ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hasslösa socken : Kinnefjärdings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 49 Naturnamn : 13 Bebyggelsenamn : 119 Naturnamn : 22
Hasslösa socken *Härebron bro Hasslösa sn sn Brakelund grushöjd
Hasslösa sn *Långskogen skog Hasslösa sn Brakelund moränbacke
Hasslösa sn Mansbäcken bäck Backa avs. Brudarestenen bortsprängd sten
Hasslösa sn Mansbäcken bäck Backaholm avs. Brudfärden stensättning
Hasslösa sn Offerstenen gränssten? Backen, se Lars Jonsgården Saknas Brännorna jord
Hasslösa sn Stomdzdelen skogxdel Hasslösa 2 Bengt Jonsgården bebyggelse Hålvägen väg
Hasslösa sn *Stomsdelen skog Hasslösa 8 Bengt Olofsgården rusthåll Kulleforsbacken holme
Hasslösa kyrka k:a »Stomsdalen och Getaryggen» skogsdel Hasslösa 5 Bertil Jakobsgården säteri, rusthåll Kyrkebobäcken bäck
Hasslösa sn Tobaksbäcken bäck /Se Björkebacken avs Kyrkebron bro
Hasslösa sn *Toftabro bro Björkelund avs Lillängen del av Backen
Hasslösa sn Trossebobäcken bäck /Se Borgholm avs. Mansbäcken bäck
Hasslösa sn Trättängen äng /Se Byn gårdar Mårtakällan källa
Hasslösa sn Tvetabäcken bäck Bäckaskog avs. Nycklaberget höjd
Hasslösa sn /Se   Bäcken avs. Pellesgårdsvägen byväg
Hasslösa sn /Se   Hasslösa 11 Bärnegården bebyggelse Pers mossar åkermark
Hasslösa sn /Se   Böljan med Örn rusthåll Marbogårdsån bäck
Hasslösa by, socken   Böljan Saknas Prästevägen väg
Hasslösa socken   Dalen Saknas Skaravägen landsväg
Hasslösa socken   Dalgren hemmansdelar Slängomsgärdet gärde
Hasslösa socken   Davidsberg avs. Tjuvabron landsvägsbro
Hasslösa sn /Se   Hasslösa 4 Ekgården bebyggelse Torpabäcken bäck
Hasslösa sn   Ekslund avs Trossebobäcken dike, f.d. sumpdråg
Hasslösa by o. sn   Ekåsen bebyggelse  
Hasslösa by   Fredslund Saknas  
Hasslösa by   Fridhem avs  
Hasslösa sn   Furubacken gd  
Hasslösa by och sn   Furubacken avs.  
Hasslösa by   Furubacken avs.  
Hasslösa by /Se   Gråmad f.d. t.  
Hasslösa by o. sn /Se   Gråmad hmd  
Lommagården hemman /Se   Gunbergasabbens Saknas  
Rasegården hemman /Se   Hassleholm Saknas  
Smedtofta by   Hasselängen avs.  
Smetofta by   Hasslösa gård, se Skräddaregården Saknas  
Smedtofta gd   Hasslösa by  
Smedtofta by   Hasslösa Saknas  
Smetofta Saknas   Hasslösa Saknas  
Smetofta by   Hasslösa Saknas  
Torpet Saknas   Hasslösa Kyrkebo Saknas  
Hasslösa sn   Helenedal Saknas  
Torpith Saknas   Hasslösa 3 Helsingsgården rusthåll  
Hassellösa sn   Hasslösa 12 Herregården bebyggelse  
Hasselösa sn   Herrelund Saknas  
Haslösa Saknas   Herrgården del av Bertil Jakobsgården  
Haslösa Saknas   Hägerna Saknas  
Haslösa Saknas   Hälledal avs.  
Haslösa socken   Höjentorp avs.  
Hasslösa sn   Höglunda avs.  
Hassellösa by   Jonslund avs.  
    Jungstorp avs.  
    Karlslund avs.  
    Knektängen avs.  
    Kolabacken hmdr  
    Kullen avs.  
    Kyrkotorpet avs.  
    Larslund avs.  
    Hasslösa 10 Lars Jonsgården eller Backen bebyggelse  
    Smedtofta 1 Lars Rutsgården rusthåll  
    Smedtofta 3 Lars Tollesgården bebyggelse  
    Liljedal Saknas  
    Linjan avs.  
    Linjetorp Saknas  
    Ljungstorp avs.  
    Hasslösa 9 Lommagården bebyggelse  
    Lunden avs.  
    Lövängen avs.  
    Melltorp avs  
    Mjölanregården hmd  
    Myråsen avs.  
    Nottorp torp  
    Nordängen avs.  
    Nya ledet avs.  
    Nyckelberga avs.  
    Nyckelberget avs.  
    Nycklabergen bebyggelse  
    Nyängen avs.  
    Någonråd hmd  
    Hasslösa 7 Olof Andersgården bebyggelse  
    Olofstorp avs  
    Pettersborg avs  
    Påves Saknas  
    Rallebergs krog f.d. stuga  
    Ramstorp torp  
    Hasslösa 1 Rasegården rusthåll  
    Raselund Saknas  
    Raselund avs.  
    Rosenlund Saknas  
    Rödjorna, se Smedtofta Saknas  
    Sandtorp avs.  
    Skaraledet avs.  
    Skaraledet avs.  
    Skattegården bebyggelse  
    Smedtofta Saknas  
    Smedtofta Saknas  
    Smedtofta 2 Skattetomten bebyggelse  
    Skogsledet avs.  
    Hasslösa 13 Skräddaregården säteri och ladugård  
    Smedtofta by  
    Smetofta Saknas  
    Hasslösa 6 Stommen eller Kyrkebo bebyggelse  
    Svanelund avs  
    Svarte-Petters Saknas  
    Sällåsen avs  
    Tallåsen lht  
    Tomten hmd  
    Torp avs.  
    Trädgårdstorpet torp  
    Trätängen Saknas  
    Trätängen äng  
    Trätängen Saknas  
    Vasars Saknas  
    Vasen bebyggelse  
    Vasen avs.  
    Vasen eller Svenstorp avs.  
    Valerna avs.  
    Ytterna Saknas  
    Öfverstorp bebyggelse  
    Örn Saknas  
    Östtorp avs.  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.