ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skånings-Åsaka socken : Skånings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 358 Naturnamn : 51 Bebyggelsenamn : 526 Naturnamn : 300
Skånings-Åsaka sn »akiir», ´(el. »akur) tomt Åsaka socken Algotshage hage
Skånings-Åsaka socken »akur», (el. »akiir») tomt Åsaka socken Axvallavägen landsväg
Åsaka sn Biskopsklacken Saknas Åsaka Skånings = Åsaka socken Backagärdet gärde
Åsaka sn Bottna åkermarker /Se Åsaka Skånings = Åsaka socken Bergalyckan gärde
Skånings-Åsaka sn Brunnsboäng terräng Åsaka Skånings = Åsaka socken Bondehålan gärdesmark
Asaka Saknas Brånekesjön sjö Sagesmän förteckning Bottna vattensjuk mark
Skånings-Åsaka socken Dalaån å Sagesmän förteckning Bottna åkermarker
Asakum Saknas Djäknebackarna område med fornlämningar Förkortningar förteckning Bottnaren sankmarksgärde
?Skånings-Åsaka sn Drågarna terräng /Se Förkortningar förteckning Bottnarna mosse
Skånings-Åsaka sn Ekebacken hagmark Förkortningar förteckning Brunsbobäcken bäck
Skånings-Åsaka sn *Femstena rör gränsmärke Förkortningar förteckning Brunsängen landsväg
Skånings-Åsaka sn Fåglamosserna mossar Anders Andersgården eller Nilsagården gård Brunsboäng utmark och lövskogsområde
Skånings-Åsaka sn *Gunne vad förr vad /Se Anderstorp Saknas Brånckeliderna landsvägslider
Skånings-Åsaka sn Horsabäcken bäck Anderstorp torp Bråneckesjön sjö
Åsaka sn Hästholmsbacken åkerbacke Annedal lht Brånekesjön sjö
Skånings-Åsaka sn Högeren ås Apelskog lht Dalaån å
Åsaka sn Kapellsbäcken, se Korsabäcken bäck Aspelund lht Dammagärdet åkermark
Skånings-Åsaka sn Kockamossen mosse Aspelund lht Dammåkarna åkermark
Skånings-Åsaka sn /Se Kockabacken höjdmarker /Se Assmundsgården gård Dammängen gärde
Skånings-Åsaka sn Kullaskogen skogsmark Assmundsgården gd. Djäknebacka hagmarks- o. ängsbackar
Åsaka sn Kungen minnessten? Backen f.d. torp Djärvagatan by - eller gärdsväg
Skånings-Åsaka sn Kungsängarna ängsmark Backen torp Dofsan bäck
Skånings-Åsaka sn Lundarna skogstrakt Backen torp Domarringen stensättning
Åsaka sn Lundsbergs kulle höjd Berga gårdar Duan gärde
Skånings-Åsaka sn Lundsbergs kulle kulle /Se Berga gårdar Ekebacken hagmark
Skånings-Åsaka sn Lundzberga höjd Berga gårdar Ekebacken hagmarksbacke
Skånings-Åsaka sn Lunna-Kullen kulle? Berga eller Berget gård Ekskogen skogsmark
Skånings-Åsaka sn Mon skogsmark Berga l. Berget gd Ersvik äng, gärde
Skånings-Åsaka sn Myrmaden mad Berga el. Berget gård Fargapsåkern åkermark
Skånings-Åsaka sn Myråsen skogsmark Berga Saknas Farmoralandet åkermark
Skånings-Åsaka sn Mærene å, se Märskaån å /Se Berga Frälsegården gård Farmoralandet åkermark
Skånings-Åsaka sn Mærine aa, se Märska ån å /Se Berga Skattegården gård Floddiket dike
Skånings-Åsaka sn /Se Märskaskogen skogsmark Berga eller Berget gård Fornborgen, Lundsberg fornborgsruin
Skånings-Åsaka sn /Se Märskaån å Bestorp torp Fröängen del av Lunnerna
Skånings-Åsaka sn /Se Märskaån å /Se Bestorp (Biskopstorp) Saknas Foglamossarna mossar
Skånings-Åsaka sn /Se Märskabäcken bäck Bestorp torp Fårabacken gärdesbacke
Åsaka by o. sn /Se Nattorpa kulle kulle Bestorp Västra torp Gamle Byn f.d. tomter, sten- o. åker samt backområde
Skånings-Åsaka sn /Se Paradisdungen terräng Bestorp Östra torp Gammelskogsmossarna gärden
Skånings-Åsaka sn /Se Ranåkra kvist terräng Biskopstorp f.d. torp Gatelyckorna lycka
Åsaka, se Skånings-Åsaka sn Råstensbäcken bäck Björkebacken torp Getaryggen ås
Åsaka sn, se Skånings-Åsaka sn /Se Sjööjan mossholme Björkebacken Saknas Grenängen äng
Åsaka kyrka Saknas *Skaraberg ås Björkebacken torp Gubbalyckan gärdeslycka
Åsaka Saknas Skogamossen terräng Björkelund Saknas Gullkärrsängen gärde
Åsaka Saknas Svartemosse mosse Björkelund lht Gunnevadshagen hage
Åsaka Saknas Traventorpahagen hagmark Björkelyckan f.d. torp Gräshagen hage o. gärdesmark
?Berga by *Tunsberg berg? Björkängen lht el torp Gärdesängen gärde o. äng
Bierga Saknas Vasen skogsmark Björnsgården gård Gärdsängen åker o. ängsmark
Berga by? Vingården ägomark Blängsås torp Hacket gärde
Berga by Vingården gärde Blängsås Saknas Hagagärdet gärde
Berga by *Vitmossen mosse Blängsås torp Hallavadshagen hage
Berga Saknas Ölandaån å Bockgården gård Hampalandet åkerland
Berga by   Botorp Saknas Hederna hed o. gärdesmarker
Berga by /Se   Botorp lht, mejeri Hedgärdet gärde
Björnsgården förr hmn   Brobacka f.d. torp Holken gårdsnamn
Brobacken förr torp?   Brunnsbo Saknas Holmen gärde
Brunsbo biskopsboställe /Se   Brunsbo gård Husagärdet gärde
Brunsbo biskopsbost.   Brunsbo gård Hygget skogsmarksodling
Brunnsbo biskopsgård   Brunsbo gård Hårsabäcken bäck
Brunsbo biskopsboställe   Brunsbo biskopsboställe Hägnen gärdesmark
Brunsbo g   Brunsbo Saknas Häljaflysåkern åkerjord
Brunsbo biskopsboställe   Brunsbo Kungsgård gård Hästavallsängen gärde
Brunsbo gd   Bråneke Saknas Hästhagen gärdesmark
Brunsbo g   Bråneke gårdar Högeren ås
Brunsbo biskopssäte   Bråneke gårdar Intaget gärde
Brunsbo gd   Brånecke gd Kanalen kanal-dike
Brunsbo Saknas   Brånecke, Stora gård Kapellsgärdet gärde
Brunsbo biskopsgård   Bråneke Stora gård Karslättagärdet gärde
Brunnsbo biskopsgård   Bråntorp bebyggelse Kindsgärdet gärde
Brunnsbo gd   Bråntorp Saknas Kinnemad åkermark och mad
Brunsbo biskopsgd   Bråntorp hemmansdelar Klarasjö f.d. sjö, damm
Brunsbo biskopsgd   Bränneriet Brundbo f.d. brännvinsbränneri Kockabacka höjdmarker
Brunsbo gd:ar   Bränninga avhyst torp Kockamossen skogsmarksmosse
Brunsbo g   Bränningen f.d. torp Kohagen hag o. utmark
Brunsbo hg   Busket torp Kohagen hage o. utmark
Brunsbo gård   Busket Saknas Kohagen hage, hag- o. betesmark
Brunsbo gd   Busket torp Kohagen hag- o. betesmark
Brunsbo gård   Diket torp el. bst. Kohagsmossen mosse
Brunsbo bost.   Ek lht Kohagsgärdet gärde
Brunsbo gård   Ekebacken f.d. torp Koleragärdet gärde
Brunsbo bost.   Enelund lht, hemmansdel Kolerakyrkogården kyrkogård, f.d. begravningsplats
Brunsbo biskopsboställe   Ersviken Saknas Korpängslyckan lycka
Brunsbo gd   Ersviken hem.del el. lht Kryddegården lycka el. land
Brunsbo bost.   Ersviken lht Kulebackshagen hage
Brunsbo biskopsställe   Fattighuset f.d. fattigbostad Kullagärdet gärde
Brunsbo boskopsboställe   Fornstugan Viglunda stuga, hus Kullerna ås
Brunsbo Saknas   Fridhem lht Kullängen äng, gärde
Brunsbo biskopssäte   Fridhem hus el. lht Kungen ekepåle
Brunsbo biskopsboställe   Fridhult lht, f.d. soldatboställe Kungen ekepåle
Brunsbo Saknas   Frälsegården gård Kungen ekepåle
Brunsbo boställe för biskop   Frälsegården Saknas Kungsängen ängsmark, mm
Brunsbo Saknas   Frälsegården lht Kvarnagärdet gärde
Brunsbo boställe för biskop   Fröängen f.d. torp Kvarnakärret mark
Brunsbo Saknas   Furubacken lht Kvist äng
Brunsbo biskopsboställe   Furubacken Saknas Kvistaled led
Brunsbo gd   Furubacken torp el. lht Kyrkeliden landsvägslid
Brunsbo gd   Furulund lht (torp) Kyrkestigen markväg, stig
Brunsbo biskopsboställe   Fogelås torp Kålgårdslyckan lycka
Brunsbo biskopsboställe   Fågelås Saknas Källebacken hagebacke
Brunsbo biskopsställe   Fågelås torp Källängen äng o. gärde
Brunsbo Saknas   Fågelås Östra torp Källängsgärdet gärde
Brunsbo biskopsboställe   Förbudet lht Kättlabäcken binamn på Marskabäcken
Brunsbo gd   Gammalskog gård Kölnagärdet gärde
Brunnsbo biskopsboställe   Gammalskog gd Kölnahagen hage, gärde
Brunsbo biskopsboställe   Gammalskog gård, säteri Kölnahagen gärdesmark
Brunesboo Saknas   Granbacken torp Kölnegärdet gärde
Brunsbo biskopsboställe   Granberget f.d. torp Kölnehagen mark
Brunsbo biskopsgård   Granebacken Saknas Kölneåkrarne åkermark
Brunsbo gd   Gullkärrsäng Saknas Ladlyckan gärdeslycka
Brunsbo biskopsboställe   Gullkärrsäng Lilla torp eller lht Ladlyckan gärdeslycka
Brunnesboo Saknas   Gullkärrsäng Lilla torp Ladugårdsgärdet gärde
Brunsbo gd   Gullkärrsäng Stora f.d. torp Ladugårdsgärdet gärde
Brunsbo biskopsgård   Gustavslund lht o. småskola Ladugårdslyckan gärdeslycka
Brunsbo biskopsboställe   Gålstad Saknas Landsvägsgärdet gärde
Brunsbo gd   Gållstad gård Landsvägsgärdet gärde
Brunsbo biskopsboställe   Gållstad gård Lerhålegärdet gärde
Brunsbo gd   Gållstad gård Leringen lerjordsåker och gärde
Brunsbo biskopsboställe   Gålstad gd Lerlyckan gärdeslycka
Brunsbo gd   Gärdhem lht Lillagärdet gärde
Brunsbo gd   Gästgivaregården Märreved f.d. gästgiveri Linbanan gärdesmark
Brunsbo biskopsboställe   Gömta torp Lundsberget berg
Brunsbo biskopsboställe   Gömta torp Lundsbergs kulle kulle
Brunsbo gd   Gömta el. Krokstorp Saknas Lundsbrunnsvägen landsväg
Brunsbo gd   Hagalund hem.del Lunnerna skogstrakt
Brunsbo biskopsställe   Hagelund hem.del el. lht Lustigegärdet gärde
Brunsbo biskopsställe   Hagen torp Långa Landen gärde, gärden
Brunsbo gd   Hagen Saknas Långeråkern åkermark
Brönsboo Saknas   Hagen backstuga Mad gärde
Bronsbo gård   Hagen torp Madgärdet gärde i mad o. sankmark
Brunsbo biskopsboställe   Hagen f.d. torp Madlaggan gärde
Brunsbo biskopsgård   Hagen f.d. torp Marskabron vägbro
Brunsbo bost.   Handelstomten lht Marskbybäcken bäck
Brunsbo bost.   Hedan gård Marskabytån gärdesmark
Brunsbo biskopsboställe   Heden gård, säteri Marskabäcken bäck
Brunsbo biskopsboställe   Heden gård Mellangärdet gärde
Brunsbo biskopsboställe   Hedensala torp Mellangärdet gärde
Brunsbo biskopsboställe   Hederna Saknas Mellomgärdet gärde
Brunsbo biskopsboställe   Hederna torp o. f.d. soldatboställe Mellomgärdet gärde
Brunsbo biskopsboställe   Hertigabo f.d. by, nu gård Mellomgärdet gärde
Brunsbo gård   Hertigabo gd Mellommarken mark, gärde
Brunsbo biskopsboställe   Hertigabo by Mellommarken mark
Brunsbo biskopsboställe   Hertigabo gårdar Missunna gärde
Brunsbo bost?   Hertigabo gårdar Missunnahagen hagmark
Brunsbo biskopsboställe   Hertigabo gårdar Mossaodlingen gärde
Brunsbo biskopsboställe   Hertigabo gårdar Mossarne gärde
Brunsbo biskopsgård   Hertigabo Saknas Mossaängen äng, gärde
Brunsbo biscopsgårdhen   Hertigabo Björnsgården gård Mossen åkermark
Brunsbo biskopsgård   Hertigabo Karlsgården gård Motaled led, haggenomgång
Brunsbo biskopssäte   Hertigabo Prästegården lht och prästgård Munstorp Gata väg
Brunsbo biskopsgård   Hertigabo Prästegården, Gamle f.d. prästgård, boställe Myremad uppodlada kärrmark
Brunsbo biskopsgård   Hertigabo Svennungsgården gård Myrmad mad o. åkerjord
Brunsbo bost.   Herrgården, Brunsbo gård Myråsen skogsmarksås
Brunsbo gd /Se   Hulegården gård Myråsen skogsmarksås
Brunsbo gd /Se   Hulegården gd. Märskaån å
Brunsbo gd /Se   Huseberg f.d. torp Nattorps kulle sandkulle
Brunsbo biskopsboställe /Se   Hygget Saknas Nattorpskulle kulle
Brunnsbo biskopssäte /Se   Hygget torp el. lht Nolgärdet gärde
Brunnsbo gammalt biskopssäte /Se   Hälledal torp el. lht Norddalen hagmarksdal
Brunsbo biskopsgård /Se   Hästhaga torp Nordskogen skogsmark
Brunnsbo biskopsgård /Se   Hästhagen Saknas Nordslåtterna ängsmark
*Bryniolfsbo, se Brunsbo biskopsboställe   Hästhagen Lille torp Nygärdet gärde
Bryniulfsbo, se Brunsbo biskopsboställe   Hästhagen Store torp Nylännet gärde
Bryniulpsbo, se Brunsbo Saknas   Hästholmen gård Nyängen äng o. gärde
Bryniølffsbo, se Brunsbo biskopsgd   Hästholmen gd Nyängen gärde, äng mm
Brynnelsbo Saknas   Hästholmen gård Nyängen äng, åkerjord
Brynnelsbo Saknas   Hästholmen gård Offerkällan Viglunda f.d. offerkälla
Brynnolffsboo, se Brunsbo gd   Högerås Saknas Oxhagen gärde o. odling
Brynnolsbo, se Brunsbo gd   Högeråsen avhyst torp Pankahagen del av Lunnerna
Brynolfsbo gd, (biskopsboställe) /Se   Höggeråsen torp Paradisdungen gärdes- och hagmarksdunge
Bråneke gd   Jon Persgården gård Ranåkers kvist äng
?Bråneke gd   Jungstorp torp Rovegården åkermark
Brånecke gd /Se   Jungstorp torp el. lht Rylyckan lycka
Bråneke by /Se   Juntan f.d. torp Rålyckan gärde
Gammalskog gd   Kapellet f.d. torp Råsten sten o. gränsmärke
Gållstad gd   Kapellsgården gård Råstensbäcken bäck
Gållstad gd /Se   Kapellsgården gd Rävalyckehagen hagmark
Gållstad gd /Se   Karlslund lht Rödjan gärdesmark
Gållstad gd:ar /Se   Karlstorp torp Rödjan gärde
Gållstad by /Se   Carlstorp torp Sandlyckan gärde
*Götabo förr gd /Se   Karslätt gård Sandvadet bäckvad och sankmarksområde
Heden gd   Karslätt gd Sandvadsbacka gärdesbackar
Hertwghaboo Saknas   Karslätt gård Sandvadshagen hage
Hertigabo by   Kartegården gård Sandängen åker o. äng
Hertigabo by   Kartegården gd Sannabacken gärdesbacke
Hertigabo by   Katthagen gd Sannagärdet gärde
Hertigabo förr gdr   Katthagen gårdar Sannaliden landsvägslid
Hertigabo by /Se   Katthagen gårdar Sannalyckan lycka
Hertigabo gd /Se   Katthagen, Lilla gård Sjökärret äng o. gärdesmark
Hästholmen förr stuga?   Katthagen Lille gård Sjölyckan lycka, gärde
Högeråsen förr torp?   Katthagen, Stora gård Sjömossen mosse, gärde o. äng
Järnsyssla gd /Se   Katthagen, Stora gård Sjöängen äng
Kapellet gd /Se   Kinneledet f.d. torp Sjööjan ö
Cappalssgården Saknas   Klockaretorpet f.d. torp Skarabrohagen hage, gärde
Kapellsgården gd   Klippan lht Skarabron bro
Kapellsgården gd /Se   Kockabacka f.d. torp Skaragärdet gärde
Karslätt gd   Kockabacken bebyggelse Skatängen terräng
Karslätt gd   Kockabacken Saknas Skatängen skog
Kockhem gd   Kockabacken, Lilla f.d. torp Skatängen äng
Kockhem gd /Se   Kockabacken, Store f.d. torp Skogen, Norra skogsmark
Kulla gd   Kockhem gård Skogen, Södra skogsmark
Kvist del av Storängen   Kockhem gd Skogslyckan gärdeslycka
Lundsberg gd   Kockhem gård Skogslyckan gärdeslycka
*Långskogh Saknas   Kohagen Saknas Skogsåkra åkermark
Långeskog gd   Kohagen f.d. torp Skrabbagärdet gärde
Marbogården gdar /Se   Kohagen torp Skrabbahagen hag- o. gärdesmark
Marbogården gd /Se   Krackgården bebyggelse Skrabberna gärden
Motan torp   Krackgården Saknas Skrevalyckan lycka
Mota förr stuga?   Kransakrogen f.d. hus eller torp Skräddarelyckan lycka och åkermark
Mota tp /Se   Kristineberg torp Skräddarelyckan gärdeslycka
Munstorp bost.   Kristineberg Saknas Skvalan ställe
?Munstorp gd   Kristineberg hem.del Skvallerstaden del av sn
Munstorp säteri   Kristinedal lht Skvallerstaden utmark
Munstorp gd /Se   Kroktorp, se Gömta Saknas Slåtterna ängsmarker
Märene Saknas   Krokstorp torp Slättänga gärde
Märene by   Kulla gård Smedjehagen hage o. gärde
Märene by   Kulla gd Smiflaget gärde
Märened by   Kulla gård, säteri Socknaskogen skogsområde
Märene by   Kungsängen Saknas Soldatlyckan lycka, gärde
Märene by   Kungsängen torp Sparbössan f.d. ängs eller foderlada
Märened by   Kvarnen gård Spikagatan gårds- o. markväg
Märene by   Kvarnen gård Stallgården gårdsmark
Märene by   Kvarnen gård Stalltomten gärdesmark
Märene by   Källtorp torp Stengärdet gärde
Märene by   Lagerholm lht Stenhagen hagmark
Märene by   Ledet Saknas Stenhagen gärde
Märened by   Ledet torp Stockagärdet gärde
Märene Saknas   Lerhålan torp Storagärdet gärde
Märened by   Lerhålan torp Stockaskogen skog
Märened by?   Liljeåsen torp Storehagen hage
Märened by   Lilläng gård Storgårdsliden landsvägslid
Märene by   Lilläng Saknas Storskogen skogsmark
Märened by   Lilläng gård Storängen hagmarker
Märened by   Ljunghem lht Stubbängen gärde
Märene by   Ljusnedal lht Stymnebro landsvägsbro
Märened by   Lugnet f.d. statarstuga Stymnegärdet gärde
Märened by   Lunden torp, lht Stålbergshage hage och gärdesmark
Märened gd   Lundsberg gård Stötterna gärde
Märened by   Lundsberg gd Sumpom mad-o. åkermark
Märened by   Lundsberg gård Svältås gärdesmark o. höjd
Märene by   Lundsberg gård Söckemossen mosse
Märene by   Lycke hus el. lht Sörgärdet gärde
Mærene Saknas   Lycksele lht Sörgärdet gärde
Märene by   Långedrågen Saknas Teljekärret ängsmark
Märened by och sn   Långedrågen torp Timmersdalabanan järnväg
?Märened by   Långåsen f.d. torp Tittutagärdet gärde
Merene Saknas   Lövholmen torp Tittutaledet f.d. led, väggrind
Merene Saknas   Lövrydjan Saknas Tomtagärdet gärde
Mærene by   Lövrydjan lht o. förplantningstorp Tomtalyckan lycka
Märened by   Lövåsen Saknas Tomterna gärdesmark o. f.d hustomtplats
Märene by?   Lövåsen torp el. lht Torpagärdet gärde
Märened by   Lövängen hem.del Torparelyckan gärdeslycka
Märened by /Se   Manhem lht Torparelyckan lycka
Märene by /Se   Marbogården gård Tottevadshagen hage
Märene by /Se   Marbogården gd Tovall, Lille f.d. åkermark
Märene by(?) /Se   Marskaby by Tovall, Store f.d. åkermark
Märene by /Se   Marskabyn by Tovallshagen hage, inägom
Nattorp by   Marskabyn by och gårdar Tresnippen gärdesmark
Nattorp gd   Marskabyn by o. gårdar Trulsaåkern åker, gärde
Nattorp gdr   Marskabyn by o. gårdar Trädgårdsbytena åkermark
Nattorp by   Marskabyn by och gårdar Trädgårdsgärdet gärde
Nattorp by /Se   Mellommarken Saknas Trädgårdsgärdet gärde
Nattorp gd /Se   Melltorp torp Trökan gärde
?Neder- och Översanna byar   Missionshuset, Märeved lht o. missionshus Tån hagmark
»prestagardhen» Saknas   Mota backst. Tåvall gärdesmark, f.d. odling
Ranåker hrgd   Mota torp Utskogen skogsmark
Ranåker hg   Motan stuga Vadet åkermark o. dikesövergång
Ranåker by   Motan Saknas Vadsgärdet gärde
Ranåker hgd   Motan torp Vadshagen hage, inägomark
Ranåker Saknas   Munstorp gård Vall gärdesmark
Ranåker hg   Munstorp Saknas Vallbogärdet gärde
Ranakrum Saknas   Munstorp gård, säteri Vallboskogen skogsmark
Ranåker hg   Munstorp gård Vallen gärde
Ranåker hg   Myråsen Saknas Vargamossarna uppodlad kärrmark
Ranåker hg   Myråsen lht o. torp Vargamossarne mossemarker
Ranakera Saknas   Märene Saknas Vasabacken gärdesbacke
Ranåker by   Märene Saknas Vasamad mosse-mad
Ranåker hrgd   Märened by Vasslagärdet gärde
Ranåker hrgd?   Märened by Vasslakärret hagmark, gärde
Ranåker hg   Märened by o. gårdar Viglunda dunge aspdunge
Ranåker hg /Se   Märened gårdar Vingen åkermark
Ranåker herrgd /Se   Märened gårdar Vingården gärde
Ruskaflik förr krog /Se   Märened Saknas Vingården del av ägor
Råbäcksängen gd   Märened Anders Andersgården gård Vrågärdet gärde
Råbäcksängen gd   Märene Kapellagården Saknas Vägagärdet gärde
Råholmen gd /Se   Märened Kappelsgården gård Vägahagen hage o. gärdesm.
Råholmen gd   Märened Kappelsgården gård Väggärdet Lilla gärde
Råholmen fd gd   Märened Kapellsgården Saknas Väggärdet Stora gärde
Sanna, Över- o. Neder byar   Märened Kartegården gård Vägåkerna åkerjord
Sanna gdr /Se   Märened Kartegården gård Västergärdet gärde
Sanna (Sånna) by /Se   Märened Kartegården gård Västeråsen grus- o. stenås
Scalberghe, Stålberga? Saknas   Märened Krackgården binamn på Märened Kartegården Äckerbacken gärde o. backe
Skalan gd?   Märened Kavelsgården binamn på Mär. Kappelsg. Älegrenshagen hage
Skalan beb.-n. /Se   Märene Marbogården Saknas Ängalyckan gärde o. äng
Skalan gd /Se   Märened Marbogården gård, säteri Ängavadshagen hage
Skvallerstan del av Skånings-Åsaka sn   Märene Nilsagården Saknas Ängegärdet gärde
Stocken annat namn på Kapellsgården /Se   Märened Nilsagården binamn på M. And. Andersg. Ängen äng o. gärdesmark
Stocken gd /Se   Märened Nilsagården Saknas Öjan ö
Stommen Saknas   Märened Skola lht o. skolhus, folk o. småskola Örnekulan mark
*Stommen försv. hmn   Märened Stocken binamn på M. Kappelsgården Österbäcken bäck
Storegården gd   Märened Tyskagården gård Östergärdet gärde
Storegården gd   Märened Vadet binamn på Mär. Kappelsgården Östervallshagen hage
Storegården gd   Märened Änkegården Saknas  
Stymme gd   Märened Änkegården gård  
Stymme gd /Se   Märened Änkegården gård  
Stymne f. gd /Se   Märene Östergården Saknas  
Stymne gd /Se   Märened Östergården gård  
Stålberga gd?   Nattorp by  
Stallberg by?   Nattorp by  
Stålberga Saknas   Nattorp gårdar  
Stallberg by?   Nattorp gårdar  
Stålberga gd   Nattorp Frälsegården gård  
Stålberga gd   Nattorp Rusthållet gård  
Stålberga gd /Se   Nattorp Rusthållet gård  
Stålberga gd   Nattorpstorp f.d. torp  
Stålberga Saknas   Nedersanna gård  
Stålberga Saknas   Nedersanna gd  
Stålberga gd   Nedersanna gård  
Stålberga gd   Nilsagården bebyggelse  
Stålberga gd   Nilsagården Saknas  
Sånna gdar   Noldalen Saknas  
Sånna gdr   Noltorp Saknas  
Tostathorp Saknas   Noltorp torp el. lht  
Tyskagården gd /Se   Norddalen torp  
*Tåstorp Saknas   Norddalen torp  
Tåstorp Saknas   Norddalen Store hus, f.d. torp  
Tåstorp by   Nybygget f.d. torp  
Tostatorp Saknas   Nybygget torp  
*Tåstorp Saknas   Nydal lht  
*Tåstorp Saknas   Nyhem Saknas  
*Tåstorp Saknas   Nyhem lht  
Tåstorp Saknas   Nyholm lägenhet  
Viglunda gd   Nyholm Saknas  
Viglunda gård   Nyholm lht  
Viglunda g   Nyholm lht  
Viglunda gd   Nyängen lht  
Viglunda gd?   Nyängen lht  
Viglunda gd   Nyängen f.d. torp  
Viglunda gd   Nyängstorp f.d. torp  
Viglunda gd /Se   Nättorp lht  
Viglunda gd /Se   Oxhagen torp  
Wra Saknas   Oxhagen torp  
Vrå gd   Per Töresgården gård  
Vrå by   Perstorpet torp  
Vrå by   Pettersberg torp  
Wrå Saknas   Ramslätt Saknas  
Vrå gd   Ramslätt torp  
Vrå gd   Ranåker f.d. by  
Åsaka by, nu gd   Ranåker by  
Skånings-Åsaka förr kyrkby   Ranåker by o. gårdar  
Åsaka Saknas   Ranåker gårdar  
Åsaka Saknas   Ranåker gårdar  
Åsaka by   Ranåker Saknas  
Åsacka socken   Ranåker Saknas  
Åsaka gd   Ranåker Saknas  
Åsaka gd /Se   Ranåker Assmundsgården gård  
Åsaka förr kyrkby /Se   Ranåker Assmundsgården gård  
Åsaka förr by /Se   Ranåker Backgården gård  
Åsaka Storegården gd   Ranåker Hulegården gård  
?Översanna och Nedersanna byar   Ranåker Jon Persgården gård  
    Ranåker Per Töresgården gård, säteri  
    Ranåker Sadelmakaregården gård  
    Ranåkers Bränneri f.d. kronobränneri  
    Ranåkers Såg f.d. ångsågverk  
    Rosendalen lägenhet  
    Rosendalen Saknas  
    Rosendalen torp, f.d.  
    Roten torp  
    Ruskaflik riven krog  
    Ruskaflik f.d. krog  
    Rusthållet gård  
    Rydjebacken Saknas  
    Rydjeholm lht  
    Ryängen f.d. torp  
    *Råbergsängen? gård  
    Råbäcksängen gård  
    Råbäcksängen Saknas  
    Råbäcksängen gård, säteri  
    Råholmen gård  
    Reholmen gd  
    Råholmen gård  
    Råshult Saknas  
    Råshult torp  
    Råsten Saknas  
    Rödjan f.d. torp  
    Rödjerna torp o. f.d. soldatboställe  
    Rödjerna f.d. torp  
    Sadelmakaregården gård  
    Sadelmakaregården gd  
    Sandbacken Saknas  
    Sandbacken torp  
    Sandhem torp  
    Sandkrogen f.d. torp  
    Sandlyckan f.d. torp  
    Sandstugan torp  
    Sandstugan Saknas  
    Sandstugan torp  
    Sandtorp Saknas  
    Sandtorp f.d. torp  
    Sandtorp torp el. lht  
    Sandäng Saknas  
    Sandäng hem.del  
    Sanna gårdar  
    *Skalen? bebyggelse  
    Skaraberg lht  
    Skarabron Saknas  
    Skarabron f.d. torp  
    Skarängen f.d. torp  
    Skattegården gård  
    Skogen torp  
    Skogen Saknas  
    Skogen torp  
    Skogen torp  
    Skogen Lille torp  
    Skogen Store torp  
    Skogsboderna torp  
    Skogslund lht  
    Skräddaretorpet f.d. torp  
    Skvallerstaden f.d. torpställen  
    Skyttlabacken Saknas  
    Sköttlabacken torp  
    Sköttlatorpa f.d. torp  
    Slättäng Saknas  
    Slättäng f.d. torp  
    Smedshagen Saknas  
    Smedshagen f.d. torp  
    Smedskogen avhyst torp  
    Sockenskogen torp  
    Sofiedal frånsålt torp  
    Sofiedal Saknas  
    Sofiedal lht  
    Soldattorpet f.d. torp  
    Stenhagen backstuga  
    Stenhagen torp  
    Stenhagen torp  
    Stenstorp torp  
    Stockafjärdingen bebyggelse  
    Stocken bebyggelse  
    Stocken, se 3 Märened Kapellsgården Saknas  
    Stomstaden torp  
    Stomstan Saknas  
    Storegården gård  
    Storegården Saknas  
    Strömslund lht  
    Strömslund Saknas  
    Stubben f.d. torp  
    Stubbängen torp  
    Stubbängen Saknas  
    Stymne gård  
    Stymne gd  
    Stymne gård  
    Stymne gård  
    Stålberga gård  
    Stålberga gd  
    Stålberga gård  
    Sumpum, se Nyholm Saknas  
    Svea hem.del  
    Svea f.d. torp  
    Svea Saknas  
    Sveaborg lht  
    Sveaholm lht  
    *Svedjan bebyggelse  
    Svenningsgården Saknas  
    Sventorp torp  
    Sörhagen torp  
    Sörholmen lht  
    Tallbacka lht. avs.  
    Torpet f.d. torp el. hem.del  
    Trekanten lht  
    Trädgårdstorp Saknas  
    Trädgårdstorp torp  
    Tyskagården Saknas  
    Tyskagården gård  
    Tyskagården gd  
    Tån f.d. torp  
    Vadet Saknas  
    Vadet hemmansdel  
    Vadet Lilla torp  
    Vadet Stora torp  
    Vallbogärdet torp  
    Vassheden f.d. torp  
    Vedaholm Saknas  
    Vedaholm torp  
    Viglunda gård  
    Viglunda gd  
    Viglunda gård  
    Viglunda gård  
    Viglunda Hage f.d. torp  
    Vrå gård  
    Vrå gd  
    Vrå gård  
    Vrå gård  
    Vråbacken f.d. torp  
    Vrålyckan Saknas  
    Vrålyckan f.d. torp  
    Vråängen lht el. hem.del  
    Västeråsen Saknas  
    Västeråsen torp  
    Ålderdomshemmet fattig- och ålderdomshem  
    Åsaka gård, f.d. by  
    Åsaka gård  
    Åsaka Kyrka kyrka  
    Åsaka, Rotarne sockenområden, rotar  
    Åsaka, Rotarne sockenområden, rotar  
    Åsaka Storegården gård  
    Åsaka Storegården gård  
    Äckran f.d. torp  
    Ängabacken Saknas  
    Ängen gård  
    Ängen gård, säteri  
    Ängen lht  
    Ängslund lht  
    Ängstorpet torp el. lht  
    Enketorpet gård  
    Änkegården gd  
    Örlid Saknas  
    Örlid torp  
    Östensgården gård  
    Österbacken torp  
    Österbäcken lägenhet  
    Österbäcken Saknas  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården Saknas  
    Ötorp Saknas  
    Ötorp torp  
    Översanna gård  
    Översanna gd  
    Översanna gård  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.