ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ova socken : Kinnefjärdings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 53 Naturnamn : 19 Bebyggelsenamn : 58 Naturnamn : 83
Ova sn Bissdrågsskogen kronopark Saknas Saknas Allmäningen plats
Ova sn Ekbacken terräng Ofva socken Backaskogen skog
Ofva Saknas *Femstena rör gränsmärke Ofva sn sn Bagars hage skog
Ofva sn Frumaden sankmark Aspelunda, Lilla bebyggelse Bräckeliden landsvägslid
Ova sn /Se Gattorpaskogen skogsmark Bagarebo bebyggelse Bybacke backe
Ova sn Havrebacken landsvägsbacke? Backeborg torp Bybackegärdet gärde
Ova sn Herrängen äng Bissdrågen bebyggelse Dalabacka äng skog
Ova Saknas Krokasjön sjö Bräckeborg lht Dalaån å
Ova sn Lusthusbacken område med fornlämning Dalabacken t De tjugufem tunnelanden gärde
Ofva Saknas Mariedalsskogen kronopark Clasa eller Erstorp bebyggelse Djuregårdsängen äng
Ova sn Mariedalsskogen kronopark Erstorp Saknas Djurgården gärde
Ofva sn Mariedalsån å Frumaden bebyggelse Dreven gärde
Ofva sn Ovabäcken bäck Gattorp bebyggelse Dreven väg
Ofva sn? *Rödaledsbron bro Granbacken t Dränghöljen bodhölj
Ova sn *Rödaledsrännan Saknas Gråbo torp Ekebacken äng
Owa Saknas Tjockabäcken bäck Havrabacken försv. t, nu gärde Erikstorpaliden lid
Ofva(s) Saknas Trånhem ägomark? Heden försv. ställe Gattorpaskogen skog
Ova sn /Se Tåbokulle terräng Holmen t. Gattorpsvråna gärde
Ova by och sn /Se Värslamossen terräng Hultet t. Gråboskogen skog
Ova sn /Se   Husmark bebyggelse Heden gärden
Bagarebo gd /Se   Hårebron t. Heljemon åker och skog
Erikstorp förr torp?   Karlsro Saknas Hultagärdet gärde
Husaby gäll Saknas   Klasa eller Erstorp, se 1 Erstorp Saknas Hultängen lövskog
Kroken gd   Ofva 1 Jesper Svensgård säteri och ladugård Hushållsjorden åker
Lundsbrunn m:e /Se   Kroken bebyggelse Husmarka mossar mossar
Mariedal (förr Söderbo) hg   Kroken, Lille torp Håvebron bro
(Sörbo) = Mariedal gd   Kvarnen lht Knektängen gärde
Mariedal hrgd   Ledet lht Kohagen gärde och äng
Mariedal (f.d. Söderbo) hg   Ledet försv. t. Kohagslanden gärde
Maiedal (förr Söderbo) hg   Lugnet lht Kolavägen väg
Mariedal (förr Söderbo) hg   Marieberg t. Krokasjön tjärn
Mariedal (f. Söderbo) hg   Mariedal bbeyggelse Kuskahagen hage
Mariedal (förr Söderbo) hg   Mariedal Saknas Kvarnavägen skogsväg
Mariedal (förr Sörbo) gd   Marielund t. Kvarnedammen mark
Mariedal (Sörbo) gd   Myråsen bebyggelse Kyrkeslätten gärden
Mariedal Saknas   Nolebo häradshövdingeboställe Kyrkevägen väg
Mariedal säteri   Noleboled lht Käringabrona bro
Mariedal Saknas   Nybro bebyggelse Lille - Naris plats
Mariædahl tegelbr.   Nybygget lht Linneledet grind
Mariedal gods /Se   Ova Saknas Lusthusbacken plats
Nolebo gd   Pankaledet lht Lusthusbacken ägor
Nolebo gd   Petersborg t. Mariedalsån å
Ova by och socken   Rosenlund t. Mellanvägen gärdesväg
Ova by   Räcklan t. Mon skog
Ova by o. socken   Sandbräcka lht Nolebokroken gärde
Ova lht, förr by   Spiksbol, Lilla bebyggelse Nötabackagärdet åker
Ofva by   Staten lht Ovabäcken bäck
Ova lht, förr by   Sågbacken torp Oxedammahagen hage
Ova by   Sånnebotomt bebyggelse Oxedammen damm
Ova by & sn   Sörbo försv. torp Oxhagen hage
Ova by   Sörbobacke t. Pankaledet åker
*Stommen f.d. gård   Sörbo såg t. Pälsen gärde
Söderbo (Söderby), se Mariedal hg   Sörpan bebyggelse Ranglavägen väg
    Tegelbruket Saknas Recklagärdet gärde
    Tjocken bebyggelse Rosaskogen skog
    Claestorp eller Trädgårdstorp bebyggelse Rosendalsbron landsvägsbro
    Tåbol bebyggelse Rotaskogen trakt
    Ofva 2 Töresgården säteri och ladugård Rullen gärden
      Sandbräckeliden lid
      Smihagen äng
      Snipeglugg plats
      Snippen plats
      Svarta Ledet grind
      Svartavad, Stora och Lilla dråger
      Sågebacka äng skog
      Sågebacken trakt
      Sörbodalen ådalen
      Sörbofallet fall
      Sörbokällan järnkälla
      Sörboskogen skog
      Tjockagärdet gärde
      Trollemossen gärde
      Troppaskogen trakt
      Trånhemsgärdet Saknas
      Trånhemssnipen gärden
      Trädgårdstorps mossar mossar
      Typpen plats
      Tåbokulle plats
      Tåbomossarna mossar
      Värmslaliderna lider
      Värmslamossarna mossar
      Värmslan källa o. skogen
      Åslätten gärden

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.