ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Trässbergs socken : Skånings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 116 Naturnamn : 11 Bebyggelsenamn : 57 Naturnamn : 12
Trässberg sn o. by Bråneström terräng Trässberg socken Flian å
Trässberg sn Flian å Trässbergare inbyggarbeteckning Flodalen dalsänka
Trässberg sn Flian biflöde Trässbolinge inbyggarbeteckning Grindalen dalsänka
Trässberg socken Jungån å Algutsgården gård Kvarnån å
Trässberg sn Landån å Backa, se 2-3, 5 Lillebacka Saknas Landån å
Trässberg sn Lanna å, se Landån å Backa, Lilla, se 1 Lillebacka Saknas Leksvadet badställe
Trässberg sn /Se Leksvadet terräng Backa, Lilla gård Lidan å
Trässberg sn *Mellby ås ås Bajegården gård Rollshögen, Lille kulle
Trässberga sn Pickesten sten? Bajgården Saknas Rollshögen, Store kulle
Trässberg socken Valbugeån biflöde Bengt Bremsgården eller Lars Håkansgården gård Stadig sten
Trässberg sn? *Valbugeån å Bengt Eriksgården gård Storån å
Trässberg sn   Bengt Pilt gård Åros vattendrag
Trässberg sn   Brammagården Saknas  
Tresbergh Saknas   Börje Jonsgården Saknas  
Trässberg sn   Djupedal by  
Trässberg sn   Djupedal Saknas  
Trässberg sn /Se   Djupedal Saknas  
Trässberg sn?   Djupedal Saknas  
Trässberg sn /Se   Dränggården gård  
Trässberg sn /Se   Gundborgatomten gård  
Trässberg sn /Se   Haragården gård  
Backa gdr   Ingemar Månsgården gård  
Backa, se Storebacka säteri   Jon Ersgården gård  
Bajegården hemman /Se   Kroken gård  
Bajgården hemman /Se   Kyrkoliden Saknas  
Björkhagen lada   Lars Håkansgården gård  
Djupedal by   Ledet gård  
Djupedal by   Liden eller Kyrkobacken, se 1 Kyrkoliden Saknas  
Djupedal by   Lillebacka Saknas  
*Gardhæ Saknas   Lillegården gård  
Kiölnatorp tomt   Långeråker bebyggelse  
Lilla Backa gård   Månsagården Saknas  
Lilla Backa by   Nästegården gård  
K.rw...quarnar kvarnar   Piltegården gård  
Lillbacka by   Piltegården gård  
*Lillebacka Saknas   Rycka by  
Lillebacka gd:ar   Rycka Saknas  
Lilla Backa gd   Skattegården Saknas  
Lillebacka gd   Skattegården = 1 Rycka Saknas  
Lilla Backa gd   Skoftebykvarnen kvarn  
Lillegården = 2 Trässberg gd   Stommen gård  
Rythia, se Rycka förr sn, nu by   Stommen gård  
Rytiær, se Rycka by   Storebacka gård  
Ryttia, se Rycka by   Sven Bengtsgården gård  
Rytthna, se Rycka by   Saknas Saknas  
Rycka by   Tomten gård  
Rycka by   Torp gård  
Ryttia = Rycka by   Trässberg by o. sn  
Rycka by   Trässberg by  
Rycka f.d. socken, by   Trässberg Månsgården Saknas  
Rycka förr sn, nu by   Tyskagården gård  
Rycka förr sn, nu by och del av sn /Se   Tyskagården = 2 Djupedal Saknas  
Rycka förr sn, nu by   Västhed by  
Rycka, f.d. Rythia by   Västhed gård  
Rycka by   Västhed gård  
Rycka by   Ödegården gård  
Rycka förr sn, nu by   Öntorp gård  
Rycka förr sn, numera by      
Rycka by, förr socken      
Rycka by      
Rycka f.d. sn, nu del av sn      
Rycka by      
Rycka by      
Rycka förr sn, nu by      
Rycka by      
Rycka förr sn, nu by      
Rycka förr sn, nu by      
Rycka f. sn, nu by och del av sn      
Rycka förr sn, nu by      
Rycka by      
»rytya», se Rycka by      
Røttie, se Rycka förr sn, nu by      
Stommen = 2 Rycka gd      
Stommen = 1 Trässberg gd      
Stommen = 1 Trässberg gd      
Storebacka gård      
Storebacka by      
Storebacka säteri /Se      
Storebacka gd      
Storebacka byar      
Storebacka gd:ar      
Storebacka gd      
Storebacka gd      
Storegården Saknas      
*Storegården Saknas      
Storegården Saknas      
Storegården gård      
Torp gård      
Thorp Saknas      
Torp gd /Se      
?Torp gd      
Torp gd      
Torp Saknas      
Torp gd      
Torp gd      
?Torp gd      
Trässberg by o. sn      
Trässberg by      
Trässberg by      
Trässberg by      
Trässberg by      
Trässberg by      
Trässberg by      
Trässberg by      
Trässberg by      
Trässberg sn      
Trässberg by och socken      
Trässberg by, sn      
Trässberg by      
Trässberg by      
?Trässbärg kvarn      
?Trässberg by      
Trässberg by      
Ängehagen lada      
Öntorp herrgård      
Öntorp Saknas      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.