ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vättlösa socken : Kinne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 96 Naturnamn : 73 Bebyggelsenamn : 83 Naturnamn : 80
Vättlösa sn Blacken terräng Vättlösa socken Aplabergsbacken backe
Vättlösa sn Blacken terräng Bjurums vargar inbyggarbeteckning Bjurumaskogen Saknas
Vättlösa sn Blacken mosse Vättlösa hundar inbyggarbeteckning Blackabäcken bäck
Vättlösa socken Blacken terräng Vättlöse sovelhundar inbyggarbeteckning Blackekärr mark
Vättlösa sn Brännaskogen skogsmark Abramstorp gård Blacken mosse
Wettelösa Saknas Bybron bro Amfinnsryd Saknas Bränna skog
Vättlösa sn Byån å Anfinsryd gård Byån å
Vettelösa Saknas Gillingshammar ättestupa /Se Anfinsryd gd Dammen plats
Vättlösa sn Gångarebobäcken bäck Anders Bengtsgården gård Dykärret mark
Vättlösa sn *Gåsmossehalsen gränssten *Annerslass gård Fröbergen skogsbacke
Vetthelöse Saknas *Gåsemossehalsen gränsmärke Bjurum, Lilla gård Flintås ås
Vättlösa sn Hammarsbacken höjd /Se Blackekärret äng Fogdagårds gärde gärde
Vättlösa sn Hällefly tjärn Boda el. Tomten, se Tomten Saknas Gullhammars fly sumpmark
Vättlösa sn Hällefly tjärn Braskavråna lht Gullhammars Storäng marker
Vättlösa sn Hällefly sjö Bölaholm gård Hammarsbacken backe
Vättlösa sn *Igelstorpa Tå (trol. = Ingeltorpa tå) plats med gränssten Fogdagården gård Hammarsbacken backe
Vättlösa sn /Se ?Ingelstorpa tå, se Igelstorpa Tå plats med gränssten Frälsegården gård Hjortaberget berg
Vättlösa sn /Se Jontamossen mosse Fårevallsslätten, Stora gård Humlegården gärde
Vättlösa sn /Se *Kapellsbro bro Gullhammar gård Hällefly sjö
Vättlösa sn /Se Kapellsbäcken bäck Gullhammar, Stora gård Ingelstorpa tå f.d. marknadsplats
Vättlösa sn /Se Kapellsmarken terräng Gullhammar gd Ingvaldsbäck bäck
Vättlösa sn /Se Kapellsmarken skogsmark Hjorte- och prästemossarne, se 1 Prästabotten Saknas Ingvaldshagen hage
?Abrahamsryd, Abrahamstorp by resp. gård Klyftamon skogsmark Hjortemossarne och Prästemossarne torp Jontamossen mosse
Bjurum by Kopfly, se Hällefly tjärn Huleryd gård Kapellsbäcken bäck
Bjurum förr sn Koflyhall gränssten Huleryd bebyggelse Kapellsmarken skog och jord
Bjurum Saknas *Koflyhall gränsmärke Hulet, se Hultet, Lilla torp Klyftamon kronoskog
Byrum sn Kofly klintar berg Hultet gård Korsebacke stenbacke
Bjurum by Kofly mad sank mark Hultet, Lilla torp Kringelimad mad
Bjurum förr sn, nu by ?Koflymarken mossmark Hästhagen lägenhet Kringsnarebacken eller Snarbacken skog och åker
Bjurum förr egen sn, nu del av sn /Se Koflysjön sjö Ingelstorp gård Kulebergsbacken skogsås
?Bjurum, Lilla gård *Korssare bro bro Ingemars, se Skräddareslätten Saknas Kullgärdsbacken grusås
Bjurum by? Kringelsbäck Saknas /Se Jon Knutstorp lokalitet Kvarnsjön sjö
?Bjurum by Kuleberg triangelpunkt Karls Saknas Kåpflymarken mark
Bjurum by Kulefly mossmark *Kalls gård Källsmyren källflöde
Biwrem Saknas *Kvarnefalls bro bro Klenhult gård Långeberget berg
Bjurum, Lilla gd Kvarndammen dammbyggnad? Koflymarken lägenhet Mad mossmark
Lilla Bjurum Saknas Kvarnsjön sjö Kringeln gård Moabäcken bäck
Biurom Saknas Kåpefly, se Hällefly tjärn Kringelsbäck gård Oxabotten gärde
Bjurum, Lilla gd Kåp(pe)fly gränssten Kristineberg hus Oxaflyt vattensamling
?Bjurum, Lilla gd Moabäcken bäck Krusehagen kyrkojord Oxaflyt damm
Lilla Bjurum bost. *Nolmossehalsen gränsmärke Kuleborg gård Prästabotten mossmark
Bjurum, Lilla indr. militieboställe *Nordmossehalsen gränssten Kärret gård Prästäng mosse
Lilla Bjurum tegelbr. Oxabottnen ägomark Lars Olofsgården gård Reningsdammen damm
Bjurum by /Se Oxhagen ängsmark Lustigs plats Reningsdammen eller Tvagningsdammen damm
Bjurum by /Se Prästäng sank mark Länsmansgården bebyggelse Riksberg grusbacke
Bjurum gd /Se Prästängsmossen mosse Lövrödjan gård Riksbergsmossen mossmark
Bjurum, L. gd /Se Reningsdammen skogsmark Mjölnaretorp torp Russelängen eller Russlerna småskog och ängsmark
Bjurum by /Se Riksberg höjd Mon med Ryskatorp och Jon Knutstorp gård Russlabäcken bäck
Bjurum by /Se Riksbergs kulle kulle m. gränsrör Mon Saknas Russlerna äng
Byrum gd /Se Risberg, se Riksberg höjd Munkagården gård Röteboliden lid
Gullhammar by *Risberg höjd? Musut försv. ställe Sankt Torstens Kapell stenring
Gullhammar by Rollsbäcken bäck Ol Ersgård bebyggelse Seckahallen bergklint
Gwlhammar Saknas Sankt Torstens kapell fornlämning /Se Olof Svensgården gård Slåttan mosse
Gullhammar gd:ar /Se Slåttabäcken bäck Per Bengtsgården gård Slädabäcken bäck
*Gyllängshammar gd:ar /Se Slädabäcken bäck Prästabotten Saknas Snarbacken, se Kringsnarebacken Saknas
Huleryd by Smedjeholmen terräng Prästabotten lägenhet Snickarevärmslan källsprång
Huleryd by? *Stenåsen gränsmärke Prästamossen lägenhet Snickarmossen mosse
Huleryd by? Stora berget berg Ramsdalen torp Spåragatan nästan försv. väg
Hästhagen ödetorp? *Storemosse visare gränsmärke Ravels Saknas Späda Ljung skogstrakt
Lunden ödetorp? *Stormossevisare gränssten Ravels gård Stora Berget berg
Munkagården = 7 Vättlösa Saknas Storängsbacken ägomark Rosendalen gård Store Mosse mossmark
Munkegården Saknas Svartån, Västra å Ryckatorp lokalitet Svältuteliden landsvägslid
?Sandbäck gd Sörhultalyckan ägomark Sandbäck gård Svältuteliden landsvägslid
Stommen = 6 Vättlösa Saknas Tegelbacken ängsmark Skomakaregården gård Sågebacken plats
Stompnen Saknas Tjursgraven stup Skräddareslätten bebyggelse Sämtungan sänka
Vättlösa by, sn Tjursgraven grop? Skräddareslätten gård Tegelbackagärdet gärde
Vättlösa by Tjursgraven stup /Se Snickaremossen äng Tjursgraven hålighet i ås
Vättlösa by Tjursgravsmon skogsmark Snoppakvarnen kvarn Tjursgraven klyfta
Vättlösa by, sn Torsgraven stup /Se Spåretomten gård Tjursgravsmon skog och ås
Vättlösa by Torstens källa källa Stommen gård Tjusgravsmon förr ättestupa
Vättlösa by Åsbotorpabäcken bäck Svältutorna hus Tvagningsflyt damm
Vättlösa sn Ängaberget berg Såkebo Saknas Tågmossen mosse
Vättlösa sn /Se *Örebäcks bro bro Tegelslagaretorp t. Tåliden landsvägslid
Vättlösa by o. sn   Tisslaberget torp Upperberg berg
Vättlösa by   Tittut försv. krog Värmslamossen mosse
Vättlösa by   Tomten Saknas Åkarberget berg
Vättlösa sn?   Tomten eller Boda gård Åsbotorpabäcken bäck
Wætherlösö Saknas   Vägen gård Ängaberget berg
Vättlösa sn   Vättlösa by Ängen mossmark
Vättlösa by   Vättllösa Saknas Örebäck bäck
Vättlösa by   Åsbotorp gård  
Vättlösa förr tingställe, nu by /Se   Älemossen lägenhet  
Vättlösa sn   Ödegården gård  
Vättlösa by      
Vättlösa sn      
Vättlösa sn      
Vättlösa by      
Vättlösa by      
Vättlösa sn      
Vättherlösa Saknas      
?Vättlösa by o. sn      
Vättlösa by      
Vättlösa by      
Vättlösa by o. sn      
Vättlösa by /Se      
Åsbotorp gård      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.