ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Broby socken : Kinnefjärdings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 37 Naturnamn : 6 Bebyggelsenamn : 32 Naturnamn : 12
Broby sn Kyrkeberget breg Broby socken sn Bengtaliden lid
Broby sn Mariedalsån å Broby socken Brobybron landsvägsbro
Broby sn Skälabäcken bäck Broby 7 Ambjörnsgården Saknas Hårebron bro
Broby sn Skälabäcken bäck Broby by Högeberg berg
Broby sn /Se Skälabäcken bäck /Se Broby Saknas Kyrkberget berg
Broby Saknas Tjockabäcken bäck Broby Saknas Lustiggryta badställe
Broby sn   Broby allmänning lägenheter Mariedalsån å
Broby Saknas   Broby kvarn kvarn Rakeskogen gärde
Broby sn   Broholm hmd Svanslyckan gärde
Broby Saknas   Brunnstorp Saknas Toddyholmen holme
Broby by & sn   Brunnstorp, Lilla bebyggelse Tranhalsen gärde
Broby sn?   Broby 8 Erik Ivarsgården hmd Trollemossen Saknas
Broby sn?   Karstorp bebyggelse  
Broby sn   Broby 4 Kvarnegården bebyggelse  
Broby Saknas   Kyrkojorden torp  
Broby sn   Broby 1 Käbbagården bebyggelse  
Broby sn   Källstorp indraget löjtnantsboställe  
Broby sn /Se   Lyckan lht  
Broby by   Mossen Saknas  
Broby by   Rasegården, se Käbbagården Saknas  
Broby by   Sandtorp försv. t.  
Broby by   Skärhögen Saknas  
Broby by   Sofiero l.  
Broby by /Se   Broby 5 Tomten bebyggelse  
Broby kvarn Saknas   Trollmossen Saknas  
Brunnstorp gdr   Broby 2 Trufvetomten bebyggelse  
Brunstorp by   Broby 3 Tyskagården indraget rustmästareboställe  
Karstorp gd   Törnsberg l.  
Karstorp gård   Vännersborg Saknas  
Korsathorp Saknas   Ähle Saknas  
Korsatorp, se Karstorp gård   Ängsbo Saknas  
?Källstorp egendom   Örthagen l.  
?Källstorp gd      
?Källstorp gd      
Skärhögen ödetorp?      
*Stommen f.d. gd      
Äle gdr /Se      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.