ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ryds socken : Kåkinds härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 40 Naturnamn : 30 Bebyggelsenamn : 40 Naturnamn : 30
Ryd sn *Digerrör gränsmärke Ryd sn och by Brunabackarna skogsterräng
Ryd sn *Digerrör gränsmärke Bron torp Bullerum igenfylld brunn
Ryd sn *Frostagiärdsröret gränsmärke Eketorp gård Bullerum igenfylld brunn
Ryd sn /Se *Frostagärdsröret råmärke Fallet torp Fallen åker
Ryd sn Gökhem terräng Granhem lht Fiskabäcken bäck
Ryd sn Karstorpasjön sjö Gustavsbruk Saknas Hålan backe och sänkning
Ryd herrg., sn *Kinnevadsröret gränsmärke Hovet lht Jordfallet sluttning
Ryd sn »Kombla bäk» bäck Hulegården gård Jättegrottan grotta
Ryd sn *Kumlebron(?) gränsbro Hökagården, se Öster eller Hökagården by o. sn Jättepottorna klippblock
Ryd sn »Kumblebro» bro /Se Järnåsen lht Jättestugan klyfta
Ryd sn *Kummelbäck bäck Karstorp gård Jättestugan klyfta
Ryd sn Kyrkebokvarn ängsmark? Kummiltorp gård Karstorpssjön sjö
Ryd sn Linoljedammen sjö Kyrkebo spinneri, kvarn Klippet del av bergvägg
Ryd sn Mjölmossen äng /Se Kyrkebolet gård Klockemossen mosse
Ryd sn /Se Mosebacke fornlämning? Lillegården gård Lenesliden lid
Järnåsen torp Ryds grottor grottor Lundsberg lht Linoljedammen kvarndamm
Jättegrottan grotta (klyfta) /Se *Rånnahall gränssten Lunnahult gård Lunna Veke terrängområde
Jättestugan, se Jättegrottan grotta (klyfta) Rånna hall gränsmärke Mellomgård gård Rybosjön namn på Karstorpssjön
Karstorp by Rånnån å Mellomkvarn Saknas Rydsbrune avbränd skogsmark
?Karstorp gd /Se Rävabacken terräng Mellomkvarn lht Samfället skogsmark
Karstorp, Karetorp hrgd?, by? Skomakarelyckorna ängsmark Mjölmossen jordlott Sanderna åker
Komella, se Kummiltorp gd, sn, kvarn Snikabäcken bäck Mokvarn torp Skams undantag åker
*Kommilla kvarn, se Kummiltorp gd *Skinnevadsrör råmärke Mossagården gård Stenslid lid
Kummiltorp gd *Stöpen skogstrakt Molgården gård Stenlid nu utjämnad landsvägssluttning
Kummiltorp gd m. kvarn Svarttjärnen tjärn Nylund torp Tassevad sank åker
Kummiltorps qvarn? Saknas Tassevad ägomark Ryd Östergård Saknas Trädgårdslid lid
Kummiltorp gd *Tjärstubben (?) råmärke Rånna (Randen) gård Vrångebäcken bäck
*Lundin gd Trädgården ägomark Rånna, Lilla torp Åsabäcken bäck
[Lunden] Saknas Vrångebäcken bäck Sandbacken torp Äspebrobacken backe
Ryd hg o. sn Vräkeforsbäcken bäck Skattegården gård Äspebron bro
Ryd hg /Se   Skinnered torp  
?Ryd by   Skogslund torp  
?Ryd by   Skåningstorp torp  
Ryd by   Smedsgården gård  
Ryd Saknas   Stötatorp torp  
Ryd sn o. hrgd   Trädgården torp  
Ryd f.d. kyrkby   Åsen torp  
?Rånna gård   Äspebro lht  
Åsbotorp hg o. by   Örled lht  
Åsbotorp hg o. by /Se   Öster eller Hökagården gård  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.