ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hovby socken : Kinnefjärdings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 96 Naturnamn : 3 Bebyggelsenamn : 91 Naturnamn : 18
Hovby sn Hovby triangelpunkt Saknas Saknas Bränneridammen försv. damm
Hovby by o. sn Kartåsen skog Hofby socken Byxorna åsliknande jordrygg
Hovby sn Sköldmön skogsmark Alebäck lht Fägatan väg
Hovby sn   Östby 5 Anders Håkans- eller Skattegården bebyggelse Hofby Kartås skog
Hovby sn   Anderstorp t. Hovby Kartås skogs - och sandmark
Hoby sn   Östby 6 Anstensgården bebyggelse Kronediket bäck
Hovby sn   Backalund l. Kölneliden landsvägslid
Hovby sn   Hofby 8 Baggården bebyggelse Martekullen kulle
Hovby sn /Se   Björkelund lht Marteliden lid
Hovby sn   Östby 7 Bryngel Larsgården bebyggelse Orreberget Saknas
Hovby sn   Byxorna bebyggelse Prästavägen väg
Hovby sn   Byxorna rusthåll Prästvägen väg
Hovby sn   Hofby 2 Bäckgården bebyggelse Tådammen allmänning
Hovby sn   Ekestubben t. Vasabron landsvägsbro
Hovby sn   Ekersdal lht Vasen gärde
Hovby sn /Se   Östby 4 Ekgården bebyggelse Vasevägen väg
Hovby sn /Se   Östby 4 Ekgården bebyggelse Ängsbo gärden marker
Hovby sn /Se   Fridhem t Östby Kartås skogs och sandmark
Hovby by o. sn   Gårdhem lht  
Hovby- by o. sn   Hagalund lht  
Hovby by o. sn   Hallebergstorp t.  
Hovby by & sn.   Hallsgården Saknas  
Hovby by och socken   Hofby 4 Haraldsgården bebyggelse  
Hovby by o. sn   Hilders lht  
Hovby by, sn   Hildesborg lht  
Hofby by   Holmen t.  
Hovby sn   Hovby Klasegården Saknas  
Hofby sn   Hovby Lars Månsgården Saknas  
Hovby by   Höjentorp lht  
Hovby by   Jeriko l.  
Hofby sn   Jonstorp torp  
Hovby by   Jonstorp t  
Hovby skola /Se   Julehelgen ställe  
Hovby by o. sn? /Se   Karlstorp lht  
Kartåsen gd /Se   Karlstorp lht  
Skölmetorp gd   Klasetorp = Sven Pers- el. Klas Petingsgården Saknas  
Skölmetorp gd   Klastorp t.  
Skölmetorp gård   Klastorp lht  
Skölmetorp gd   Östby 2 Kockegården rusthåll  
Stommen gd   Labäck, se Stommen el. Lars Månsgården Saknas  
Stommen gd   Lund lht  
*Vidäng Saknas   Lunneborg nedlagd utgård, utjord  
*Vidäng Saknas   Majåker lht  
*Vidäng Saknas   Marielund lht  
Västby hg   Östby 1 Mjölnaregården bebyggelse  
Västby hg   Ängsbo 2 Nils Haraldsgården bebyggelse  
Västby hgd   Nybygget t.  
Västby hg   Nygård lht  
*Wæsby by   Nyhem lht  
Västby gd   Nyholm t.  
Västby hg   Nylyckan torp  
Västby gd   Nyängen lht  
Västby hg   Hofby 6 Nästegården rusthåll  
Västby herrgård   Odenstorp, se Bäckgården Saknas  
?Västby gd   Olofsberg lht  
*Ålicke Saknas   Olofstorp lht  
?Ängsbo rusthåll   Olstorp lht  
Ängsbo gård /Se   Orreberget lht  
Östby by   Rotegårdstomt bebyggelse  
Östby by   Rättaretorpet, se Solhem Saknas  
Östby förr egen sn, nu by   Sandbäcken eller Skogsro lht  
Östby by   Sandhem lht  
Östby by, fd. sn   Sandtorpet lht  
Östby by (förr egen socken)   Hofby 1 Skattegården rusthåll  
Östby förr egen sn, nu by /Se   Skogslyckan lht  
Östby fd. sn, nu inom Hovby sn   Skölmetorp bebyggelse  
Östby (förr sn, nu) by   Sofiero lht  
Östby by   Solhem lht  
Östby by (förr egen sn) /Se   Hofby 3 Stommen bebyggelse  
Östby förr sn, nu by   Östby 8 Stommen komministerboställe  
Östby by   Hofby 7 Stommen eller Lars Månsgården rusthåll  
Östby by, förr egen socken   Stomnatorp, se Hallebergs torp t.  
Östby by (förr egen sn)   Hofby 5 Sven Pers- el. Klas Petingsgården bebyggelse  
Östby by   Svältebackarna ställen  
Östby by   Tomten lht  
Östby by   Östby 3 Tomten rusthåll  
Östby by   Torplyckan lht  
Östby förr sn, nu by   Torsborg lht  
Östby by   Tresnippen, se Solhem Saknas  
Östby f. egen sn   Trädgården lht  
Östby förr sn, ny by   Hofby 9 Tågården bebyggelse  
Hofby sn.   Westby bebyggelse  
Hofby sn o. by   Vikingsborg lht  
Hoby Saknas   Ängaholm avs.  
Skölmeetorp Saknas   Ängsbo rusthåll  
Vidäng Saknas   Änketorpet, se Skogslyckan Saknas  
Hofby sn   Östby by  
Vestby Saknas   Östby tomt, rusthåll  
Väsby Saknas   Östby Saknas  
Östby by   Östby krog, eller Krogen äldre benämning på Austensgården  
Östby by o. sn   Östby Skattegården Saknas  
Östby by o. sn      
Ösby by o. sn      
Östby by      
Ösby Saknas      
Väsby Saknas      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.