ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kållands-Åsaka socken : Kållands härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 76 Naturnamn : 12 Bebyggelsenamn : 88 Naturnamn : 2
Kållands-Åsaka sn Aspalunda förr tomt Saknas Saknas Kväumsbäcken bäck
Åsaka sn *Aspelunda Saknas Kållands-Åsaka sn Lovene bro bro
Kållands-Åsaka sn /Se Getaryggen åker /Se Kållands-Åsaka Saknas  
(Kållands-) Åsaka sn Gråtaren jord /Se Kållands-Åsaka förteckning  
Kållands-Åsaka sn Hampelandet kulle /Se Kållands-Åsaka sn  
Åsaka sn sn Karthagen äga /Se Alebäck Saknas  
Kållands-Åsaka sn Kvänumsbäcken bäck Lofvened 5 Backa gård  
Aasaka Saknas Kvänumsbäcken bäck Lofvened 2 Baijegården gård  
Kållands-Åsaka sn Kvänumsbäcken bäck Baijgården gd  
Kållands-Åsaka sn Nyhagen ägomark Björkhagen Saknas  
Kållands-Åsaka sn Trökan åker /Se Björkäng Saknas  
Åsacka Saknas Vetehagen åker /Se Bostorp by  
Kållands-Åsaka sn   Bostorp gårdar  
Kållands-Åsaka sn   Bostorp gård  
Åsaka sn   Bostorp gård  
Åsaka Saknas   Botten Saknas  
Kållands-Åsaka sn   Bromaden Saknas  
Åsaka sn?   Dalliden Saknas  
Åsaka by och socken   Fridhem Saknas  
Kållands-Åsaka sn /Se   Furubacka Saknas  
Kållands-Åsaka sn /Se   Färjestaden Saknas  
Åsaka by o. sn /Se   Hagen Saknas  
Kållands-Åsaka sn /Se   Kvänum 2 Hans Persgården gård  
Kållands-Åsaka sn /Se   Heden Saknas  
Kållands-Åsaka sn /Se   Hedås Saknas  
Åsaka, se Kållands-Åsaka sn   Holmen Saknas  
Axtorp rälsbusshållplats   Holmen Saknas  
Bajegården hemman /Se   Lofvened 6 Hälfsgården gård  
Bostorp by?   Hälfsgården gd  
Färjstaden lht /Se   Hästhagen Saknas  
Kampegården hemman /Se   Hästhagen Saknas  
»Kohloijeled» beb.-n. /Se   Höglunda gård  
Kolöga by   Johantorp Saknas  
Kolöga gård /Se   Åsaka 2 Jon Bengtsgård gård  
Kvänum by   Karthagen Saknas  
Kvänum by?   Kolöga gd  
Kvänum by   Kolöga gård  
Kvänum by /Se   Kvänum by  
Kvänum gd:ar /Se   Kvänum by  
Kyrkebacka Saknas   Kvänum 1 Kampegården gård  
Lovene by   Kvänum Saknas  
Lovene by   Kyrkkobacka gård  
?Lovene by   Åsaka 1 Lars Andersgården gård  
Lovene by   Liden Saknas  
?Lovene gd   Lofvened by  
Lofvene? Saknas   Lovene Backa Saknas  
Lovene by   Lovene Bajegården Saknas  
Lofvene Saknas   Lovene Hälfsgården Saknas  
Lovene by   Lofveneds kvarn Saknas  
Lovene by   Lovene Mattsgården Saknas  
Lovene by   Lovene Skattegården Saknas  
Lovene by   Lovene station Saknas  
Lowene Saknas   Lovene Tomten Saknas  
Lovene by   Lugnet Saknas  
Lofvene by   Lunnamad Saknas  
Lovene by   Lunnamad Saknas  
Lovene by   Åsaka 4 Länsmansgården eller Erik Andersgården gård  
Lovene by   Madaholm Saknas  
Lovene by   Nybygget Saknas  
Lovene by /Se   Nygården Saknas  
Lovene järnvägsstation m.m. /Se   Nyhagen Saknas  
Lovene samhälle /Se   Åsaka 6 Olof Jonsgården eller Kartegården gård  
Lovene samh. /Se   Orredalen Saknas  
Lovene by /Se   Lofvened 3 Per Mattsgården gård  
Lovene samh. /Se   Pilatorp Saknas  
Lovene samh. /Se   Lofvened 1 Skattegården gård  
Lovene gd /Se   Skattegården Saknas  
Otterstad by /Se   Skogsbo Saknas  
Skällösa by   Skällösa gd  
Skällösa by /Se   Skällösa gård  
Skällösa by /Se   Slätten Saknas  
Skällösa by /Se   Åsaka 5 Stommen gård  
Stommen = 5 Åsaka gd   Suvebo Saknas  
Åkerhus torp /Se   Sufvebo Saknas  
Åsaka by   Lovened 7 Tomten gård  
Åsaka by   Åsaka 3 Trulsegården gård,  
    Trökan Saknas  
    Trökan Saknas  
    Tyskagården gd  
    Qvänum 4 Tyskagården gård  
    Qvänum 3 Törne Eriksgården gård  
    Törne Eriksgården gd  
    Åkerhus Saknas  
    Åsaka by  
    Åsaka Saknas  
    Åsaka Saknas  
    Åsaka Kartegården Saknas  
    Elfbacken Saknas  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.