ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Råda socken : Kållands härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 153 Naturnamn : 99 Bebyggelsenamn : 291 Naturnamn : 101
?Råda sn Gränsmärken kring Råda ås kronopark Saknas Saknas Alms del av Ugglemaden
Råda sn? Gränsmärken kring Råda ås kronopark Råda sn Avrättsplatsen avrättningsplats
Råda sn Gränsmärken kring Råda ås kronopark Råda sn Avrättsplatsen Saknas
Råda sn Gränsmärken kring Råda ås kronopark Råda sn Backaskogen skogsmark
Råda sn Gränsmärken kring Råda ås kronopark Råda sn Benestigen vägstump
Råda sn Gränsmärken kring Råda ås kronopark Råda sn Björnsten stengryt
Råda sn /Se Gränsmärken kring Råda ås kronopark Råda sn Blåsippbacken Saknas
Råda sn Gränsmärken kring Råda ås kronopark Råda sn Botten åkerjord
Råda sn Gränsmärken kring Råda ås kronopark Råda socken namnförteckning Broholmsbäcken Saknas
Råda sn Gränsmärken kring Råda ås kronopark Råda socken namnförteckning Bruket udde
Råda sn Gränsmärken kring Råda ås kronopark Råda socken villaförteckning Bräddegårds hage betes-, förr slåtterhage
Råda sn Gränsmärken kring Råda ås kronopark Råda socken villaförteckning Dreven väg
Råda socken sn Råda sn naturnamnsförteckning Råda socken villaförteckning Ebbetorps grustag grustag
Råda sn Råda sn naturnamnsförteckning Härebacke 3 Anders Persgården gård Fanjunkareskogen skog
Råda sn Avrättsplatsen Saknas /Se Anders Persgården gd Frökenbackarna sluttning
Råda sn Benestigen körväg /Se Askeslätt Saknas Galgbacken Saknas
Råda sn Dyet äng /Se Askeslätten kronotorp Galgbacken Saknas
Råda sn Fanjunkareskogen skog /Se Askeslätten gd Gatan väg
Råda sn *Fiskeled plats? Baddarns stuga Grisapeln äppleträd
Råda sn Frisetomten åker /Se Bannemajas stuga, nu borta Guldkällorna källor
Råda sn Galgbacken skogsbacke Beketorpet bebyggelse Hageliden sluttning
Råda sn Galgbacken Saknas /Se Berget Saknas Hallen skog
Råda by o. sn Getaryggen äga /Se Björkebacken torp Hallevadet övergång
Råda sn *Grindehål plats? Björkebacken Saknas Hjortronmossen Saknas
Råda sn Grisefoten äng /Se Björkelund handelslägenhet Höberga ängar terräng
Råda sn Grisefoten äng Björksäter gård Höberga äng(ar) utmark
Raadha Saknas Gråtaren jord /Se Björksäter gd Höbergeliden landsvägslid
Råda sn Göstestigen stig /Se Härebacka 4 Björnegården gård Klockarelyckan åkerstycke
Råda Saknas Halleberg berg Björnegården gd Klovesten sten
Råda Saknas Hallen skog Björnegårdens anhalt anhalt Knektängen åkerskifte
Råda Saknas Höberga ängar ägomark Björnåker Saknas Kohagen urspr. betesmark
Råda sn Kaneberg skogsbacke Björnåker Saknas Kolerakyrkogården kyrkogård
Råda Saknas Karlslund ägomark Björnåsen Saknas Korpebäcken försvunnen bäck
Råda sn? Kavelbrovägen väg /Se Blindes f.d. soldattorp Kronodiket dike
Råda by? Klovesten sten Brasstorp by Kung Råds sten bautasten
Råda sn Klovasten gränsmärke? /Se Brasstorp by Kungsekarna ekar
Råda sn Klovesten gränsmärke /Se Brasstorp gårdar Kyssetåsket dunge (trol. allmänning)
Råda sn Klovesten gränsmärke /Se Brastorp by Källhygget hygge
Råda sn *Västra Klovet vägskäl /Se Brasstorp Hermansgården Saknas Källskogen skog
Råda by o. sn Kolmilevägen väg /Se Broholm t. Käringkällorna källor
Råda sn /Se Krulles undantag åker /Se Råda 4 Bräddegården komministerboställe Ledsbacken Saknas
Råda sn /Se Kung Råds grav bautasten /Se Bräddegården gd Lidarnas källa källa
Råda sn Kung Råds sten fornlämning /Se Bräddegården ålderdomshem Lillebergsdammen damm
Råda sn /Se Kungsekarna träd? Råda 4 Bräddegården bebyggelse Lille skogen skogsmark
Råda sn /Se Kyssetosket åkerholme Böckertorp t. Lillåsen skogsmark
Råda, Mellby och Kållands-Åsaka snr Källhygget hygge /Se Böckertorp gd Ljunghallsberget bergknalle
Råda socken namnförteckning Ljunget terräng Daffecks arrtendegård Lottkärr betesmark
Råda socken namnförteckning Luderbacken, äv. Blåsippebacken backe /Se Dikareboden Saknas Luderbacken Saknas
Råda socken namnförteckning Lunda kella offerkälla /Se Dikarebodan gård Lundkvistebacken skogsbacke
Råda socken namnförteckning *Lunda källa källa Dikarebodan t. Lunnelid Saknas
Råda socken namnförteckning Lunda lijd backe Dikareboden bebyggelse Lunnelid löväng
Råda socken namnförteckning Lunda måsse Saknas Dikareboden bebyggelse Lunnelidliden backsluttning
Råda socken namnförteckning *Lunda mosse mosse Djupsvik l. Länsmans damm, Länsmans gata damm och hage
Råda socken namnförteckning Lunda slott höjd Djupängen Saknas Maddammen damm
Bastetorp torp /Se Lundaslott jordhög /Se Djupängen Saknas Madhagen betesmark
Björksäter gård /Se *Lunnebotten förr mosse Dufvetorp t. Malessens avsöndring
Björnegården gård /Se *Lunnegärde äng Duvetorp Saknas Midsommarkällan källa
Brasstorp by Lunnelid skogsmark Ebbetorpet torp Mossehagarnas fädrev område
Brastorp by Lunnelid löväng Ebbetorp Saknas Nolgärdet åker
Brastorp Saknas Lunnelid backe Ekelund lht Närebohygget hygge
Brasstorp by Lunnelid löväng /Se Ekelund smedboställe Offerkällan källa
Broholm torp /Se Lunnelidbotten sänka /Se Ensädet Saknas Oxhaga inhägnad skogsmark
Bräddegården komministerboställe Lyckefoten äga /Se Ensädet Saknas Packelsevägen väg
Dreven lht /Se Mehagen Saknas /Se Ensädet Saknas Prostens park granplantering
Erik Frisegården gård /Se *Möllebäcken bäck Erik Christoffersgården gård Prostinnans vassel »sköljvassel»
Frisehagen lht /Se Närebohygget hygge /Se Erik Kristoffersgården gd Prången väg
Gethallen gd Offerkällan källa? /Se Häggede 3 Erik Frisgården gård Prästegången gång
Gethalla bebyggelse /Se Offerkällan källa /Se Erik Frisegården gd Rinnarekällan källa
*Gödve gd Oxehagarna skogsmark /Se Erik Hermansgården gd Risagärdet åkrar
*Gödve gd? Prången vägbit /Se Eriksberg t. Råda backar trakt
Hagan beb.n.? /Se Rinnarekällan källåder /Se Eriksberg Saknas Råda källa källa
Hagatorp lht /Se Rosenlund terräng Fagerås l. Råda sandhåla grusgrop
Hyttan villa /Se Råda skog skog Fagerås Saknas Rådavallen fotbollsplan
Häggene by *Råda skog skog Folkskoleplatsen förr folkskola Rävstensberget berg
Häggene by Rådaåsen ås /Se Fredrikstorp l. Röran rabatt
Häggene by /Se Råda ås skog Fridhem l. Sibirien åker
Häggene by /Se Rådaås kronopark Fridhem Saknas Sibirien åker
Hära by Rådaåsen skogshöjd Fridslund t. Smedjedammen Saknas
Hära, se Härebacka by Sandvadet, Stora vadställe /Se Fridslund Saknas Sobrunn källa
?Härebacka by Sikehagen hage /Se Frisehagen t. Stenörn stenrev
Härebacka by »Skeesåkra» Saknas /Se Frisehagen Saknas Stora maden sank mark
?Härebacka by Skostall åkerholme Frisetomten Saknas Strupen del av landsväg
Härebacka by Skrämbo ägomark Fristomten Saknas Stubbängen utmark, skog, mosse, åker
Härebacka by Råda socken namnförteckning Färdigs avs. Stubbängeberget berg
Härebacka gd Stenörn stenblock /Se Härebacka 2 Germundsgården gård Stubbängeskogen skog
Härebacka by Strupen förträngning av väg /Se Germundsgården Saknas Störta liden sluttning
Härebacka by /Se Suckängen åker /Se Gethalla gård Svarta havet mossgöl
*Hæro Saknas *Svartån å Gethallen Saknas Svartgärdet åker
Höberga by Svea ägomark? Gluggens stuga Tavlorna åkrar
Höbergha Saknas Syltebacken backe /Se Gluggetorp tomt (torp) Tidners vassel källa
Höberga by Toftabäcken bäck Gluggetorp torp Trinningen rabatt
Höberga by /Se Toftabäcken bäck Gluggetorp Saknas Ugglemad sankmark
Kappen stuga (riven) /Se Tväråkra Saknas /Se Gudmund Larsgården gd Urbankällan källa
*Kärre gd Urbans källa källa Häggene 1 Gudmund Larsgården gård Varggropen grop för vargfångst
Lerfoteroten del av by /Se Urbanskällan Saknas /Se Gullbergshagen Saknas Hwirfwelmåssen Saknas
*Lillegården försv. gd Varggropen grop /Se Göstes stuga Västeräng inhägnad skogsmark
Lillelon byggnad med tröskloge och lador /Se »wæglaanger» åker Göta t. Ågårdens mosse del av mossar
*Lundeslott ?fornlämn. /Se *Väglångera åker /Se Hagatorp t. Ågårds brunn källa
*Lunda slott Saknas /Se Ängen ägomark Hagatorp Saknas Ågårdsås skogsmark
»Myras ledh» lht /Se   Haget t. Åsbäcken Saknas
Mölnlycke samhälle /Se   Haget Saknas Örnrönnen rönn
Närebo gd   Halleberg t.  
Nerebo tingsställe   Hallen Saknas  
Närebo f. tingsplats, gd /Se   Hallen t.  
Närebo gård /Se   Brasstorp 2 Herr Nilsgården gård  
Oran lht /Se   Herr Nilsgården gd  
Planteringshagen torp /Se   Holmen Saknas  
Punga-Wränga krog /Se   Hålan hus  
Ranetorp Saknas   Hägers lht  
*Rendebol Saknas   Häggene by  
Risa torp /Se   Häggened by  
»rudhu», se Råda sn   Häggene Gudmund Larsgården Saknas  
Råda by   Häggened Stensgården Saknas  
Råda by   Häggene Stensgården Saknas  
Råda by   Häggene Erik Frisgården Saknas  
Råda by   Häggene Sven Ersgården Saknas  
Råda by   Härebacka by  
Råda by   Härebacka by  
Råda by   Härebacka by  
*Räfföga Saknas   Härebacka Saknas  
Rävöga gård /Se   Härebacka by  
Samängen torp /Se   Härebacka Saknas  
?Siggetorp by   Härstorp Saknas  
Siggetorp by, hg   Härstorp Saknas  
Siggetorp gdr   Höberga gårdar  
Siggetorp by   Höberga gårdar  
Siggetorp Saknas /Se   Höberga gårdar  
Skogshyddan lht /Se   Höberga Gräns Saknas  
Skostall torp /Se   Höberga Gräns Saknas  
Skrämbodan torp /Se   Höberga Saknas  
*Skåning gd   Höberga Saknas  
Snipen lht /Se   Höberga Saknas  
Storegården gd   Höberga Saknas  
Storegården gd   Jakobstorps anhalt anhalt  
Storegården gd   Johannislund Saknas  
Tefälla torp /Se   Brasstorp 1 Jon Orresgården gård  
Tefälla gd:ar /Se   Jon Orregården gd  
Ulvekroken gård /Se   Jon Stensgården gd  
[Vaglaangen] Saknas   Karlberg bebyggelse  
Vallskog lht /Se   Karlberg Saknas  
Wamba Saknas /Se   Karlberg nu flygfält  
Värdshuset beb.-n. /Se   Karlslund torp  
Ågården hrgd?   Karlslund t.  
Ågården hg /Se   Karlsro lht  
Ågården hg   Råde 3 Kartegården gård  
Ågården hg   Kartegården gd  
Ågården hg   Kilaholm t.  
Ågården hg   Kilaholm Saknas  
Ågården gods   Klockartomten folk- och småskola  
Ågården hg /Se   Knektetorpet soldattorp  
Ågården gd /Se   Knektetorpet soldattorp  
Åsledet beb.-n. /Se   Knektetorpet soldattorp  
*Ängsbol Saknas   Kråks stuga, nu nedtagen  
    Källängen lht  
    Liden t.  
    Liden Saknas  
    Lillängen Saknas  
    Ljunget Saknas  
    Ljungsbacken Saknas  
    Ljungsbacken Saknas  
    Lugnet Saknas  
    Lumpens stuga  
    Lunnebacken lht  
    Lärkornas lht  
    Lövåsa lht  
    Margretelund Saknas  
    Millbergs bebyggelse  
    Mossatorp t.  
    Mossehagen t.  
    Myren Saknas  
    Mörks arrendetorp  
    Nolebo Saknas  
    Nolebo Saknas  
    Härebacka 7 Nolgården gård  
    Nolgården gd  
    Nolhaga lht  
    Nolängen Saknas  
    Nolängen Saknas  
    Nordkvistepetters stuga, nu riven  
    Nybygget t.  
    Nyhagen l.  
    Nytorp l.  
    Nytorp Saknas  
    Närebo gård  
    Närebo gd  
    Prestbolet kyrkoherdebost.  
    Risa lht  
    Risa t.  
    Risa Saknas  
    Risa f.d. hållplats  
    Rosenlund torp  
    Rusthållet benamn på Råda Storegården  
    Råda by  
    Råda by  
    Råda by  
    Råda by  
    Råda by  
    Råda Kristoffersgården Saknas  
    Rådaås kronopark  
    Rådaås kronopark  
    Rådes el. Jan Petters stuga  
    Råsängen torp  
    Råsängen Saknas  
    Räföga, se Björksäter t.  
    Rävöga Saknas  
    Röråsen lht  
    Samängen t.  
    Samängen Saknas  
    Sandåsen lht  
    Sannebo Saknas  
    Siggetorp gård  
    Siggetorp by  
    Silverbyn villabebyggelse  
    Skepparns lht  
    Skogen t.  
    Skogen t.  
    Skogen t.  
    Skogsbo Saknas  
    Skogslund lht  
    Skogslund t.  
    Skogslund l.  
    Skogvaktaretorp t.  
    Skostall t.  
    Skostall Saknas  
    Skräddare-Karls-Linas lht  
    Skrämbo t.  
    Skrämbo Saknas  
    Slåttebäcken, se Björkebacken Saknas  
    Härebacka 6 Smedsgården gård  
    Snickare-Svantes l.  
    Snickare-Svantes lht  
    Snipen eller Löfstad l.  
    Snixåsen Saknas  
    Snixåsen gård  
    Snicksåsen eller Ulvekroken gd  
    Solbacken lht  
    Solhem lht  
    Härebacka 1 Sparmansgården gård  
    Sparmansgården gd  
    Hästbacka 1 Sparmansgården gård  
    Härebacka 1 Sparmansgården Saknas  
    Sparmanstorp Saknas  
    Härebacka 5 Storegården gård  
    Storegården gd  
    Råda 2 Storegården gård  
    Storängen Saknas  
    Svedjetorpet t.  
    Sven Ersgården gård  
    Sven Ersgården gd  
    Häggene 2 Sven Månsgården eller Jon Stensgården gård  
    Sven Måns- eller Jon Stensgården gd  
    Syltebacken Saknas  
    Tillfällan Saknas  
    Tomtehagen t.  
    Tomtehagen hållplats  
    Tomten Saknas  
    Torne-Gustavs lht  
    Torpet torp  
    Trogebacke förr hus  
    Uggleboden gård  
    Uggleboden Saknas  
    Ugglemad gård  
    Ugglemaden åker  
    Ulvekroken, se 1 Snixåsen Saknas  
    Ulfvekroken gård  
    Ulvekroken gd  
    Vallskog lht  
    Varfvet lht  
    Hvirfveln t.  
    Virveln utgård  
    Värdshuset lht  
    Ågården gård  
    Ågården åkerskiften  
    Ågården gård  
    Ågården gd  
    Ågårdens tegelbruk förr tegelbruk  
    Södra Åsledet lht  
    Åsledet gd  
    Åsliden lht  
    Äckran t.  
    Äkran Saknas  
    Ängen t.  
    Ängen Saknas  
    Ängen t.  
    Ängshagen lht  
    Äspet t.  
    Äspet Saknas  
    Äspet t.  
    Brasstorp 3 Erik Hermansgården gård  
    Örnby l.  
    Östergården avs.  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.