ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lavads socken : Kållands härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 45 Naturnamn : 38 Bebyggelsenamn : 68 Naturnamn : 48
Lavad sn /Se Backen terräng Saknas Saknas Bråtarna åker
Lavad sn Bengtssonsträdet åker /Se Lafva socken Bondegårdsliden Saknas
Lavad sn Ekholmsskog triangelpunkt Lavad sn Dammlyckorna lycka
Lavad sn Fars hacke åker /Se Lavad sn Dyvlans lid vägbacke
Lavad sn Fråfälla åker /Se Lavad socken Dyvlans lid Saknas
Lavad sn Fråfälla äga /Se Lavad sn Flisekullen kulle
Lavad sn Fångstgrop terräng Almetorp gård Fliskullen Saknas
Lavad sn Geteröven källa /Se Almetorp säteri Fråfällan åker
Lavad sn Gurkinelanden åkrar /Se Almetorp Lilla tomt Fölungemossen mosse
Lavad sn Hopaskogen skog /Se Backen Saknas Håkans kulle Saknas
Lafvadt Saknas Junkerhålan åker /Se Lafva 1 Backgården gård Håkans kulle Saknas
Lavad sn Krogbäcken bäck? /Se Botorp, Lilla gård Höga liden vägbacke
Lavad sn Kybergsbacken berg /Se Botorp, Stora gård Junkerhålan åker
Lavad sn Kyvalls bro Saknas /Se Botorp by Kallegärdet åker
Lava Saknas Källebacken ägomark Drygetorpet Saknas Kallegärdet Saknas
Lavad sn Kämpehagen hage /Se Drögen Saknas Kalvhagsslätten lycka
Lavad sn Kämpekullen terräng Ekebacken Saknas Kvädareberget berg
Lavad sn Kölneliden landsvägslid /Se Ekholmen gård Kybergsbacken Saknas
Lavad by och sn /Se Liljeryd terräng Ekholmen gd Kybergsbacken kulle
Lavad sn /Se Lusstensberget berg /Se Tranum 1 Frimanstorpet gård Kyvalls bro bro
Almetorp gd Marstranda åker /Se Frimanstorpet Saknas Kämpekullen Saknas
Almetorp gd Påleskogen skog Furumossen Saknas Kämpekullen kulle
Almundatorp Saknas Påleskogen skog /Se Holmen Saknas Kölneliden vägbacke
Botorp by Risa åker /Se Lafva 2 Hulan gård Landebergen lycka
Botorp by Ryttarebron bro /Se Hulan gd Landebergsberget berg
Eekholmen Saknas Rämjan bäck /Se Humlebäck gård Systensberget berg
Humlebäck gd Rämjebron bro /Se Humlebäck gd Madberget berg
Humlebäck gd:ar /Se Rämjebäcken bäck Humlebäck,Lilla el. Kampetorp Lilla,se 4 Kampetorp Saknas Marstranda åker
Kampegården hemman /Se Silket jordlott /Se Humlebäck, Lilla eller Kampetorp, Lilla gård Marstranda lycka
Kampetorp hemman /Se Skogstorp terräng Höjen Saknas Nolgärdet lycka
Krogarns beb.-n. /Se Sovrån åker /Se Höjentorp Saknas Ormberget berg
Kålmesjö by Storebergsån å Kampegården Saknas Ormeberget berg
Kålmsjö bebyggelse /Se »Stygxtompten» ödetomt Kampetorp Saknas Påleskogen skog
Kålmsjö by /Se Stöveln åker /Se Klockaretorpet gård Reservefjärjarna lyckor
Lavad by Svennes fjärjar åker /Se Kolmesjö Saknas Ryttarebron bro
Lavad by Söäckrorna åker /Se Kvarnbotten Saknas Rämjebron bro
Orrevalla hgd Tjuresten sten /Se Kvarnhagen Saknas Rämjeån å
Orrevalla hrgd /Se Ulveberget berg /Se Kvarnängen Saknas Slinneberget berg
Orrevalla hg   Kålmsjö gård Smalängen lycka
Orrevalla gård /Se   Kålmesjö gd Smalängen åker
Påletorpet torp /Se   Källebacken Saknas Sovrån åker
*Rompängen äng /Se   Kämpehagen Saknas Sovråna lycka
Stommen = 3 Lavad gd   Lafva by Storebergsån å
[Stygatompten] Saknas   Lavad by Stöveln åker
Tefället lg. /Se   Ledskulla Saknas Tjuvaberget berg
    Liljerud Saknas Ulvberget berg
    Lindås Saknas Velands intäkta teg
    Lunnabo Saknas Ågärdet lycka
    Långebro Saknas  
    Löfås Saknas  
    Nyggebo Saknas  
    Nybygget Saknas  
    Nyhagen Saknas  
    Nytorp Saknas  
    Orrevalla säteri  
    Orrevalla gård  
    Påletorp Saknas  
    Raseberg Saknas  
    Raseberg Saknas  
    Rödjorna Saknas  
    Rörmossen Saknas  
    Sannelid Saknas  
    Skogstorp Saknas  
    Slätten Saknas  
    Lafva 3 Stommen gård  
    Ängebo Saknas  
    Ängeslätten Saknas  
    Ängstorp Saknas  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.