ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sävare socken : Kinnefjärdings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 80 Naturnamn : 18 Bebyggelsenamn : 167 Naturnamn : 48
Sävare sn Brakelund terräng Saknas Saknas Brakelund sandhed
Sävare by och socken Brakelund terr.? /Se Säfvare socken Brakelunds allmänning allmänning
Sävare sn Domareringen fornlämning /Se Sävare sn Brudarevagnen flyttblock
Sävare sn Filsbäcken bäck Sävare sn Domareringen stensättning
Sävare sn Filsbäcksbadet bad- o tältplats Alebäck bebyggelse Dyan skog
Sävare sn Grannehög kulle med fornlämning /Se Alebäck gd Dyan skog eller åker
Sävare sn Högsberg kulle? Alebäckare inbyggarbeteckning Getabacken utmark
Sävare sn Kinneviken vik Alebäcks anhalt Saknas Grannehög gruskulle
Sävare socken Liabacken backe /Se Almeryd Saknas Grönbergsvarpet notvarp
Sävare sn /Se Morresas backe terräng Alvik Saknas Gråtorpegärdet åker
Sävare sn Sjuledsbacken åkerbacke Säfvare 11 Anders Bengrs- eller Björn Håkansgården bebyggelse Holmare åholmar
Sävare sn Tjuvsbro bro Apelskog Saknas Högsberg gravkulle
Sävare kyrka k:a Tolingaskogen skogsmark Apelskog Saknas Klippabäcken bäck
Sävare sn Truveån å Apelås bebyggelse Kolalyckan åker
Sävare sn Truvören udde Arendal Saknas Kungsbro landsvägsbro
Sävare sn Tvetabäcken bäck Arentorp Saknas Kvarnabäcken bäck
Sävare sn Vinningabäcken bäck Backalyckan t. Källemad åker
Sävare sn /Se Öredalsån å Helde 4 Bengt Karlsgården bebyggelse Liabacken backe
Sävare sn /Se   Helde 3 Anders Gudmudnsgården bebyggelse Liderna ängar och hagar
Sävare sn /Se   Säfvare 12 Bengt Räfsgården bebyggelse Liljeslätt åker
Sävare sn /Se   Björkelund Saknas Lillebäcken bäck
Sävare sn /Se   Björkängen Saknas Långa Mad åker
Sävare sn /Se   Björlycke bebyggelse Murresas backe lycka
Alebäck by   Björlycketorp bebyggelse Myran skog
Alebäck by   Björsgården Saknas Mårtagärdet gärde
Alebäck gård   Björstorp Saknas Råsbäcken bäck
Alebäck by   Blomsterbacken Saknas Rännebäcken dike
Alebäck by   Brakelund Saknas Röret skog
Alebäck gd   Brakelund Saknas Sandbäck bäck
Alebäck by /Se   Broholm Saknas Sjuledsbacken backe
Brakelund område   Bäckafors Saknas Smigärdet gärde
Filsbäck hg   Dalsängen Saknas Storebäcken Saknas
?Filsbäck gd   Dalsängen Saknas Sävarebäcken bäck
Fillsbäck hg   Dalvik Saknas Säfvare Kartås skog
Filsbäck gd   Dalvik = Krutbruket Saknas Sörpan åker
Filsbäck hg   Dyängen Saknas Sörängsgärdet åker
Helde by   Ekedal Saknas Tjuvsbro landsvägsbro
Helde by   Ekestubben t. Tolingaskogen skog
Helde by /Se   Enstorp Saknas Tomtagärdet gärde
Jättabacken förr torp?   Säfvare 8 Falkagården rusthåll Torshög kulle med bautastenar
Kartåsen gd /Se   Filsbäck säteri, rusthåll Vadsbotorpet åker
Pilagården gd   Säfvare 11 Fotegården bebyggelse Vallmoön ö
Stommen kyrkoherdebost.   Fridhem bebyggelse Vallmoön Saknas
Sävare by   Funkatorp Saknas Veahyggena skogsmark
Sävare by   Furubacken Saknas Vinningabäcken bäck
Sävare by   Furulund Saknas Öredalsån å
Sävare by, sn   Fendrickslund Saknas Öxnerebacken Saknas
Sävare by   Säfvare 5 Fänriksgården eller Tomten bebyggelse Öxnerebacken Saknas
Sävare by   Grumpan rusthåll  
Sävare by   Torestorp 1 Gunnarsgården bebyggelse  
Sävare by och sn   Gunnarslund Saknas  
Torestorp by   Gunnarstorp Saknas  
Torestorp by   Gästgivaregården Saknas  
Truve beb.   Hagadal Saknas  
Truve gd   Hagalund Saknas  
Truve samhälle /Se   Hagen gd  
»trøwin», se Truve beb.   Hagen t.  
Vinninga samh. /Se   Helde Saknas  
Vinninga samh. /Se   Helde by  
Ålycke by   Helde Skattegården Saknas  
Sewara, Sæwara Saknas   Helledal Saknas  
Säfvared sn   Hildeborg Saknas  
Sæaarom Saknas   Holmbräckan bebyggelse  
Säfvared sn   Holmängen avs.  
Sævarum Saknas   Johanneslyckan Saknas  
Sewæare Saknas   Helde 1 Jon Rosevillsgården eller Skattegården bebyggelse  
Sæwara Saknas   Junga bebyggelse  
Sewara Saknas   Jungalund Saknas  
Sefvara socken   Säfvare 7 Jutagården rusthåll  
Säfvared sn   Jättebacken Saknas  
Säfvare sn   Karlslund Saknas  
Säfvared(s) Saknas   Karlstorp Saknas  
Alebäck by?   Kartaåsen Saknas  
Alebäck gd.   Klipperud Saknas  
Alebäck Saknas   Säfvare Klockareboställe Saknas  
Alabeck Saknas   Klockaregården Saknas  
Alebäck by?   Kolaretorp t.  
Filsbäck Saknas   Krutbruket eller Dalvik, se 1 Dalvik Saknas  
Tolestorp Saknas   Krutbruket bebyggelse  
Tolestorp Saknas   Krutbruksmarken Saknas  
    Kusketorp t.  
    Kvarndammen Saknas  
    Kyrketorpet äng  
    Källstorp t.  
    Sandsborg Saknas  
    Säfvare 4 Lars Krekarsgården rusthåll  
    Liagärdet Saknas  
    Lidabacken t.  
    Lillängen ställen  
    Lillängen Saknas  
    Lindhagen Saknas  
    Lindholmen Saknas  
    Lindåsen Saknas  
    Lindäng Saknas  
    Ljungbacken Saknas  
    Ljungstorp t.  
    Lundås Saknas  
    Lunnatorp Saknas  
    Lunneberg rusthåll  
    Marielund Saknas  
    Marielund Saknas  
    Mossen eller Dalslund bebyggelse  
    Myren t.  
    Myren Saknas  
    Myråsen t.  
    Myråsen Saknas  
    Nyfors Saknas  
    Nyhagen t.  
    Helde 2 Per Jonsgården gård  
    Säfvare 3 Pilagården rusthåll  
    Pilegården Saknas  
    Postgården Saknas  
    Presttorp Saknas  
    Pukaregården Saknas  
    Rafvelstorp bebyggelse  
    Rosenlund Saknas  
    Ryholm Saknas  
    Sandbäck Saknas  
    Sandhem Saknas  
    Sandtorp Saknas  
    Sandtorp Saknas  
    Sandtorp Saknas  
    Sandåsen Saknas  
    Sannebo avs.  
    Skattegården Saknas  
    Skattegården gård  
    Säfvare 1 Skattegården bebyggelse  
    Torestorp 2 Skattegården bebyggelse  
    Skogalund lht  
    Skogshyddan hus  
    Skogslund Saknas  
    Skogslund Saknas  
    Skogstorp bebyggelse  
    Skogstorp Saknas  
    Smedstorp t.  
    Säfvare 6 Stommen bebyggelse  
    Strömslund Saknas  
    Stubbetorpet t.  
    Svanelund Saknas  
    Säfvare 9 Sven Torstensgården bebyggelse  
    Säfvare by  
    Sävared Fänriksgården Saknas  
    Sävared Saknas  
    Sävare Saknas  
    Sörbo avs.  
    Sörängen t.  
    Säfvare 2 Tomten bebyggelse  
    Torestorp by  
    Torsberg Saknas  
    Torshöjd Saknas  
    Torstenstorp Saknas  
    Trufve bebyggelse  
    Uddeholm t.  
    Vadsbotorp t.  
    Vinninga järnvägsstation  
    Vinninga f.d. gästgivaregård  
    Västtorp Saknas  
    Ålycke, Lilla bebyggelse  
    Ålycke, Stora bebyggelse  
    Åselund bebyggelse  
    Åtorpet torp  
    Åängen t.  
    Ängen hmd  
    Ängen t.  
    Ängen t.  
    Ängsbo Saknas  
    Torestorp 3 Enkegården bebyggelse  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.