ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skeby socken : Kinnefjärdings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 45 Naturnamn : 27 Bebyggelsenamn : 61 Naturnamn : 42
Skeby sn /Se Frufören, se Truvören udde Saknas Saknas Allmänningen grustag
Skeby sn Gömmeskogen skogsmark Skeby sn Aspelunds hammar lid
Skeby sn Gömmeskogen skog /Se Alebäck Saknas Galten sten
Skipaby Saknas Jättadansen fornlämningar /Se Allmänningen Saknas Gömmegatan väg
Skeby sn Jättastenen fornlämning /Se Anneberg lht Gömmeskogen skog
Skeby Saknas Kinneviken vik Skeby 6 Arvid Olofsgården bebyggelse Hemjorden åkerjord
Skeby sn. Kristningemarken skogsmark Skeby 7 Backen bebyggelse Herrängen mark
?Skeby sn Mellmörn stengrund /Se Backgården, se Backen Saknas Isvägen väg
Skeby sn /Se Pingstvallen abborrgrund /Se Skeby 9 Bengt Gislegården bebyggelse Jättedansen storesättning
Skeby sn /Se Pukaregårdsbäcken bäck Skeby 13 Bäcken bebyggelse Karet abborrställe
Skeby sn /Se Skebybäcken bäck Bäckgården, se Bäcken Saknas Kristningemarken terräng
Skeby sn /Se Skeby mosse sankmark Bäcksdal lht Kråkemostigen stig
*Hagagården gd Skeby mosse mosse Charlottendal t. Kvarndammarna utmarker
*Kvistagården Saknas Skebyås ås Furulund avs. Landörn grund
Kvistagården Saknas Skälabäcken bäck Gömmet Saknas Miansbacken backe
Kuvistagården Saknas Skälabäcken bäck /Se Gömmet avs. Miansledet genväg
Skeby by och socken Svänebäcken bäck Haga avs. Mjärden abborrgrund
Skeby sn Truvån å Skeby 14 Hisingsgården bebyggelse Mossabrona väg
Skeby sn Truvören udde Hulan lht Mossen utmarker
Skeby sn Truvören udde Hålan gd Pingstavall abborrgrund
Skeby sn Varvärslet inbuktning av Kinneviken Skeby 1 Håkan Björsgården eller Skattegården bebyggelse Porsabacken backe
Skeby by Varvässlekroken vik Skeby 12 Jon Björsgården bebyggelse Pottgrinden grind
Skeby sn Varvässlekroken inbuktning av vik Skeby 3 Jon Trulsgården bebyggelse Prästavägen väg
Skeby by Varvässlekroken bukt Kolumbo Saknas Skebybäcken bäck
Skeby sn Varvässlekroken vik Kyrkojorden torp Skeby kors landsvägskors
Skeby by Åvarpet notvarp? Lillegården Saknas Skeby krokar vägkrökar
Skeby by Öredalsån å Lurkebo äldre namn för Sandvik Skeby mossar Saknas
Skeby by   Lägret lht Skebyås ås
Skeby by   Moholm t Skälbäcken Saknas
Skeby by   Nederbäcka rote gårdar Slättvarpet notvarp
Skeby by   Skeby 5 Nolgården rusthåll Snåltäppan odling
Skeby by   Nyholm Saknas Svänebäcken bäck
Skeby by   Rutagården Saknas Trulsabron bro
Skeby by   Sjöstrand t. Truvebron landsvägsbro
Skeby sn   Sjövik t. Truvån å
Skeby sn   Skattegården, Lilla, se Sven Larsgården Saknas Truvörn sten- och sandudde
Skipaby Saknas   Skattegården, Stora, se Håkan Björsgården Saknas Varvässlekroken bukt
Skeby by   Skeby by Vitmossen mosse
Skipaby, se Skeby sn   Skogslund Saknas Vråna notvarp
»Statt uthe» beb.-n.? /Se   Skeby 4 Stommen bebyggelse Åvarpet notvarp
Stommen gd   Skeby 10 Storegården bebyggelse Östgårds gata väg
Truve beb.   Skeby 2 Sven Larsgården eller Lilla Skattegården bebyggelse Östgårds mo skog
Trufre g.   Skeby 11 Sörgården bebyggelse  
Truveholm gd   Skeby Saknas  
Truveholm gd /Se   Skeby Lill Skattegården Saknas  
    Skeby Skattegården Saknas  
    Svanvik avs,  
    Svanvik rälsbusshållplats  
    Sörskogen lht  
    Sörgården gd  
    Trufve eller Trufveholm bebyggelse  
    Trufemarken lht  
    Trulsagården, se Jon Trulsagården Saknas  
    Truve Saknas  
    Truve hållplats station  
    Trädgårdstorp t.  
    Skeby 8 Tyskagården bebyggelse  
    Välten Saknas  
    Åttunga Saknas  
    Östgården Saknas  
    Överbäcka rote gårdar  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.