ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tådene socken : Kållands härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 84 Naturnamn : 159 Bebyggelsenamn : 64 Naturnamn : 106
Tådene sn Tådene sn Saknas Saknas Arkeskogen Saknas
Tådene sn Arresterna holmar Tådene sn Arresterna skär
Tådene sn /Se Björkö holme Tådened socken Björkö Saknas
Tådene sn Björkö ö Tådene sn Blånabb holme
Tådene sn Björkö ö Tådene by o. socken Blånabb ö
Tådene sn Björkö, Lilla holme Anders Lars- eller Nolgården gård Blånabb skär
Tådene sn Björkö, Stora ö Arken Saknas Bobergsö ö
Tådene sn Blånabb skär Berg gård Bobergsöjebergen skär
Tådene sn Blånabb holme Bobergsön Saknas Botten vatten
+Tådene sn Blånabb ö Bobergsön Saknas Bredmossen mosse
Tådene sn Blånabb, Lilla, se Blånabb skär Bohus Saknas Bruket ö
Tådene sn? Blånabb, Lilla holme Bohus t. Djurudden udde
Tådene sn Bobergsö halvö Tådene 3 Brännagården Saknas Duke(gårds)viken Saknas
Thodæne Saknas Bobergsöjebergen holmar Ekeberg, se 3 Tranum Saknas Enehålan ö
Tådene sn *Bogön ö Erikstorp t. Enehålan öar
Tådened sn *Bogön ö Fläskåsen l. Fläskåsen skog
Tådene sn Botten vik Kjedumstorp 2 Fiskaregården gård Furö Saknas
Tådene sn Bredmossen mosse Fridhem Saknas Galten ö
Tådene sn Brorsholmen holme Goentorp gård Gröneberg ö
Tådene sn Bruket holme Gänglet Saknas Gröneberg Saknas
Taadhene Saknas Bäck holme Hornängen Saknas Gunneboholmen Saknas
Tådene sn Drängshemman äng /Se Hästhagen Saknas Gåsö Saknas
Tådene sn Dunkärret kärr Högesten Saknas Gåsö Saknas
Tådene sn Enehålan holme Torp 2 Jon Duksgården gård Gänglets öja ö
Thåådene Saknas Ensädet åker /Se Jonsbo Saknas Gärdö ö
Tådene sn Flyhage Saknas /Se Jonstorp Saknas Humpemaden Saknas
Tådene sn *Frugärdet äng /Se Kedumstorp Saknas Hånnäs Saknas
Tådene sn Fräserna skär Kjedumstorp by Hånnäsfjorden Saknas
Tådenne Saknas Furen ö Kedumstorp Fiskaregården Saknas Hännäs udde
Tådene sn Furuholmen holme Kjedumstorp Skattegården Saknas Hännäsfjorden vatten
Tåne Saknas Grunneberg holmar Kedumstorp Skattegården Saknas Hässla ö
Tådene försambling Grönborg holme Knutskulle lht Hästhagsudd Saknas
Tådene sn Gåsö holme Ledet Saknas Isa grå skär
Tådene sn /Se Gängleboholmen holme /Se Tådene 5 Lillegården Saknas Kaggudden udde
Tådene by o. sn /Se Gängle mad Saknas /Se Lindhall Saknas Kaggudden Saknas
Tådene sn /Se Gänglets öja holmar Måkhagen Saknas Kajlund öar
Tådene sn /Se Gärdö, Lilla holme Nordtorp Saknas Kalvfjorden Saknas
Tådene sn /Se Gärdö, Stora ö Tådene 1 Prestebolet förr kyrkoherdebost. Kalvsund Saknas
Tådene sn /Se Hallefjorden vik Sannerna Saknas Kalvö Saknas
Tådene sn /Se Harholmen holme Tranum 9 Siggesgården gård Kalvö Saknas
Aggatorp gd Holmenhöge holme Kjedumstorp 1 Hans Måns- eller Skattegården gård Katten Saknas
Aggetorp by Humpemaden sankmark Skrällsbacka Saknas Katteskår ö
Aggatorp gd Hånnäs halvö Skrällsbacken torp Klockarviken vik
*Backagården Saknas Hännäs näs Skärteberg Saknas Klockareviken Saknas
Bergh gård Hännäs näs Skärteberg, se Tranum Saknas Klockarö halvö
Berg gd Hännäsfjorden vik Stockholmarna lht Klockareöjan ö
*Bredhagården Saknas /Se Hässlen holme Stjärteberg, se 1-5 Skärteberg Saknas Klunt bergknalle
*Brændha gardhen gd Hästhagen hagmark Storeberg gård Kråkö Saknas
Brennegården Saknas Hästhagsudd udde Taunum 3 Storebyn eller Ekeberg gård Kämpeviken vik
Brennegården Saknas Högesten gränsmärke /Se Svaleberg gård Käringen skär
Brännagården gd Isagrå holme Tådene 4 Sven Duksgården Saknas Lammö Saknas
Grisfoten torp /Se Jakobavik vik Svenstorp Saknas Lille udden Saknas
Gänglet lada? Kaggefjorden vik Torp by Lindö Saknas
Gänglet torp /Se Kaggen halvö Torp Nolgården Saknas Lindö Saknas
[Kastilsgaard] Saknas Kajlund holme Tranum Saknas Ljungen del av Kalvö
Kidhemnistorp Saknas Kalvefjorden vik Tranum traktnamn Lomö Saknas
Kedumstorp by Kalvön ö Tranum by Lortehall sten
Kedumstorp by Kalvö ö Tådene by Långeberget ö
Kedumstorp by Kalvö ö Tådene Saknas Långeberget skär
Kidumstorp Saknas Kalvö ö Ugglebo Saknas Metesten Saknas
Kedumstorp by Kalvö ö Vinterberget Saknas Mjöllösa ö
Kedumstorp by Kalvö ö Åstorp gård Myröjan Saknas
Ledet beb:n. /Se Kalvö ö Äng Saknas Nollbergen udde
Lortehall Saknas Kalvö ö Ängebo Saknas Nordängsviken Saknas
Storeberg hg /Se Kalvö, Västra ö   Oran skogsmark
Storeberg hg *Kalvöskärsgrunden grund   Prästeklitt ö
Storeberg säteri Kattskär ö   Prästeklitt ö
Storeberg säteri Klitt ö   Puken ö
Storeberg gods /Se Klitt, se Prästeklitt skär   Rådjursviken Saknas
Storeberg herrgd /Se Klockareön udde   Rågön Saknas
Thodene, se Storeberg hg Klockarö halvö   Rågön ö
Tådene socken Klockareön halvö   Rågö Saknas
Tådene socken ?Klunt skär   Räveln ö
Tådene sn Kråkö holme   Rävels udde Saknas
Tådene by Käringen holme   Sandarna Saknas
Tådene sn Käringen el. Pukeholmen ö /Se   Sandviken Saknas
Tådene sn? Lammö ö   Sannareskogen Saknas
Tådene by Lammö, Lilla holme   Sjömans täppa odling
Todene by Lindö ö   Skorvabergen skär
Tådene kkby? Lindö ö   Sniporna ö
Tådene by /Se Lindösund sund   Sniporna Saknas
Thodene, se Storeberg hg Lomö ö   Snättjan ö
Äng gd Lomö, Lilla, se Lomö ö   Snättjan ö
Eng, Engh Saknas Långeberget holme   Snättjan Saknas
  Marbacksåsen udde   Starebäcken sankmark
  Mjöllösa holme   Lilla stensvassen vik
  Nordängeviken vik   Stora stensvassen vik
  Prickebergen skär /Se   Storeberg åkrar
  Prästeklitt skär   Storeberg åkrar
  Prästeklitt holmar   Storeberg åkrar
  Prästeskogen skog   Svarten skär
  Pukeholmen el. Käringen ö /Se   Svarten ö
  Puken udde   Svarten ö
  *Pöshallsgrundet grund   Svartö Saknas
  *Ruggskär skär   Säterbacka terräng
  Rådjursviken terräng   Tegelbacken Saknas
  Rågö ö   Träleborg udde
  Rågö ö   Tvätteberg(et) Saknas
  Rågö ö   Ugglebo öja del av Kalvön
  Rågö ö   Utterholmarna Saknas
  *Rågösvart holme   Vålebergshagen terräng
  Räveln holme   Vålhälla stenhäll
  ?Rävels udde udde   Vålhällebergen berg
  Rävels udde udde   Yxneholmen ö
  Räveslätten terräng   Åfjorden Saknas
  Sannorna åker /Se   Äspehålan ö
  Skruven holme    
  Smedsbergen berg    
  Småberg udde    
  Sniporna halvö    
  Snättjan holme    
  Snättjan ö    
  Snättjan holme    
  *Snättje svart holme    
  *Spinneriet skär?    
  Spiralen åker /Se    
  Starebäcken bäck    
  *Staren udde    
  Stensvass, Lille vik    
  Stensvass, Store vik    
  *Stora Svartens södra grund grund    
  Storebergs ora skog?    
  Storebergsån å    
  Sundshällorna holmar    
  Svarta bergen skär    
  Svarten, Stora, se Svartö ö    
  Svartö ö    
  Svartö halvö    
  Tegelhålet terräng    
  Träleborg udde    
  *Träleborgsviken vik    
  Tröka vrå terräng    
  Tvätteberget udde    
  Tvätthall udde    
  *Tådenäshallen skär    
  Tådenes ora skog    
  *Tådenäs å å    
  Tösasten borttagen sten /Se    
  Ugglebo öja udde    
  Uggleboöja ö /Se    
  Utterholmarna holmar    
  Utterholmarna holmar    
  Utterholmen holme /Se    
  *Utterholmsgrundet grund    
  Valbergshagen hagmark?    
  Vålälla ö    
  Vålällabergen holmar    
  Yxneholm ö    
  Yxneholmen holme    
  Yxneholmen ö /Se    
  Åfjorden vik    
  Äspehålorna holmar    
  *Örneholm holme    
  Örneholmen, se Öxneholmarna holme    
  *Örneholmen ö    
  *Örnholmen holme    
  Öxneholm holme    
  Öxneholmarna holmar    
  Öxneholmarna holmar    

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.