ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ransbergs socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 132 Naturnamn : 219 Bebyggelsenamn : 731 Naturnamn : 369
Ransberg sn *...engsrör gränsmärke? Ransbergs församling, se Tibro kommunblock församling Abrahamalyckan gärde
Ransberg sn Aleråsen terräng Ransberg sn Abrahams lid landsvägslid
Ranaberg socken Anderstorp ägomark Alemossen, Komossen och Lillemossen äng Aleråsen mossrås
Ransberg socken Backgärdet ägomark Alfridsberg ställe Alråsen äng, intäkter
Ransberg sn /Se Bankaråsen ägomark Alfredslund lht Aplalyckan gärde
Ransberg socken Betlehem terräng Alfredsberg lht Baggaslätten mark
Ransberg socken Björkudden udde Alriksdal lht Bagglundsängsbron landsvägsbro
Ransberg sn Björnaråsen terräng Altorp lht Bankaråsekällorna källor
Ransberg sn Biörsiö, se Kopparsjön sjö Anderslund lht Bankaråsen åker
Ransberg sn Biör...siön? sjö Anderstorp Södra ställe Bankaråsudden udde
Ransberg sn Blackesik sank mark Anderstorp torp Bankebolsbäcken bäck
Ransberg sn Blomsterhult terräng Anderstorp t Bastagärdet gärde
Ransberg sn Bråterna ägomark Anderstorp öde t Bastuviken vik
Ransberg sn Brännehultasjön sjö Anderstorp, Lilla torp Bergabacken berg och lid
Ransberg Saknas Brännehultasjön sjö Anderstorp Norra, se 1 och 2 Anderstorp Saknas Bergans hålor hålor
Ransberg sn Bränningen terräng? Anderstorp Södra torp Biskopaberget berg
Ransberg sn Byxmossen mosse Annelund lht Bjurbacka backarna backe
Ransberg sn Byxmossen mosse Arnäs hmd Björnaråsen rås
Ransberg sn Byxmossen mosse Arnäs Saknas Björ sjön, se Kopparsjön sjö
Ransberg sn Börsnäs näs Arvidstorp Saknas Blackesik rås
Ransberg sn Börtebäcken bäck Augustendal lht Blåsåsa backe landsvägslid
Ransberg sn Börteliden ängsmark Axtorp Saknas Blåsåsabron landsvägsbro
Ransberg sn Dalen ägomark Axtorp eller Långås lht Bondahålet ängsrås
Ransberg sn Djupaudden udde Backars hmd Borgagärdet gärde
Ransberg sn Djupehål terräng Backen Saknas Boställsängen äng
Ransberg sn Dygry Måsse, se Stormossen mosse Backen lht Britas taskor skogsskifte
Ransberg sn Dyängsmossen sank mark Backen lht Brunakällan källa
Ransberg sn Fiskastigs udde udde Balken hmd Brunen skog
Ransberg sn Fiskastigsudd udde Banglabacken lht Bråtarna utmark
Ransberg sn Fly gärdet ägomark Bankebolet Saknas Bråterna skog
Ransberg sn /Se Fläskö ö Bankebolet Saknas Brännhulta lid landsvägslid
Ransberg sn /Se Furumossen sank mark Bengtstorp intäkt Brännhultasjön sjö
Bengtstorp f.d. torp? Gjusagrundet grund Bengtstorp försv. lht Brödö ö
Björkhult by *Gråhall i Stenklef berg? Bengtstorp, se 1 Hulemosselagg Saknas Brödö ö
Björkhult by Grönslätt ägomark Bengtstorp Saknas Burtebron landsvägsbro
Björkhult gd Gubbängskullen höjd Bengtstorp bebyggelse Burtebäcken bäck
Björkhult gd Gunnarflon sank mark Berget lht Burteliden landsvägslid
Björkhult by Gyttaflon sjö Berget Saknas Burängen äng
Björkhult by Göteborg ö Bergelins Saknas Byavägen väg
Borkhult, se Björkhult by Hacket ägomark Betlehem t Bymossen mosse
Bråbacken, Norra el. Södra gdar Hagagärdet ägomark Bjurbacken hmd Bålen mark
Fagersanna by *Harpekulle berg Bjurbacken Saknas Båtbodarna vik
Fagersanna järnvägsstation Hjerpekälla källa Björkbacken lht Båtbodbergen berg
Fagersanna by Holmbergsmossarna mossar Björkebacken Saknas Bäckaviken vik
?Fagersanna by Hulemossen sank mark Björkeberga lht Börsnäs udde
Fagersanna by *Hällebofjäll utmark Björkehill lht Börteliden lid
Fagersanna by Hälsokällan källa Björkelund lht Börteliden landsvägslid
Fagersanna by Hästhagen ägomark Björkelund lht Dampsgärdet gärde
?Fagersanna by Hästhagen ängsmark Björkelund Saknas Djupdalsflon damm
Fagersanna by Hästhagen ängsmark Björkelund lht Drakaråsen sankmark
Fagersanna by *Högaklev berg Björkelund lht Dreven berg
Fagersanna by Höghultssjön sjö Björkelund Saknas Drickebäcken bäck
Fagersanna samh. /Se Höghultssjön sjö Björkelund Saknas Drännsbron bro
Faghrasondh, se Fagersanna by *Hönsabroröret gränsmärke Björkenäs lht Dämmsbroliden landsvägslid
Hultåsen gd /Se Hönsa mo skog Björkhagen lht Dämmsbron landsvägsbro
Hyttes lht /Se *Hönsastensröret gränsmärke Björkhult bebyggelse Edmanskätten hage
?Håkantorp by *Hönsmon terräng Björkhult Saknas Ekahagen hage
Håkantorp gd *Hörlännet terräng? Björkhult Lilla lht Ekebacken backe
Hästekulla by Jonstorp terräng Björkkullen lht Fagerakällan källa
Hönsa förr by, nu gårdar Juliro terräng Björklunda lht Fallet gärden
Hönsa by Järnmossen mosse Björkudden lht Fattighagen, Norra och Södra gärden
Hönsa by *Järpekulle kulle Björkåsen lht Fiskastigsudd udde
Hönsa by Järpåsakällan källa Blankås lht Fläskö ö
Hönsa by Jättastenen sten Blankås Saknas Fläskö ö
Hönsa by Kalvaberget höjd Blombacka lht Frankaskogen skog
Hönsa by Karlstorp terräng Blombacka Saknas Furumosen mosse
Hönsa by Katerydmossen mosse Blombacka lht Fåglamossen åker och mosse
Hönsa by Katteflon sjö Blombacka lht Fäpinakällan källa
Hönsa by Katteflon sjö Blombergs hmd Galten sten
Hönsa gdr /Se Kilafallet terräng Blombergs-Svantes hmd Getaryggen ås
Hönsa kvarn Saknas Kinnekulle ägomark Blombygget lht Gjusagrundet ö, f.d. grund
?Kroppetorp by ?Klevaberget berg Blombygget Saknas Gjusön ö
Kroppetorp by Klintröret råmärke Blommedalen lht Gockoberget berg
Kråkhult by Kojemarken, se Vikaskogen skogsmark Blommedalen Saknas Gotthålsudden udde
?Kråkhult by Kojemossen sank mark Blomsterhult försv. ställe Gimmerudbäcken bäck
Kråkhult gårdar Kolakällan källa? Blåsarns lht Grundet ö
Kullabäck gård Kolakällebäcken bäck Bockes försv. ställe Gråhall gränssten
Kulebäck gd Kopparsjön sjö Bolängen Saknas Gräshagen åker
Kulabäck gård Kopparsjön sjö Bondetorp lht Gräskärrrs tånge ås
Lakenäs by Kopparsjön sjö Bondetorp Saknas Grönhögen kulle
Marhult by Kopparsjön sjö Boryderna sold. t Grönslätt åker
Marhult by *Kopparviken vik? Bostället lht Gubbängskullen kulle
Marhult by *Kottaberget berg? Bostället lht Gunnarflon damm
*Marnäs Saknas Kroppetorp triangelpunkt Bostället soldattorp Gunnarsflon mark
*Martorp Saknas Kvarnbäcken bäck Bramserud Saknas Gyllabäcken bäck
?Mobolet gd Kvighagen terräng Bramserud bebyggelse Gåsarpsflon damm
Måsebo gd Kylvanäsa udd delvis odlad udde Brobacken lht Gödlandegärdet gärde
Mossebo by Käringahålan del av å Brobacken Saknas Göteborg berggrund
Måsebo gd Käringahålan terräng? Broholm lht Hagabergen berg
Måsebo gd Kärrudden udde Brunnsbo lht Hagagärdet gärde
Mossebo Saknas *Lilla Lakenäsviken vik Brunntorp lht Hallabergen berg
Mossebo hg Lilla Laxnäsviken vik Brunntorp Saknas Halnekullen berg
?Mossebo by Lillemossen sank mark Bruntorp lht Hansastenen sten
?Mossebo hg Linan terräng Bråbacka, se 2 Bråbacken Södra Saknas Herrafallet betesmark
Nolhönsa gdr /Se Lunkebo ägomark Bråbacka Saknas Hoppagott skogsskifte
Noloset by /Se Lyckan ägomark? Bråbacken, Norra bebyggelse Horsagärdet åker
Oset by *Långebroröret gränsmärke Bråbacken Södra bebyggelse Hulemossen mosse
Oset by Långsjön sjö Bråtakärret äng Hursnäset näs
Oset by Långsjön sjö Bråtaråsen Saknas Hålfallet gärde
Oset f.d. by Löjesten råmärke Brännehult bebyggelse Hålfallet åker
Oset by Löjesten råmärke Brännemossen hmd Häggholmen holme
Oset by Löjesten råmärke Brännemossen Saknas Hägnen åkermark
Oset by Löjestenarna stenar Brännhult Saknas Hässla lid lid
Oset byar /Se *Mebacka Backe backe? Bränningen el. Lögestensmarken lht Hästaberget berg
Prästebolet beb. *Mi...lla Saknas Bränningen lht Hästekulla backar grusås
?Ransberg, (numera Prästebolet) beb. *Miskogsråsen kärr? Bränningen Saknas Hästhagastenen sten
Ransberg kyrkby Mohagen ängsmark Brännås försv. ställe Häxeberg berg
Ransberg kyrkby Nilsarås sank mark Buren sold. bost. Hönsa bro bro
Ransberg by & sn Nolhönsa mosse sank mark Burängsfallet Saknas Hönsa mo skog
Sjöbolet gd Nyängen ägomark Burängsfallet Saknas Jakobs nabbe sten
Skinnfällen gd:ar /Se Nyängen ägomark Burängsfallet bebyggelse Johannes-Larsa-ängen äng
Spethult by Odlet ägomark Bygdarns lht Jon-Ols-berget berg
Spethult by Ollesängen terräng Byxmossen mosse Järpåsakällan källa
Spethult by Orragärdet ägomark Byxmossen lhtr Jättagraven grop
Spethult by Oxhagen ängsmark Bålängen hmd Jättastenen sten
Spethult by Prästberget berg Bäck hmd Jättastenen sten
Spethult by Ranekulle kulle Bäck Saknas Kalvaberget berg
Spethult by *Ringerör gränsmärke Börteliden lht Kalvhagarna marker
Spethult by *Ringsrör gränsmärke Böxemosse lht Kalvudden udde
Spethult by /Se Råsamosse mosse Charlottenberg lht Kateryds gran gränsmärke
Spethult by /Se Råsen terräng Dalen försv. lht Katteflon damm
Spiwthwlth, se Spelhult by Rävbacka udde udde Dalen Saknas Kilafallet äng
Storåsa tp? /Se Rävbacka udde udde Daltorp lht Kilarna jord
?Stöpen, Östra häradsallmänning Rävbacka udde udde Dammen t. Kinnekulle berg
*Torps kvarn Saknas Räveln ö Dammen hmd Klacken inbuktning av Tidan
Torsrud by Rösnäsudden udde Dammen Saknas Klevaliderna lider
Viken by Serabacken backe Dejes stuga Knultabacken kulle
?Viken by *Skaramossekulle kulle Doffes stuga Knulten berg
Viken gd Skaramossen mosse Drakenholm gd Knulltundan kulle
Årtekärr gd /Se Skaramossen mosse Drakenholm förr herresäte Kodön skog och mosse
Vasslösa tomt /Se Skaramossen sank mark Dreven lht Kohagshallarna berg
*Ørlo Ooss, nuv. Noloset by Skarpan ägomark Dyängen hmd Kojehultet mark
  Skattegårdsmossen mosse Dyängen Saknas Kolakällan källa
  Skattegårdsmossen mosse Ebbabolet bebyggelse Kolbäckaviken vik
  Skattegårdsmossen mosse Ebbabolet Saknas Kolängen äng
  Skogsgärdet ägomark Ebbetorp lht Kopparkullaviken vik
  Skogsjön ägomark Ebbetorp lht Kopparsjön sjö
  Skogssjökulle höjd Ebbetorp Saknas Kopparkullabergen berg
  Skogsjön, se Brännehultasjön sjö Edet lht Krafts bäck bäck
  Skogsjön sjö Ekeflon lht Kristinstomten gärde
  Skogstorp terräng Ekeflon Saknas Krogaviken vik
  Slätmossen sank mark Elds lht Krogudden udde
  Slättängen äng Eliseberg lht Krokelid landsvägslid
  Sprinäs näs Eliseberg skolhus Krukestenen sten
  Sprinäsagrundet grund Emanuelsvik lht Kråkenäset udde
  Spängemossen mosse Emilsberg lht Kråkhults hamnar strand
  *Stenkleva klint gränsmärke Eriksberg lht Kule källa gränsmräke
  Storeråsen terräng Eriksdal lht Kylvanäsa udd udde
  Stormossen mosse Eriksdal lht Kyrkomon skog
  Stormossen mosse Erikslund lht Kyrkvägen väg
  Storängsviken vik Fagersanna bebyggelse Kvarnabacken backe
  Svarta mörkret sank mark Fagersanna station och gårdar Kållandsö kulle och rås
  Svartsjön sjö Fagersanna station järnvägsstation Källaregärdet gärde
  Svartsjön sjö Fagersanna Nolgården Saknas Källegärdet gärde
  Söderosviken vik Fagersanna bebyggelse Källemossen mosse
  Sörosaviken vik Fallet lht Källängen äng
  *Söråsen ås Fallet Saknas Käringahålan allmänning
  Tidan å Fiskestigen bebyggelse Käringahålan rås
  Tjula terräng Fiskastigen Saknas Käringahålan sväng
  Tomtängen äng Flybacken lht Käringamosen mosse
  Torpe kiälla källa Flybacken t Kärraviken vik
  Torpängsbackarna ägomark Fredriksberg lht Kärravägen landsväg
  Tranemosse klint berg Fredriksberg lht Köttö ö
  Tranemossen mosse Fredriksberg t Köttö ö
  Tranemossen mosse Fredrikslund lht Lacke kulle bergbacke
  Trehörningen sjö Fridhem lht Laggen åkerjord
  Trehörningen sjö Fridhem lht Laka lider landsvägslider
  Trehörningen sjö Fröknebo försv. ställe Lakenäs reveln grund
  Trinnemossen mosse Furubacken bebyggelse Larsagärdet gärde
  *Töremö Sten sten? Furubacken Saknas Latemon försv. ställe
  Udden strandområde Furumosselagg torp Ledars ställen
  Ulsjön, se Ulvsjön sjö Furumosselagg intäkt Ledastaden, se Ledars Saknas
  Ulvamossen, se Skattegårdsmossen mosse Furumosselagg äng Lidagärdet gärde
  Ulvaviken vik Furumosselagg äng Lidbäckakällan källa
  Ulvaviken vik Furumossen bebyggelse Liden försv. ställe
  Ulvsjön sjö Fåglavik lht Lilla ängen äng
  Ulvsjön sjö Gemmerud Saknas Lilltivedsliderna lider
  Ulvsjön sjö Gimmerud hmd Lillängsråsen rås
  Ulvsjön sjö Godes förs. hmd Lindholmen holme
  Ulvsjön sjö Gräskärr Saknas Lindholmen holme
  Ulvån å Gräskärr bebyggelse Lunkebo åker
  Varvings ägomark Gunnarstorp lht Lunnekullen höjd
  Vasen sank mark Gustavsberg lht Låddalyckan åker
  Vasslösa kronotomt /Se Gustavstorp Saknas Långemon skog
  Vikamossen sank mark Gärlinges torp Långsjön sjö
  Vikaskogen skogsmark Haga lht Långåsen backe
  Vikaudd udde Hagen Saknas Långåsskogen skog
  Vikaviken vik Hagalund lht Lämmen plats
  *Vitehall gränssten Hagalund lht Lögestenen sten
  Ålsjön, se Ulvsjön sjö Hagalund lht Lögestensmarken mark
  *Årebergsröret gränsmärke Hagen lht Lögestensskogen skog
  Årtekärr Saknas /Se Hagen lht Löjestenarna stenar
  Ängudden udde Hagen lht Löjestenen sten
  *Äskebro Rås terräng? Hagena lht Lövuddarna uddar med badplats
  *Äskebro ön ö i mosse? Hagena, se 1 Kråkerudsmossen och Jonslund Saknas Magnusagärdet gärde
  Örlan å Halte-Pers försv. ställe Magnusalyckan lycka
  Örlan å Hejuda lht Maja-Stinas bäcken bäck
  Örlen å Hulan Saknas Malörtagärdet gärde
  Örlen å Hulemosselagg äng Marbohålet plats
  Örlen sjö Hulemosselagg, se 1 Kråkerudsmossen Saknas Marbokällan järnhaltig källa
  Örlen sjö Hulemosselagg, se 1 Järnön o. Hulemosselagg Saknas Marhultamon skog
  Örlen sjö Hulemossen äng Metbergsfoten berg
  Örlen sjö Hulemosseråsen Saknas Mossarna åkrar
  Örlen sjö Hulemosseråsen, se 1 Lillemossen o. Hulemosseråsen Saknas Mossaråsen kärr
  Örlen sjö Hulemosseråsen, se 1 Lillemossen Saknas Mossängen suräng
  Örlen sjö Hultsdal lht Mosters bäck bäck
  Örlen sjö Hultåsen Saknas Mullängen äng
  Örlen sjö Hultåsen Saknas Munkakällan källa
  Örlen sjö Hultåsen bebyggelse Måleby gärde
  Örlen sjö Humlemosselagg, se 1 Bengtstorp Saknas Målby jord
  Örlen sjö Humstorp lht Måsebo tånge ås och udde
  Örlen sjö Husartorp lht Måseboviken vik
  Örlen sjö /Se Husartorpet avs. Mörkängen slåttermark
  Örlen sjö /Se Husartorpet lht Mörtahöljen hölj
  Örlen sjö /Se Husarängen avs. Nolflyt äng
  Örlenbadet, Gamla strandområde Hyddan lht Nolhagehultet betesmark
  Örlenbadet, Nya strandområde Hyttes försv. ställe Nolosån, se Örlan Saknas
  Ösmabron bro Håkantorp Saknas Nyänarna rås och ängsmark
  Överhagen ängsmark? Håkantorp bebyggelse Näset udde
    Håkantorps kvarn lht Ollesliden lid
    Hålldammen försv. ställe Olyckan åker
    Hårsamossen och Bråtaråsen äng Ormaliden landsvägslid
    Hägges, se Fredrikslund lht Packeberget bergudde
    Hässla, se 1 Purängsfallet Saknas Paradisets källa källa
    Hästafallet lht Peller-Larsgärdet gärde
    Hästekulla Saknas Petesaliden landsvägslid
    Hästekulla Saknas Petter-Jonsgärdet gärde
    Hästhagen avs Pintorp gärde
    Hästhagen Saknas Plumphålet ängshål
    Hästhagen försv. lht Poltamarken mark och gärden
    Hästhagen lht Puckås gärde
    Hästhagen lht Pultamossarna mark
    Hästhagen lht Påses gruvor kulle
    Hästhagen lht Prästaskogen Saknas
    Högalund lht Prästaviken vik
    Högebacken Saknas Prästberget berg
    Höghult Lilla Saknas Prästängsholmen mark
    Höghult Lilla bebyggelse Ranekulle kulle
    Höghult Stora bebyggelse Rane kulle berg
    Höghult Stora Saknas Rangelahagen betesmark
    Högshult by Raskaberget berg
    Högstorp äng Risslebackavägen väg
    Hönsa tullkvarn Rumpängen mark
    Hönsa tullkvarn Ruskeråsen rås
    Hönsa kvarntomt Ryktarns lycka gärde
    Hönsa-Nol bebyggelse Ryttarns lycka mark, förr husarbost.
    Hönsa-Sör bebyggelse Ryttmästarliden lid
    Hönsa Sör Saknas Ryttmästareliden landsvägslid
    Hönsa-Väster bebyggelse Rävastenen sten
    Hönsa-Väster bebyggelse Rävbacka udd udde
    Hönsabro, se Brobacken Saknas Rävlen grund
    Jakobsberg Saknas Rörsjön sjö
    Jakobsberg lht Rösmosgärdet gärde
    Jannes hmd Rösnäsudden udde
    Jerusalem backstugor Samvallen äng
    Jerusalem lht Sandgärdsliden lid
    Johannelund lht Sandudden udde
    Johannelund lht Saras håla korsväg
    Jonslund Saknas Saxavägen vägtriangel
    Jonslund torp Segerabacken backe
    Jonslund Saknas Silvergruvan plats
    Jonstorp Saknas Sjöbolsviken vik
    Jonstorp lht, f.d. torp Sjömanssjön sjö
    Jonstorp försv. lht Skaramosse källa källa
    Järnön och Hulemosselagg torp Skaramossen mosse
    Kajs-Petters försv. ställe Skarpalyckorna gärden
    Kallsarns hmd Skinnfällen utmark, åker och bete
    Kariakajses försv. stuga Skinnfälls lider landsvägslider
    Karlberg lht Skogssjökulle höjd
    Karlsberg avs. Skoleliden landsvägslid
    Karlsberg lht Skrabban äng
    Karlsberg lht Skäftebäcken bäck
    Karlsberg lht Slätteråsen rås
    Karlsborg lht Smihagen hage
    Carlslund t. Smiviken vik
    Karlslund lht Smörö ö
    Carlsten skogvaktarboställe Spethults backe höjd
    Karlsten bebyggelse Spethults påle korsvägen
    Karlstorp lht Spethults ryttarehästhage berg
    Karlstorp Saknas Spetsbacka lid landsvägslid
    Karlstorp lht Sprinäs udde
    Karlås Saknas Spängemossen mosse
    Karlås lht Starkabacken grusbacke
    Katrineberg t. Stenahagen hage
    Katrineberg lht Stenbäckabäcken bäck
    Katrineberg lht Stenfallet ås
    Kavelbron obebyggd intäkt Stenflon damm
    Kavlebron t Stenflon vattenhåla
    Keseby bs Stengärdet gärde
    Kjesaby Saknas Steniga liden backe
    Kilafallet Saknas Stenklevslid, se Klevaliderna Saknas
    Kilafallet torp Stenkullarna åker
    Klacken hmd Stenlid landsvägslid
    Klacken hmd Stora liden lid
    Kladdes försv. ställe Storeliden landsväglid
    Klockarebolet gräsgäld Stor-Erkerakällan källa
    Klänga försv. ställe Storeråsen mossmark
    Kobo lhter Stormossen mosse
    Kojan Saknas Storråsa sankmark /Se
    Kojan lht Storängen gärde
    Kojan hmd Storängen åker
    Kolarns lht Storängsviken Saknas
    Kolaroten, se Smulkaroten Saknas Strida äng äng
    Komossen, se 1 Alemosen, Komossen o. Lillemossen Saknas Strumpaliden lid
    Kopparkulla Saknas Stugesjön sjö
    Kopparkulla Saknas Stutavältorna åker
    Korsvägen lht Svarta Mörkret skog
    Korsvägen t. Svartsjön sjö
    Krogen Saknas Svartån bäck
    Krokelid Saknas Sveaknutabron bro
    Krontorp Saknas Sveaknutabäcken bäck
    Krontorp bebyggelse Svinatån mark
    Kroppetorp Saknas Sågudden udde
    Kroppetorp bebyggelse Sånnaviken vik
    Kroppetorps kvarn kvarn Söakullen kulle
    Kroppsjön ställe Sörbäckabron bro
    Kråkenäs Saknas Sörgårds lyckor gärden
    Kråkerud Saknas Sörmans kulle berg
    Kråkerud bebyggelse Sörosaviken vik
    Kråkerud äng Sörosets lid landsvägslid
    Kråkerudsmossen och Hulemosselagg torp Sörängen åker och äng
    Kråkerudsmossen och Hulemosselagg, se 1 Bengtstorp Saknas Tegelbruksbäcken bäck
    Kråketomt t. Tidan å
    Kråkhult Lilla Saknas Tjuvudden Saknas
    Kråkhult, Lilla bebyggelse Tomtagärdet åker
    Kråkhult Stora Saknas Torpehagen hage
    Kråkhult, Stora bebyggelse Torpängsbacken backe
    Kulebäck bebyggelse Tossesången gärde
    Kulebäck Saknas Trehörningen sjö
    Kullerud Saknas Trillumsbron bro
    Kullerud avs Trillumsbäcken bäck
    Kurran plats vid lider Trökabäcken bäck
    Kylvanäs bebyggelse Tullporten backe
    Kylvanäs Saknas Tuppastenen sten
    Kyrkoherdebostället, se Prästebolet Saknas Tåabäcken bäck
    Kålängen lht Tån jord
    Källebacka lht Tån Saknas
    Källebacken Saknas Täppan väg
    Källefall lht Udden, se Kylvanäsa udd udde
    Källemosselagg äng Uddhultsberget berg
    Källemosselagg, se 1 Rävlingemon Saknas Uggleråsen lycka
    Källorna Saknas Ulva bro bro
    Källorna lht Ulva mossen mosse
    Källtorp lht Ulvaviken vik
    Källstorp sold. bost. Ulvsjön sjö
    Kämpes lht Ulvån å
    Lakenäs Lilla Saknas Varbrings gärde
    Lakenäs Lilla bebyggelse Vika backe landsvägslid
    Lakenäs Stora Saknas Vikaudd udde
    Lakenäs, Stora bebyggelse Vikaviken vik
    Lakes lht Vikaviken vik
    Larstorp Saknas Vikudden udde
    Larstorp äng Västerlyckan gärden
    Larstorp lht Ålsjön, se Ulvsjön Saknas
    Larstorp försv. ställe Årmunnen utflöde
    Ledstugan Saknas Årtekärrs sängkammare äng
    Lidbäck försv hus Åsen hagmark
    Liden Saknas Älingakällan källa
    Lillemossen Saknas Ängagärdet gärde
    Lillemossen bebyggelse Ängudden udde
    Lillemossen, och Hulemosseråsen äng Äspeflon damm
    Lilletiven Saknas Äsäteberget berg
    Linan lht Äxeberg berg
    Lindehult, se Hultåsen Saknas Ölsjön sjö
    Lindehult eller Hultåsen bebyggelse Örlan å
    Lindehult eller Hultåsen, se 1 Hultåsen Saknas Örlen sjö
    Lindhult lht Örlen sjö
    Lindängen lht Ösmadbron bro
    Ljugarns lht Österlyckan gärde
    Ljungbacken lht  
    Ljungkullen lht  
    Ljungstorp lht  
    Ljusahemmanet försv. hmd  
    Ljuvlig ro Saknas  
    Ljuvligro lht  
    Ljuvligro åker  
    Lokes backstuga  
    Lugnet Saknas  
    Lugnet lht  
    Lunds torp  
    Lunkebo försv. t  
    Lunnekullen Saknas  
    Lunnekullen bebyggelse  
    Lunnekullan, Lilla lht  
    Lyckan Saknas  
    Lyckan lht  
    Lyckebo lht  
    Låddes försv. ställe  
    Långebro t.  
    Långebro lht  
    Långebro Nya Saknas  
    Långsjön Saknas  
    Långsjön bebyggelse  
    Långås Saknas  
    Långås lht  
    Långås lht  
    Långås lht  
    Långås lht  
    Långås lht  
    Lägersten lht  
    Lägerstensskiftet lht  
    Lögestensmarken lht  
    Lögestensskiftet lht  
    Lövbråten Saknas  
    Lövbråten bebyggelse  
    Lövholmen lht  
    Lövåsen Saknas  
    Lövåsen försv. lht  
    Marebacken Saknas  
    Margretelund lht  
    Marhult Lilla Saknas  
    Marhult Lilla bebyggelse  
    Marhult Stora Saknas  
    Marhult, Stora bebyggelse  
    Marhultsby hp  
    Mariedal lht  
    Mariedal el. Susannero lht  
    Marielund lht  
    Matildero lht  
    Mebacken Saknas  
    Mebacka bebyggelse  
    Mellgrens hmd  
    Mellumgården gd  
    Mellomgården, se 1 Fagersanna Saknas  
    Mobolet Saknas  
    Mobolet bebyggelse  
    Mohagen Saknas  
    Mohagen lht  
    Moholm Saknas  
    Moholm lht  
    Moholms kvarn lht  
    Mon t.  
    Mon lht  
    Mossebo säteri  
    Mossebo bebyggelse  
    Mossebo Lilla lht  
    Mosshult Saknas  
    Mosshult försv. ställe  
    Mullerbacka rås äng  
    Målby försv. ställe  
    Måssbo bebyggelse  
    Märra-Jans försv. ställe  
    Nolboda Saknas  
    Nolboda försv. torp  
    Nolebacke del av Nolgården  
    Nolebacke, se 1 Bråbacken Norra Saknas  
    Nolgården gd  
    Nolegården hmd  
    Nolegården, se 1 Bråbacken Norra Saknas  
    Nolgården gd  
    Nolgården, se 2 Fagersanna Saknas  
    Nolgården gd  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolhagen lht  
    Nolhönsa Saknas  
    Noloset Saknas  
    Noloset, se Oset-Nol gd  
    Noltorp Saknas  
    Noltorp försv. lht  
    Noltorp lht  
    Noltäppan försv. hus  
    Nordhem lht  
    Nordängen lht  
    Nybacken Saknas  
    Nybacken lht  
    Nyborg lht  
    Nybygget lht  
    Nybygget lht  
    Nybäck Saknas  
    Nybäck försv. stuga  
    Nyhem lht  
    Nyhem lht  
    Nyholm Saknas  
    Nyholm bebyggelse  
    Nylund Saknas  
    Nylund lht  
    Nylund lht  
    Nylund lht  
    Nylund lht  
    Nylyckan Saknas  
    Nylyckan lht  
    Nylycke hmd  
    Nytorp Saknas  
    Nytorp torp  
    Nytorp lht  
    Nytorp lht  
    Nyängen Saknas  
    Nyäng lht  
    Nyängen försv. ställe  
    Nyängs furumosselagg äng  
    Nämndemans försv. ställe  
    Nätte hål försv. ställe  
    Olslund lht  
    Ormaliden, se Stenkullen lht  
    Orres lht  
    Oset-Nol Saknas  
    Oset-Sör Saknas  
    Ottostorp lht  
    Pannkakes hmd  
    Paradiset t.  
    Paradiset försv. ställe  
    Paradiset eller Björkelund lht  
    Paradiset hus  
    Perstorp bebyggelse  
    Perstorp försv. t  
    Perstorp lht  
    Perstorp Saknas  
    Perstorpsgård hpl  
    Petersborg Saknas  
    Pettersborg lht  
    Pettersborg lht  
    Pinan försv. hus  
    Plågan försv. hus  
    Poltava försv. t.  
    Prästbolet Saknas  
    Prästebolet, se Ransberg traktnamn  
    Prästebolet Saknas  
    Prästegården, se Prästebolet Saknas  
    Prästängen försv. torp  
    Prästängen Saknas  
    Puckås försv. ställe  
    Pultes försv. ställe  
    Purängsfallet, se Burängsfallet Saknas  
    Purängsfallet äng  
    Purängsfallet, se 1 Burängsfallet Saknas  
    Ranekulle lht  
    Ranestugan lht  
    Ransberg traktnamn  
    Ransberg bebyggelse  
    Ransberg sn.  
    Ransbergssjön, se Örlen Saknas  
    Rappes lht  
    Rosendal eller Fredriksberg lht  
    Rosendal lht  
    Rosenhaga lht  
    Rosenhaga Saknas  
    Råsen lht  
    Rävbacken Saknas  
    Rävbacken bebyggelse  
    Rävlingemon bebyggelse  
    Rävlingemon och Källemosselagg torp  
    Samfallet Saknas  
    Samvallen avs  
    Sandbergslyckan lht  
    Sandbäckarns hmd  
    Sandins försv. ställe  
    Sandrävlarna försv. ställe  
    Sandstugan hus  
    Sandtorp lht  
    Sandtorpet Saknas  
    Sandåsen Saknas  
    Sandåsen lht  
    Schilts försv. stuga  
    Simossen Saknas  
    Sjöbacken lht  
    Sjöbolet Saknas  
    Sjöbolet bebyggelse  
    Sjöfallet Saknas  
    Sjöfallet hmd  
    Sjöhaga lht  
    Sjöhagen lht  
    Sjöhagen lht  
    Sjölund lht  
    Sjömans, se Kullerud Saknas  
    Sjövik lht  
    Sjöåsen lht  
    Skattegården gd  
    Skattegården bebyggelse  
    Skedastaden hus  
    Skinnfällen Saknas  
    Skinnfällen Saknas  
    Skinnfällen bebyggelse  
    Skogen försv. ställe  
    Skogerud lht  
    Skogsjön lht  
    Skogslund lht  
    Skogslund lht  
    Skogsjön lht  
    Skogssjön Saknas  
    Skogstorp lht  
    Skogstorpet Saknas  
    Skogstorpet öde t.  
    Skogsängen lht  
    Skvalebäck försv. ställe  
    Skvaltebäck t.  
    Skägges försv. hmd  
    Slottet Saknas  
    Slåtterna lht  
    Slättäng Saknas  
    Slättäng hus  
    Smedjebacken lht  
    Snippen Saknas  
    Smuckaroten trakt  
    Smuckaroten hörn av sn  
    Smuckes försv. ställe  
    Snippa-Lars försv. ställe  
    Sofielund Saknas  
    Sofielund lht  
    Solbacka t.  
    Solbacka lht  
    Solbacken lht  
    Solgården lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solvik lht  
    Solvik lht  
    Solvik lht  
    Speleby del av by  
    Speleby Saknas  
    Spethult by  
    Spethult by  
    Spetsbacke hmd  
    Spetsbacke Saknas  
    Spetsbacken avs  
    Spikes hmd  
    Spänget Saknas  
    Spänget avs  
    Spänget bebyggelse  
    Starkes hmd  
    Stenbacken eller Långås lht  
    Stenbacken Saknas  
    Stenbacken försv. lht  
    Stenbacken, Stora lht  
    Stenbäcken Saknas  
    Stenbäcken lht  
    Stenkullen lht  
    Stenåsen Saknas  
    Stenåsen bebyggelse  
    Storråsen Saknas  
    Storåsa och Nordflyet t  
    Strömsdal lht  
    Stugan, se Kullerud Saknas  
    Stuges försv. ställe  
    Stugumossen Saknas  
    Stugumossen torp  
    Stugumossen bebyggelse  
    Stuven hmd  
    Stöpen, Östra häradsallmänning  
    Susannero lht  
    Svartsjöråsen Saknas  
    Svartsjösåen lht  
    Svarvarebacken, se Sandåsen Saknas  
    Sveaknut hmd  
    Svenstorp lht  
    Sånna Saknas  
    Sånna bebyggelse  
    Sägrens hmd  
    Sörbäck Saknas  
    Sörbäck hmd  
    Sörbäck hmdr  
    Sörgården gd  
    Sörgården, se 2 Bråbacken Södra Saknas  
    Sörgården, se 3 Fagersanna Saknas  
    Sörgården, se 2 Hönsa-Väster Saknas  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården gd  
    Sörgården gd  
    Sörmans lht  
    Söroset Saknas  
    Söroset gd  
    Söroset bebyggelse  
    Tegelslagarns hmd  
    Tideborg lht  
    Tiveden, Lilla, se 1 Tranemossen Saknas  
    Tjuvylan försv. ställe  
    Tomtebo lht  
    Tomten lht  
    Tomtängen Saknas  
    Tomtängen lht  
    Torskes, se 4 Anderstorp Södra Saknas  
    Torsryd lht  
    Thorsrud Lilla Saknas  
    Torsrud Lilla bebyggelse  
    Thorsrud Västra Saknas  
    Torsrud, Västra Saknas  
    Thorsrud Östra Saknas  
    Torsrud, Östra Saknas  
    Trandyn lht  
    Trandynsflyet äng  
    Tranemossen Saknas  
    Tranemossen bebyggelse  
    Trillum Saknas  
    Trillom lht  
    Trökan lht  
    Tuppaberget Saknas  
    Tuppaberget Saknas  
    Tuppaberget lht  
    Tåafall, se 1 Stugumossen Saknas  
    Tåafall Saknas  
    Tån t.  
    Tån hmdr  
    Tögmossen Saknas  
    Tögmossen bebyggelse  
    Uggerns lht  
    Valstaberg lht  
    Varvings försv. ställe  
    Vasaråsen Saknas  
    Vasaråsen lht  
    Vasaråsen eller Tåafall t  
    Vasaråsen eller Tåafall, se 1 Stugumossen Saknas  
    Vasslösa tomt  
    Vikanders lht  
    Viken Saknas  
    Viken Saknas  
    Viklundstorp lht  
    Vikängen Saknas  
    Villa Strand lht  
    Västerberget Saknas  
    Västerhönsa Saknas  
    Västerlagg äng  
    Åkershäll lht  
    Ångsågen lht  
    Årtekärr Saknas  
    Årtekärr, se 1 Ärtekärr Saknas  
    Åstabolet Saknas  
    Åstabolet Saknas  
    Åstabolet tomt  
    Åstabolet äng  
    Åstabolet bebyggelse  
    Ängastugan Saknas  
    Ängdalen lht  
    Ängsbacken lht  
    Ängsbacken lht  
    Ängåsen Saknas  
    Ärtekärr Saknas  
    Äskebron Saknas  
    Äskebron lht  
    Äspedalen Saknas  
    Äspedalen lht  
    Örlebadet hp  
    Östgötes hmd  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.