ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lindärva socken : Kinnefjärdings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 57 Naturnamn : 9 Bebyggelsenamn : 74 Naturnamn : 32
Linderfva sn Bastadammen vattensamling Saknas Saknas Backagärdet gärde
Lindärfva sn Kolabottnen terräng Lindärfva sn Backalunden terräng
Lindärva socken Kungahålen åkerholme Amerika Saknas Bastadammen damm
Lindärva sn Kvarnabacken terräng Annelund avs. Brakelund skogsbevuxen moränkulle
Lindärfva sn o. by Mörkahålan skogsmark Annelund t. Brännagärdet gärde
Lindärfva sn Pottlahålan tjärn Backa avs. Byadammen Saknas
Lindderffwa Saknas Skams undantag terräng Backa hmd Dannemark åker, f.d. torp
Lindärva sn /Se Skams undantag åker /Se Björkelund avs. Fårabetet åker
Lindärva socken Stigabäcken bäck Brakelund avs. Gorogärdet gärde
Lindärva sn   Brakelund t. Gullgruvan plats
Lindärva sn   Lindärfva 3 Bryntesgården bebyggelse Högebrunnen damm
Linderfva sn   Eke, se 3 Bryntesgården Saknas Jättestenen nu borttagen sten
Lindärfva sn   Eke bebyggelse Kaggagärdet gärde
Lynderfue Saknas   Fogdängen avs. Kalvhagen f.d. skog, nu åker
Lindärva sn och by   Fredriksdal avs. Kolabotten småskog
Lijnderffvwe Saknas   Fridhem avs. Kolbotten skogsmark
Lindärva sn   Furulund avs Kvarnebacken kulle
Lindärva sn   Fururödjan avs. Linnarsängen lövtäkt
Lindärva sn   Glasbacka t. Mellanskogen skogstrakt, förr torp
Lindärva sn   Granbacken t Mossahorn förr namn på gärde
Lindarfwÿdz sokn   Grinden t. Mossen del av Lindärva sn
Lindärva sn   Gråbo ä. namn för Angen Pattladammen damm
Lindärva sn   Hagadal avs. Prästadammen damm
Lindärva sn /Se   Hagalund avs. Svedjan skog och åker
Lindärva sn /Se   Heden avs. Skams undantag gärde
Lindärva sn /Se   Hedvigstorp t. Skarmad gärde
Eke gård   Hålltorp säteri och ladugård Smörkullen åker
Eke gd   Lindärfva 5 Håltsagården bebyggelse Stenfoten äng
Eke gård   Höglunda lht Stenfoten ås
Eke gd   Höjentorp avs. Stigabäcken bäck
Eke by   Hörnet avs. Tomtakällan källa
Eke gd   Jonsgården bebyggelse Villhagen skog
Eke gd   Klippatorp avs.  
Eke gd   Karlslund avs.  
Håltorp säteri   Kyrkotorpet lht  
Hålltorp hg   Lidåker t.  
Hålltorp säteri   Lindås avs.  
Hålltorp säteri   Lindärfva by  
*Källaregården gård   Lindärva Saknas  
Källaregården Saknas   Lindärva Saknas  
Källaregården Saknas   Lindärva Saknas  
*Kællaregardhin gård   Lindärva Eke Saknas  
*Källaregården tomt   Lindärva Skattegården Saknas  
Källaregården tomt   Ljunghem avs.  
*Källaregården gård   Lund avs.  
Källaregården Saknas   Lund avs.  
Lindärva by, sn   Mellanskogen avs.  
Lindärva by   Mossen, se Mossängen avs.  
Lindärva by   Mosshaga l.  
Lindärfva by   Mossängen lht  
Lindärva by   Mossängen avs.  
Lindärva by   Nordtorp avs.  
Lindärva by   Nytorp avs.  
Lindärfva by o. sn   Prästegården, se Stommen Saknas  
Nordtorp ödetorp?   Sandtorp avs.  
Paalzthorp Saknas   Lindärfva 2 Lars Svensgården el. Skattegården rusthåll  
*Paalzthorp Saknas   Skogsbo avs.  
    Skogsborg avs.  
    Skogsäter avs.  
    Skogslund avs.  
    Skölmersåsen äldre namn på Lund  
    Solhem avs.  
    Stigen avs.  
    Stommen 6 Stommen bebyggelse  
    Lindlärfva 8 Söne Persgården säteri  
    Tegelbraket Saknas  
    Lindärfva 4 Tomten rusthåll  
    Lindärfva 1 Jon Töresgården rusthåll  
    Torslund avs.  
    Trädgårdstorp avs.  
    Videbäck avs.  
    Villhagen avs  
    Vägen l.  
    Ängen gd  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.