ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Istrums socken : Valle härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 102 Naturnamn : 79 Bebyggelsenamn : 242 Naturnamn : 187
Istrim Saknas Acksjömossen mosse Sagesmän förteckning Arboretum skogsområde
Istrim Saknas Acksjön sjö Förkortningar förteckning Axsjömossen mosse
Istrum sn Björnudden udde Förkortningar förteckning Axsjön sjö
Istrum sn Bockahagen ängsmark Förkortningar förteckning Axsjön sjö
Istrum sn Bockön udde Istrum socken Barnsjön sjö el. göl
Istrum sn Bredbacken backe Istrum socken Björkebacka Klint höjd
Istrum sn Broasjön sjö Istrum socken Björnudden hagmarksudde
Istrum sn Bäckedalen ängsmark Anderstorp eller Erikstorp obebyggt gräsgäll Bockahagen hage- o. gärdesmark
Istrum sn Drågamossen mosse Anderstorp fr.gräsgäld Bockön holme eller ö
Istrum sn Edahagen ängsmark Anderstorp fr.gräsgäld Botorpslyckan gärdeslycka
Istrum sn Edsjön sjö Apelbacken torp Botorpsmossa mossemarker
Istrum sn Eskilstorp terräng Apelbacken torp Brebacken backe, gärdesmark o. f.d. torp
Istrum sn Fallet terräng Backen torp Bringan gärde
Istrum sn /Se Finnamaden terräng Backgården gård Bro Gata gata o. markväg
Istrum sn »Flyled» gränsmärke Backåsen f.d. torp Broaled f.d. väggrind
Istrum sn Flämsjön sjö /Se Betanin lht o. »kyrkolokal» Broasjön sjö
Istrum sn? Flämsjön sjö Bibo lht Brännebohagen hage
Istrim Saknas Flämsjön sjö /Se Billingsliderna äng Bränningen skogsmark o. höjd
Istrim Saknas Flämsjön sjö /Se Billingsliderna kr.äng Bränningsängen äng, gärde
Istrum sn Fredstorp terräng Björkebacken lht Dammamaderna åkermark
Istrum sn Fredstorpsbäcken bäck Björkhult f.d. torp Domarringen, Ölanda fornminne o. stensättning
Istrum sn Fursjön sjö Björnaudden torp el. lht Drankebinga mark o. smågropar
Istrum sn? Hagen terräng Bockahagen f.d. torp Drågalyckan lycka o. åker
Istrum sn? Herrängen äng Botorp gård Drågamossen skogsmarksmosse
Istrum sn Hultet terräng Botorp gård Eda mark, lövskogspark m.m.
Yström Saknas Hultet terräng Bro gård Edabackarna höjdsträckning
Yström Saknas Hästskon sjö Bro gård Edahagen hagmark och näs
Istrum sn *Ingestorpa tå gränsmärke Bro gård Edet hagmark m.m.
Istrum sn Istrumasjön sjö Brobacka lht *Edsjön? sjö
Istrum sn Istrums Saknas Bronäs f.d. torp Ekahagen hagmark, ekskog o. naturpark
Istrum sn Jägarebacken terräng Brännebacken f.d. torp Erssjömossen mosse
Istrums Saknas *Kalsekätterör(?) gränsmärke Brännebo torp Erssjön sjö
Istrum sn /Se Kippet terräng Bränningsholm gård Finnabacka skogs- o. hagmark
Istrum sn /Se Kolugnarna terräng? Bränningsholm gård Finnamaden mad
Istrum sn /Se Krabbamossen mosse Bränningsholm gård Flämsjön sjö
Istrum sn /Se Krabbet terräng Bygget torp Flämsjön sjö
Istrum sn /Se Kroksjön sjö Bygget torp Fredsskogen skogsmark
Istrum sn /Se Kullsjömossen terräng Bygget Lilla f.d. torp Fredstorpskanalen kanal, sjösänkningsled
?Backgården gd Kullsjömossen mosse Bäckadalen hus el. lht Fursjön sjö
*Brunsgården Saknas Kullsjön sjö Bäcken f.d. torp Fursjön sjö
Istrum by Kullsjön sjö Bäckestugan lht Galgabacken mark
Istrum gård /Se Kullsjön sjö Drågen torp Gossabacken backar o. mark
Istrum by Kusen, Lilla sjö Drågen f.d. torp Grönemad gärde
Istrim säteri Saknas Kusen, Stora sjö Dungen f.d. torp Götenevägen landsväg
Istrim säteri Saknas Kyrkemossen mosse Eden avhyst torp Hemskiftet skogskifte
Istrum by? Källebackasjöarna sjöar Edet f.d. torp Herrängen gärde o. äng
Istrum by? Källemossen mosse Enon lht Holmagärdet gärde
Istrum by Lilla världen udde Erikstorp fr. gräsg. o. obeb.jord Holmaledet f.d. landsväg, grind
?Istrum gård o. sn Lillesjö sjö Eskilstorp gräsgäld Holmängen äng, gärde
Istrum by Ljungsjön, Lilla sjö Eskilstorp f.d. torp Hästskon sjö
Istrum by Ljungsjön, Stora sjö Falkenberg gård Hästaskon skogsmarkssjö
Istrum by Ljungtorpsmossen sank mark Falkenberg gård Hästhagen hage
Istrum by Långholmen terräng Fallet avhyst torp Hökabergslyckan lycka
Istrum gd *Mankastenen råmärke Fallet hem.del Istrumssjön sjö
Istrum gd Marielundssjön sjö Finnabacken f.d. torp Istrumsån å
Istrum by Mellombergen berg Fredstorp torp Jägarebacken skogsområde
Istrum by o. sn *Munkestenen råmärke Fredstorp torp Kalvahagen hage, gärdesmark
Istrum by o. sn Perstorp terräng Furuhäll lht Kalvahagen hage
Istrum by Pettersburgmossen mosse Furumon torp Kanalen »kanal» och fördjupning
Istrum by o. sn /Se *Risberg gränsmärke Furumon lht Kapellsgärdet gärde
Istrum gd /Se *Rödestaven råmärke /Se Glasbacken f.d. torp Kapellsmaden gärde o. mad, f.d.
Istrum by /Se *Rödestav gränsmärke Granelunden hus el. lht Kippeberg gruskulle
Krogstorp gd Rödjemossen mosse Grönelid torp el. lht Klintabacken backe, markhöjd
Krogstorp kronväg Rörsjön sjö Gulbrandstorp f.d. torp Klyftamohagen hage, mark
Krogstorp kronväg Sjöhagen terräng Gåsholmen f.d. torp Klyftamon skogsmark
Krogstorp gd Skams fähus skogsmark Göranstorp f.d. torp Kolabotten hag- o skogsmark
Krogstorp Saknas Skarpås höjd? Hagebo f.d. t. Kolsjömossen mosse
Litla gården Saknas Stenassiöö sjö /Se Hagen f.d. torp Kolsjömossehalsen mark o. »hals»-näs
Litla gården Saknas Stjälkholmasjön sjö Hagen torp Kolsjön sjö
Litla gården Saknas Stockebacken terräng Hagen backstuga Krabbamossen mosse
Lilla gården Saknas Storängen äng Hallabo gård Krabbet mark m.m.
Litlagården Saknas Svartewad, se Svärtevadet vadställe? Hallabo gård »Kringvattnet» »virvelvatten»
Litlagården Saknas Svartevadet vadställe? Hallabo Kvarn f.d. kvarn »Kringvattnet» virvelvatten
Lillegården gd Svartevadet terräng Heddeberg lht. o. avst. Kroksjön sjö
Lycke gd? Vitsjön sjö Hemsjö lht Krokstorpsängen gärde
Lycke? Saknas Åstocken terräng Herreslätten f.d. torp Krokängen äng o. gärde
Lycke? Saknas Ämten sjö Herrängen torp Krökebolyckan gärdeslycka
Lycke gd? Åsängarna terräng Holma torp, f.d. Kusen sjö
Lycke by Ölandaån å Hornsberg torp, f.d. Kusen skogsmarksjö
Lycke gd   Hultet torp Kvarnabacken gärdesbackar
Lycke? Saknas   Hultet f.d. torp Kvarnabron bro
Lycke? Saknas   Håkanstorp f.d. torp Kvarnadammen mark, f.d. damm
Närsäter by   Hålan torp Kvarnalyckan lycka, gärde
Riksäter gd /Se   Hästhagen f.d. torp Kvarnavägen väg
Riksäter by   Hökaberg bebyggelse Kvarntorpsängen åker o. äng
Riksäter gd?   Hökaberg gård Kyrkemossen mosse, äng
Riksäter gd /Se   Hökaberg bebyggelse Källebackasjöarna småsjöar
Riksäter gd /Se   Hökabergsslätten gård Källebacken skogsbacke
Stommen f.d. gård   Hökabergsslätten eller Hökaberg gård Källsjöarne skogssjöar
Viksätter gd /Se   Idelund torp Kölnebacken backe
Ölanda förr sn, nu gd   Inte torp Kölnelyckan gärde
Ölanda förr sn, nu gd /Se   Intet Lilla f.d. torp Ladugårdslyckan lycka
Ölanda herrg.   Intet Stora torp Landsvägslyckan gärde
Ölanda herrg.   Istrum by Ledsjövägen landsväg
Ölanda hg   Istrum gård Lilla Maden gärdesmark o. mad
Ölande Saknas   Istrum by och gårdar »Lilla Världen» ö
Ölande Saknas   Istrum by o. gårdar Lillekusen sjö
Ölanda hg   Istrum bebyggelse »Lille Himmel» ö
Ölanda hrgd.?   Istrum bebyggelse Lillesjö hagmarkssjö
Ölanda hrgd.?   Istrum Backgården gård Lillesjön sjö
Ölanda hrgd.?   Istrum Järnvägsstation lht, f.d. järnv.st. Lillängen gärde o. åker
Ölanda hrgd.?   Istrum Lillegården gård Ljungsjömossen mosse
    Istrum Lillegården gård Ljungsjön sjö
    Istrum Smedsgården gård Ljungsjön sjö
    Istrum Storegården gård Ljungsjöudden mark o. udde
    Istruma Kyrka f.d. kyrka Ljungsjövägen väg
    Istruma Skola lht o. skolhus Lyckorna åkermarker
    Jonsbo torp, f.d. Lyckängen äng o. gärde
    Jägarebacken f.d. torp Långholmen holme-mark
    Karlstorp torp Långöjan skogsmark
    Kippeholm f.d. bst. eller torp Madlyckan gärde
    Kippet torp Marielundssjön sjö
    Kippet f.d. torp Marielundssjön sjö
    Kippet Lilla f.d. torp Mellombergen skogs- och hagmarkshöjder
    Knektäng f.d. torp Mellombergsmossen mosse o. åkermark
    Knektöjan torp Mossa gärden o. mossområden
    Knektöjan hem.del, f.d. torp Mossen gärde
    Kockabacken f.d. torp Munkahagen hage, åkermark
    Kolabotten f.d. torp Nolgärdet gärde
    Kolmaden f.d. torp Nolskogen skogsmark
    Kolsjö bebyggelse Ormabacken mark
    Kolsjö hem.del Ormaråsen mark
    Kolåsen torp el. jord, f.d. Oxahagen hage
    Krabbabron f.d. torp Oxladugården mark och stenladugårdsruin
    Krabbet torp Petersburgsmossen mosse
    Kringlan f.d. torp Remmingstorpaängen gärde o. äng
    Krogstorp gård Riksbergsskogen skogsmark
    Krogstorp gård Riksmossen mosse
    Kräpphult friköpt torp Rumpaskogen skogsmark
    Kräpphult hem.del o. f.d. torp Rödjemossen mosse
    Krökebo torp el. lht Rören mark o. rösesamlingar
    Kusen lht o. avstyckning Rörsjömossen skogsmarksmosse
    Kvarnen lht, hem.-del Rörsjön sjö
    Kvarnslätten torp el. lht Rörsjöhagen skogaområde
    Kvarntorpet f.d. torp Sjöhagen hage och mark
    Kyrkemossen torp, lht Sjölyckan gärdeslycka
    Kyrkeslätten f.d. torp Skams Fähus skogsmark
    Lillegården gård Skansen mark m.m.
    Lilleskog torp Skeppsättningen stensättning o. forngrav /Se
    Lillhult f.d. torp Skogslyckan lycka, gärde
    Lillåsen f.d. torp Skogslyckan gärde
    Ljungstorp torp Skogemaden gärde
    Lugnet torp Skräddarelyckan lycka
    Lycke gård Skyttlalyckan gärdesslycka
    Lycke gård Slotterna mark
    Lyckedal lht Slunsen skogsområde
    Marielund f.d. torp el. bst. Slättängen gärde
    Mota torp Snarebacka skogsmark
    Noltorp f.d. torp Snippamarken hag- o. gärdesmark
    Nolåsen torp Snippen vägkors
    Nybygget lht o. hem.-del, f.d. torp Snipperna hagmarker
    Nybygget f.d. torp Stallgärdet gärde
    Nyelbacken f.d. torp Stjärlkholmasjön sjö
    Nylund lht Stjälkholmasjön sjö
    Nylycke torp Stockabacken skogsmark
    Nysäter f.d. torp Stockabron markvägsbro
    Närsäter, Stora gård Stockagärdet gärde
    Närsäter gårdar Stockebackasjön sjö
    Närsäter gårdar Storåsen mark, gärdes och hagmarksås
    Närsäter gårdar Storängen gärde o. åker
    Närsäter gårdar Storängen äng, gärde
    Närsäter gårdar Storängen åkermark
    Närsäter, Lilla gård Storöbanken mark
    Olofstorp f.d. torp Storölyckan lycka
    Orrebacken f.d. torp Stämmerna sankmarker
    Oxöjerna torp Svedjan mark
    Paradiset f.d. torp Sågebaecken backe
    Perstorp torp Sörskogen skogsmark
    Petersburg torp Torparängen gärde, äng
    Remningstorp gård Tunneldiket å- o. dikestunnel
    Remmingstorp gård m.m Tyskerudssjön sjö
    Remmingstorp gård Vargagroperna hålor
    Remmingstorp järnvägsanhalt Vargamossarna mosse o. åkerområden
    Remmingstorpatorpare torpare Vestringsö skogsmark
    Rickesäter gård, gårdar Villabergsängen äng o. åker
    Rickesäter gård Villabergsängen äng
    Riksbergstomten bebyggelse Vintervägen skogsmarksväg
    Riksäter f.d. by, nu gård Vitsjön sjö
    Riksäter gård Vittsjömossen mosse
    Riksäter gård Vittsjön skogssjö
    Risbergstomten gräsgäld Vägenborgsholme höjd och hagmarksås
    Risbergstomten gård o. fr.gräsgäld Emten sjö
    Risbergstomten gård Ängagärdet gärde
    Rosenlund torp Ängaviken vik
    Rämmingstorp bebyggelse Ödehagen hage o. mark
    Rödjerna f.d. torp Ödetorpasjön sjö
    Rödjerna f.d. torp Ölandaån å, bäck
    Rödsjötorp f.d. torp  
    Röret torp, lht  
    Sandhem lht  
    Sjöbacken f.d. torp  
    Sjöbo lht o. avs  
    Sjöslätten f.d. hus o. fattigstuga  
    Skansen f.d. torp el. bst.  
    Skarpås avhyst torp  
    Skarpås f.d. torp  
    Skogen hem.del  
    Skrämbo f.d. torp  
    Skula f.d. torp  
    Smedsgården gård  
    Smedstorp torp  
    Snippen torp  
    Snipperna Krog f.d. krog o. hus  
    Sofiedal f.d. torp  
    Stjälkholmen gård  
    Stjälkholmen gård  
    Stjälkholmen gård  
    Stockabacken f.d. torp  
    Stockabron, se Stocken f.d. torp  
    Stockebacken torp  
    Stocken f.d. torp  
    Storegården gård  
    Storåsen f.d. torp  
    Storö lht el. torp  
    Svedjan f.d. torp  
    Svärtevadet torp  
    Svärtevadet torp  
    Säter gård  
    Sörhagen f.d. torp  
    Sörskogen torp  
    Sörskogen torp  
    Trekanten lht  
    Trökabo f.d. torp  
    Tyskerud torp el. lht  
    Tyskeryd torp  
    Underlyckan f.d. torp  
    Vasebo f.d. kyrkeslätt  
    Vilan torp  
    Vågenborg gård  
    Vågenborg gård  
    Vågenborg gård  
    Åstocken, se Stocken f.d. torp  
    Ängen gård =hemmansdel  
    Ängen torp  
    Ödetorpet torp  
    Ödetorpet lht, hem.del  
    Ölanda gård  
    Ölanda gård o. gods  
    Ölanda gård o. gods  
    Ölanda Bränneri f.d. brännvinsbränneri  
    Ölanda Kapell kapell o. gudstjänsthus  
    Ölanda Mejeri hus o. f.d. mejeri  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.