ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Häggesleds socken : Kållands härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 39 Naturnamn : 32 Bebyggelsenamn : 52 Naturnamn : 11
Häggesläd kyrkby o. sn. Bråtarna åkrar /Se Saknas Saknas Blackberget berg
Häggesled sn /Se Dumma äng Häggesled socken Getlyckekullen Saknas
Häggesled sn Getlyckekullen backe /Se Häggesläd socken Gössbergs kyrka bergvägg
Häggesläd kyrkby och sn Gåsefoten åker /Se Häggesled sn Jättekyrkan bergparti
Häggesled by Handlinet åker /Se Häggesled sn Kung Hägges grav gravvård
Häggesled sn Häggeslätts Duma äng Abrahamsgården Saknas Markasten Saknas
Heggeslöff Saknas Jättekyrkan avsatser i Odensberget /Se Alehagen Saknas Markesten Saknas
Häggesled sn Jättekyrkan berg /Se Bergsbro Saknas Månsberget berg
Heggislijd Saknas *Kolms kulle kulle? Häggesläd 6 Bergsgården gård Odensberget berg
Häggesled sn Kung Hägges grav gravvård /Se Bergåsen t. Pälsärmarna åker
Häggesled sn Kung Hägges grav Saknas /Se Häggesläd 5 Bossgården gård Tittåsen höjd
Häggesled sn Kvarnehagen hagmark? Bossgården gd  
Häggisleff Saknas Kvarnstensbron bro /Se Hinnerstorp gård  
Häggesled sn Månseberget berg /Se Hinnerstorp gd  
Häggeslä Saknas Märkesten flyttblock /Se Hulan, se 7 Häggesled Skomakaregården Saknas  
Häggesled sn /Se Odensberget skogsbacke Häggeboholm Saknas  
Häggesled sn Odensberget berg /Se Häggesläd by  
Häggesled sn /Se Odensberget berg /Se Häggesläd gård  
Häggesled sn /Se Persberg berg Häggesled Saknas  
Häggesled sn /Se Pälsärmarna åkrar /Se Häggesläd 2 Hulen gård  
Häggesled sn /Se Pälsärmen åker /Se Häggesled 1 Skattegården bebyggelse  
Häggesled sn /Se *Reseberg berg Häggesled Skomakaregården Saknas  
Häggesled sn /Se Rämjan bäck /Se Häggesled Tyskagården Saknas  
Hinnerstorp hg Skroängen terräng Hästhagen lht  
Hinnerstorp gd Skvalteberget åker /Se Höjen eller Gänglet Saknas  
Häggesled by Stenvadh vadställe /Se Häggesläd 8 Karlebacken gård  
Häggesled by Tittåsen terräng Karlebacken gd  
Häggesled by Treskäppehålan åker /Se Korsbacken Saknas  
Häggesled by Trätteparken skogsmark /Se Ljungåsen Saknas  
Häggesled by /Se Ulveberget berg Store Lugnet Saknas  
Häggesled by, sn /Se Ulveberget berg /Se Lustigkullamad Saknas  
Hinderztorp Saknas Ulveboden äga Lustigkullemad Saknas  
Hinderstorp Saknas   Maden lht  
»Ormegarden» gård   Nybacken Saknas  
Stinggården säteri   Nybygget lht  
Stinggården hemman /Se   Nyhagen Saknas  
Stingegården Saknas   Nyängen Saknas  
Stommen gd   Rasmustorp Saknas  
Torp gård   Rasmusatorp gård  
    Rasmundstorp Saknas  
    Rörmossen Saknas  
    Häggesläd 1 Skattegården gård  
    Häggesläd 7 Skomakaregården eller Hulen gård  
    Skroängen Saknas  
    Skyberga Saknas  
    Skyberga Saknas  
    Stinggården gård  
    Häggesläd 3 Stommen gård  
    Häggesläd 10 Storegården gård  
    Tomten, se 4 Häggesled Tyskagården Saknas  
    Häggesled 4 Tyskagården eller Tomten gård  
    Tyskagården gd  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.