ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Säters socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 53 Naturnamn : 59 Bebyggelsenamn : 299 Naturnamn : 55
Säter sn Billingen, Östra triangelpunkt Säter sn Backatomtagärdena gärden
Säter sn Billingen berg /Se Säter sn Billingen berg
Säter sn /Se Billingen berg /Se Säter sn Björndalen hage
Säter sn Blängsmossen mosse Fallarn inbyggarbeteckning Blängs mosse mosse
Säter sn Blängstorp ängsmark? Kärresan inbyggarbeteckning Brunkalyckan mark
Säter sn Brånagärdet ägomark Ängarn inbyggarbeteckning Brunnagärdet gärde
Säter sn *Digerrör råmärke /Se Askelund lht Bäckagärdet gärde
Säter sn *Digerrör gränsmärke Aspö gd Fallet skog
Säter sn *Digerrör gränsmärke Backatomten gd Garpängebäcken bäck
Säter sn *Digerrör gränsmärke Backatomten Saknas Garpängs mossar sanka gärden
Säter sn *Dägrerör råmärke Backatomten bebyggelse Gråmur del av Billingen
Säter sn *Ekstorpsröret gränsmärke Backatorpet lht Gråmur berg
Säter sn Flinkebo ägomark Backen tomt Gunnaliden lid
Säter sn Garparör fornlämning Berg bebyggelse Hästingen hage
Säter sn Garpängebäcken bäck Berg Bredegården bebyggelse Hästingslyckan mark
Säter sn Gråmur berg Bergshagen äng Högsmokällan källa
Säter sn Gråmur terräng Bergsängen Saknas Intagan mark
Säter sn Gråmursberget berg Bertilsrås ängshage Isgateberget körväg
Säter sn /Se Gråmursberget berg Billingsdal lht Jordbron bro
Säter sn /Se *Gråmursberget (Gråmur) berg Billingsfors Saknas Jutabergsliden lid
Säter sn /Se Hästingen terräng Billingsfors lht Kampavall marknadsplats
Säter sn /Se Isgateberget berg Björkebacken Saknas Lidbogärdet gärde
Björstorp by Jordbron ägomark Björkebacken lht Liderna gärden
*Bröthialidha Saknas *Klevraliderna terräng Björkelund lht Lindåsagärdet gärde
*Bröttialiidha Saknas Kungagraven fornlämning Björkelund Saknas Lundabron landsvägsbro
*Brötjaliden gd Kärret kärr? Björkelund lht Lunkamon gärde
*Bröttjalida Saknas *Ljungslätt slätt? Björkängen lht Luttran bäck
*Bröttjalida Saknas *Lunnabroröret gränsmärke Björstorp by Linds väg väg
*Bröttjalida Saknas Luttran bäck Björstorp by Långagatan lid
*Bröttjalida Saknas *Luttra vrå råmärke /Se Björstorp hage Mossen gärde
*Bröttjalida Saknas Markerna ägomark Björstorp bebyggelse Mörkalyckan skog
Garpängen gd /Se Motorp ägomark Björstorp hage Nolberget del av Billingen
[Gunnalida] Saknas Nordberget berg Björstorp teg Noläng jord
Gunnaliden förr torp, nu lid Pelles ängs bäcken bäck Björstorp hage Prästavägen väg
*Gunnalida Saknas Prästängen ägomark Björstorp Lilla Saknas Prästängen åker
Ingesätter Saknas Påvlahagen ängsmark Blombacka lht Påvlagärdet gärde
*Lidagården försv. gd *Rånnehall gränssten Blombacka tomt Påvlahagen mark
*Lidagården försv. gd Rånnån å Blombacka lht Röda ledet försv. grind
Lunden by Sjudarebacken terräng Bollsjö Saknas Sjudarebacken backe
?Lunden gd Snikabäcken bäck Bollskedet t Smidegärdet gärde
?Lunden gd Stenbacken ägomark Bollsked lht Stassagärdet gärde
?[Lunden] gd Sturkes terräng Borgaliden torp Stens limberg öde kalkbro
Lunden gd /Se Svartehagen ängsmark Borgaliden gd Stenåsaliderna lider
?Mölltorp hg Sörberget berg Borgaliden Saknas Sätergärdet gärde
?Mölltorp hg *Tjärstubben(?) råmärke Borgan bebyggelse Sörberget del av Billingen
Mölltorp hg Vallersjöbäcken bäck Borgen bebyggelse Torparegärdet åker
Mölltorp gd /Se Vallesjön sjö Bredegården, se 1 Berg Bredegården Saknas Tuppavättnet källa?
Rånna gd /Se Vallesjön sjö Bredegården, se 1 Berg Saknas Tån hage
Stommen säteri Vallesjön sjö Brobacka lht Tån alhage
Stångesäter gård /Se Vallersjön sjö Brobacka Lilla lht Vallasjön Saknas
Stångesäter gd /Se Vallersjön sjö Brobacka Lilla Saknas Vallasjön sjö
Säter by Vallersjön sjö Brobacka Stora Saknas Vallesjön sjö
Multorps Saknas Vallersjön sjö /Se Brännegården Saknas Vrångebäcken bäck
  Vallersjön sjö Brännegården bebyggelse Vräkeforsbäcken bäck
  Vallersjösten gränsmärke Brännegården hage Åsalyckan backe och åker
  Valsjön sjö Bäckagården Saknas  
  Valsjön sjö Bäckagården bebyggelse  
  Vrångebäcken bäck Bäckagården hage  
  Vräkeforsbäcken bäck Bäcken gd  
    Bäcken bebyggelse  
    Bäcken äng  
    Bäcken hage  
    Bäckströms soldattorp lht  
    Böglabo Saknas  
    Böglabo bebyggelse  
    Dagsbacken lht, försv. t  
    Dalmanstorp Saknas  
    Dalmanstorp lht  
    Dammen lht  
    Dammen lht  
    Diket t  
    Diket försv. torp  
    Dunshult gd  
    Dunshult Lilla bebyggelse  
    Eketorp gd  
    Eketorp Saknas  
    Ekatorp bebyggelse  
    Ekehagen lht  
    Ekehagen avs.  
    Eketorp bebyggelse  
    Falkabo lht  
    Fallet Saknas  
    Fallet lht  
    Finskatorp Saknas  
    Finskatorp bebyggelse  
    Flinkebo Saknas  
    Flinkebo avs.  
    Flinkebo öde lht  
    Fråvändan småställen  
    Åkersäter Frälsegården gd  
    Frälsegården, se 2 Åkersäter Saknas  
    Garperör Saknas  
    Garparör bebyggelse  
    Garparör äng  
    Garphagen hage  
    Garpängen Saknas  
    Garpängen bebyggelse  
    Gatan försv. torp  
    Gates lht  
    Hjälmsängen lht  
    Hästhagen lht  
    Högsmon Saknas  
    Högsmon lht  
    Ingasäter Saknas  
    Ingasäter bebyggelse  
    Ingasäter äng  
    Ingasäter äng  
    Ingasäter kärr  
    Jungsberg Saknas  
    Jungslätt Saknas  
    Jutaberget gd  
    Jutaberget Saknas  
    Jutaberget bebyggelse  
    Järpe beteshage  
    Karlsberg avs  
    Karlslund Saknas  
    Karlslund lht  
    Karlstorp t.  
    Karlstorp lht  
    Klaralund avs.  
    Klippan lht  
    Klippan lht  
    Knirkebo öde hus  
    Kohagen Saknas  
    Kohagen försv. torp  
    Kolabäcken lht  
    Korpås Lilla Saknas  
    Korpås Lilla lht  
    Korpås Stora Saknas  
    Korpås Stora lht  
    Kroken egendom  
    Kroken gd  
    Kroken bebyggelse  
    Kroken äng  
    Kulaboda bebyggelse  
    Kulabodan Saknas  
    Kulabodan bebyggelse  
    Kulabäcken, Lille Saknas  
    Kulabäcken Store Saknas  
    Kärret Saknas  
    Kärret lht  
    Laggareboda beteshage  
    Laggaretorp Saknas  
    Laggaretorp bebyggelse  
    Lagmansboda gd  
    Lagmansboda Saknas  
    Lagmansboda beteshage  
    Lagmansboda bebyggelse  
    Lagmansboäng lht  
    Larstorp lht  
    Laxbäcken lht  
    Lidan, Lilla bebyggelse  
    Lidan, Stora bebyggelse  
    Liden f.d.kaptensbost.  
    Liljebacka Saknas  
    Liljebacken lht  
    Ljungsberg lht  
    Ljungsberg lht  
    Ludvigsberg lht  
    Lugnet lht  
    Lund postgården  
    Lunden gd  
    Lunden bebyggelse  
    Lund, Lilla lht  
    Marbacken Saknas  
    Marbacken bebyggelse  
    Marbacken hage  
    Mekatte med Olov Lång bebyggelse  
    Mekatte med Olof Lång, se 1 Mon Saknas  
    Mekatte gd  
    Mellomgården bebyggelse  
    Mellumgården gd  
    Molyckan lht  
    Mon gd  
    Mon, se 1 Mekatte med Olov Lång Saknas  
    Mon bebyggelse  
    Motorpet Saknas  
    Mölltorp bebyggelse  
    Mölltorp säteri  
    Mölltorp Lilla hmd  
    Mölltorp Lilla bebyggelse  
    Mölltorp Stora Saknas  
    Mölltorps hage avs.  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolgården gd  
    Åkersäter Nolgården gd  
    Nolgården Saknas  
    Noltorp Saknas  
    Noltorp bebyggelse  
    Noltorp åkerlycka  
    Noläng Saknas  
    Noläng lht  
    Nyborg Saknas  
    Nyborg lht  
    Nybygget lht  
    Nyfikan kvarn  
    Nykvarn Saknas  
    Nykvarn hmd  
    Nykvarn lht  
    Nylund Saknas  
    Nylund lht  
    Nytorp lht  
    Nytorp lht  
    Olov Lång, se Mekatte med Olov Lång Saknas  
    Olof Lång, se 1 Mon Saknas  
    Pelles äng, se 1 Bertilsrås Saknas  
    Prästängen lht  
    Redu gd  
    Ryd Saknas  
    Rånna, se Mölltorp Lilla Saknas  
    Rånna hmd  
    Rånna kvarn kvarn  
    Röd dy lht  
    Rödegården bebyggelse  
    Rödegården gd  
    Rödegården Saknas  
    Rödegården åker  
    Sandbacken lht  
    Sandbäcken lht  
    Sandbäcken Saknas  
    Sjöbacka lht  
    Sjöbacka Saknas  
    Sjötorp gd  
    Skogslund lht  
    Skogslund Saknas  
    Skygget kvarn och såg  
    Skygget kvarn  
    Smedstorp bebyggelse  
    Smedstorp äng  
    Smedstorp Saknas  
    Snuggebo bebyggelse  
    Stenbacken Saknas  
    Stenbacken lht  
    Stenbacken lht  
    Stenbäcken lht  
    Stenbäcken lht  
    Stenen, se Stenstomten Saknas  
    Stenörsdal äng  
    Stenrörsdal bebyggelse  
    Stensliden Saknas  
    Stenstomten Saknas  
    Stenstorp lht  
    Stentomten bebygggelse  
    Stentomten äng  
    Stenåsen Saknas  
    Stenåsen lht  
    Stenåsen lht  
    Stommen bebyggelse  
    Stomsled försv. torp  
    Stomsled Saknas  
    Storka torp  
    Storktorpet försv. t.  
    Sturkatorp Saknas  
    Stångesäter bebyggelse  
    Stångesäter egendom  
    Sven Eriksäng lht  
    Sventorp Saknas  
    Säter by  
    Säter hage  
    Säterberget lht  
    Säterberget lht  
    Sätergatan tomt  
    Säterängen Saknas  
    Säterängen lht  
    Sörberget avs.  
    Sörbylundsskogen lht  
    Sörgården gd  
    Sörgården, se 2 Björstorp Saknas  
    Tatermyran äng  
    Tatermyren bebyggelse  
    Torpet, se Karlstorp Saknas  
    Törsatorp Saknas  
    Törsatorp bebyggelse  
    Törsatorp Lilla lht  
    Vallersjön gd  
    Vallstorp försv. torp  
    Vallersjön bebyggelse  
    Vallersjön beteshage  
    Vistorp försv. torp  
    Yttersöra äng  
    Yttersöra äng  
    Yttersöra by  
    Åkersberg lht  
    Åkersholm lht  
    Åkerslund lht  
    Åkerslätt Saknas  
    Åkersäter by  
    Åkersäter bebyggelse  
    Åkersäter gd  
    Åkersäter bebyggelse  
    Ängen gd  
    Ängen bebyggelse  
    Ängen hage  
    Ängen gd.  
    Ängen bebyggelse  
    Ängstorp lht  
    Ängstorp Saknas  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.