ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Värings socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 67 Naturnamn : 48 Bebyggelsenamn : 211 Naturnamn : 37
Väring sn /Se Annedalsbäcken bäck Väring sn Bankälle backar ängsmarker
Väring sn Bankällan källa Väring sn Bjä(r)stabacken höjd
Väring sn Bjärstabacken skogsområde? Väring sn Bockås plats
Väring sn Bockåsabron bro Väring sn Drottninghögen hög
Väring sn *Bokismyran myr Almelund lht Flistadsjön sjö
Väring sn Brosbacken höjd? Al Olofsgården, se Alsgård Saknas Grunnebro led ställe på väg
Väringe sn *Burtehög gränsmärke Alsborg lht Hagaskogen, se Lille Väringaskogen Saknas
Väring sn Dottermossen sank mark Alsgård gård Hagnestadbäcken bäck
Väring sn Enebacken ängsmark? Altorp lht Hemskogen skog
Väring sn Fläskåsen höjd? Amalienborg lht Holma kullar
Väring sn Hagestadbäcken bäck And. Arvidsgården gd Hultet, se Lille Väringaskogen Saknas
Väring sn Hulängen ägomark Anders Arvidsgården, se Arvidsgården Saknas Hållebroarna broar
Väring sn Hygget terräng? Andersgården gård Höja höjder
Väring sn Höge mosse sank mark Annelund lht Högste hög höjd
Väring sn Kaveln sank mark Arvidsgård(en) gård Högås höjd
Väring sn Klasabacken gräsmark? Arvidslund lht Kistekullarna höjder
Väring sn Klämmabäcken bäck Arvidstorp lht Klasabacken kulle
Väring sn Knektängen ägomark Aspetorp lht Klämmabacken bäck
Väring sn Krokadunge småskog Assmundstorp gård Korsbacken höjd
Väring sn Kullemossen mosse Backa lht Krokadunge skogsdunge
Väring sn Lunden Saknas Backen lht Kullemossen mosse
Väring sn Mossängen ägomark Backgården gd Lamme hall sten
Väring sn Odensjön, se Östen sjö Backgården gård Lille - Väringaskogen skog
Väring sn Olshög, Stora triangelpunkt Backgården gård Lövåsabackarna höjd
Väring sn Onnen, se Östen sjö Bankälla by Mittskojs bro bro
Väring sn Orshögen kulle /Se Bankälla by Mårums galt sten
Väring sn Osten, se Östen sjö Bankälla by Olshög kulle
Väring sn Porsmossen mosse Bankälla Jon Andersgården bebyggelse Räveln höjd med skogsväg
Väring sn /Se Skarnsholme holme Bengtstorp lht Skar(n)sholme ö
Väring sn /Se Storskogen skog Bernahagen lhtr Skarn holme
Väring sn /Se Säckamossen sankmark Bernahagen lht Slunten trakt
Backgården gd *Söråsen ås Björkelund lht Snickarebacken kulle
Backgården g. Tassarp terräng Björkelund lht Storskogen skogsmarker
Ballingzkelle, se Bankälla by Timmermon terräng Björkäng lht Säckamossen mosse
Bankälla by Tjuvmobäcken bäck Björkäng lht Timmermon del av Lilla-Väringaskogen
Bankälla by Tjäralyckan ägomark Björken lht Åsen höjdsträckning
Bankälla by Tjärbacken ägomark? Björkliden lht Östen sjö
Bankälla by Truvet ägomark Blombacka hus  
Bankälla hg Uggleholmen skogsmark? Bocken lht  
Bankälla by Valtran ägomark Boestorp lht  
Bankälla (?)by Åsen höjd med fornlämningar Brobacken lht, f. sold.-torp  
Bankälla by Östen sjö Brumsås gård  
Bankälla by Östen sjö Bussagården gd  
Bannkälla by Östen sjö Bussagården gård  
Bankälla by Östen sjö Bäckaskog lht  
Bankälla by Östen sjö Bäckedalen lht  
Bankälla by Östen sjö Charlottenberg lht  
Bankälla by Östen sjö Dagstorps skola skola  
Bankälla by   Ekudden lht  
Bannkälla by   Enebacken lht  
Bankälla by   Eriksberg lht  
Bankälla by   Eriksdal lht  
Bankälla by   Fagerlund lht, f.d. sold.torp  
Bankälla by   Fredsskogen lht  
Bankälla by   Fridhem lht  
Bannkälla by   Fridhem lht  
Bannkälla by   Graneberg hus  
Hagestad gård   Haga lht  
Hagestad gård   Hagalund lht  
Väring by o. sn   Hagestad säteri  
Väring by   Hagestadkroken, se Kroken Saknas  
Väring by   Heagården gd  
Väring by   Heagården gård  
Väring by   Hemskogen skogar  
Väring, Lilla by   Holma hemmansdelar  
Väring, Stora by   Hultet skogstrakt  
[Toøguad] Saknas   Hulängarna skogstrakt  
    Humsmossen gård  
    Humsmossen bebyggelse  
    Hygget lhter  
    Hållaregården gd  
    Hållaregården gård  
    Hålltorp lht  
    Händelstorp lht  
    Hästhagen lht  
    Högalid lht  
    Höglunda lht  
    Höjås småskola  
    Högåsen lht  
    Jakobsgård(en) gård  
    Johanneberg lht  
    Johannelund lht  
    Johannesberg lht  
    Jon andersgård(en) gård  
    Jon el. Olof Alsgården, se Olov Alsgården Saknas  
    Jonstorp lht  
    Kalvås gård  
    Kalvås hmd  
    Karlslund hus  
    Karlslund lht  
    Karlstorp lht  
    Korsbacken lht, höjd  
    Kristinedal lht  
    Kristinelund lht  
    Kroken torp  
    Kullen lht  
    Källebacken lht  
    Källedal lht  
    Källedal lht  
    Källtorp hmd  
    Laggaretorp lht  
    Latås gård  
    Ledsgården gd  
    Ledsgården gård  
    Lenås gård  
    Liden lhter  
    Lillegården gård  
    Lindbergshemmet lht  
    Lindesberg lhter  
    Lindshemmet hus  
    Ljungås lht  
    Lövåsen lht  
    Marieberg lht  
    Marieberg lht  
    Mariedal lht  
    Marielund lht  
    Marielund lht  
    Martas fall (bo)plats  
    Mossebo lht  
    Mulås gård  
    Nolgården gd  
    Nolgården, se Lillegården bebyggelse  
    Nolgården, se Andersg. Saknas  
    Nolgården gård  
    Nolhagen lht  
    Noltorp lht  
    Nordbacken lht  
    Nybacken lht  
    Nyborg lht  
    Nygården hmd  
    Nygärdet lht  
    Nyhem lht  
    Nylund lht  
    Nylund lht  
    Nymarken lht  
    Nytorp lht  
    Nyängen lht  
    Olov Alsgården gd  
    Olov Alsgården gård  
    Olovstorp, se Humsmossen Saknas  
    Olofstorp, se 1 Humsmossen Saknas  
    Olovsängen lht  
    Onstorp, se Jonstorp Saknas  
    Prästatorpen torp  
    Prästegården gd  
    Prästgården gård  
    Rosenborg lht  
    Rultetorp, se Hålltorp Saknas  
    Sandbäcken lhter  
    Sandhem lht, f.d. soldattorp  
    Sanna torp  
    Sanna lht  
    Skattegården gård  
    Skogatorp lhter  
    Skogen lht  
    Skyttatorp backst.  
    Slunten hmd  
    Slätten hmd  
    Slättängen lht  
    Solbacken lht  
    Sofielund lht  
    Solhem lht  
    Solliden lht  
    Stenbacken hus  
    Stenbäcken lht  
    Stenslund lht  
    Stenåsen backstuga  
    Sven Bengtsgården gd  
    Sven Bengtsgården gård  
    Svenshult lht  
    Svältås gård  
    Sörgården gd  
    Sörgården gård  
    Sörtorp lht  
    Tolsgård(en) gård  
    Tomtebo lht  
    Tomten gård  
    Torsberg stuga  
    Truvet småställen  
    Truvhult lht  
    Trökahagen lht  
    Trökan torp  
    Tvättestena, se Bankälla Saknas  
    Törningsro lht  
    Uggeltorp f.d. torp  
    Valand villa  
    Valterna (Valters?) lht  
    Vissjingen gårdar  
    Vrågården gd  
    Vrågården gård  
    Vrångatorp gård  
    Väring Lilla, se Andersgården Saknas  
    Väring, Lilla by  
    Väring Lilla bebyggelse  
    Väring, Lilla bebyggelse  
    Väring Lilla Alsgården bebyggelse  
    Väring Stora by  
    Väring Stora bebyggelse  
    Väring Stora Arvidsgården bebyggelse  
    Väring Stora Olof Alsgården bebyggelse  
    Västergården gård  
    Västergården se Jon Andersgården Saknas  
    Västerängen hmdelar  
    Åkersberg lht  
    Årekullen hmd  
    Ängen hmd  
    Ödegården gård  
    Östentorp lht  
    Östergården gård  
    Österängen lht  
    Östhem lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.