ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Öglunda socken : Valle härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 58 Naturnamn : 61 Bebyggelsenamn : 194 Naturnamn : 289
Öglunda sn Barnasjön sjö Öglunda socken Apelåkern åker
Öglunda sn Blängsmossen sank mark Sagesmän förteckning Assbohagen hage
Öglunda sn Boatången strandområde Förkortningar förteckning Backagärdet gärde
?Öglanda sn Bockaskedås ås Förkortningar förteckning Barnasjön sjö
Öglunda sn? Brudareråsen terräng Öglunda socken Berget bergsområde
Öglunda sn? Dikesjön sjö Öglunda socken Billingsliderna skogsskiften o. lider
Öglunda by Dybergssjön, Lilla sjö Öglunda socken Bistockshålan dal o. gärdesmark
Ökalundom Saknas Dybergssjön, Stora sjö Annelund lht Björsåkern åker
Öglunda socken Emten sjö Axemajastinas Saknas Blomsterbacke gärdesbacke
Öglunda sn /Se Emten sjö /Se Backen lht Blängamossen sankmark
Öglunda sn Farfaratratt ö Backgården gård Boaskogen skogsmark
Öglunda sn Flämsjön sjö Berget torp Boatången hagmark
Öglunda sn Flämsjön sjö Billingsdal lht Boatångshagen hage o. utmark
Öglunda sn Flämsjön sjö /Se Billingslund lht, skolhus m.m. Bockaskeås hagmarksås
Öglunda sn Flämsjön sjö /Se Billingsskogen torp el. lht Bolstern ängs- el. gärdesmark
Öglunda sn »Gödebeks quern» försvunnen kvarn Björkelund lht Botorpagärdet gärde
Öglunda sn Hallavadet vad Björnabacken bebyggelse Bredbacken mark o. väglid
Öglunda sn Hallavadsbäcken bäck Björnabacken gård Brolyckan gärdeslycka
Öglunda sn Hattaren sjö Björnabacken gård Bruareråsan skogsmarksrås, ravin
Öglunda sn Jättadalen triangelpunkt Björnebacken gård Brunnemad gärde
Öglunda sn Långe hälen udde Blinninges Saknas Brunnkälla gränsmärke
Öglunda sn *Högalid kulle (backe) Bockaskede gård Bråtaliden lid o. hagmark
Öglunda sn? Kraksjön sjö Bockaskede gård Brösten gärdesmark
Öglunda sn? Kvarnahagen terräng Bockaskede Kvarn kvarn f.d. Bylyckan lycka
Öglunda sn *Kärret, Lilla kärr Boaskogen torp Bäckagärdet gärde
Öglunda sn? *Lilla vägen väg Bostorp gård Bäckagärdet gärde
Öglunda sn? Linebäcken bäck Bostorp gård Bäckalyckan gärdeslycka
Öglunda sn Mellanviken vik Botorp f.d. torp Dalahagen hage
Öglwndha Saknas Missunnebäcken bäck Boängen torp Dalakällan källa
Öglunda Saknas Nätersätersjön, Lille sjö Brotorp torp Dalen dal, mark o. vägdel
Öglunda Saknas Nätersätersjön, Store sjö Byn by o. bebyggelse Dammalyckan lycka
Öglwndha Saknas Odelii ö ö Börjestorp gräsgäld Dammsslätten slätt o. gärdesmark
Öglunda sn Offerkällan källa Börjestorp gård Den Långe Smale åker
Öglunda sn Ormö udde Daddagården gård Dikesjön sjö
Öglunda sn Ormöviken vik Dalkullan Saknas Dyberget kulle
Öglunda sn Paradiset terräng Djäknakrogarna Saknas Dybergsmossarne skogsmarksmossar
Öglunda sn? Rinnaren sjö Engelbrektsgården gård Dybergssjön »dymarkssjö»
Öglunda sn Rommen sjö Engelbrektsgården gd Dybergssjön, Lille sjö
Öglunda sn /Se Rotarebacken höjd? Fallet hem.del el. lht Dybergssjön, Store sjö
Bockaskede gd /Se Rånnöhall råmärke Fattigstugan f.d. hus och fattigbostad Dybergsskiftet gärdesmark
Flämslätt gd /Se Rävön udde Flämslätt gård Edabackarna höjdsträckning
Flämslätt gd /Se *Rödestaven råmärke Flämslätt gård Edahagen hage, utmark o.d.
Höglunda Saknas Röhall råmärke Flämslätt gård Edet hagmark
Höglunda Saknas Röhall gränsmärke Fridhem lht Eggbyvägen väg, landsväg
Prästgården Saknas Sanssouci ö Fridhem lht Ekebacken gärde o. hagm.
Stommen gd Sjömossen mosse Gatan f.d. torp Ekebacken höjd o hagmark
Toran gd Sjömossen mosse Getaberget bst Esbjörnsgärdet gärde
Toran gd /Se Skedemossen sankmark Getabäcken torp Farfarahatt ö
Toran gd /Se *Skeemosse mosse Gottbarns Saknas Farfarakammare sprick-dalsgrotta
Toran gd /Se Skemossen, se Sjömossen mosse Granelund lht Farmoralyckan gärdeslycka
Toran gd /Se Skärvlången sjö /Se Grangården gård Flogärdet gärde
Öglunda by o. sn Slättäng ägomark Grekland torp el. lht Flämsjön sjö
Öglunda by Slättängsviken vik Grottagårds Kvarn kvarn Flämsjön sjö
?Öglunda by o. sn Steenassiöö sjö Gråttagården gård Flämsjön sjö
Öglunda by Tallriken tjärn Göräng f.d. torp, mark Flämsjöängen äng
Öglunda by Tornbäcken bäck Göräng Saknas Flämslätts öja holme
Öglunda by Valldreven terräng Hallan gård Fogdehagen Saknas
Ökalunda, se Öglunda by o. sn *Åbo rör gränsmärke Hallan gård Friarestigen skogsmarksstig
  Ämten sjö Hallen bebyggelse Fyrsköten åker
  Ämten sjö /Se Hammars torp el. lht Fälahagen hage
  Öglunda grotta grotta Hindstorp gård Fårabacken gärdesbacke
    Hindstorp gård Getaberget bergshöjd
    Hjärpås torp Getabergslyckan lycka
    Hulan gård Getabäcken bäck
    Hulan gd Getaryggen höjd, ås, gärdesmark
    Hulan gård Getebäcken Saknas
    Håkansro lht Grans-Johannesgärdet gärde
    Hängen gård Gråten gärde
    Hängen hmd Grässkiftet ängsmark
    Hängen hem.-del Gubbalyckan Saknas
    Hökamajas Saknas Gubbalyckan gärdeslycka
    Idelund lht Gullgärdet gärde
    Kakes Saknas Gunnardalen dal
    Karlsro lht Gunnardalsåkern åker
    Klefven f.d. torp Gårgärdet gärde
    Klockarestugan f.d. stuga Gäddehålan sjöhölja
    Koleliden f.d. torp Gärdeslången åker
    Korsbacken f.d. torp el. hus Görängshålan gärdes- o. däldmark
    Korsgården gård Hallavadet bäckbro o. f.d. vad
    Krogen f.d. hus o. krog Hallavadsbron väg- o. bäckbro
    Kultorpet torp Hallavadsbäcken bäck
    Kvarntorpet torp Hallavadsmaden mad, gärde
    Kvidet f.d. torp el. bst. Handklädet åker
    Kyrkogårdsbacke torp e. lht Hattaren sjö
    Kårstorp gård Hattarn sjö
    Kårstorp eller Toran gård Hattekullen grund el. skär
    Kårstorp, se 1 Toran Saknas Hindstorpagärdet gärde
    Källan torp Hjälmsängen Saknas
    Kärr gård Hopahålan åker o. däldområde
    Kärr gård Hyveln åker
    Kärra Kvarn kvarn o såg Hållsdammen damm
    Ledsgården gård Hållsdammen mark o. f.d. damm
    Liden f.d. torp Hålängen äng o. gärdesm. m.m
    Lidängen hemmansdel Härtsen åker
    Liljes Saknas Hässlebacken gärdesmark
    Lilläng torp Hässlerna hag- o. gärdesmarker
    Lunden torp el. hus Hässlet hagmark
    Lövåsen lht Hättan gärdesmark
    Missionshuset lht o. frikyrkolokal Hökasprängen åkermark
    Mota f.d. torp Höråkern åker
    Mulalarsa Saknas Iglasjövallen åkermark
    Måns Nilsgården gård Invallen åkermark
    Måns-Nilsgårdsängen hem.-del Jungfrukullen kulle
    Nilshem lht Jättadalen dalsänka
    Nolåsen torp Jättadalen sprick.bergdal
    Nybygget gård Kalvhagen hage, ängsmark
    Nybygget f.d. torp Kattekärret hag- o. gärdesmark
    Nybygget gård Kavlabron bro
    Nygården hem.del Kavlaskiftet hagmark
    Nyttorp gräsgäld Klippet skogsmark
    Nyttorp sk. gård, torp eller »gräsgäld» Klockarebacken mark
    Nyängen lht el. hem.del Klyftamon skogsmark
    Nätersäter bebyggelse Korsen landsvägsskäl och -korsning
    Nättersäter gård Kraksjön sjö o. utmark
    Nättersäter gård Kraksjöängen äng
    Nättersäter gård Krinolin vassgrund
    Paltås f.d.torp o. backstugor Kvarnagatan gata
    Pannkakesvenars Saknas Kvarnahagen mark
    Piltes Saknas Kvarnkärret hagmark
    Prästegården bebyggelse Kvarntorpalyckorna lyckor o. åkermark
    Rodinstorp torp Kviddgärdet gärde o. mark
    Rotabacka f.d. torp Kviddtån gärdesmark
    Rydjan eller Toran torp Kyrkelyckan lycka
    Rödjan sk.torp Kyrkogårdsbacke mark
    Hödjan, se 2 Toran Saknas Kålgården åkerjord o. hage
    Röret f.d. torp Källeskogen skogsmark
    Sandgraven hem.del Källsåkern åker
    Sandhem lht Kärrafallet hage
    Sandlid lht, torp el hem.del Ladlycken lycka
    Sjöbacken torp Ladurudet mark
    Skjulabänka Saknas Ladusprängen gärdesmark o. åker
    Skåckagården gård Ledshagen hage
    Slättäng hemmansdelar Lerdalavägen landsväg
    Slättäng hem.-delar Lillesjön hagmarkssjö
    Smedjan lht, f.d. torp och smedja Lilläng gärdesmark
    Snubbes Saknas Lillängen äng, gärde
    Stenåsen torp Limugnsgärdet gärde
    Stommen gård Lindöja holme
    Sörgården gård Lunnareåkern åker
    Tempelhyddan »paviljong» för musik Lyckefoten mark
    Tomten bebyggd tomt Lyckorna gärdesmarker
    Tomten bebyggd tomt Långe Hälen hagmarksudde
    Toralid lht el. torp Långhälen udde
    Toran gård Löten gärde
    Toran skattetorp Löten gärde
    Toran gård Maden gärde
    Toran gård Maderna ängs- o. åkermark
    Toran bebyggelse Madkroken gärdesmark
    Torpegården gård Marstrand ängsmark o.d.
    Torsborg lht Mellanviken vil
    Transkogen torp eller lht Mellomgärdet gärde
    Tretaskes Saknas Mellomgärdet gärde
    Truges Saknas Missunna skogsmark, allmänningsmark
    Tubbes Saknas Mossagärdet åkermark
    Tyskasvens Saknas Mota hag- o. gärdesmark
    Utterhöna Saknas Myremossen mosse o. åkermark
    Vilhelmsro lht, avst. Myren hagmark, myr o. sankmark
    Vissjes Saknas Myrängen äng o. åker
    Åbo bebyggelse Möja ängs-o. utmark
    Åbod gård Möjeräng äng o. gärdesm.
    Åbod gård Narvedalen dal o. utmark
    Åna gård Nolgärdet gärde
    Åna gård Nordbergslyckan lycka
    Äsbjörnsgård gård Nycklareåkern åker
    Öglunda by Nätersätersjön, Lille sjö
    Öglunda by o. gårdar Nätersätersjön, Store sjö
    Öglunda by o. gårdar Nättersäterssjöarne småsjöar
    Öglunda by o. gårdar Nättersätersängen äng, åker
    Öglunda bebyggelse Nötahålen dal o. hålmark
    Öglunda bebyggelse Odelii Ö ö
    Öglunda Backgården gård Odlingen gärde
    Öglunda Daddagården gård Offerkällan källa
    Öglunda Engelbrektsgården gård Offerkällan källa
    Öglunda Esbjörnsgården gård Ormö halvö
    Öglunda Grangården gård Ormön ö
    Öglunda Grottagården gård Ormöviken vik
    Öglunda Grottagården gård Oxelgärdet gärde
    Öglunda Korsgården gård Paltås hagmark o. ås m.m
    Öglunda Kvarnar f.d. kvarnar Paradiset hagmark
    Öglunda Kyrka kyrka Paradissten gränsmärke
    Öglunda Ledsgården gård Pellesängen äng
    Öglunda Ledsgården gård Raddan mark
    Öglunda Måns Nilsgården gård Rakerna gärdesmarker
    Öglunda Prästegård prästegård o. pastorsboställe Remsan åkerjord
    Öglunda Rotarne sockenområden Rinnaren sjö
    Öglunda Rotarne sockenområden Rinnarn sjö
    Öglunda Skockagården gård Rommaliden lid o. hagmark
    Öglunda Skola skolhus Rommen sjö
    Öglunda Stommen gård Rotahagen hage o. gärdesm
    Öglunda Sörgården gård Rotaliderna lider o. sluttningar
    Öglunda Tomten »gård» el. beb.tomt Rotan mark, utmark, hagmark m.m
    Öglunda Torpagården gård Rotarebacken hagmarksbacke
    Öglunda Utsiktstorn torn o. turist-utsiktsplats Rudet åkermark
    Öglunda Ålderdomshem lht o. fattigboställe Rusjön sjö
      Ryttareåkern åker
      Råmmen sjö
      Ränteliden lid
      Rävabacken gärdesbacke
      Rödjan gärdeslycka
      Rörsåkern åker
      Rörsåsen höjd o. ås
      Salterk skogsmark
      Samrydjan åkermark
      Sandgravsskiftet gärdesmark
      Sandtorpagärdet gärde
      Sansåsi ö
      Sidden gärd o. äng
      Sjömossabäcken bäck
      Sjömossen skogsmarksmosse
      Skaramarken utmark
      Skockalyckan lycka
      Skogsängen åkermark
      Skomakarelyckan lycka
      Skårdal dal, hag- o. betesmark
      Skårdalsmosse mosse
      Slättäng äng o. mark
      Smedjebacka gärde
      Smedjehagen hage
      Smedjehagen gärde o. hage
      Smörhålan gärde
      Solbacken gärdesbacke
      Solgärdet gärde
      Staversätragärdet gärde
      Stenhagen gärdesmark o. hage
      Stenlösa åkermark
      Stolpalyckan lycka, gärde
      Storesjön hagmarkssjö
      Storlyckan gärde
      Storåkern gärde
      Storängen gärde
      Stägelvik vik
      Stämmerna kvan- o. vattendammar
      Störta väg o. väglid
      Störtegärdet gärde
      Svinabacken gärdesbacke
      Säcksjöängen äng
      Sälderäckran åker
      Söalyckan lycka
      Sörhagen hage o. åkermark
      Tabbelsberg mark o. höjd
      Tabbelsbergsbacken hag- och gärdesmarksbacke
      Tallriken sjöhåla
      Tallriken sjö
      Tjädraliden lid o. skogsmark
      Tobakslandet åker
      Toka marker
      Tokabacken backe, gärdesm.
      Tokaflogen sankmark el. floge
      Tokahålan dal o. gärdesmark
      Tokealtare markområde e.d.
      Torabäcken bäck
      Torebolt gränsmärke
      Torsberget utsrprång
      Torsätrabäcken bäck
      Tranemosslyckan gärde
      Transkogen utmark
      Trädgårdslyckan lycka, gärde
      Trädgårdsängen äng, åker
      Tuvelotten gärdesmark
      Uddaslätten gärdesmark
      Upparstegärdet gärde
      Vallbiten gärde, åker
      Vallbodlyckan lycka
      Valldreven mak o fägeto
      Vargagropen grop o. fångstställe
      Vargås gärdesmark o. ås
      Varnhemsvägen landsväg
      Vingen gärde
      Vipås ås o. gärdesmark
      Vrååkern åker
      Vägåkra åkermark
      Yxen Lille mark
      Yxen Store mark eller höjd
      Åsa markhöjder- ryggar o. åsar
      Åsadalen dal
      Älferhöjd mark, höjd
      Emten sjö
      Emten sjö
      Ändabäcken Saknas
      Ändabäcken bäck
      Ängalyckan gärde
      Äspegärdet gärde
      Äspöja holme
      Ödelyckan lycka
      Öglunda grotta grotta
      Öglunda Grotta klippdal o. ravin
      Öglundabäcken bäck
      Öglunda Grotta bergdal, ravin
      Örledsängen äng

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.