ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mellby socken : Kållands härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 95 Naturnamn : 47 Bebyggelsenamn : 152 Naturnamn : 25
Mällby sn Mellby förteckning Saknas Saknas Digre mosse mosse
Mellby Saknas Bisstorp lada Mellby sn Dölje bro bro
Mellby, Stora sn Bjärbyhage ägomark Mellby sn Dölje bro Saknas
Mellby sn Bollehagen hage /Se Mellby sn Karsmaden mosse
Mellby sn Brohagen hagmark? Mellby sn Kistmossen mosse
Mellby sn Digre mosse sankmark Mellby sn Kornberget berg
Mellby sn Digre mosse sankmark Mellby sn Kringelmaden sankmark
Mellby sn /Se Dyhagen Saknas /Se Mellby socken Krokängen backe
Mellby sn *Dälje bro Saknas /Se Anneberg Saknas Kvarnemad sankmark
Mellby sn Ensädet åker /Se Arfvidstorp gård Sunnamad sankmark
Mellby sn Fädreven beteshage /Se Backen eller Trekanten Saknas Långe mosse mosse
Mellby sn Karthagen hage /Se Berg gård Madhalsen mosse
Mellby sn Kiste mosse Saknas /Se Berget Saknas Mellbyvallen idrotts- och festplats
Mellby sn Kittelhagen hage /Se Berget Saknas Norkemad sankmark
Mellby sn Kornberget berg Mellby Bissgården gård Rosetäppan åker
Mædelby Saknas Kringelmaden Saknas /Se Mellby 5 Bissgården gård Rålsbotten mosse
Mellby by Lampekullelyckan äga(?) /Se Mellby 5 Bissgården Saknas Skinten åker
Mellby sn Larsbo terräng Bissgården gd Skramla mosse sankmark
Mellby sn Långredderna åkrar /Se Bisstorp Saknas Spökliden vägbacke
Medelby Saknas Madhalsen kärr /Se Bjärby by Svenseliden backe
Mellby sn Mellby bro bro /Se Bjärby gårdar Såten skog
Melbye Saknas Mellby löt snskog /Se Bjärby gd Trinda maden mosse
Mellby sn Mellbyvägen väg /Se Bjärby Saknas Trädesmaden Saknas
Mellby sn *Mellby ås ås Björkbacken Saknas Tåbergen berg
Mälby Saknas Mollintaga åker /Se Björkhagen Saknas Varggropen grävd grop
Mellby sn Nyckelmossen mosse /Se Blinneberg gård  
Mellby sn Nöden åker /Se Blinneberg gd  
Mellby sn Prången väg /Se Bollehagen Saknas  
Mellby by och socken Risa åker /Se Bollehagen Saknas  
Mellby sn /Se Rishagen äga /Se Brohagen Saknas  
Mellby by och sn /Se Rosetäppan åker /Se Lilla Brohagen Saknas  
Mellby sn /Se *Rumpekärret sankmark Bromaden Saknas  
Mellby sn /Se Rumpekärret sankmark Brunnsbacken Saknas  
Arvidstorp gd *Rumpekärret kärr /Se Brunnsbo Saknas  
Arvidstorp g »Siggetorps Lööth» skog /Se Brunnsholm Saknas  
Arvidstorp gd Skintehagen skogsmark /Se Brunnstorp Saknas  
Arvidstorp gd Skintehagen skogsmark /Se Brunnsvik Saknas  
Arvidstorpz gård Skintemaden åker /Se Dalgrinden Saknas  
Arvidstorp gd Skintemarken åker /Se Dambo Saknas  
Arvidstorp gd Skinten åker /Se Dambo Saknas  
Arvidstorp g Spökeliden landsvägslid /Se Djurgården Saknas  
Arvidstorp gd Såten terräng med fornlämning Djäknebacken Saknas  
Arvidstorp gd Såten skogspark /Se Djeknebacken (eller Dykarebacken) gård  
Arvidstorp gd Såten skog /Se Dunders Saknas  
Arvidstorp gd /Se Tåbergen berg Dykarebacken, se 1 Djäknebacken Saknas  
Bjärby by »Tålöckan» äga /Se Ekedalen Saknas  
Blinneberg by Wakeberget berg /Se Enehagen Saknas  
Dalgrinden torp /Se   Fiskaretorp gård  
Djurgården torp /Se   Fritorp Saknas  
Elffwaberg, se Äleberg by   Furubacken Saknas  
Gategården gård /Se   Fyrkanten Saknas  
Hejda, numera Nyckelbacken torp /Se   Fåfängan Saknas  
Hyddan lht /Se   Mellby 2 Gategården gård  
Hötighatorp Saknas   Glastorp gård  
*Hötighatorp Saknas   Haga nu riven backstuga  
»høtighathorp» Saknas   Hagaäng Saknas  
Kistemosse lht /Se   Hallerna Saknas  
Kätten torp /Se   Hallorna Saknas  
Körom torp /Se   Hildeberg Saknas  
Låkälle gd /Se   Äleberg 3 Hulan gård  
Mellby by o. sn   Hyddan Saknas  
Mellby by o. sn   Hästhagen Saknas  
Mellby by   Hästhagen Saknas  
Mellby sn   Hästhagen Saknas  
Mellby by   Bjärby gård  
?Mellby by   Karlslund Saknas  
Mellby förr tingsplats, by   Knottens ställen  
Mellby by   Kornberget Saknas  
Mellby gstgd.   Korsmad Saknas  
Mellby gästgivaregård Saknas /Se   Kullen, se 5 Bjärby gd  
Nyckelbacken, äv. Hejda torp /Se   Bjärby 2 Kullen gård  
?Rangtorp gd   Kvarnemad Saknas  
Rangtorp gd   Kvarnemad Saknas  
Rangtorp gd   Kyrkoliden Saknas  
Rangtorp gd   Kållands Mellby pst  
Ro säteri   Källängen gård  
Roo Saknas   Källängsbacken Saknas  
Ro hg   Laggaretorp gård  
Ro hrgd?   Larsbo Saknas  
Ro hg   Liden Saknas  
Ro hg /Se   Mellby 7 Lillegården gård  
Ros Saknas   Mellby fst  
Röda ledet beb.-n. /Se   Lotkälle eller Låkälle gd  
Siggetorp by?   Lunden gård  
?Siggetorp by   Lunnamad Saknas  
Siggetorp gd   Låkälle gård  
Siggetorp Saknas /Se   Lövslätten Saknas  
Siggetorp Saknas /Se   Lövåsen Saknas  
Stommen = 6 Mellby gd   Madaholm Saknas  
Stommen = 6 Mellby Saknas   Mellby by  
Stubbe bebyggelse /Se   Myggebo Saknas  
Tolsgården gd   Bjärby 1 Måns Persgården gård  
*Töva litet torp /Se   Månstorp Saknas  
Äleberg by   Månstorpet Saknas  
*Öl-Kalas förr krog /Se   Nordliden Saknas  
    Nordtorp eller Nöden Saknas  
    Nybygget Saknas  
    Nyckelbacken Saknas  
    Nytorp Saknas  
    Äleberg 2 Nästegården gård  
    Pers mad Saknas  
    Prestäng gård  
    Pulsen Saknas  
    Rangtorp gård  
    Ro Saknas  
    Ro gd  
    Roo gård  
    Ro Saknas  
    Ro Saknas  
    Ro Saknas  
    Ro Saknas  
    Ro Saknas  
    Ro Saknas  
    Ro Saknas  
    Ro Saknas  
    Ro Lilla Saknas  
    Roo Lilla gård  
    Rooslätt gård  
    Råsen, se Skinten Saknas  
    Råsen Saknas  
    Röda ledet Saknas  
    Sandgärdet Saknas  
    Sandås Saknas  
    Siggetorp gård  
    Äleberg 1 Skattegården gård  
    Skinten Saknas  
    Skinten Saknas  
    Skogshagen Saknas  
    Skogslund Saknas  
    Skogslund Saknas  
    Mellby 9 Skrogården gård  
    Mellby 3 Skrogården gård  
    Solberga Saknas  
    Östra Solliden Saknas  
    Stenbacken Saknas  
    Stensholmen Saknas  
    Mellby 6 Stommen gård  
    Stora Berget Saknas  
    Storehagen Saknas  
    Stubba Saknas  
    Stubbe gård  
    Sörliden Saknas  
    Mellby 1 Tolsgården gård  
    Tolsgården gd  
    Mellby 4 Tomten gård  
    Mellby 8 Tomten gård  
    Tomten, Stora, se 10 Mellby fst  
    Tranjutan eller Lövholmen Saknas  
    Tåstugan backstuga  
    Äleberg by  
    Äleberg by  
    Äleberg Katrineberg Saknas  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.