ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bergs socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 124 Naturnamn : 105 Bebyggelsenamn : 646 Naturnamn : 157
Berg sn Albackarna terräng Berg sn Abrahamslyckan mark
?Berg sn Alspångsmossen mosse Berg sn Bergahagen hage
?Berg sn Ararats berg höjd Albacken lht Bergakällan källa
?Berg sn Berghagen terräng Allmänningen, Södra lht Borgehall gråstensberg och grotta
?Berg sn Billingen triangelpunkt Almhultsslätten lht Bergsängen mark
Berg sn Billingen berg /Se Anderstorp bebyggelse Billingefoten del av Billingen
Berg sn Binnebergsmo terräng Anderstorp gd Billingen berg
Berg sn Binnebergs mo terräng Annedal lht Billingsbackarna sluttningar
Berg sn Blommensängs mosse mosse Arvidstorp gd Biten skog och bete
Berg sn Blängsmossen mosse Arvidstorp eller Sköttlabacken bebyggelse Blankagatan stickväg
Berg sn Blängsmossen mosse Arvidstorp eller Sköttlabacken Saknas Blängsgärdet gärde
Berg sn *Bläng-ön »ö» o. grängspunkt Arvidstorp eller Sköttlabacken gd Bockabron bro
Berg sn /Se Borgehall fornlämning Aspelund numera borttaget torp Bockahagen äng
Berg sn Borgehall fornlämning Augustlund lht Bockahagen hage
Berg sn Bromsagärdet ägomark Baggården bebyggelse Bockavägen väg
Berg socken Brändemossen mosse Baggården Saknas Borgagärdet gärde
Berg sn Dämman äng Bengtsgården hmd Bromsagärdet gärde
Berg sn Ekebotten delvis odlat område Bengtsgården gd Brotorpabäcken bäck
Berg sn *Esbjörntorps rör gränsmärke Bengtsgården, se Mellongården Saknas Bråtåsagärdet gärde
Berg sn Fallen terräng Bengtsgården bebyggelse Brände mosse mosse
Berg sn Fjällamon Saknas Bengtsgårdsmosse äng Bränningen bete och mark
Berg sn Getabromossen ägomark Bengtshagen hage Bränningen skogstrakt
Berg sn *Getamosten gränssten Bengtsmosse äng Bäckakällan källa, byallmänning
Berg sn *Geteryggen bergsås Bengtstorp, Lilla eller Fallet lht Bärahagen hage
Berg sn Gripsvall ägomark? Berg by Dammen sank äng
Berg Saknas Gråmur berg Berg torp Djupedals håla mark
Berg sn Gråmur fornborg Bergelid lht Drakabacken gärde
Bærgh Saknas Gråmursberget berh Berget, se Botorp Saknas Dreven väg
Berg el. Berga snr Gråmursberget berg Berget beteshage Dungarebacken backe
Berg sn *Gråmursberget, (Gråmur) berg Berget torp Dälabacken gärde
Berg sn Gungsemossen mosse Berghem lht Fallet äng
Berg sn *Hallevadsbäcken bäck Berghult lht Fjättamon berg
Berg sn ?Hallevanan kalkbrott o. bäck Bergängen lht Fågelsätragärdet gärde
Berg sn Hallevanan terräng Billingen f.d. konallm. Fäderne tåar betesmark
Berghs Saknas *Herpekulle gränsmärke? Binnebergs mo lht Fäderneängen äng
Berg sn Hjortamossen, Stora mosse Binnebergsmo Saknas Fäderneängen äng
Berg sn *Hulerör gränsmärke Binnebergsmo eller Binnebergs liderna f.d. kronpark. Gripsvall äng
Berg sn Hultaråsen sank mark Binnebergsmo Saknas Grågåsalyckan intäkt
Berg sn Högelid triangelpunkt Binnebergsmo Saknas Gubbalyckan trakt
?Berg sn Höghallsbergen berg Binnebergsmo Saknas Guds vall äng
Berg sn? Kilakärren kärr Binnebergsmo Saknas Gumpekullen el. Gungsebacken allmänning
Berg sn Klyftamon skogsmark Binnebergsmo Saknas Hallavägen väg
Berg sn /Se Klyftamon bergstrakt, f.d. kronoallm. Binnebergsmo Saknas Hallemon skog
Berg sn /Se Kohagagärdet ägomark Binnebergsmo Saknas Hallersmon skogsområde
?Berg by, sn Kornfallet, Lilla terräng? Björkebacken lht Hallevanan bäck
?Berg sn Kronogårdsmossen mosse Björkelund lht Hallevanan kalkstensbrott och mark
Berg by Kräftån å Björkelund lht Hallängen äng
Berg by *Kärrtorpsmon motrakt Björkslund lht Hav vattensamling
Berg by Langen, se Lången sjö Björkenäs lht Hedagärdet gärde
Berg by /Se *Linemossen kärraktig mark Björkenäs, se Näset Saknas Hjortamossen mosse
Berg by Ljunglyckan ägomark Björnabacken gd Hobäckakällan källa
Berg by o sn *Lyde källa gränsmärke? Björnasäter, Lilla bebyggelse Hobäcksbackarna allmänning
Berg by Lången sjö Björnasäter Saknas Hovsängen mark
Berg by Lången sjö Björsgården bebyggelse Hängsagärdet gärde
Berg by Lången sjö Björsgården gd Högebacke backe
Berg socken sn Lången sjö Björsgården Saknas Höggärdsbacke mark
Berg ny Lången sjö Björstorp, Lilla avs. Högsböle floe damm
Berg sn Lången sjö Blomberg lht Kalkberget avsats
Berg sn Lången sjö Blomberg torp Kampavall f.d. marknadsplats
Berg by Lången sjö Bläns mosse eller Blängen mosse Kampavall marknadsplats
Berg by Lången sjö Blängsmosse Saknas Kampavall f.d. marknadsplats
Berg by Lången sjö Boställslyckan och Bäckalyckan åker Karlsforsabäcken bäck
Björnasäter, St. o. Lilla gd:ar /Se Lången sjö Botorp Saknas Kilakärren betesmarker
Berg by Lången sjö Braskatorp bebyggelse Kila mosse mosse
?Bredegården, (Store) gd Lången sjö Braskatorp äng Klevaliderna lider
Bredagården gård Lången sjö Braskatorp gd Klevaliderna landsvägslider
Bredagården gård Lången sjö /Se Bredegården Saknas Kostretan lid
Bredagården gård Långholmen ägomark Bredegården, Stora bebyggelse Krokagärdet gärde
Bredegården, Stora Saknas Melldala klevar terräng Broddängen Saknas Kråkegärdet gärde
?Bredegården, Store gd Missunnebäcken bäck Broddängen, se Ytteröra Örjansgården Saknas Kullagärdet gärde
Bredegården, Stora Saknas Nolåsamossen mosse Bromstorp och Rydjorna t. Kvarngärdet äng
?Bredegården, (Store) gd Oxhagen ängsmark Bråten eller Sandlid lht Kyrketorpakärren betesmarker
Bredegården, Stora Saknas Predikestolen terräng Bråtås försv. ställe Källehagen hage
Bredagården gård *Prästelian backe Bråtås Saknas Kölnegärdet gärde
*Dekinne kvarnen kvarn *Rullehormossen sank mark, numera uppodlad Bråtås Saknas Laggatorpabäcken bäck
Esbjörntorp by *Rödesten gränssten Bäckalyckan åker Larsagärdena gärden
Esbjörntorp by *Rödesten gränsmärke Bäckalyckan åker Lidabergen Saknas
Esbjörntorp by Sjömansbäcken bäck Bäckalyckan åker Limberget avsats
Esbjörntorp by *Sjörås bro gränsmärke Bäckedal lht Limugnsslätten äng
Esbjörntorp by *Slagspjutshallen gränsmärke Böljorna torp eller lägenheter Lången sjö
Esbjörntorp by /Se *Spjutehalls rör gränsmärke Böljorna åker Långholmen äng
Kampavall lht, f.d. marknadsplats /Se Starr kärr sankt markområde Böljorna lht Marken jord
Kila by *Stola liderna sluttning Böljorna lht Mastrandsängen äng
Kyrketorp by *Stolaröret gränsmärke Böljorna lht Mormors håla källa
Kyrketorp by Stålkvarnebäcken bäck Böljorna Saknas Mossagärdet gärde
Långesäter by Svartskären skär Böljorna och Kvarnmossen t. Måns mosse mosse
Melldala by /Se Svavestolsmossen mosse Böljorna och Kvarnmossen t. Nolberget del av Billingen
Melldala by Svänebergskärret kärr Dalen Saknas Nolbillingen, jfr Nolberget Saknas
Melldala by *Säckesten gränsmärke Dalen lht Nolgårdsängarna marker
Melldala by *Timmersdalaröret gränsmärke Dalen Saknas Nosabäcken bäck
Melldala by Tjärbruksberget höjd Djuphult gd Orres beteshage
Melldala lht /Se Tornamossen mosse Djuphult bebyggelse Pelles äng äng
Orresäter gd /Se *Trehörningen gränsmärke Djuphult, Lilla lht Piggesten sten
Orresäter herrgård /Se *Tvinge källa gränsmärke Drakelyckan åker Pippis beteshage
Otarsör, se Yttersöra by Vallersjöbäcken bäck Dungen Saknas Predikstolen utsprång
*Rinxholm gd Vallesjön sjö Dungen lht Predikestolen berg
*Ringsholm Saknas Vallersjön sjö Dämman bebyggelse Predikstolen klipputsprång
*Ringsholm Saknas Vallersjön sjö Dämman Saknas Predikstolsberget berg
Stolan, L:a o. St:a gd:ar /Se Vallersjön sjö /Se Dämman äng Prästaberget berg
Stommen f.d. gd Vallersjösten gränsmärke Edet, Lilla lht Prästahagen hage
Tattarmyran gd:ar Valsjön sjö Edet, Lilla Saknas Ränglegården väg
Tattermyran by *Vitesten el. *Getamo-stens rör gränsmärke Ekeberg lht Rävabacken backe
Tattermyran by Värmängen äng Ekehagen lht Rävängen äng
Tattermyran by Älekärrsbäcken bäck Erikstorp lht Sadelmärren skär
Tattermyran by Ängagärdet ägomark Esbjörntorp Saknas Sjömansbäcken bäck
Tattermyran by   Esbjörntorp by Sjömansliden lid
Tatermyran gdr /Se   Esbjörntorp Storegården Saknas Sjömossen mossmark
Tattarmyran gd:ar /Se   Esbjörntorp Sörgården Saknas Sjömossen mosse, f.d. sjö
Yttersöra by   Essbjörntorp by Skattekärret kärrmark
Yttersöra by   Essbjörntorp tomt Skiljebäck bäck
Yttersöra by   Essbjörntorp bebyggelse Skomakarelyckan intäkt
?Yttersöra by   Essbjörntorp torp Skrevet intäkt
Yttersöra by   Fagerliden bebyggelse Skyttlabackabro landsvägsbro
Yttersöra by   Fagerliden hage Smedaliden lid
Yttersöra by   Fagerro lht Snipagärdet gärde
Yttersöra by   Fallet ställen Solbergsliden landsvägslid
Yttersöra by   Fallet lhter Spångagärdet gärde
Yttersöra by   Fallet, se Bengtstorp, Lilla eller Fallet lht Starrkärr Saknas /Se
Yttersöra by   Fallet lht Stenagärdet gärde
Yttersöra by /Se   Fallet lht Stenbrohagen intäkt
Yttersöra rättaredöme Saknas   Fallet lht Stenledet korsväg
Yttersöra rättaredöme Saknas   Fiskaretorp Saknas Stenälsliden lid
Vtersøø, se Yttersöra by   Fjället, se Kvarnstensbrottet Saknas Stolamarken, se Marken jord
Övertorp by   Fjället torp Storamarken mark
    Fjället lht Store Stenen block
    Fridhem lht Stubbes tå betesmark
    Fridhem torp eller lägenhet Svartebäck bäck
    Fridhem lht Svarvestolsmossen mosse
    Fridhem lht Svenbergskärret f.d. mosse
    Fridhem lht Svinastigen väg
    Frälsegården Saknas Sörberget del av Billingen
    Frälsegården, se 2 Övertorp Saknas Sörbillingen, jfr Sörberget Saknas
    Furuberg lht Tattermyrehagen hage
    Fyrebacken torp Tolsgårdsmossen mosse
    Fyrkanten lht Toreborg sten
    Fågellyckan lht Tornamossakällan källa
    Fäderuet Saknas Tornamossen mosse
    Fädernet bebyggelse Torsätrabergen Saknas
    Fädernet, Stora och Lilla bebyggelse Toröboll(?) sten
    Gammels hmd Transformatorgärdet gärde
    Granebacken Saknas Trullegärdet gärde
    Granbacken lht Trädgårdsgärdet gärde
    Granehagen Saknas Tån mark
    Granhagen lht Vallesjön sjö
    Gripenberg, se Solbacken lht Vallgatan väg
    Grindstugan Saknas Vargagärdet gärde
    Grönelid lht Vargamossarna el. Vargakärren mossar
    Grönelid lht Vägalyckan intäkt
    Grönelid Saknas Yttersöra mossar mark
    Gubbalyckan t. Åsabron landsvägsbro
    Gullatorp eller Klinten Saknas Älekärrsbäcken bäck
    Gärdet hmd Älekärrs mosse mosse
    Gömmet lht Älgagärdet gärde
    Hagen Saknas Ändagärdet gärde
    Hagen t Ängagärdet nyodling
    Hagen lht Äskelids gator trakt
    Hallan Saknas Örkullen åker och vall
    Hallen bebyggelse  
    Hallan gd  
    Hallankaretorp bebyggelse  
    Hallankaretorp gd  
    Hallankaretorps tå lht  
    Halleberg lht  
    Hallebo, se Bråtås Saknas  
    Hallebo eller Bråtås Saknas  
    Hallebo Saknas  
    Hallen hage  
    Hallen, se Hallan gd  
    Hallen Saknas  
    Halvankaretorp Saknas  
    Hammars bebyggelse  
    Hasselbacken lht  
    Hektors, se Ljunglyckan lht  
    Heden Saknas  
    Hemsjö lht  
    Hemings intakt, se 5 Långesäter Saknas  
    Hjortemosse, Store lht  
    Hjortemossen, Lilla äng  
    Hjortemossen Saknas  
    Hjortemossen, Stora lht  
    Hobäck Saknas  
    Hobäck lht  
    Hobäckshagen, se 1 Stolahagen Saknas  
    Hovbäck Saknas  
    Hobäckshagen, se 1 Stolahagen Saknas  
    Hobäckshagen hage  
    Hovmanstorp lht  
    Hovslagaregården Saknas  
    Hovslagaregården Saknas  
    Hovslagaregården, se 12 Ytteröra Saknas  
    Håkansgård, se 1 Kyrketorp Saknas  
    Håkansgården, se 5 Melldala Saknas  
    Håkansgården Saknas  
    Håkansgårdens kalkstensbrott, se 9 Melldala Saknas  
    Håkantorp Saknas  
    Håkanstorp torp  
    Håkesgårds hage torp  
    Hägnen hmd  
    Högsböla by  
    Högsböla by  
    Höjentorp, Lilla lht  
    Hörnegärdet, se 1 Heden Saknas  
    Ingbredstorp Saknas  
    Ingebredstorp lht  
    Jonstorp Saknas  
    Junglyckan Saknas  
    Jungslätt Saknas  
    Jutaberget lht  
    Jutagården Saknas  
    Jutagården bebyggelse  
    Jutagården Saknas  
    Jönsagården Saknas  
    Jönsagården, se Björsgården Saknas  
    Kalkberget Saknas  
    Kampavall lht  
    Kampavall lht  
    Kampavall lht  
    Kamsgården Saknas  
    Kamsgården bebyggelse  
    Kapernaum Saknas  
    Karlsberg lht  
    Karlsberg avs.  
    Karlsdal lht  
    Karlsfors äng  
    Karlsfors äng  
    Karlsfors bebyggelse  
    Karlsfors gods  
    Karlsfors Saknas  
    Karlsforsbacken lht  
    Karlsfors Kalkstensbrott, se 10 Melldala Saknas  
    Karlsfors kvarn lht  
    Karlsfors villatomt lht  
    Karlsfors Villatomt, se 11-12 Melldala Saknas  
    Karlsgården bebyggelse  
    Karlsgården Saknas  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Karlstorp lht  
    Karlstorp Saknas  
    Karlstorp lht  
    Kila åkerlycka  
    Kila hage  
    Kila Saknas  
    Kilakärret, se Karlstorp lht  
    Kilakärret lht  
    Kilakärret eller Stenbäcken t  
    Kilakärret lht  
    Kilakärret el. Stenbäcken, se 1 Stenbäcken Saknas  
    Kilakärrshagen lht  
    Kilen bebyggelse  
    Kilan Saknas  
    Kilen, Lilla lht  
    Kindersnäs lht  
    Klaralund avs  
    Kleva äng  
    Kleva kvarn lht  
    Kleva kvarn Saknas  
    Kleven Saknas  
    Klings, se Sandliden lht  
    Klinten Saknas  
    Klinten lht  
    Klockarebacken Saknas  
    Klockarebacken lht  
    Klockarebacken f.d. soldattorp  
    Klockarebolet klockareboställe  
    Klosterholmen herrgård  
    Klosterholmen egendom  
    Klosterholmen bebyggelse  
    Klyftamon del av f.d. kronoskog  
    Knektängshagen hage  
    Knäppet Saknas  
    Knäppet lht  
    Komministerbostället, se 1 Yttersöra Västergården Saknas  
    Kornfallet Saknas  
    Kornfallet eller Nybygget Saknas  
    Kornfallet eller Nybygget t  
    Kornfallet eller Nybygget gd  
    Kornfallet Saknas  
    Krogen, se Stenmanskrogen Saknas  
    Krokevadstorp lht  
    Kronsgården Saknas  
    Kronogården, se Sörgården Saknas  
    Kronogården, se 1 Övertorp Saknas  
    Kules öde lht  
    Kvankärr Saknas  
    Kvarnkärr lht  
    Kvarnmossen, se 2 Böljorna och Kvarnmossen Saknas  
    Kvarnmossen, se 2 Böljorna Saknas  
    Kvarnstensbrottet Saknas  
    Kvarntorp Saknas  
    Kvarntorp lht  
    Kvickahemmet eller Lilla Stenstorp lht  
    Kyrketorp by  
    Kyrketorp by  
    Kyrketorp bebyggelse  
    Kyrketorp bebyggelse  
    Kyrkoherde bostället bebyggelse  
    Källarebacken Saknas  
    Källarebacken lht  
    Källarebacken lht  
    Källehagen torp  
    Källehagen lht  
    Källehagen lht  
    Kärrahagen lht  
    Kärret lht  
    Kärret Saknas  
    Lampaliden hmd  
    Landsvägslyckan eller Vrålyckan torp  
    Landsvägslyckan eller Vrålyckan åker  
    Lappatorp, se 1 Klosterholmen Saknas  
    Larsberga lht  
    Lars-Persgården Saknas  
    Lars Persgården bebyggelse  
    Larstorp, se Sturkatorp Saknas  
    Larstorp, se Sturkatorp Saknas  
    Larstorp lht  
    Lerfotes ställe  
    Lejons hmd  
    Liden Saknas  
    Liden, Lilla lht  
    Liljedalen lht  
    Lillemossen äng  
    Lillhagen hage  
    Limungsslätten äng  
    Limugnsslätten Saknas  
    Lindåsen Saknas  
    Lindåsen lht  
    Linningsslätt äng  
    Ljunghem lht  
    Ljunglyckan lht  
    Ljungslätt bebyggelse  
    Ljungslätt äng  
    Ljungslätt gd  
    Lugnet Saknas  
    Lugnet lht  
    Lunden avs.  
    Långalyckan Saknas  
    Långesäter by  
    Långesäter by  
    Långesäter bebyggelse  
    Långesäter äng  
    Långesäter äng  
    Långesäter äng  
    Långesäter äng  
    Långesäter by  
    Marielund lht  
    Markslyckan, Stora åker  
    Mellangården bebyggelse  
    Melldala by  
    Melldala by  
    Melldala bebyggelse  
    Melldala bebyggelse  
    Melldala Saknas  
    Melldala anhalt järnvägsstation  
    Mellomgården, se 4 Essbjörntorp Saknas  
    Mellomgården Saknas  
    Melltorp Saknas  
    Melltorp lht  
    Melltorp avs.  
    Mellumgården gd  
    Mellumgården gd  
    Mjölnarns, se Grindstugan Saknas  
    Mobacka Saknas  
    Mobacka lht  
    Modal, se Mon lht  
    Molid lht  
    Molid lht  
    Molid lht  
    Molid lht  
    Moli, se Dalen Saknas  
    Molid ställe  
    Molid eller Villa Virginia lht  
    Mon Saknas  
    Mon lht  
    Mon lht  
    Mon eller Motorp t  
    Mon eller Motorp, se 1 Motorp Saknas  
    Mossen, Lilla Saknas  
    Motorp Saknas  
    Motorp lht  
    Motorp, se 1 Mon eller Motorp Saknas  
    Motorp Saknas  
    Nilsalyckan åker  
    Nilstorp Saknas  
    Nilstop lht  
    Nolberget äng  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolängslyckan avs.  
    Nordlyckan lht  
    Nyborg Saknas  
    Nyborg lht  
    Nybygget Saknas  
    Nybygget lht  
    Nybygget lht  
    Nybygget lht  
    Nybygget, se Kornfallet eller Nybygget Saknas  
    Nybygget, se Kornfallet eller Nybygget Saknas  
    Nygården Saknas  
    Nygården bebyggelse  
    Nyhem lht  
    Nylund lht  
    Nylund lht  
    Nylyckan Saknas  
    Näset Saknas  
    Olofstorp Saknas  
    Olovstorp bebyggelse  
    Olofstorp, Lilla Saknas  
    Olovstorp, Lilla t.  
    Orrebo lht  
    Orresäter egendom  
    Orresäter Saknas  
    Orresäer gd  
    Orresäter äng  
    Oxhagen Saknas  
    Oxhagen lht  
    Oxhagen lht  
    Oxhagen lht  
    Oxhagen lht  
    Oxhagen, Stora äng  
    Oxhagslyckan äng  
    Oxhagshagen, se Tolshagen, Stora Saknas  
    Perstorp lht  
    Petersburg lht  
    Piggestenslyckan åker  
    Piggestenslyckan åker  
    Piggestenslyckan åker  
    Pommern torp  
    Pommern lht  
    Postgården, se 3 Melldala Saknas  
    Postgården, se Sörgården Saknas  
    Prästakvarn kvarn  
    Prästbolet, se 5 Kyrkoherdebostället Saknas  
    Prästegården, se Västergården Saknas  
    Prästekullen intäkt  
    Prästkullen Saknas  
    Prästakvarnen Saknas  
    Prästgården, se 5 Kyrkoherdebostället Saknas  
    Prästkullen lht  
    Ringholms hmd  
    Rosbacken Saknas  
    Rosendala lht  
    Rosendalen Saknas  
    Rosendalen gräsgäld  
    Rosendalen f.d. gd  
    Rosenhaga torp  
    Rosenhaga lht  
    Rosenhaga eller Tattermyran Saknas  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund lht  
    Rudet Saknas  
    Rud eller Rudet bebyggelse  
    Rydjorna, se Bromstorp och Rydjorna Saknas  
    Rydjorna Saknas  
    Ryerna Saknas  
    Ryerna t.  
    Röret, se Nilstorp Saknas  
    Röret lht  
    Sandgärdet Saknas  
    Sandgärdet bebyggelse  
    Sandlid Saknas  
    Sandlid, se Bråten eller Sandlid lht  
    Sandliden lht  
    Sjöbonäs lht  
    Sjöhaga egendom  
    Sjöhaga hmd  
    Sjöhaga Saknas  
    Sjöhagarne äng  
    Sjömossen lht  
    Sjövik lht  
    Skatehagen hage  
    Skiljebäck, se Ryerna Saknas  
    Skiljebäck, se 1 Ryerna t.  
    Skogatorp Saknas  
    Skogatorp lht  
    Skogen bebyggelse  
    Skogsbolet Saknas  
    Skogsbolet bebyggelse  
    Skogshagen hage  
    Skogshagen hage  
    Skogslyckan lht  
    Skomakarelyckan lht  
    Skomakarelyckan åker  
    Skyttlabacken gd  
    Sköttlabacken, se Arvidstorp gd  
    Sköttlabacken, se 1 Arvidstorp eller Sköttlabacken gd  
    Smedbacken lht  
    Smedjebacken Saknas  
    Smedstorp Saknas  
    Smedstorp bebyggelse  
    Smedstorp gd  
    Snaddes, se Prästkullen Saknas  
    Solbacken torp  
    Solbacken eller Gripenberg lht  
    Solberga Saknas  
    Solberga bebyggelse  
    Solberga, Lilla lht  
    Solebacken lht  
    Solebacken lht  
    Solhem, se 1 Bäckalyckan Saknas  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Sotatorp enl. allm.  
    Sotatorp beteshage  
    Stakatorp Saknas  
    Stakatorp, se 1 Anderstorp Saknas  
    Starrkärr Saknas  
    Stenbacken Saknas  
    Stenbergshult Saknas  
    Stenbergshult torp  
    Stenbrohagarne åker  
    Stenbrolyckan åker  
    Stenbrolyckan åker  
    Stenbäcken, se 1 Kilekärret eller Stenbäcken Saknas  
    Stenbäcken Saknas  
    Stenmanskrogen Saknas  
    Stenmanskrogen lht  
    Stensgården Saknas  
    Stensgården bebyggelse  
    Stenshemmanet lht  
    Stensledet Saknas  
    Stenstorp Saknas  
    Stenstorp, Lilla, se Kvickahemmet lht  
    Stenåsen Saknas  
    Stenåsen lht  
    Stockatorget lht  
    Stockatorpet lht  
    Stolshagen och Hobäckshagen äng  
    Stolahagen Saknas  
    Stolamarken lht  
    Stolan, Lilla bebyggelse  
    Stolan, Lilla Saknas  
    Stolan, Stora egendom  
    Stolan, Lilla Saknas  
    Stolan, Stora bebyggelse  
    Stolan, Stora Saknas  
    Storegården gd  
    Storegården Saknas  
    Storegården Saknas  
    Storegården bebyggelse  
    Strängelid lht  
    Stubbarud Saknas  
    Stubberud bebyggelse  
    Stubberud gd:ar  
    Sturkatorp, se Larstorp lht  
    Sturkatorp Saknas  
    Sturkatorp Saknas  
    Stångabacken hmd  
    Stångemossen gräsgäld  
    Sven-Erikstorp Saknas  
    Sven Erikstorp, se Erikstorp lht  
    Svinasången, se 1 Olofstorp Saknas  
    Svänebergskärret äng  
    Sången Saknas  
    Sävarelyckan Saknas  
    Sävalyckan åker  
    Sävarelyckan lht  
    Sörgården gd  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgårdslyckan åker  
    Sörhagen hage  
    Tabor lht  
    Tassarp Saknas  
    Tassarp, se 1 Tossarp Saknas  
    Tassarp hmd  
    Tasses torp  
    Tatermyren Saknas  
    Tatermyren Saknas  
    Tattermyran eller Tatermyren bebyggelse  
    Tattermyran, se 1 Rosenhagen Saknas  
    Tattermyran eller Tatermyran äng  
    Tolsgården gd  
    Tolsgården, se 2 Kyrketorp Saknas  
    Tolsgården bebyggelse  
    Tolshagen, Lilla hage  
    Tolshagen, Stora eller Oxhagslyckan hage  
    Tolstorp lht  
    Tomt, se Hemsjö lht  
    Toresäter Saknas  
    Toresäter bebyggelse  
    Toresäter gd  
    Tossarp t.  
    Trullerna hmd  
    Trulsalyckan åker  
    Trädgården Saknas  
    Trädgården Saknas  
    Trädgården lht  
    Trädgården lht  
    Trädgården lht  
    Tyskagården Saknas  
    Tyskagården bebyggelse  
    Tån lht  
    Tången hmd  
    Täppan, se Hallebo Saknas  
    Törstorp, Lilla gård  
    Utfallsmarken lht  
    Utfallsmarken lht  
    Vallgrenstomten lht  
    Vallgrenstomten lht  
    Vallstorp lht  
    Valltorp hus  
    Vasabron, se 1 Vasabrotorp Saknas  
    Vasabrotorp eller Vasabron bebyggelse  
    Vasabron Saknas  
    Villa Ingegärd lht  
    Villa Rut lht  
    Virginia, se Molid eller Villa Virginia lht  
    Vrålyckan, se Landsvägslyckan eller Vrålyckan Saknas  
    Vägalyckan äng  
    Västergården Saknas  
    Västergården Saknas  
    Västerlyckan åkerlycka  
    Västerås lht  
    Västtorp Saknas  
    Västtorp lht  
    Yttersöra by  
    Yttersöra Saknas  
    Åkerlyckan åker  
    Åsen Saknas  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen äng  
    Åsen gd  
    Åsmon, se 1 Åsen äng  
    Älekärr Saknas  
    Älekärr bebyggelse  
    Ängen hmd  
    Ängshagen äng  
    Ännagärdet t.  
    Äskeliden Saknas  
    Äskeliden bebyggelse  
    Äskeliden Saknas  
    Ättkärr, se Älekärr Saknas  
    Örjansgården gd  
    Örjansgården, se Brodalängen Saknas  
    Örjansgården bebyggelse  
    Örjanstorp Saknas  
    Örjanstorp lht  
    Örjanstorp eller Fridhem lht  
    Övertorp Saknas  
    Övertorp bebyggelse  
    Övertorp Saknas  
    Övertorp åkerlycka  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.