ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tranums socken : Kållands härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 52 Naturnamn : 21 Bebyggelsenamn : 50 Naturnamn : 1
Tranum? Saknas Bockmossen mosse Saknas Saknas Glumsberget berg
Tranum sn /Se Boxmossen kärr /Se Tranum socken  
Tranum sn Båckerås kärr /Se Tranum sn  
Tranum sn Djurklämman passage /Se Almossen Saknas  
Tranym Saknas Flygärdet äga /Se Anneberg Saknas  
Tranum sn Glumsberget berg Berg gård  
Tranum sn Glumsberget berg Boberg gård  
Tranum sn Gängle mad Saknas /Se Botten Saknas  
Tranum Saknas Jättekastet flyttblock /Se Boxmossen Saknas  
Tranums sn Kolmilemad mad /Se Tranum 8 Bredegården gård  
Tranum, Tådened, Kedum snr »Kyrkäbbart» bårhus /Se Tranum 10 Brogården gård  
Tranum, Tådened, Kedum snr Kyvallshagen äga /Se Bäckängen Saknas  
Tranum by och sn /Se Lommehagen äng /Se Tranum 7 Damsgården gård  
Tranum sn /Se Pälsärmarna terräng Tranum Ekeberg Saknas  
Tranum sn /Se *Remmebäcken bäck Flyskog Saknas  
Tranum sn /Se *Reseberg berg Tranum 4 Gunnarsgården gård  
Tranum sn /Se Rämjan bäck /Se Gutteberg gård  
boberg Saknas Rämjebäcken bäck Hagadal Saknas  
Boberg gd Skogsbo terräng Hagaträde gård  
Boberg gd /Se Stomnaskogen skog /Se Holma Saknas  
Brogården gd Vite hall gränsmärke /Se Hygget Saknas  
Damsgården gårdar /Se   Vrånghult 1 Kampegården gård  
Flyskog torp /Se   Kyrketomten Saknas  
Goentorp gd   Loberga Saknas  
Goentorp gd?   Madberget Saknas  
Hagaträde gård /Se   Nybygget Saknas  
Kampegården hemman /Se   Nydala Saknas  
Kullen ödetorp   Nytorp Saknas  
?Loberga Saknas   Tranum 2 Rättaregården gård  
Loberga torp /Se   Sandhem Saknas  
Nybygget ödetorp   Tranum 9 Siggesgården gård  
Skrämbo lada   Skogsbo Saknas  
Skrämbo torp /Se   Skogsmaden Saknas  
Stjärteberg gd:ar /Se   Skogstorp t  
Stommen = 5 Tranum gd   Skrämbo Saknas  
Tefälla torp /Se   Skärteberg Saknas  
Tohaga gård /Se   Stjärteberg, se 1 Skärteberg Saknas  
Tranum by o. sn   Stjerteberg gård  
Tranum by o. sn   Tranum 3 Storebyn eller Ekeberg gård  
Tranum by   Sörängen Saknas  
Tranum sn   Traneberg t.  
Tranum sn   Tranum by  
Tranum by o. sn   Tranum 1 Ån gård  
Tranum by o. sn   Tranum 5 Stommen gård  
Tranum by   Vrånghult gård  
Tranum by o. sn   Vrånghult gårdar  
Tranum by /Se   Åbo Saknas  
Vrånghult by   Åkensberg Saknas  
?Vrånghult by   Tranum 6 Ödegården gård  
Vrånghult gård /Se   Östrabo Saknas  
Vrånghult gd /Se      
Ågården gård      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.