ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Källby socken : Kinnefjärdings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 131 Naturnamn : 72 Bebyggelsenamn : 174 Naturnamn : 83
Källby sn Almaren terräng Saknas Saknas Almaren, se Nordskog Saknas
Källby sn Allmaren, se Nordskog skogsområde Källby sn Apollomarken terräng
Källby sn *Biäso hage Saknas Källby sn Baggehagen mark
Källby sn Blombergshamn hamn Källby by o. socken Bengtahölj hölj
Källby sn /Se Drottninghålan terräng Källby sn /Se Blombergs hamn hamn
Källby sn Getakyrkan terräng Källby gäll pastorat Brogårdsbron landsvägsbro
Källby sn Grytebergen skär Adolfsholm Saknas Brännebacken höjdsträckning
Källby sn Gumsgärdet ägonamn /Se Alhaga lht Drottninghålan Saknas
Källby sn /Se Gumsviken vik Andersborg Saknas Ekebackeliden landsvägslid
Källby sn Gumsviken vik Anneborg Saknas Fägatan väg
Källby sn Gumsviken vik Annelund Saknas Getabergen skär
Källby sn Hjortamossen terräng Augustelund Saknas Getakyrkan håla
Källby sn *Hälgasbron bro Backeborg bebyggelse Getskären skär
Källby sn Högehall sten? Backeborg gd Granbackeliden landsvägslid
Källby socken Högehall fornlämning /Se Källbytorp 7 Bengt Persgården bebyggelse Grytbergen berg
Källby sn Järneklev »klev» /Se Bengt Persgården gd Gryteberget skär
+Källby sn Jättadansen fornlämningar /Se Bengta Saknas Gumsgärdet gärde
Källby sn Kinneviken vik Bengtsgården, se Källby 7 Possagården Saknas Gumsviken vik
Källby sn Kiälbywik, se Gumsviken vik Berga Saknas Gumsängen åker
Källby by och sn *Kungsbacken backe? Björkedal Saknas Gåsabron landsvägsbro
Källby sn Källby backe Saknas Björkelund Saknas Gäddesten skär
Källby sn Källby hallar runstenar Björkudden Saknas Hjortmossen allmänning
Källby sn *Källby lider skogsmark? Källby 6 Björsgården bebyggelse Häggliderna landsvägslid
Källby sn Källby ås ås Björsgården gd Hällekisgårdsliden landsvägslid
Källby sn Källbyö ö Blidhem Saknas Högehall sten
Källby sn Källby ö ö Blomberg järnvägsstation Järnehus borg
Källby kyrkby & sn Källby ö ö Blomberg station Järneklev Saknas
Källby sn Källbyö ö Blombergs hamn Saknas Kinneviken vik
Källby sn Källbyö ö Blomsterbacka Saknas Knotshultebackeliderna landsvägslider
Källby sn Källby ön ö Boden Saknas Knulten stengrund
Källby sn Källbyö ö Brejdablick Saknas Kråkebackarna backar
Källby sn Källbyö ö Källby Brogården bebyggelse Kungakällan igenlagd källa
Källby sn Källbyö ö Brogården gd Kvarngatan väg
Källby sn Källbyö ö Dungen Saknas Kyrkvägen väg
Källby sn Lillön halvö Ekebacken bebyggelse Källbygärdet väg
Källby sn *Lingxhaghen Saknas Ekebacken gd Källby hallar runstenar
Källby sn /Se Mariedalsån å Ellensdal Saknas Källbylid landsvägslid
Källby sn /Se Marstall gungfly /Se Eolsborg Saknas Källbyviken vik
Källby by o. sn /Se Marstall sankområde /Se Källbytorp Erik Erssonsgård bebyggelse Källbyån å
Källby sn /Se Martorpabäcken bäck Eriksdal Saknas Källbyås ås
*Biäsatomp tomt Mellanörn udde Fattigstugan Saknas Källbyö ö
Brogården gd MellanÖrn, se Sofiestrandören udde Finnerstorp Saknas Kölnegärdet gärde
Ekebacken gd Mistaskogen skogsmark Fridhem Saknas Lillön ö
Ekebacken gd Misterna ägomark Fridebo Saknas Limugnsgärdet gärde
?Gum by Måkesten sten Furuskogen Saknas Lårjevad, Stora och Lilla dråger
Gum eller Gumsby by Nolskogen skog Grönelid Saknas Malltorpsbäcken bäck
Gum by Nordskog skog Gum Saknas Mariedalsån å
?Gum by Nordskog skogsmark Gum Saknas Marstall eller Häggelids Marstall källflöde och gungfly
Gum by Näverören udde Gum Saknas Mellomörn Saknas
Gum by Näverörn udde Gum by Mellomörn udde
Gum by Näverören udde Gum f.d. kungsgård, nu by Mistorna utmark
Gum by Näverörn stengrund /Se Gum by Måkesten skär
Gum förr sätesgård, nu by *Omnebron bro Gum bebyggelse Mörkedalen gärde
Gum gdar Repholmen udde Gumsäng lht Mösseliden landsvägslid
Gum by Råmmån å Gustafsro Saknas Nordskog skog
Gum gdar Romån å Hagalund Saknas Näverörn udde
Gum Saknas Råmmån å Hagen Saknas Petter fiskställe
Gum el. Gumsby by Sandbäcken bäck Halledal Saknas Prästaskedet väg
Gum förr sätesgård, nu by /Se Sandbäcken bäck Gum 3 Håkan Jonsgården bebyggelse Rangtorp gärden
Gum by Sandbäcken bäck Håkan Jonsgården gd Repholmen skär
Gum by Sjökvarn triangelpunkt Håkes ä. namn å Kristine Bejersgården Romme hamn hamn
Gum el. Gumsby by Skebybäcken bäck Häggeliden, se Bengt Persgården Saknas Rommån del av Mariedalsån
Gum förr kungsgård, nu by /Se Skälabäcken bäck Häggeliden gd Rödjorna skog
Gum förr kungsgård, nu by Skälabäcken bäck Hälledal, se 10 Källby Saknas Sandbäck skogsbäck
Gum förr sätesgård, nu by Sofiestrandsören udde Hällekisgården, se Källbytorp 6 Possagården Saknas Sjökvarnsörn udde
Gum by /Se Sofiestrandsören udde Häradsdomars Saknas Sjövägen väg
Höjen, Lille, se »kælby hoghen» gd *Tokalykkia åker Höjden och Talludden Saknas Sjöåsen ås
Höjen, Lilla o. Strora gdr Varvässlekroken bukt Höjen Lilla gd Skebybäcken bäck
Höjen, St. o. L. gdar Varvässlekroken vik Källbytorp Lilla Höjen rusthåll Skogabrunn källa
Kungstomten gård /Se Åören udde Höjen Store gd Skälabäcken bäck
»kælby hoghen» (numera Lille Höjen) gd Åörn udde Källbytorp 2 Stora Höjen bebyggelse Sköljeberget berg
Källby by o. sn Åörn stengrund /Se Johannesberg Saknas Smidegärdet gärde
Källby by   Johnslund Saknas Sofiestrandsörn udde
Källby by   Järneklev bebyggelse Stakelyckan väg
Källby by   Järneklev lht Storön ö
Källby by   Järnedal Saknas Söaknållen bergbildning och stig
Källby by   Järnevik Saknas Tresnippen terräng
Källby by   Karlsborg Saknas Trångeskåran kyrkstig
Källby by   Karlsro Saknas Vålen sjömärke
Källby by   Kippes Saknas Västergårdsbron landsvägsbro
Källby by   Klefvalyckan Saknas Åsen gärde
Källby by   Klockarebolet torp Åörn udde
?Källby by   Kongetomten gd Ängarna mark
Källby by   Källby 3 Kongetomten bebyggelse  
Källby by /Se   Källbytorp 3 Kristian Bejersgården bebyggelse  
»Kelbystom» sannolikt stomhemman   Kristian Beijersgården gd  
Källbytorp by   Kristineberg Saknas  
Källbytorp by   Kruses Saknas  
Källbytorp by   Kvarngatan Saknas  
Källbytorp by   Kvarnevik lht  
Källbytorp by   Kyrkojord Saknas  
Källbytorp by   Källby by  
Källbytorps kvarn Saknas   Källby Saknas  
Mellomkvarn kvarn /Se   Källby järnvägsstation  
Rangtorp gd   Källby backar ställen  
Rangstorp gd   Källby Pilaholm Saknas  
Rangtorp gd /Se   Källbytorp by  
?Rangtorp gd   Källslund Saknas  
Rangtorp g   Lars Arvidsgården gd  
Rangtorp gd   Källbytorp Lars Nilsgården bebyggelse  
Rangstorp gd /Se   Lars Nilsgården gd  
?Romme eller Näste kvarn   Lilleskogen Saknas  
Källby sn   Mellomkvarn vattenkvarn  
Källby sn   Mellomkvarn Saknas  
Källby sn   Misten lht  
Källby sn   Misten Saknas  
Källby sn   Myren Saknas  
Källby sn   Myren hmd  
Källby sn   Myra Saknas  
Kælby Saknas   Mysåsen Saknas  
Kælby Saknas   Källbytorp 5 Måns Önnesgården rusthåll  
Kälby Saknas   Måns Önnesgården gd  
Kelby Saknas   Gum 1 Nils Gunnarsgården bebyggelse  
Kælby Saknas   Gum 4 Nils Gunnarsgården bebyggelse  
Kelby Saknas   Nordskog lht  
Källby sn   Nyedal lht  
Kälby Saknas   Nyhem Saknas  
Kielby Saknas   Nästakvarn Saknas  
Käälby Saknas   Nästet lht  
Källby sn?   Oddes Saknas  
Källby sn   Källby 4 Lars Arvidsgården eller Pilaholmen bebyggelse  
Käleby Saknas   Källbytorp 6 Possagården bebyggelse  
Källby sn   Källby 7 Possagården bebyggelse  
Gum by   Näste, se 1 Nästakvarn Saknas  
Gum by   Possagården gd  
Gum by   Prestebolet kyrkoherdeboställe  
Gum Saknas   Prästgården gd  
Kindabergh Saknas   Prästgården, Lilla = 10 Västergården Saknas  
Källbytorp by   Rangtorp lht  
Kälbytorp Saknas   Rangtorp gd  
Rangetorp Saknas   Romme eller Näste, se 1 Nästakvarn Saknas  
    Romme eller Näste kvarntomt  
    Romme eller Näste kvarn  
    Råängen Saknas  
    Sandbäcken Saknas  
    Sandvik Saknas  
    Sannadal Saknas  
    Segersdal lht  
    Sjöhagen lht  
    Sjökvarn vattenkvarn  
    Sjökvarn Saknas  
    Sjömarken Saknas  
    Sjöskogen Saknas  
    Sjövik Saknas  
    Sjövägen Saknas  
    Sjöåsen Saknas  
    Källby 2 Skattegården bebyggelse  
    Skattegården gd  
    Skogshyddan Saknas  
    Smedjan, se Järnevik Saknas  
    Smedjelyckan Saknas  
    Smedjelyckan, Stora och Lilla intäkt  
    Sofielund Saknas  
    Sofiestrand hmd  
    Sofiestrand Saknas  
    Sofiestrand Saknas  
    Solelid lht  
    Källby 5 Stocken bebyggelse  
    Stocken gd  
    Stockvik Saknas  
    Stram försv. t  
    Svanelid lht  
    Svenningsborg Saknas  
    Ugglebo Saknas  
    Uppegården Saknas  
    Utsikten Saknas  
    Vissland lht  
    Wilaberg Saknas  
    Wänsjö Saknas  
    Källbytorp 9 Vestergården bebyggelse  
    Källbytorp 10 Vestergården bebyggelse  
    Västergården, Lilla gd  
    Västergården, Store gd  
    Ängatorp lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.