ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norra Härene socken : Kinnefjärdings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 223 Naturnamn : 18 Bebyggelsenamn : 159 Naturnamn : 84
Norra Härene sn Bronäs äng Eket terräng Saknas Saknas Arvids håla ställe i bäck
Härene, Norra sn Bäckoset sankmark Norra Härene sn Backagärdet åker
Härene sn Dofsan bäck Norra Härene sn Badehöljen ställe i bäck
Härene, Norra sn Flian biflöde till Lidan Norra Härene sn Barnhögarna terräng
Härene, Norra sn Flian å Norra Härene sn Betet åker
Härene N. sn Flian å Härene, Norra sn Bronäsån å
Härene, Norra sn Flian å Rotar Saknas Bydammen damm
Härene, Norra sn /Se Häreneskogen skogsomr. Bast 2 Anders Bryngelsgården eller Skattegården bebyggelse Domarringen stensättning
Härene socken Juspångsbro = Prinsbron bro Aregården Saknas Dydalen dalsänka
Härene socken Kvarnaskogen skogsmark Bast 1 Arvid Torbjörnsgården el. Anders Hofsgården bebyggelse Dydalsbro landsvägsbro
Härene sn Ormahålan terräng Backaholm avsöndring Dydalsbäcken bäck
Härene, Norra sn Prinsabäcken bäck Backanäs bebyggelse Dydalsliden landsvägslid
Härened sn *Resville bro bro Backebo t. Ekarne gärde
Härene, Norra sn Rättaregårdsskogen skogsomr. Backen t. Flian biflod
?Härene, Norra sn Svarteboskogen skogsomr. Besville 4 Backgården bebyggelse Flian å
Härene sn Torpabäcken bäck Backgårds kvarn vattenkvarn Flinkalyckan åkerjord
Härne, Norra sn Vasavad vadställe /Se Härene 1 Bajgården bebyggelse Forsvik dal
Härene, Norra sn Vasavadbron bro Bast by Gamle stampan ställe
Härene, Norra sn   Bast Saknas Garpängen åker
Härene, Norra sn   Bast Saknas Garpängen åker
Härene, Norra sn   Bast Saknas Grandalen, Store och Lille marker
Härene, Norra sn   Bast Skattegården Saknas Granhagen gärde
Härene, Norra sn   Bastalund avs. Grevavägen byväg
Härene, Norra sn   Bastanäs, se Backanäs Saknas Hacket gärde
Härene, Norra sn   Bastlunda Saknas Hygget gärde
Härene sn /Se   Bastlunda by Härene Kastås skog
Härene, Norra sn /Se   Biskops kvarn eller Leds kvarn vattenkvarn Juspångsbro bro
Härene by o. sn /Se   Björkås l. Kalvhagen åker
Härene, Norra sn /Se   Bocketorp bebyggelse Kammersrosedammen damm
Härene sn /Se   Boden Saknas Koppardammen damm
*Albogården Saknas   Bodan bebyggelse Kvarnaskogen skog
*Albogarth gd:ar?   Bossgården bebyggelse Kyrkegärdet gärde
Bajgården hemman /Se   Brobacken t. Labäcks udde udde
Bast by   Bron, se Biskops- el. Ledskvarn Saknas Lidan å
Bast by   Bronäs säteri och ladugård Lillån å
Bast by   Bronäs qvarn rå och rör Lillälven å
Bast by   Brotorp rå och rör Lutebogärdet åker
Bast gd:ar   Brotorp f.d. t. Lötaskogen skog
Bast by   Burkelund Saknas Löterna utjordar
Bast by   Bäckalund bebyggelse Mossaskogen skog
Bast by /Se   Bäckalund l. Mossen jordområde, åker
Bastlunda by   Ekedal Saknas Notholmen udde
Bastlunda by   Ekenäs rusthåll Nyfikan fall
Bastlunda by   Flöje bebyggelse Ormahålan berg
Bastlunda by   Fogdagården Saknas Pepparjorden åkerremsor
Bastlunda by   Fogdegården = 1 Bastlunda Saknas Prinsbron bro
Bastlunda by   Fridhem lht Prinsaliden landsvägslid
Biskopskvarn kvarn   Fridhem t. Prinsbäcken bäck
Biörnäss hg   Fysagården, se Torpa 5 Jon Arvidsgården bebyggelse Prästekvarns öja ö
Bronäs hg /Se   Garpängen Saknas Prästvägen Saknas
Bronäs hg   Garpäng rå och rör Pålalyckan åker
Bronäs hg   Garpängen ev. t. Resvilleån å
Bronäs hg   Granhagen t. Robacka gärden
Bronäs hg   Härene 4 Grefvagården bebyggelse Rotängen åker och mark
Bronäs herrg.   Halmstad bebyggelse Rudeholmsbrinken brink
Bronäs hg   Helliden Saknas Rångersdal terräng
Bronäs hg   Holme kvarn vattenkvarn Sannagärdet åker
Bronäs hg   Holmen kvarn Sigrid grustäckt
Bronäs hgd   Hofvet t. Sketarekikan källa
Bronäs hg   Hugg äldre namn för Backaholm Skofteby källa mineralkälla
Bronäs hg   Hurra statstuga Sköljehöljen ställe
Bronäs hg   Hyddan t. Smörkullen utjord
Bronäs herrg.   Härene by Stora Furen eller Stora Tallen jättetall
Bronäs hg   Hästhagen t. Storån å
Bronäs hrgd?   Hörnet t. Svarta Rutan gärde
Bronäs hg   Resville Ingemarsgården bebyggelse Svinahagen åker
Domars binamn på Backg.? /Se   Johantorp t. Svältebackarna mark
Ekedal, se Ulvestorp gd /Se   Torpa 5 Jon Arvidsgården bebyggelse Svältbackarna terräng
Flöje kvarn   Bastlunda 2 Jon Nilsgården bebyggelse Svängen väg
Flöje gdr   Julhelgen ställe Tavlan åker
*Gwnne gardh gd   Karlslund t Torpabron bro
Halmstad gd /Se   Härene 3 Kastegården bebyggelse Torpabron landsvägsbro
Hyddan hus   Koppareldstorpet namn för Pålatorpet Torpabäcken bäck
Härene by och socken   Kvarntorpet t. Travarebacken sandbacke
Härene by, sn   Kvarnvik Saknas Trindebacke åholme
Härene by   Kvarnvik Saknas Tvetabäcken bäck
Härene by och sn   Kättorp gd Tån mark, f.d. allmänning
Härene (Norra) by   Kättorp gd Vasabäcken bäck
Härene by   Labäck utgård Vasavad åker, dalgångar och hus
Härene by   Ledsgården ställen Vasavadbron bro
Härene by   Lerhålan torp Vasängen åker
Härene by   Lidåker Saknas Varmsledalen sidodal
Härene by   Bast 3 Jon Svensgården eller Måns Lomsgården bebyggelse Älvedalen sänka
Härene, Norra by   Lommegården bebyggelse Ändadalen sidodal
Härene bebyggelse   Lund åker  
Härene by /Se   Lunnetorp torp  
*Härenestorp Saknas   Lutebo bebyggelse  
Härenestorp by   Lyckan t.  
Härenestorp, se Torpa by   Lyckholm lht  
Härenestorp by   Löten t.  
*Lagmansgården gd   Markars = Rotängen Saknas  
*Lagmansgården gård   Marken försv. t.  
*Lagmansgården gd   Mockehål torp  
*Lagmansgården f.gd   Moffdansen l.  
Lommagården hemman /Se   Mossen t.  
Muffdansen torp   Bast 4 Måns Olofsgården bebyggelse  
Redhiswelle, se Resville by   Månstorp l.  
Resville f. egen sn, nu by   Nilsagården, se Bast 4 Måns Olofsgården bebyggelse  
Resville by   Nybygget Saknas  
Resville by m. kvarn   Nyholmens kvarn vattenkvarn  
Resville by   Nättorp bebyggelse  
Resville f.d. sn   Olasgård, se Bastalund 3 Olof Andersgården bebyggelse  
Resville by   Bastlunda 3 Olof Andersgården bebyggelse  
Resville förr egen sn, nu by /Se   Pellesgården,se Torpa 1 Torstens- l. Olof Bengtsg. bebyggelse  
Resville förr egen sn, nu by   Pillerukan f.d. fattigstuga  
Resville förr socken, nu by   Prestaqvarn t.  
Resville förr egen sn, numera by   Prestebolet bebyggelse  
Resville by   Pålalyckan l.  
Resville by   Pålatorpet torp  
Resville by   Resville by  
Resvälle Saknas   Rosendal Saknas  
Resville by   Rosendal torp  
Resville by   Rotegården Saknas  
Resville by   Rotängen försv. t.  
Resvälle by   Torpa 3 Rättaregården eller Anders Svensgården bebyggelse  
Retzfella, Resville by   Torpa 4 Prestegården eller Anders Svensgården bebyggelse  
Resville Saknas   Torpa 2 Räfvegården bebyggelse  
Resville by   Sillebacken lht  
Resville by   Skattegården bebyggelse  
Resville by   Skofteby sn  
Resville förr egen sn, nu by   Skofteby Saknas  
Resville by   Skofteby 1 Anders Jonsgården bebyggelse  
Resville förr sn, nu by   Skofteby Saknas  
Resville by /Se   Skofteby 2 Arvidsgården bebyggelse  
Resville by /Se   Skofteby rusthåll  
Resvälle f. egen sn, nu del av sn   Skofteby Saknas  
Resville by   Skofteby 4 Björnegården rusthåll  
Resville by   Skofteby kvarn Saknas  
Resville by   Skoftebysågen såg  
Resville förr sn, nu gd:ar /Se   Skogsborg handelslägenhet  
Resville by (förr sn) /Se   Skuggan t.  
Resville kvarn kvarn   Stockholm t.  
Resvälle kvarn f. kvarn   Bastlunda 1 Sven Hallsgården bebyggelse  
Rödhesvelle, se Resville by m. kvarn   Härene 5 Svärtebo bebygelse  
Skofteby hg /Se   Härene 2 Tomten rusthåll  
Skoftebey herrg.   Resville 1 Torbjörnsgården bebyggelse  
Skofteby gd   Torpa by  
Skofteby hg   Torpa Saknas  
Skofteby hgd   Torpa Prästgården Saknas  
Skofteby hg   Torpa Rättaregården Saknas  
Skofteby hgd   Torpa Torstensgården Saknas  
Skofteby gd   Torpa 1 Torstens eller Olof Bengtsgården bebyggelse  
Skofteby f.d. sn, nu del av sn   Torsborg hmd  
Skofteby by   Torstenstorp lht  
Skofteby förr egen sn, nu by /Se   Trosshagen lht  
Skofteby hg   Tån avsöndring  
Skofteby herrgård   Ulforstorp bebyggelse  
Skofteby hg   Ulriksdal t.  
Skofteby herrgård   Vasavad Saknas  
Skofteby herrgård   Vasängen lht  
Skofteby förr egen sn, nu del av sn   Vatten Saknas  
Skofteby by   Vigrum lht  
Skofteby hg   Vigrum bebyggelse  
Skofteby säteri   Lilla Vigrum t.  
Skofteby hg   Åker bebyggelse  
Skofteby hg   Åkersholm lht  
Skofteby hg   Ålyckan t.  
Skofteby g   Ängsledet lht  
Skofteby gd   Bast 5 Ödegården bebyggelse  
Skofteby hg      
Skofteby by      
Skofteby hg      
Skofteby hg      
Skofteby hg      
Skofteby säteri      
Skofteby hg      
Skofteby g      
Skofteby hg      
Skofteby g      
Skofteby hgd      
Skofteby hgd      
Skofteby hg      
Skofteby hg      
Skofteby (?) Saknas      
Skofteby hg      
Skofteby hg      
»Skoftaby» medeltida sn      
Skofteby herrg.      
Skofteby hrgd      
Skofteby hg      
Skofteby hg      
Skofteby hgd      
Skofteby hg      
Skofteby hg      
Skofteby hg      
Skofteby hg      
Skofteby hg      
Skofteby hg      
Skofteby herrg.      
Skofteby hg      
Skofteby hg      
Skofteby hg      
Skofteby förr sn, nu by      
Skofteby f. egen sn, nu del av sn      
Skofteby förr sn, nu hg      
Skofteby herrg.      
Skofteby hg      
Skofteby hg      
Skofteby förr sn, nu del av sn      
Skofteby hrgd.      
Skofteby hrgd      
Skofteby gd /Se      
Skåfteby Saknas /Se      
Stockholm hus      
Storabast, se Bast by      
Svärtebo gd      
Svärtebo = 5 Härene Saknas      
Svartebo kronväg.      
Svartebo egendom /Se      
Svartebo gd      
Svärtebo Saknas /Se      
[Thøn] Saknas      
?Torpa by      
Torpa by      
Ulvestorp by      
Ulvestorp by      
Ulvestorp gd      
Ulvestorp by      
Ulvestorp by /Se      
Ulvestorp gd /Se      
Ulvestorp by /Se      
Vasängen lht /Se      
Vigrum gdr /Se      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.