ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hangelösa socken : Kinnefjärdings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 98 Naturnamn : 25 Bebyggelsenamn : 168 Naturnamn : 62
Hagnælösa Saknas Björnemossen terräng Hangelösa socken sn Björnemossen skog
Hagnalöa Saknas »Djupedalen» dal Hangelösa sn Bogärdet äng
Hangelösa sn Djupedalsbäcken bäck Hangelösa socken sn Broddetomtabäcken bäck
Hangelösa sn Getharyggen skogxdel Alehagen Saknas Brudarevadet f.d. mosse, nu åker
Hangelösa sn *Getaryggen del av skog Alvik Saknas Bråtängsbron bro
Hangelösa sn *Härebron bro Hangelösa Anders Larsgården bebyggelse Fågeldalsgärdet gärde
Hangelösa sn /Se Kyrkebron landsvägsbro Annelund Saknas Getastockebäcken Saknas
Hangelösa socken *Kyrkebybron bro Aspelunda, Stora bebyggelse Getastocken lid
Hangelösa sn *Lilleslætt jordäga Backen Saknas Hangelösa Lilla del av sn
Hangelösa Saknas Långhaskogh Saknas Bengtsgården, se Hangslösa Övregården Saknas Hållyckan lycka
Hangelösa sn »Långaskogh» skogssträckning Björkelund Saknas Janneslyckan lycka
Hangelösa sn *Långaskog skog Björkelund skogsskifte Karlsabacken gärde
Hangelösa sn Ovabäcken bäck Björnmossen Saknas Kobetet åker
Hangelösa sn Sukaregårdsbäcken bäck Björnemossen Saknas Kobäcken bäck
Hangelösa Saknas Råstenebron bro Broddetomten bebyggelse Kolabottenmaden mad
Hagnalösa Saknas Råstensbäcken bäck Broddetomten gd Kungsmarken Saknas
Hagnalösa Saknas Sandvadsbäcken bäck Bryngelstorp försv. t. Kungsängen utmarker
Hangelösa sn Skarledsskogen skogsmark Brännebo eller Hästhagen, se 1 Hästhagen Saknas Kyrkebron landsvägsbro
Hangelösa sn *Stenbron bro Brännebo eller Hästhagen bebyggelse Kyrkebygatan väg, nu delvis landsväg
Hagnalösa Saknas *Stomsdålsbäck bäck Brännebo, Lilla bebyggelse Lommagårdsbäcken bäck
Hangelösa sn Tillarskogen skogsmark Brännebo, Stora bebyggelse Lommalyckan avs.
Hagnelösa Saknas Tjockabäcken bäck Bäckaholm f.d. soldatboställe Lopphem gärde
Hagnelösa Saknas Täppaskogen skogsmark Charlottendal bebyggelse Lopphemsdammen damm
Hangelösa sn *Öredalslid skogsområde? Djupedal, Lilla bebyggelse Lopp hemsgatan kyrkoväg
Hangelösa sn? Öredalsån å Djupedal, Stora Saknas Mårtabacken allmänning
Hangelösa sn?   Djupslund Saknas Ovabäcken bäck
Hangelösa sn   Djupvik Saknas Pilles källa källa
Hangelösa sn   Djupängen Saknas Prästvägen väg
Hangelösa Saknas   Ekedal Saknas Pukarebäcken Saknas
Hangelösa sn   Ekedal = Skogstorp Saknas Raskamarken åker
Hangelösa Saknas   Ekelund Saknas Rudedammen damm
Hangelösa sn /Se   Hangslösa by Rån sänka
Hagnelösa sn /Se   Hangelösa 5 Erik Jönsgården pukslagareboställe Råsten häradssten
Hangelösa sn /Se   Erikstorp Saknas Råstensbro Saknas
Hangelösa sn /Se   Fogeldalen bebyggelse Råstensbron bro
Østerhagneløse, se Hangelösa sn   Fogeldalen, Lilla bebyggelse Råstensbäcken Saknas
Hagnelösa, se Hangelösa sn   Fridhem Saknas Råstensbäcken bäck
Aspelunda Saknas   Furubacken Saknas Rävgärdet åker
Aspelunda by   Fålarödjan Saknas Samängarna skog och åker
Aspelunda by   Fålarödjan Saknas Sandvadsdalen däld
Aspelunda, Stora gd   Gamla kyrkogården Saknas Sandvadsliden landsvägslid
Brännebo by   Gamla kyrkojorden Saknas Skaraledsskogen skogsmark
Brännebo by   Hangelösa 13 Gategården säteri och ladugård Skebybäcken bäck
Brännebo by   Gattorp bebyggelse Slickalyckan åker
?Brännebo by   Gattorp gd Sniken skogsskifte
Brännebo by   Gatängen Saknas Snipan Saknas
Djupedal by   Granelund Saknas Strätegärdet gärde
?Djupedal by   Gärdhem Saknas Svinhusdalen däld
Djupedal by   Gärdhuset Saknas Svältorna åker
Djupedal by   Haga Saknas Sållaredammen damm
Djupedal, Lilla el. Stora gdr.   Hagalund Saknas Tillerskogen skog
Diupedal Saknas   Hammarbo Saknas Tillermaden Saknas
Djupedal, Stora hg   Hangelösa Saknas Tobaksbron bro
Hangelösa sn   Hangelösa Saknas Tobaksbäcken bäck
Hangelösa by   Hangelösa Saknas Tofflareåkern kyrkojord
Hangelösa by?   Hangelösa Pukaregården Saknas Tomtängabackarna f.d. betesmark, nu skog och åker
Hangelösa sn   Haragården Saknas Täppaskogen skog
Hangelösa sn   Helledal bebyggelse Täppeskogen skog
Hangelösa by /Se   Holmen l. Täppeskogen skog
Hangelösa by o. sn   Häggetorp Saknas Öredalsån å
Hangelösa by   Hästhagen Saknas Örnepus mosse
?Hangelösa by   Höjen l. Överbygatan väg
Hangelösa by   Höjentorp Saknas  
Hangelösa by   Hangelösa 1 Jönsegården rusthåll  
Hangelösa by   Jönsegården gd  
Hangelösa sn   Kardalen Saknas  
Hangelösa sn   Kardalen bebyggelse  
Hangelösa by o. sn   Kardalen gd.  
Hangelösa by o. sn   Karlsgrind försv. ställe  
Hangelösa by   Karstorp Saknas  
Hangelösa by   Karstorp Saknas  
Hangelösa by   Kilbergstorp, se Löfåsen Saknas  
Hangelösa by   Klockarejorden kyrkojord  
Hangelösa by o. sn   Knorren Saknas  
Hangelösa by   Knorren rusthåll  
Hangelösa by   Knorren gd  
Hangelösa kyrkby   Knorren och Täppan kyrkojord  
Hangelösa by och sn   Kobäcken Saknas  
Hangelösa by   Kolabotten Saknas  
Hangelösa kyrkby   Kungsängen ställen  
Hangelösa by   Kvistatorpet, se Löfåsen Saknas  
Hangelösa by   Kyrkebyn del av by  
Hangelösa kronoegendom   Hangelösa 8 Käbbagården Saknas  
Hangelösa by /Se   Käbbagården gd  
Karedalen gård   Källdalen Saknas  
Karstorp ödetorp?   Köttlänsarns, se Svenstorp Saknas  
Lommagården gd /Se   Lidåker Saknas  
Lommagården hemman /Se   Lidåkerstorp Saknas  
*Munkakvarn nu försvunnen kvarn   Lindholmen lht  
»Skattodalen» gård   Lindåsen Saknas  
*Stommen f.d. gård   Lindåsen Saknas  
Sträte gård   Hangelösa 4 Lommagården rusthåll  
Stræti, Sträte Saknas   Lommagårdslyckan Saknas  
Sträte by?   Lugnet Saknas  
Sträte gd   Ludvigsborg Saknas  
Swnnagata Saknas   Lövrödjan Saknas  
Öredahl säteri   Löfåsen Saknas  
Öredal hg /Se   Löfängen Saknas  
    Hangelösa 9 Magnus Björsgården Saknas  
    Magnusgården Saknas  
    Minnedal Saknas  
    Mossen Saknas  
    Nybons hmd  
    Nyholm Saknas  
    Nytorp Saknas  
    Nyängen Saknas  
    Persbo Saknas  
    Pettersborg Saknas  
    Planterhagen Saknas  
    Pukaregården gd  
    Pukaregården bebyggelse  
    Puksten tomt, rusthåll  
    Radby hmd  
    Radby Saknas  
    Radden försv. hus  
    Rangtorp Saknas  
    Rangtorp Saknas  
    Rödjan Saknas  
    Samängen lägenheter  
    Sandbacken Saknas  
    Sandbäcken Saknas  
    Sandtorp Saknas  
    Sandholmen Saknas  
    Skammorna hemmansdelar  
    Skammorna Saknas  
    Skarledet Saknas  
    Hangelösa 7 Skattegården bebyggelse  
    Skogen Saknas  
    Skogstorp Saknas  
    Skogstorp Saknas  
    Skräddaregården Saknas  
    Slättbohagen Saknas  
    Slättbohagen Saknas  
    Hangelösa 3 Smedsgården rusthåll  
    Smedstorp Saknas  
    Sofielund Saknas  
    Hangelösa 10 Storegården bebyggelse  
    Sträte bebyggelse  
    Sträte Saknas  
    Strömsholm Saknas  
    Hangelösa 12 Sven Jönsgården bebyggelse  
    Svennagården Saknas  
    Svennagården gd  
    Svenstorp Saknas  
    Svenstorp Saknas  
    Sållaretomten bebyggelse  
    Sörbo Saknas  
    Sörgården hmd  
    Tillaretorpet komministerboställe  
    Stora Täppan frälsejord  
    Tofflarerödjan Saknas  
    Tofflaretomten gd  
    Tofflaretomten bebyggelse  
    Hangelösa 6 Tomten bebyggelse  
    Tomten gd  
    Täppan, se 2 Knorren Saknas  
    Täppaskogen Saknas  
    Täppängen Saknas  
    Utängen Saknas  
    Vedaholm Saknas  
    Västtorp hmd  
    Ähle lägenhet  
    Ängen bebyggelse  
    Ängen Saknas  
    Ängholmen ödestuga, skogsskifte  
    Öredal säteri  
    Överbyn del av by  
    Hangelösa 2 Öfregården bebyggelse  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.