lund tomt Reservefjärjarna åkrar /Se Höjen Saknas Kringelalund lycka
Lötehagen lhtr /Se Rännekloveberget berg Johanstorp lägenh. Krokestyckena lyckor
Löten lht /Se Ränneklöveberget berg /Se Kalvhagen Saknas Kråkekullefjärjarna åkrar
*Nordtomt Saknas Rörberget berg Klunsen Saknas Käringslyckan lycka
Noltorp gård Skedeslyckan åker /Se Sörby 4 Kockgården gård Käringlyckan åker
Skälstomten gård /Se Stenbrohagen äga /Se Koliden Saknas Lerbäck lycka
*Stommen f.d. gd Svälta äng /Se Fagervälle 2 Lars Ersgården gård Långberget berg
Svenningstorp Saknas Tvärjorden åker /Se Lerbotten Saknas Långeberget berg
Sörby by *Ulvshagen äga /Se Liden lägenhet Mosselyckan lycka
Sörby by Wakeberget berg /Se Lötehagen lghter Mullbacken lycka
Ulfsgården gård /Se Vite hall gränsmärke /Se Lötehagen gd Mullbacken åker
*Öl-Kalas förr krog /Se Vitehallsmad sankmark Löten Saknas Nyckelmossen mosse
    Mullbotten Saknas Nästegårdsjorden lycka
    Mullbotten gd Oxevall lycka
    Nohltorp gård Pilelyckan lycka
    Noltorp Saknas Pjunka? lycka
    Noltorp gd Psalmejorden lycka
    Nyborg lägenhet Rammamossen mosse
    Nyckelmossen Saknas Reservfjärjarna åker
    Gillstad 2 Nästegården gård Ränneklövern berg
    Nästegården gd Rännklovberget berg
    Olleberg lägenhet Rödebergsvall lycka
    Skrumporna Saknas Rörberget berg
    Sven Algutsgården gd Rörberget berg
    Sörby by Salmejorden åker
    Sörby 5 Olof Larsgården gård Skedeslyckan åker
    Sörby 1 Sven Algutsgården gård Skedeslyckan lycka
    Sörby gård Staffegärdet åker
    Sörby 2 Tomten gård Stenstycket lycka
    Sörby Saknas Sågelyckorna lyckor
    Sörby Saknas Trökelyckorna lyckor
    Toketorp kallas Fagervälletomten Saknas Tvärjorden åker
    Infängen Saknas Tvärjorden lycka
    Tuvängen gd Urshagslyckan? lycka
    Gillstad 1 Ulfsgården gård Vallkroken lycka
    Ulfsgården gd Vita hall råmärkessten
    Ulfsgården gd /Se Värdastycket lycka
    Gillstad 3 Westergården gård Ängehagslyckorna lyckor
    Vesterlund lägenhet  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.