ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ledsjö socken : Kinne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 81 Naturnamn : 33 Bebyggelsenamn : 307 Naturnamn : 91
Ledsjö sn Dalabron bro Lilleriksgårdstorparna inbyggarbeteckning Backalyckan gärde
Ledsjö sn Dalaholmssjön sjö Ledsjö sn Backåsagärdet gärde
Ledsjö sn Dalaån å Aftonro lht Bastaberget berg
Ledsjö sn /Se Erikstorpasjön sjö Allero lht Beckalyckan gärde
Ledsjö sn *Femstena rör gränsmärke Anders Persgården bebyggelse Bengtstorp mosse
Ledsjö sn Fågelmossen sankmark Anderstorp Saknas Bjurumamad mad
Ledsjö sn *Fougle Mosse mosse Anderstorp Saknas Björne plats
Ledsjö sn Gångarebobäcken bäck Anneborg lht Brunnsgärdet gärde
Ledsjö sn? Gångarebosjön delvis utdikad? sjö Apelskog Saknas Backängen mark
Ledsjö sn Hönsån å Apelskog Saknas Dalabron järnvägsbro
Ledsjö sn Kaspiska havet sank mark Arvidsgården bebyggelse Dalabron landsvägsbro
Ledsjö sn Kilabacken område med fornlämningar /Se Aspelund hmd Dalabäcken bäcken
Ledsjö sn Klintabacken terräng Backa lht Dalakvarns strandmark Saknas
Lidzsjö Saknas Kullsjön sjö Backa torp Dalakvarns strandmark Saknas
Ledsjö sn Kullsjö sjö Bengt Jonsgården bebyggelse Dalasjö sjö
Lijdsjö, Ledsjö Saknas Kullsjön sjö Bengt-Jonsgården gd Dalaån å
Ledsjö sn Kullsjö klint klint Bengtstorp torp Fetemad äng
Ledsjö sn Kullsjön sjö Bengtstorp t. Grevinneliden landsvägslid
Ledsjö sn Ledsjö mo terräng Bengtstorp Södra lht Guttorpe backar gärde
Ledsjö sn Ledsjö mo kronopark Binda-Karls bebyggelse Gångarbobäcken bäck
Ledsjö sn? Lilla mo skogsmark Björkdalen lht Gångarbosjön »sjö»
Ledsjö sn *Lunds skog skogsmark Björkhaga lht Håkansgårdsbacken sandkulle
Ledsjö sn Lundängen terräng Björkhagen Saknas Håkan Svensgården skogstrakt
Ledsjö sn Mariedalsån å Björkhagen Saknas Häcklingebron landsvägsbro
Ledsjö sn Maslätt terräng Björkudden Saknas Häcklingen, se Storemossen Saknas
Lidzsöö socken Raskaskogen skogsmark Bostället Saknas Häljatorpasnippen gärde
Ledsjö sn Rollsbäcken bäck Brunnsborg byggningar Hönsån bäck och dike
Ledsjö sn Stockholmsskogen skogsmark Brunnsbo lht Jonsboskogen skogsskifte
Ledsjö sn /Se Svartahålet terräng Bäckabo lht Jordbron landsvägsbro
Dalakvarn by Sveporna ägomark Bäckholmen Saknas Karlalyckan gärde
Dalaqvarn by Tjärkullen kulle Bäckholmen Saknas Karlsaskogen Saknas
Dalasjö gd Tuppaskogen skogsmark Bäckängen Saknas Kaspiska havet mosse
Dalasjö gd Uppsala pålar milstolpe? Cedersdal lht Kerstibosjön »sjö»
*Ek f.d. ödeshemman   Dala Saknas Kilabackarna ängar
*Ek ödeshemman   Dala Saknas Kullsjö sjö
Ek ödeshemman   Dala Stora lht Kullsjökalsa mosse äng
*Ek Saknas   Dalabacken Saknas Kullsjöhalsa mosse Saknas
*Eeg by el. gd   Dalabacken Saknas Kullsjöhalsa mosse mosse
Eeg Saknas   Dalafors kvarn kraftstation Kyrkojorden skogsplats
Fallet förr torp?   Dalaholm manbyggnad Kåtesjö Saknas
Hjälmsäter gd /Se   Dalaholm Saknas Källstorpagärdet gärde
Häljatorp gd /Se   Dalakvarn gd Kärret gärde
Hästhagen ödetorp?   Dalakvarns kvarn Saknas Kölnegärdet gärde
Hökaskog by   Dalasjö bebyggelse Ledsikerna gärde
Hökaskog by   Dalaskog lht Ledsjömo kornopark
Hökaskogh Saknas   Dalbäck lht Ledsjöäng Saknas
Hökaskog by   Dalbäck Saknas Lergärdet gärde
Kimåsen förr stuga?   Dalhem Saknas Lersjöhöjden ås
Kållbogården gd /Se   Dalvik hmd Lidägorna äng och åker
Ledsjö by   Dalås Lilla Saknas Lidängsbäcken vattendrag
Ledsjö by o. sn   Dalås Stora Saknas Lilla mad mad
Ledsjö by   Darellstorp lht Lilla mo skgosmark
Ledsjö by   Drottningholm Saknas Luffareskogen skog
Ledsjö by   Ekedal Saknas Lundamad Saknas
Ledsjömo kornopark   Ekslund Saknas Lundängen skog och mark
Lund, Stora hg   Ekstorp lht Madhalsen mosse
Lunden by   Emmylund lht Majorna marker
Lunden by?   Erikstorp, Lilla Saknas Mossagärdet gärde
Lund hg   Erikstorp Saknas Norddal gärde
Lund Saknas   Erikstorp Lilla bebyggelse Norddalsliden landsvägslid
Lund Saknas   Erikstorp Stora bebyggelse Odenskällan mineralkälla
Lundsbrunn m:e /Se   Fallet förrsv. t. Parkaledet ställe vid väg
Sanna by   Fallet Saknas Pilabäcksmarken äng
Sanda gd   Fredriksdal Saknas Planterhagen gärde
Sanna by   Fridåker lht Prästavägen landsväg
Skogen förr torp?   Frummes lott av Välfället Påla vägskäl
Sånda Saknas   Furukall Saknas Rallebuskarna vägkors
Stengårdsslätten gd   Furuskogen Saknas Ramslyckan gärde
Stengårdsslätt Saknas   Furuskogen Saknas Rullsbäcken bäck
Stommen f.d. gård   Fårevallslätten gd Rullsmarken skogssifte
*Ulvagrav f.d. gd   Fårevallslätten Lilla bebyggelse Sandrödjan skogstrakt
*Ulvagrav f.d. gd   Granlund Saknas Stenbacken gärde
*Ulvagraven förr gd   Guttorp gd Stenvallslyckan gärde
*Ulvagravum Saknas   Guttorp bebyggelse Stenåkrorna försv. hus
Ulfvagraff Saknas   Gångarebo bebyggelse Storemossen eller Häcklingen äng
*Vlwagraff Saknas   Gångarebo gd Storåsen gärde
*Ulvagrav gd /Se   Göttorp Saknas Stubbabron bro
Ulvagrav gd /Se   Haga lht Stubbarödjan skogsgärde
Uppsala gd /Se   Hagen försv. f.d. soldatt. Stymnsbro landsvägsbro
Västermark gd   Heden hmd Stärselängan gärde
Västermark gd /Se   Helledal lht Sveporna ängsmark
    Helliden lht Sveporna skogsmark
    Helliden lht Syddal gärde
    Herrängen Saknas Sågbacken backe
    Herrängen Saknas Trädgårdesgärdet gärde
    Hjälmsäter bebyggelse Trämborg gärde
    Hjälmsäter gd Tuppenhov vägkors
    Hjälmsäter gd /Se Tuttaremad Saknas
    Hulan bebyggelse Uppsala äng
    Hulan Saknas Välfjällesjön sjö
    Håkan Svensgården bebyggelse Öjan kulle
    Håkan Svensgården gd  
    Häcklingen, se 1 Storemosse Saknas  
    Hägnadsbäck Saknas  
    Hägnedsbäck bebyggelse  
    Hägnedsbäck gd  
    Häljatorp bebyggelse  
    Häljatorp gd  
    Häljatorp gd /Se  
    Hästhagen t  
    Hästhagen Saknas  
    Hägeliden lht  
    Högalund lht  
    Högåsen lht  
    Hökaberg eller Rasmundstorp bebyggelse  
    Hökaberg Saknas  
    Hökaberg Saknas  
    Hökaskog by  
    Hökaskog tomt  
    Hökaskog Saknas  
    Hökaskogs kvarn Saknas  
    Jakobslund Saknas  
    Johannlund? Saknas  
    Jon Anderstorp bebyggelse  
    Jan-Anderstorp Saknas  
    Jon Anderstorp, se 1 Anderstorp Saknas  
    Jonsberg lht  
    Jonsboderna bebyggelse  
    Jonsboderna gd  
    Jonsboderna åker  
    Jungstorp Saknas  
    Karls, se Fårevallslätten Saknas  
    Karlsberg lht  
    Karlslund lht  
    Karlsro lht  
    Karstorp lht  
    Klastorp lht  
    Klippan Saknas  
    Knutsbodarna Saknas  
    Knutsboderna bebyggelse  
    Knutsboderna gd  
    Knutsbolyckan Saknas  
    Kollbogården bebyggelse  
    Kollbogården gd  
    Kristinebo bebyggelse  
    Kristinebo gd  
    Kroka-Larsa Saknas  
    Kronolyckan, se 2 Jonsboderna Saknas  
    Kronolyckan Saknas  
    Kvistängen f.d. soldatboställe  
    Kyrkebo Saknas  
    Kyrkebo gd  
    Kyrketorp Saknas  
    Källedal tomt och hus  
    Källstorp Saknas  
    Källstorp Saknas  
    Köttgärdet bebyggelse  
    Köttgärdet gd  
    Larslund bebyggelse  
    Ledet Saknas  
    Ledet Saknas  
    Ledsjö by  
    Ledsjö Saknas  
    Lidaholm lht  
    Lidängen Saknas  
    Lidängen Saknas  
    Lidängstorp Saknas  
    Lillegårdsmarken Saknas  
    Lillegårdsmarken f.d. soldattorp  
    Lillegårdsmarken hus och jord  
    Lillängen försv. hus  
    Linneledet Saknas  
    Linneledet Saknas  
    Lorentzlund Saknas  
    Lugnet Saknas  
    Lugnet lht  
    Lunden Saknas  
    Lund Saknas  
    Lunden eller Stora Lund bebyggelse  
    Lunden, Lilla bebyggelse  
    Lunden eller Solliden lht  
    Lunden eller Stora Lund bebyggelse  
    Lundsberg lht  
    Lundsbrunn Saknas  
    Lundsbrunn brunnsort  
    Lundsbrunn brunnsort  
    Lundsbrunn samhälle  
    Lundsbrunns järnvägsstation Saknas  
    Lundsbrunns munisipalsamhälle brunns och kurort  
    Lundsbrunn, Övre och Nedre Saknas  
    Lundängen Saknas  
    Lyckan Norra statstuga  
    Lyckan Södra Saknas  
    Lövholmen lht  
    Lövåsa Saknas  
    Lövängen lht  
    Madhalsen del av mark  
    Madlaggen f.d. soldatt.  
    Majorna bebyggelse  
    Majorna Saknas  
    Majängen bebyggelse  
    Mamrelund lht  
    Margretelund hmd  
    Margretelund Saknas  
    Mariedal lht  
    Marieholm lht  
    Marieholm Saknas  
    Marielund lht  
    Moholm f.d. soldattorp  
    Moholm Saknas  
    Moledet Saknas  
    Mossen försv. t  
    Mossen Saknas  
    Mossen lht  
    Motorp hmd  
    Motorp Saknas  
    Nybygget hus  
    Nybygget Saknas  
    Nykvarn Saknas  
    Nylund lht  
    Nylund Saknas  
    Nyängen eller Svepa Saknas  
    Paris försv. hus  
    Per Eriksgården bebyggelse  
    Per Larsgården bebyggelse  
    Per Ravelsgården bebyggelse  
    Per Ravelsgården gd  
    Persro lht  
    Planterhagen Saknas  
    Planterhagen Saknas  
    Pukstensslätten gd  
    Pukstensslätten bebyggelse  
    Rasmundstorp, se Hökaberg Saknas  
    Resla Saknas  
    Ringsåsen bebyggelse  
    Rosedersdal lht  
    Rosendal lht  
    Rosendal Saknas  
    Rosenlund bebyggelse  
    Roten torp  
    Rudbecksdal lht  
    Rudbäcksdal Saknas  
    Rydjan Saknas  
    Rymningsslätten Saknas  
    Rymningsslätten gd  
    Rymningsslätten f.d. underjägarboställe  
    Rödjeholm Saknas  
    Rödjeholm t  
    Rödjeholm Saknas  
    Salve Saknas  
    Sandbacken Saknas  
    Sandrödjan skogstrakt  
    Sandtorp hmd  
    Sandtorp Saknas  
    Sandtägt Saknas  
    Sanna Saknas  
    Sanna eller Sånna by  
    Sanna by  
    Sannbro Saknas  
    Skattegården gd  
    Skogen gd  
    Skogsbo tomt  
    Skogshall lht  
    Skogslund Saknas  
    Smedjebacken Saknas  
    Smedjebacken el. Lunnedal lht  
    Snickaretomt lht  
    Solbacken lht  
    Solhem lht  
    Stenbacken Saknas  
    Stenbacken försv. hus  
    Stengårdsslätten gd  
    Stengårdsslätten bebyggelse  
    Stenåkran Saknas  
    Stockholm hus  
    Stora Lund, se 1 Lunden Saknas  
    Storemosse Saknas  
    Stubbe bebyggelse  
    Stubbe Saknas  
    Stymnebro eller Roten torp  
    Stymmebro Saknas  
    Svaneberg lht  
    Svaneberg Saknas  
    Sven Jonsgården bebyggelse  
    Svenstorp Saknas  
    Svepa lht  
    Svepa Saknas  
    Svepan Saknas  
    Svessängen lht  
    Svessängen Saknas  
    Tisslarödjan lht  
    Tisslarödjan Saknas  
    Tobakslyckan försv. lht  
    Tomten bebyggelse  
    Tomten gd  
    Tån mark  
    Udden lht  
    Udden Saknas  
    Udden försv. t  
    Ulriksdal lht  
    Uppsala Saknas  
    Uppsala gd  
    Upsala gd  
    Utsikten lht  
    Välfället bebyggelse  
    Välfället gd  
    Västermark gd  
    Västermark gd  
    Åkersdal lht  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen gd  
    Åängen Saknas  
    Åslätten t  
    Åängen Stora hmd  
    Åängen Södra hmd  
    Älvvik bebyggelse  
    Örnsberg jord  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.