ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Breviks socken : Kåkinds härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 126 Naturnamn : 121 Bebyggelsenamn : 377 Naturnamn : 293
Bredewik Saknas Abborragrundet Saknas Brevik, se Karlsborgs kommunblock församling Abborragrundet grund
Brevik sn Amperna sjöar Brevik socken (och två gårdar) Abborrgrundet grund
Bredavik Saknas Barrås terräng Amerika ödelht Ampen damm
Brevik sn *Björsjö annat namn på Kopparsjön Anderstorp lht Arresten skogsmark
Brevik sn Biörsiö, se Kopparsjön sjö Anderstorp lht Arresten skogsskifte
Brevik sn Biör...siön?, se Kopparsjön sjö Anderstorp ödetp Assaremon skogstrakt
Brevik sn *Björnsjön annat namn på Kopparsjön Anderstorp ödelht Assaremon Saknas
Brevik sn Björsjön, se Kopparsjön sjö Annedal lht Assaremon skog
Brevik sn Breviken vk Annedal lht Assarmon skog
Bredvik sn /Se Breviken vik Annelund lht Amperna sjö
Brevik socken Breviken vk Annelund lht Axabäcken bäck
Brevik sn Breviken vik Backen f. torp Baggakull backe
Brevik sn Båthusviken vik Backen lht o såg Bimmelibacken höjd
Brevik sn Dammen sjö Barrås torp Björkaråsen sankmark
Brevik sn Drottninghamnen vik Barrås öde soldattorp Björsjön, se Kopparsjön sjö
Brevik sn *Enebågabäcken bäck Betel gudstjänstlokal Bolledungen plats nära häradsgräns
Brevik sn Enebågaröret grund Betlehem torp Bolsliden backe
Bredvik sn Enebågaudde el. Enebågsudde udde Betlehem Saknas Boråsen grund
Brevik sn Enebågaudde udde Betlehem lht Boråsen grund
Brevik sn Enebågen udde Björkdungen villa Bredegården åker
Brevik sn Enebågen udde Björkebo lht Bredviken vik
Brevik sn fenklevsklint, se Klevabergetü berg Björkelund ödetorp Bredviken vik
Brevik sn Flisen grnd Björkkullen lht Breviken vik
Brevik sn Flisgrundet Saknas Björkkullen lht Brånen svedjefall
Bredvik sn *Flotmossen mosse Björkliden lht Bäckstorpsbäcken bäck
Brevik sn Flängan(?) skär, gränsmärke Björkåsen lht Bäckängen hage
Brevik sn Flängan grund Bostället lht Dalabäcken bäck
Bredvik sn *Fusa ä. namn på Gärebäcken? /Se Brantinges ödelht Drottninghamnen båthamn
Brevik sn Fushultadammen sjö Bredegården gård Dråshultamossen mosse
Bredawijck Saknas Gärdesmossen mosse Bredegården lht Dövesflon göl
Brevik sn Gärdes torp ägomark Brinkeberg lht Emanuelsgärdet gärde
Bredwick annex till Kyrkefalla Gärebäcken bäck /Se Brobäcken lht Enebackalyckan gärde
Brevik sn Hagalund terräng? Brobäcken lht Eneboudden udde med fyr
Bredvik sn Hagbardaclef, se Klevabergen Saknas Bräknabacken Saknas Enebåga rör stenar
Brevik sn Hammarsudden udde Bräknabacken ödetp Enebåga udde udde
Brevik (Bredvik) sn Hammarsudden udde Bruket lht Enebågaviken vik
Brevik sn /Se *Holabec eller Svartebäcken vattendrag Bygget lht Flisen grund
Brevik (tidigare Bredvik) sn /Se *Högaklev berg Bygget lht Flisen fiskegrund
Brevik sn /Se Klefvabergen Saknas Bäckadalen lht Flängen grund
Bredvik sn /Se ?Klevabergen berg Bäckadalen lht Flängen skär
Bassebol g ?Klevaberget berg Bäckadalen, Övre lht Fushulta damm sågdamm
Bassabol försv. beb Klevaberget berg Bäckaskog lht Fushulta damm kvarndamm
Bredebården gd Klevaberget berg Bäckastugan ödelht Fushultabackarna backar
Brevik hg o. sn Klevabergen Saknas /Se Bäckatorp lht Fåglaflon mosshål
Brevik by o. hg Kopparbäcken bäck Bäckatorp lht Fårahagen hage
Brevik gd o. sn Kopparsjön sjö Dalen ödetp Fästemöhålet göl
Brevik by o. sn Kopparsjön sjö Dammängen lht Galtaliden backe
Brevik hg Kopparsjön sjö Dammängen tp Galtalidvägen stig
Brevik by Kopparsjön sjö Dungen ödetp Galten sten
?Brevik hg Kopparsjön sjö Dämberget ödetp Galtåsen grusås
Bredvik by Kopparsjön sjö Ekakätten ruin efter soldattorp Geten grund
Brevik hg Kopparsjön sjö /Se Elinsberg lht Gråmalen sten
Enebågen gd /Se *Kråkbäcken gräns Elinsberg lht Gullhagen åker
Fushult gd /Se Kråksviken vik Ellensro lht Gullkrok åker
?*Gata beb. Kråksviken vik Ellensro lht Gållan grund
Gärde by Kråksviken vik Enebågen Saknas Gållen grund
Gärde by Kvarnabäcken bäck Enebågen gård Gållkon grund
Gärdet Saknas Kyrksjön sjö /Se Enebågen gd Gärdesmon tallhed
Gärdet Saknas Källekull ängsmark Erikstorp lht Gärdesmossen mosse
Gärde Saknas Käringadammen terräng Erikstorp tp Gärdesmossen mosse
Gärdet gd Lakakällan källa Erikstorp, Lilla ödetp Gärdesmossen mosse
Gärde by Lakasten(en) grund Erstorp torp Hagagärdet åker
Gärde by Lillbäckafly terräng Esbjörntorp lht Haket hagmark
Gärde gd:ar Lillesjön sjö Esbjörntorp lht Halen grund
Gärdet gd Lillön ö Espedalen lht Hallen grund
Gärdet gd Långemon skogsmark Evas ödelht Hammarens udde udde
Gärdet gd *Långemorör gränsröse Fagerhult lht Hammarsudden udde
Gärdet gd Nolkärrsmon skogsområde Fagerhult lht Hammarsängen hagmark
Gjärde sätteri Nordviken vik Fallet tp Hagaliden backe
Gärde hg Nycklamon terräng Fallet ödetp Hagalyckan åker
Hinsegården Saknas Nycklamon skogstrakt Fredriksberg hus Hjortakällan källa
Kleven gd Nycklamon terräng Fredriksberg lht Horsstall dike
*Korsgården beb Nycklamon terräng Fridhem lht Huastenarna stenar
Korsgården förr gård Ormaråsen terräng Fröbacken lht Hultet åker
Korsgarden ödetorp Pilabäcken bäck Fröbacken lht Hundatuvevägen stig
Kyrkebo by? *Ringerör gränsmärke Fröbäcken kvarn Hålegropsliden (Hålegorpsliderna) backar
Kärret gdar Ringerör råmärke Frökärr Saknas Hålldammen damm
Kärret gdr *Ringsrör gränsmärke Frökärr gård Hålstenarna grund
Kärret by *Ringsrör gränsmärke Frökärr gd Håmsafallen kolbottnar
Kärret gdr Ripanäsa udde udde Fröstorp lht Hästhagen hagmark
Liungen Saknas *Ripanäsbäcken bäck Fushult gård Högen grund
Mosshult by Röberga terräng Fushult gård Johannemarken hagmark
Mullbacka gdar Rönäsa udde Saknas Fushult gd Jonaliden backe
Mullbacka by Röå Saknas Gardis hmd Jubergsliden backe
Mullbacka gdr Röå, Lilla ägomark Gardis el. Rosenberg Saknas Jungfruhallen skär
Mullbacka by *Röåbäcken bäck Gardis tp Jättasten flyttblock
Nolkärr gd Röåsjön sjö Garpegården gård Jättekällan källa
Noltorp gd Sidö ö Garpegården gd Jättekällan källa
Nyttorp gd Sidö holme Gashult lht Kanalgärdet gärde
Ripanäs gd Sidön ö Gashult tp Karlstorpsbäcken bäck
Ripanäs gd:ar Sidön ö Glädjen ödelht Katteflon gör i åker
Ripanäs gd Sidön ö Grannlåten lht Kiddavadsliden backe
Ripanäs by Sidö ö Grustorp Nedre hus Killingaliden backe
Röbäck g Sidön ö Grustorp lht Klevaberget berg
Rödebäck gd Sidön ö Grustorp, Nedre lht Klevaberget berg
Rönäs Saknas Sijlöön, se Sidön ö Grustorpet hus Klevaberget höjdsträckning
Röå gd Siön, se Sidön ö Grönalid lht Klevabergsgruvorna gruvhål
Röå gd Skaramossabäcken bäck Gröngatan Saknas Klevahagen hagmark
Röå by /Se *Skaramossekulle kulle Grönlid lht Klevaliden backe
Skallhult Saknas Skaramossen mosse Gullkrok statstuga Klockarbolet åker
Skallhult by Skaramossen mosse Gullkrok tp Klockarlyckan åker
Skallhult by Skaramossen mosse Gunneryd lht Knäppagärdet gärde
Skallhult by Skålabergssjön sjö Gustavsberg lht Knäppahagen hagmark
Skallhult by Smedstorp ägomark Gustavsberg lht Knäppaliden backe
Skallhult gd:ar *Smörsten gränsmärke? Gustavsberg lht Kolgärdsudden udde
Skallhult gd *Snarebobäcken bäck Gustavsberg lht Komningsgärdet gärde
Skallhult gd *Stenkleva klint gränmärke Gustavslund lht Kopparbäcken bäck
Skogaryd gdar *Stenkleva klint gränsmärke Gustavslund lht Kopparbäcken bäck
Skogaryd by Stinkudden udde Gärde gård Kopparbäcken bäck
Skathult Saknas Storebäcken bäck Gärdestorp lht Kopparsjön sjö
?Skålberget by Storebäcken bäck Gärdestorp tp Kopparsjön sjö
Snarebo by Stor(e)mossen mosse Gärdet gd Kopparsjön sjö
*Stommen f.d. gd Storemossen mosse Haga lht Korpedalsliden backe
*Stutaridh gd Stremossen sank mark Haga lht Krokelid backe
Svärtebäcken gd Storängen äng Hagaborg lht Kuttrum åker
Svärtebäcken by /Se Svartebäcken vattendrag Hagaborg lht Kroksviken vik
Svärtebäcken by /Se Svartebäck bäck Hagalund lht Kråksviken vik
Tokabodha, se Tåbod gd Toppastenen sten Hagalund lht Kvarnabäcken bäck
Torpet gd Valtersgrundet Saknas Hagalund ödetp Kvarnagärdet åker
Tåbod gd Viråsa sankmark /Se Hagastugan lht Kyrkeliden backe
Tåbod gd Vättern insjö /Se Hagastugan lht Kyrkeliden backe
Österbo gdar   Hagen lht Kyrkelidbäcken bäck
Österbo by   Hammaren gård Kålgården åkerlycka
Österbo by   Hammaren gd Källardalsliderna backar
Österbo by   Hammars ödetp Källarsliderna backar
Österbo by   Hafrejorden Saknas Käringadammen damm
    Havrajorden ödetp Käringanabben vägskäl
    Hintgegården gd Kärleksstigen stig
    Hintzegården gård Kärramarkerna betesmark
    Hultet lht Kärramon en skog till gården Kärret
    Hultet lht Kärraskogen skog
    Hurrås torp Kärrebäckaskogen skog
    Hurrås tp Kärrebäcken bäck
    Hållsdammen lht Ladugårdsgärdet gärde
    Högalid ödelht Lakasten(en) grund
    Högalund ödelht Lekaremon skogsmark
    Höjentorp ödetp Lekarmomossen mosse
    Idas gård Lekarmo rör gränsröse
    Ingarydsvad gd Leråsamon Saknas
    Ingarydsvadet gård Lillaliden backe
    Ingelsvadet namn på gården Ingarydsvad Lillaröåbäcken bäck
    Ingarydsvad gård Lillebäcken dike
    Islerydjorna gård Lille kullen grund
    Johanstorp lht Lillesjön sjö
    Johanstorp lht Lillesjön sjö
    Johanstorp lht Limstena(rna) grund
    Jonstorp lht Linhalen grund
    Jordgubbens lht Linneharerna undervattensgrund
    Karlsberg hus Linneharn, Lille grund
    Karlsberg lht Linneharn, Store grund
    Karlslund hus Linåsen grund
    Karlslund lht Lisas hål tvättställe
    Karlstorp lht Lyckegärdet gärde
    Karlstorp lht Lyftestenskällan källa
    Kattås torp Lyssnaresten flyttblock
    Kattås Saknas Lågkakesten sten
    Kattås tp Långaliden backe
    Klagstorp lht Långemon skogstrakt
    Kleven Saknas Långemon Saknas
    Kleven gård Långemon skog
    Kleven gd Långemon höjdsträckning
    Kompersiken(?) nu avhyst torp Marbackalyckan åker
    Kompersiken Saknas Mellanbäcken dike
    Kompersiken ödetp Milasten korsväg
    Korpås ödetp Missunnabacken backe
    Korsvägarna lht Mobackaliden backe
    Krogen torp Mobergsbäcken bäck
    Krogen ödetp Mokullarna skogabackar
    Kullafallet hmd Moliden backe
    Kullafallet lht Mossadrågen sankmark
    Kullastugan lht Mossagärdet gärde
    Kullen lht Mossaråsen mosse
    Kullen lht Munkadammen däld
    Kyrkebo(let) gård Märrapinan gärde
    Kyrkebolet gd Nolkärrs mosse sankmark
    Källedal lht Nolkärrsskogen skog
    Källefall ödetp Noltorpa mosse mosse
    Kärret gård Nordgrundet grund
    Kärret gd Nordgrundet grund
    Lampås lht Nordvik vik
    Lerås lht Nordviken vik
    Lerås lht Nordängen hagmark
    Liden lht Norre mosse mosse
    Liden Saknas Nycklamon skogstrakt
    Liden lht Nycklamon Saknas
    Lilledalen ödetp Nycklamon skog
    Lilleryd lht Nycklamon höjdsträckning
    Lilleryd tp Nymans mosse mosse
    Lillhammaren gård Nysätra grund
    Lindåsen lht Nyängarna l. Nyängen åker
    Lindåsen lht Näset udde
    Ljunghagen lht Ormaliderna backe
    Ljunghem lht Ormaråsen sankmark
    Ljunghem lht Oxhagen hagmark
    Lottendal lht Oxön ö
    Ludvika lht Pumpegärdet gärde
    Lunden lht Ripanäsaskogen skog
    Lundtorp hus Ripanäsaudde udde
    Lunnebacken lht Ripanäsa udde udde
    Lunnebacken lht Ripanäsudden udde
    Lövhaga lht Ripanäsa udd udde
    Lövhaga lht Rosavägen väg
    Lövstad lht Ruderna gärde
    Lövåsen ödetorp Ryssastenen sten
    Marbacka ödetp Råsjöberget grusplatå
    Mariedal lht Råsjön sjö
    Mariedal lht Råsjön sjö
    Marielund ödetp Rävasten sten
    Melleryd lhtr Rävasten flyttblock
    Mellomryd tp Röå broar landsvägsbro
    Mjölnarens gård Röda ledet led
    Mobacken lht Rörsnäsa udd udde
    Mobacken lht Röå broar bro
    Mobolet lht Röåsjöberget grushöjd
    Mobäcken lht Röåsjön sjö
    Mohagen lht Röåskogen skog
    Mohagen lht Sandhålan dunge
    Mohemmet Saknas Sandliderna backar
    Mohemmet gård Sibirien beteshage
    Mohemmet torp Sidö(n) ö
    Mon lht Sidö skogsbevuxenholme
    Mon Saknas Sjögärdena gärden
    Mon lht Sjöstugepojkarna l. Sjöstugans pojkar stenar
    Mosses ödetp Sjöåsabäcken bäck
    Mosshult gård Sjöåsakättarna grund
    Mosshult gd Skallhultabackarna backar
    Motorp eller Mohemmet, se 1 Mohemmet Saknas Skallhultamon tallmo
    Motorp, se Mohemmet Saknas Skaramossabäcken bäck
    Motorp el. Mohemmet gd Skaramossa källa källa
    Motorpet ödetp Skaramossen mosse
    Mullbacka gård Skaramossen mosse
    Mullbacka gd Skenehallen grund
    Nilsatorp lht Skenahallarna grund
    Nilsatorp lht Skinnarhagen hage
    Notkärr gård Skogeryddammen damm
    Notkärr gd Skråmmeshål göl
    Nolkärrskvarnen kvarn Skvalpen sten
    Nolstugan lht Skålabergssjön tjärn
    Nolstugan lht Skålabergssjön tjärn
    Noltorp gård Skärpen grund
    Noltorp gd Skärpsten grund
    Nolängen öde lht Smedjegärdet gärde
    Nyborg lht Småmossabäcken bäck
    Nyborg lht Småmossarna mossmark
    Nyborg lht Smörhålorna öppet vatten
    Nybygget lht Sotfallet svedjefall
    Nydala lhtr Stenliden backe
    Nydala lht Stingeslyckan åker
    Nyhagen lhtr Storbäcken bäck
    Nyhagen lht Storebäcken bäck
    Nylund lht Stor mossen mosse
    Nylyckan Saknas Stormossen mosse
    Nyttorp gård Stubbalyckan åker
    Nyttorp gd Stugugärdet gärde
    Nytorp lht Stämmerålamossen mosse
    Paradiset ödetp Stöpekull grund
    Persberg lht Stöpekullen grund
    Perstorp lht Svarte bäck bäck
    Pilakätten hage Svarte kulle höjd
    Pungavrängen lht Svinhuset grund
    Ripanäs gård Svärtebäcken bäck
    Ripanäs gd Sågarebacken sandbacke
    Rosenlund lht Sörgärdet gärde
    Rosenlund lht Sörhagen hagmark
    Ruderna gård Sörreveln långgrund
    Ruderna gd Söta källan källa
    Rutan lht Tittebacken höjd
    Rutan lht Tjädera kullar höjder
    Råsen ödetp Tomtäng hage
    Rödberga torp Toppstenen sten
    Rödberga tp Torpamarkerna betesmarker
    Rörsnäs gård Torpamon Saknas
    Röåängen tp Trollkällan källa
    Röängen lht Tångahagen hagmark
    Röå gård Uddaflo göl
    Röå gårdar Uddagärdet gärde
    Sandbacken lht Valhultaliden backe
    Sandbacken lht Vargakällan källa
    Sandhem lht Vedråsen sankmark
    Sandhem lht Viråsa sankmark /Se
    Sandhem ödelht Våta liden backe
    Sandliden lhtr Västervadbäcken bäck
    Sandliden Saknas Vättersgrundet grund
    Sandliden lht Vättersvallen idrottsplats
    Sandvadet lht Åstorpa udde udde
    Sandvadet lht Älgaflon mosshål
    Sjöfallet lht Ängalyckan gärde
    Sjöfallet lht Äspeflon göl
    Sjögården ödetp Ögonen skogspartier
    Sjöstugan lht Österbo amper mosshål
    Sjöstugan soldattp Österbobäcken bäck
    Sjöåsen hud Österbolandet strandremsa
    Sjöåsen lht Österängen gärde
    Skallhult gård  
    Skallhult gd  
    Skogaryd gård  
    Skogeryds kvarn kvarn  
    Skogsdal lht  
    Skogsdal lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogslund lht  
    Skogstorp lht  
    Skogstorp lht  
    Skrackastugan lht  
    Skräddardtorpet hus  
    Skräddaretorp ödetp  
    Skålaberget gård  
    Skålaberget gd  
    Skålaberet gård  
    Sköttlorna lht  
    Sköttlerna ödetp  
    Släpen hus  
    Smedstorp lht  
    Smedstorp ödetp  
    Snarebo gård  
    Snarebro lht o. såg  
    Solbacken lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solskenet lht  
    Solskenet tp  
    Solstugan sommarstuga  
    Sparrebacken lht o. såg  
    Stenbacken lht  
    Stenbäcken ödetp  
    Stenkullen lht  
    Stenkullen ödetp  
    Stenmon lht  
    Stenmon ödelht  
    Stugan ödetp  
    Svenstorp lht  
    Svenstorp lht  
    Svärtebäcka kvarn kvarn  
    Svärtebäcken gård  
    Svärtebäcken gd  
    Sågaretorp lht  
    Sågaretorp lht  
    Sötemon Saknas  
    Sötemon ödetp  
    Talldungen lht  
    Tittås Saknas  
    Tittås, Lilla hus  
    Tittås, Lilla lht  
    Tittås, Stora hus  
    Tittås, Stora lht  
    Tjuvulan ödetp  
    Tobo Saknas  
    Tobod gd  
    Tobod gård  
    Torpet gård  
    Torpet gd  
    Trugärdet lht  
    Tuppaliden lht  
    Tuppaliden ödetp  
    Tåbod, se 1 Tobo Saknas  
    Täppan ödetp  
    Valhult ödetp  
    Vasabron Saknas  
    Vasabron gård  
    Vasebrunn el. Vasabron gd  
    Vasebrunn, se Vasabron Saknas  
    Viby ödetp  
    Videråsen Saknas  
    Viråsen lht  
    Vrängan lht, f. krog  
    Vrängen lht  
    Västerås ödeby  
    Vätterstugan lht  
    Åkeshäll villa  
    Åstorp torp  
    Åstorp tp  
    Äspedalen lht  
    Österbo lht  
    Österbo gd  
    Österbo gård  
    Överby ödetp  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.