ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Eggby socken : Valle härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 193 Naturnamn : 92 Bebyggelsenamn : 343 Naturnamn : 333
Eggby sn Anddammen sjö Sagesmän förteckning Baggabacka mark
Eggby sn Bjuringen sjö Sagesmän förteckning Bassaliden lid, mark
Eggby sn Bränslamossen mosse Förkortningar förteckning Bastholmen mark
Eggby sn Bränslen terräng Förkortningar förteckning Batérn binamn på Trädgårdssjön, Lilla
Eggby sn Börtlesjön sjö Eggby socken Bjuringen sjö och mark
Eggby sn Dalsjön sjö Eggby socken Bjursjön sjö
Eggby sn /Se Dammalyckan terräng Eggby socken Björsåkern åker
Eggby sn Djurgårdsskogen skogsmark Eggby socken Bohagen hage o mark
Ekby Saknas Djurhagen Saknas Anders Jonsgården gård Bonnaflogen damm o. floge
Ekby Saknas Drivsjön sjö Anders Svensgården gård Bredingen sjö
Eggby sn Drottningkullen terräng Baggeboda Lilla torp Bredingen åkermark
Eggby sn.? Eggby ägomark? Baggeboda Stora torp Brolyckan gärde
Eggby sn.? Eggbysjön sjö Baggeboderna torp Brosjön binamn på Trädgårdssjön
Eggby sn Eggbysjön sjö Bengt Håkansgården gård Bråtegraven f.d. grop o. »grav»
Eckby Saknas Emten sjö Bergalid torp Byängen äng o. åker
Eckby Saknas Emten sjö /Se Berlin Saknas Dalsjömossen mossmark
Eggby sn Ämten sjö /Se Berlin f.d. torp Dalsjön sjö
Eggby sn Fäkällemossen mosse Bostället kronogård Dalssjön sjö
Eckby Egby Saknas Granhagstjärn göl Bovik lht. Djupedalen dal
Eckby Egby Saknas *Grijsätra ängen f. äng Bredbacken Saknas Djurgården mark
Eggby sn. Grytan göl Bredegården gård Djurgårdsskogen barrskog
Eggby sn Grönsjön sjö Brobacken Saknas Djurgårdsskogen skog
Eggby sn Gubbahuvudet sjö Brunnsgården gård Dreven markväg
Eggby sn *Giärde slåtten f. äng Bränneriet, Höjentorp f.d. hus o. brännvinsbränneri Drivsjöhagen hage
Eggby sn Gårdsjön sjö Bygget Saknas Drivsjön sjö
Eggby sn Havrelöten ägomark Bytten f.d. torp Drivsjön gärdessjö
Eggby sn Hultahagen hagmark Davidstorp torp Drätta åker
Eggby sn Hultet sank mark? Dikartorp bebyggelse Dussen mosse, mad och sankmark
Eggby sn /Se Härlingstorpskanalen kanal Dikartorp Saknas Eggbygärdet gärde
Eggby sn /Se *Hästhagen hagmark Dikatorp torp Eggbysjön sjö
Eggby sn /Se Hästhagssjön sjö Djurgården Saknas Eggbysjön sjö
Eggby sn /Se Iglasjön sjö Djurgården, Lilla torp Eggbyängar »äng», hed och slättmark, sand o. stenmo
*Brogården Saknas Iliakulle kulle Djurgården Stora f.d. torp Eggbyängaren hage och åkermark
Brunnsgården gd *Ingestorps äng f. äng Drottningkullen torp Fattigstugeliden lid
Brunsgården gård Istrumasjön sjö Drottningkullen torp Firsköten åker
Eggby by Kappsäcken sjö Eggby by Foxerna Ängar ängsmarker
Eggby by Kattesjön sjö Eggby by o. gårdar Fredagsängen äng o. åker
Eggby by *Klosterängen f. äng Eggby by o. gårdar Friberg bergområde
Eggby by Kungsbron bro Eggby pst Fällingsbacken gärdesmark
Eggby by *Kvarnedammen dammbyggnad? Eggby bebyggelse Gatelyckan lycka, gärde
Eggby by Kvistalyckan terräng Eggby Klockaretomten gård Granhaga hag- o skogsmarker
Eggby by Källsundet sund Eggby Kyrka kyrka Granhagadrägen dal o. mark
Foxerna f.d. sn Käringamossen mosse Eggby Rasmusgården gård Granhagaviken vik
Fuxerne Saknas Kätteln sjö Eggby Rotarne sockenområden Grindhagen hage
Foxerna by Lilla världen holme Eggby Skola lht o. skolhus Gruveskallen gärdeshöjd
»Foxærna», antingen Foxerna by Limugnsbacken terräng Eggby äng Saknas Grytan sjöhåla
Foxerna by Linebäcken bäck Eggby äng lht o. avst. Gråmur berg.parti
Fuxarne Saknas Lortahålan vik Eggby Ödegården gård Gråtarehålan sankmark o. mosse
Fuxarne gordt Lunnaberget höjd Erik Bengtsgården gård Gräsmossarne mosse- o. sankmark
Fuxerna Saknas Lusthusbacken Saknas Erikslund lht Grönsjömossen mosse
Fuxerna Saknas Lusthusbacken Saknas Eskilstorp? Saknas Grönsjön sjö
Foxerna by Lusthuskullen kulle Fallgrenstorp bebyggelse Grönsjön sjö
Foxerna by Lyckängen äng Fallgrenstorp torp, lht. o. avs. Gubbahuvudet vik
Foxerna by /Se Långemossen mosse Fallgrenstorp torp m.m. Gubbalyckan lycka
?Foxerna by Långsjön sjö Fattigstugan f.d. fattigstuga Gungsebacke gärdesbacke
Foxerna by Löten skog Fiskaretorp f.d. torp Gunnardalen dal
Fuxerne, se Foxerna by Lövsjön sjö Fjället f.d. torp, avst o. eget Gårdssjön sjö
hagnatorpe, se Höjentorp Saknas Lötasjön, Lilla Saknas Foxerna by Gäddekärret mark
Högnetorp, se Höjentorp kungsgård Lötasjön, Stora Saknas Foxerna gård Göräng äng, åker m.m.
Högnatorp Saknas ?Nolängen äng Foxerna f.d. by, gårdar Görängsgärdet gärde
Högnatorp Saknas Nolen vik Foxerna by, gårdar Hagalyckan lycka
Högnetorp Saknas Officershatten sjö Foxerna by, gårdar Hassmad mark
Högnetorp Saknas Ormsjö sjö Foxerna bebyggelse Hassmad mark
Höjentorp kungsgård /Se Ormsjön sjö Foxerna bebyggelse Hassmad mark
Höjentorp kgsgd. Panneviken vik Foxerna Bredegården gård Hatten sjö
Höjentorp kgsgd. *Pedersängen f. äng Foxerna Bredegården gård Havrelötagärdet gärde
Höjentorp kungsgård Rudesjön sjö Foxerna Brunsgården gård Havrelötamossen mosse och åkermark
Höjentorp kungsgård Skogssjön sjö Foxerna Fogdegården gård Havrelötan åkermark
Höjentorp kungsgård Skärvalången sjö Foxerna Helgesgården gård Hemängen gärde
Höjentorp kgsgd. Skärvalången sjö Foxerna Lilla gårdar Holma ängsmark o. höjder
Höjentorp kgsgd. Smedasjön, Lilla sjö Foxerna Mellomgården gård Holmagatan markväg
Höjentorp Saknas Smedasjön, Stora sjö Foxerna Mellomgården gård Holmarna höjder
Höjentorp Saknas Stakasjön sjö Foxerna Millomgården bebyggelse Hopahålan åker o. äng
Höjentorp kungsgård Stakasjön, Lilla sjö Foxerna Nolgården gård Hopalyckan lycka, åker
Höjentorp gd Stakasjön sjö Foxerna Piltagården gård Hopalöterna gärde o. åker
Höjentorp Saknas Stallsjön sjö Foxerna Skattegården binamn på Fox Helgesgården Hultet skogsmark
Höjentorp Saknas Svartsjön sjö Foxerna Stora gård, gods Husarhatten sjö el. sjöområde
Höjentorp kungsgård Svartsjön sjö Foxerna Stora gård o. gods Hälltorpasjön sjö el. sjöområde
Höjentorp Saknas Tornbäcken bäck Foxerna Svensgården gård Hålltorpaängen äng
Höjentorp Saknas Trädgårdssjön sjö Fredstorp f.d. torp Hålorna äng o. gärde m.m.
Höjentorp kungsgård Tåsjön sjö Friberg f.d. torp Hålängen äng o. åker
Höjentorp Saknas Töltaviken vik »Fruntes» f.d. t Häggesbacken mark, äng o. backe
Höjentorp Saknas Vagnsjön sjö Furumon Saknas Hägnen hagmark m.m.
Höjentorp kungsgård Vagnsjö sjö /Se Gatan Saknas Hästhagen hage
Höjentorp kungsgård Vargamossarna mossar Gatan torp Högsåkra åkermark
Höjentorp Saknas Älvasjön sjö Gatan torp Iglasjön sjö
Höjentorp Saknas Älvasjön sjö /Se Gatan Lilla f.d. torp Iglasjön sjö
Höjentorp kungsgård Ämten sjö Gatan Stora f.d. torp Iglasjörumpen gärde
Höjentorp kungsgd Ängasjön sjö Granbacken torp Ilia Kulle kulle
Höjentorp Saknas *Östbron bro Granhagen torp Iliavika vik
Höjentorp Saknas Östersjön sjö Granstugan f.d. torp el. bst. Ingatomten mark
Höjentorp kungsgård Öxnaberget berg Grinden torp Intagan gärde
Höjentorp? Saknas   Grönelid Saknas Intagan gärde
Höjentorp gd   Grönhagen Saknas Intagan åkermark
Höjentorp gd   Grötalyckan Saknas Istrumasjön sjö
?Höjentorp hg   Gustafsberg lht. Istrumssjön sjö
Höjentorp kgsgd.   Gustafslund lht. Istrumsängen äng o. åker
Höjentorp kgsgd.   Hagen Saknas Joersudda mark o. sjöuddeområden
Höjentorp kgsgd.   Hagen Saknas Jullansbacken backe
Höjentorp kungsgård   Hagen lht. Jungfrulyckan lycka
Höjentorp kgsgd.   Hallsfallet lht. Jättadalen bergblocksdal
Höjentorp kungsgård   Helgesgården gård Jättahålan klipphåla
Höjentorp kgsgd.   Hermansdal lht. o. avst. Jättasten stenblock
Höjentorp kungsgård   Herr Persgården gård Kalvabacken gärdesbacke
Högnatorp Saknas   Herrängen lht. och avst. Kalvahagen hage, åkermark
Höjentorp kungsgård   Holma lht. o. avs. Kalvhagesjön Lille sjö
Högnatorp Saknas   Holmängen lht. Kalvhagesjön Store sjö
Höjentorp kgsgd.   Hornsborg lht. o. avstyckning Kappsäcken sjö
Höjentorp kgsgd.?   Hulan Saknas Kappsäcken sjö
Höjentorp kungsgård   Hult lht el. »frälse gräsgäld» Kattefoten mark
Höjentorp kungsgård   Hult eller Välfället, se 1 Välfället Saknas Kattehagen hage o. gärdesm.
Höjentorp kgsgd.?   Hult eller Välfället gräsgäld Kattesjömossen mosse
Höjentorp kgsgd.   Hustru Britasgården gård Kattesjön sjöhåla
Höjentorp kgsgd.?   Hålängen Saknas Kattsjön f.d. sjö
Höjentorp kgsgd.   Hålängen torp Katteviken sjövik
Höjentorp kungsgård   Hägnaden f.d. torp Kiddahagen hage o åkerm.
Höjentorp kungsgård   Hästhagen torp Kitteln sjö
Höjentorp kungsgård   Hästhagen f.d. torp Klinta markhöjder o gränsområde
Höjentorp kungsgård   Hästhagen Lille f.d. torp Klintaliden landsvägslid
Höjentorp kungsgård   Högvalla lht. o. avs. Klintängen äng, åker
Höjentorp kungsgård   Höjentorp kungsgård Klockarsvika vik
Höjentorp kungsgård   Höjentorp herrgård Klämman hagmark
Höjentorps rättaredöme Saknas   Höjentorp gods, gårdar Kolbergsskogen skog
Höjentorp kungsgård   Höjentorp gods o. gårdar Kollemossen mosse
Höjentorp kgsgd.?   Höjentorp gods o. gårdar Korslyckan gärde
Höjentorp kungsgård?   Höjentorp krono »trädgård o. humlegård» Korsväga vägkorsningar
Höjentorp kungsgård   Ingelund lht. Kringel mosse
Höjentorp kungsgård   Inköpartorp Saknas Kronolyckan lycka
Höjentorp kungsgård   Inköpartorp torp Kumminhålan gärdesmark
Höjentorp kungsgård   Istrum, se Eggby pst Kungsbron Lilla landsvägsbro
Höjentorp kungsgård   Istrumsängen torp el. lht. Kungsbron Stora landsvägsbro
Höjentorp kungsgård   Johannes Saknas Kungskärret hag- o gärdesmark
Höjentorp gd.   Johanstorp f.d. torp Kungslindarna lindträd
Höjentorp gd   Jonas Saknas Kungslyckan lycka, gärde
Höjentorp kgsgd.?   Jorden Saknas Kvarnahagen hage o. åkerj.
Höjenstorp kgsgd.?   Jorden f.d. torp Kvarnåkern åker
Höjentorp hg   Karlsro lht. Kyrkelyckan lycka
Höjentorp kgsgd.   Kippet Saknas Kyrkestigen stig, väg
Höjentorp kgsgd.   Klinten torp Kårbergsskogen skog
Höjentorp kungsgård   Klinten Store lht. o. avst. Källsängerna äng o mossemark
Höjentorp kungsgård   Klockaretomten gård Käringagärdet gärde
Höjentorp kungsgård   Klosternoläng bebyggelse Käringamossen mosse
Höjentorp kungsgård   Klämman f.d. torp Kärrabackarne gärdesmark
Höjentorp kungsgård   Klämmes Saknas Ladugårdslyckan lycka o gärde
Höjentorp kungsgård   Knektöjan Saknas Ladugårdssjön sjö
Höjentorp kungsgård   Kolaberget f.d. torp Lammalyckan lycka
?Höjentorp hg   Korgatorpet f.d. torp Liderna gärden o. marksluttningar
Höjentorp kungsgd   Korgatorpet f.d. torp Lidskiftet hag-, gärdesm. m.m.
Höjentorp kgstp?   Korphult f.d. torp Lilla världen ö
Höjentorp kungsgård   Korreberget f.d. torp Lilla Världen sankmarksö
Höjentorp kgstp?   Kravabron Saknas Lilleträdgården trädgård o park
Höjentorp kungsgård   Krogen f.d. hus och krog Limugnsbacken backe, mark
Höjentorp hg   Kullingshagen torp Limugnshagen hage
Höjentorp kungsgård   Kungshuset hus Linderna f.d. lindar
Höjentorp kungsgård   Kvarnen Saknas Lortahålan sankmark
Höjentorp kgsgd.   Kvarnen f.d. torp o. kvarn Lunnaberget berg o. kulle, ås
Höjentorp kungsgård   Kvistalyckan torp Lusthuskullen kulle
Höjentorp kgsgd.   Kyrkemossen Saknas Långelyckorna gärden
Höjentorp kungsgård   Kåreberget f.d. torp Lången sjö
Höjentorp kgsgd.   Kättela sjö /Se Lötamossen mosse
Höjentorp kgsgd,   Ledsbacken f.d. torp Lötasjön, Store sjö
Höjentorp kgsgd.   Lidskiftet torp Lötasjön, Lille sjö
Höjentorp kungsgård   Lilläng Saknas Lötasjön, Store sjö
Höjentorp kungsgård   Lilläng lht el. torp Lötasjön Store sjö
Höyendtorp Saknas   Limugnen f.d. hus el. ugn m.m. Löterna backar
Höyendtorph Saknas   London f.d. torp Löterna gärdes- o ängsmarker
Höjentorp kungsgård   Lund torp Löterna gärdesmark
Höjentorp kungsgård   Lundaliden torp Lövsjömossen mosse
Höjentorp kgsgd.   Lunden Saknas Lövsjön sjö
Höjentorp kgsgd.   Lunnagården gård Lövsjön sjö
Höijentorp Saknas   Lusthuset f.d. hus eller byggnad Lövsjöåsen ås o. markhöjd
Höijentorp Saknas   Lustigs Saknas Madamsåkern åkermark
Höijentorp Saknas   Lyckeled torp el. lht. Mellanhaga hagmarker
Saknas Saknas   Malma Saknas Mellomgärdet gärde
Höjentorp kungsgård /Se   Malma lht. Minnesstenen Eggby minnessten
Höjentorp gods /Se   Maluta Kvarn f.d. kvarn Missunnan gärde
Näs by.   Marielund lht Mosebacke backe o. mark
Näs by   Marken bebyggelse Märtalyckan lycka
Näs by   Mellomgården bebyggelse Nassabacken mark
Ness Saknas   Mobacka torp Nolgärdet gärde
Ness Saknas   Mota Saknas Nollyckorna lyckor, gärden
Näs by o. bost?   Nassabacken f.d. torp el. soldatstorp Nolängen äng o. åker
Näs by o. bost.?   Nickestugan f.d. torp el. stuga Norråsen gärdesmark
Näs by   Nolgården bebyggelse Notabacken gärdesbacke
Näs by   Nolhaga lht. Noten mark, sjöstrand
Näs by   Nolhagen torp Nylännet åker
Näs» rättaredöme Saknas   Noläng torp el. lht. Näsagatan gärdsväg
Sandtorp by   Noltorp Saknas Näsbadet badområde o. strand m.m.
Sandtorp by   Nolåsen Saknas Nättningedalen dal o. mark
Sandtorp by   Noläng Saknas Officershatten sjö
Torp Saknas   Nybygget torp Officershatten sjö
Torp Saknas   Nybygget f.d. torp Onderås skatte äng o. mark
Torp kronoegendom   Nycklastycket åkermark Orlekullen kulle
    Nydal lht. Ormahålan dal o. gärdesm.
    Nytorp lht el. torp Ormsjödrågen mark
    Näs by Ormsjön sjö
    Näs gårdar Ormsjön sjö
    Näs gårdar Osen marker
    Näs bebyggelse Oxabetet hag- o. gärdesmark
    Näs Anders Jonsgården gård Oxalyckan åkermark
    Näs Herr Persgården gård Oxalyckan lycka
    Näs Hustru Britasgården gård Pannevika vik o. badstrand
    Näs Mejeri lht Pilleruksåsen ås o. hagmarkshöjd, åker m.m.
    Oljegården bebyggelse Piltalyckan gärde
    Oljegårds Kvarn f.d. kvarn Plommelyckan lycka
    Orgelnistgården, Sandtorp gård Portabacken mark
    Orrebacken gräsgäld Portakullen kulle, höjd
    Orrebacken lht, gård, fr. gräsgäld Portaliden lid
    Paris lägenhet Poståkern åkermark
    Paris Saknas Potten sjö
    Paris torp *Prästsjön vattensamling
    Paris torp Prästsjön del av Skärvalången
    Persängen f.d. torp el. bst. Prästsjöviken vik
    Petersborg Saknas Pärsängslyckan lycka
    Pillerukan torp Rankalyckan lycka
    Pillerukan Saknas Rasmusakärret hagmark
    Pillerukan f.d. torp Rosagärdet gärde
    Pillerukan f.d. t. Rudemossarne mosse- och sankmarksgärden
    Pillerukan lht, f.d. torp Rudesjön sjö
    Piltagården gård Runstenen Eggby runsten
    Piltalyckan f.d. torp Ränglet skogsmark
    Piltastugorna f.d. torp el. bst. Rödjerna hagmark
    Polen f.d. torp Römokärret mark
    Porten Saknas Rörsåkern åker
    Porten f.d. torp Sandbladsträdgården gärdes- o. hagmark
    Raltabacken torp Sandtorpagärdet gärde
    Ranken avsöndrad lägenhet Sandtorpavägen byväg
    Ranken Saknas Sjöbolyckan gärde
    Ranken torp Sjögärdet gärde
    Ranken torp, lht Sjökärret gärde o. sankmark
    Rassmunsgården gård Sjölyckan lycka
    Rosenberg lht. Skansabacka gärdesmark o. backar
    Rosendal lht., avst. Skitricken sjö-göl
    Rosenhaga lht. och avstyckning Skogslyckan lycka
    Rosenlund Saknas Skogssjön sjö
    Ränglagatan torp Skomakarelyckan lycka
    Rödjan, Lilla f.d. torp Skomakaren åker el. mark
    Rödjan Stora f.d. torp Skärvaåsa markhöjder, skog, hagmark, åker m.m.
    Rödjerna f.d. torp Skärvlången sjö
    Rödjorna Saknas Skärvlången sjö
    Röret Saknas Smalabrott åkerjord
    Sandlid Saknas Smedasjön, Lille sjö
    Sandlid f.d. torp Smedasjön, Store sjö
    Sandtorp by Smedintagan gärde
    Sandtorp? by Smedjegärdet gärde
    Sandtorp by Smedjelyckan lycka
    Sandtorp by o. gårdar Smedjemossarne mosse- och åkerområde
    Sandtorp by o. gårdar Smedjesjöarne småsjöar
    Sandtorp Bengt Håkansgården gård Snesa åkermark
    Sandtorp, Lilla äng Spjällen åker
    Sandtorp Lilla lht o. kr.äng Stakasjön gärdesmarkssjö
    Sandtorp Snickaregården gård Stakasjön, Lille sjö
    Sandtorp Snickaregården gård Stakasjön, Store sjö
    Sandtorp Snickaregården gård Stallsjön sjö
    Sandtorp Storegården gård Stallsjön sjö
    Sandtorp Storegården gård Stenbordet stenbord el. trädgård
    Sandtorp Sven Månsgården gård Stendalen gärdesdal
    Sandtorp Sven Månsgården gård Storeträdgården trädgård o. park m.m.
    Sandtorp Tomten gård Storängen äng o. gärde
    Sandtorp Tomten gård Striperna gärdesmark
    Sandtorp Älegården gård Stugelyckan lycka
    Sevaldslätten torp Sundet sund o. sjöområde
    Sjöbacka lht, avstyckning Svartsjömossen mosse
    Sjöbo gård Svartsjön sjö
    Sjöbo gård Svartsjön sjö
    Sjöbod gård Säckesjön sjö
    Sjöbolyckan lht. och avst. Sävarekulla höjder o. mark
    Sjögård lht. och avst. Sörlyckan lycka, gärde
    Skansen f.d. torp Sörvallen gärde
    Skattegården eller Millomgården gård Tallriken åkermark
    Skattegården bebyggelse Tjurledgärdet gärde
    Skogen f.d. torp Torget gärdesmark
    Skogen torp Torpalyckan gärde
    Slätterna skatte äng o mark Torsberget höjd o moränkulle
    Smedetorpet f.d. torp Torsbergsgärdet gärde
    Smedjebacken torp el. lht Torsbergslyckan lycka
    Snickaregården gård Torsbergsmarken hag - och gärdesmark
    Solhem lht. Tranäsagärdet gärde
    Solhöjd lht. Tranåsen ås o. gärdesmark
    Solvik lht. Trädgårdsgärdet gärde
    Stares Saknas Trädgårdssjön sjö
    Stenlid f.d. torp Trädgårdssjön sjö
    Stenåsen torp Trädgårdsängen äng och åker
    Storesnickern binamn på Sandtorp Trätevallen gärde
    Stockebacken Saknas Tyltabäcken bäck
    Storegården gård Tyltagärdet gärde
    Strömma, se 7 Såntorp nybild. fst, Tyltaviken vik
    Svedjan Saknas Tysklandsgärdet gärde
    Sven Månsgården gård Tågsjön sjö
    Svenstorp torp Tålandet åker
    Svinabacken torp Tån hagmark, gärdesområde m.m.
    Sången torp Töltebäcken bäck
    Såntorp nybildad fst Tölten gärde
    Såntorp Håkansgården bebyggelse Uddabacken uddemark
    Såntorp Månsgården bebyggelse Vadet bäckvad
    Sörvallslätten mark o. f.d. torp Vadsåkrarne åkermark
    Taskerud Saknas Vagnsjön sjö
    Tjurbol f.d. torp Vantakärret beteshage o. kärrmark
    Tjurled? Saknas Vargamossen mosse
    Tjurledet f.d. torp Vagnsjön sjö
    Tokatorp f.d. by, nu gård Vatabron bro
    Tokatorp gårdar Vatabron bäckbro
    Tokatorp gårdar Vatabäcken bäck
    Tokatorp bebyggelse Vatabäcken bäck
    Tokatorp Anders Svensgården gård Vataliden väglid
    Tokatorp Erik Bengtsgården gård Vedkastöjerna mossemark m.m.
    Tokatorp Lunnagården gård Vika åkermark
    Tokatorp Lunnagården gård Vindbryggan f.d. vindbrygga
    Tolftekvarn f.d. kvarn el. torp Vintervallen åkermark
    Tomten gård Väderkvarnsbacken mark
    Torp gård Välafället skogsmark m.m.
    Torp gård Västagärdet gärde
    Trossboden hus Västersjön sjöområde
    Trädgården f.d. torp Äleåkern åker
    Tån f.d. torp Älvasjöhagen hage o gärde
    Täppan lht. Älvasjön sjö
    Töltan f.d. kvarn Älvasjön sjö
    Töltan f.d. torp Emten sjö
    Vadet torp Ämten sjö
    Vadet Saknas Ängalyckan lycka
    Vadet lht, avst. Ängasjön sjö
    Viken lht, avst. Ängasjön sjö
    Väderkvarnen Höjentorp f.d. väderkvarn Änghagen hage o. åker
    »Välfjället» frälse gräsgäld Ännabäcken bäck
    »Välfjället» tr. gräsgäld (hult) Ärteliden åkerjord
    Välfället bebyggelse Äspehagen gärdeshage
    Välfället obebygg gräsgäld Äspelyckan lycka
    Värdshuset f.d. krog, gästgiveri o. värdshus Ögårdssjön sjö
    Åker rusthåll Öjan ö
    Ålderdomshemmet fattigstuga, lht. o. ålderdomshem Östersjömossen mosse
    Åsahagen beteshage Östersjön sjö
    Åsahagen kr.betesmark Östersjön sjö
    Åsen f.d. torp el. backst. Öxnaberget höjd, ås, kulle
    Älegården gård  
    Äletomten torp el. lht  
    Ämtenäs bebyggelse  
    Emtenäs lht o. avst.  
    Emtö lht.  
    Ändabäcken f.d. torp  
    Ängen Saknas  
    Ödegården gård  
    Öglunda Utsiktstorn bygge o utsiktstorn  
    Ölanda f.d. järnvägsanh.  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.