ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Locketorps socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 36 Naturnamn : 44 Bebyggelsenamn : 163 Naturnamn : 21
Locketorp sn /Se Alebäcksbäcken bäck Locketorp sn Amperna sänkor
Locketorp socken Annedalsbäcken bäck Locketorp sn Helvetesråsen sumpmark
Locketorp sn *Bengtstorpsröret gränsmärke Locketorp sn Högens sandås
Locketorp sn /Se *Betareröret gränsmärke Agnesberg lht Klåvastens bäcken, se Klämmabäcken Saknas
Locketorp sn Branthem ägomark Alehemmet backst. Klämmabäcken bäck
Locketorp sn *Bro sten gränsmärke Aleholmen klockare.bost. Klämmebron bro
Locketorp sn *Bröder hög gränspunkt Aleråsen bebyggelse Larstorpsbäcken, se Klämmabäcken Saknas
Locketorp sn Brödershögen råmärke Aleråsen torp Långeskedebäcken bäck
Locketorp sn Bröderhögen råmärke Annebol lht Portaliden lid
Locketorp sn *Börlehög höjd? Bengtstorp gård Postabrobäcken, se Postabron Saknas
Locketorp sn *Börlehög höjd Beten hmd Postabron bro
Locketorp sn *Djupedals stup? sluttning Björkebacken hus Rallebäcken bäck
Locketorp by och sn /Se Doterhall gränspunkt Björkelund lht Rallegärdet gärde
Locketorp sn /Se Dottermossen mosse Björkelund lht Rallen, se Rallegärdet Saknas
Locketorp sn /Se Fogdängen ängsmark Björkelund lht Stallbäcksbrobäcken bäck
Bro by Getabacken ägomark? Björkåsen lht Stallbäcksbron bro
Klåfrasten gd? Grönelid terräng Björkåsen lhter Stenbrobäcken, se Klämmabäcken Saknas
Käbbatorp Saknas /Se Götbergsängen ägomark Björkåsen förr skogsmark, nu betesmark Säterberget backe, berg
Källsäter by Helvetesråsen terräng Björkåsen banvaktsst. Tjuvmobäcken Saknas
Källsäter by Hägnen ägomark Björstorp bebyggelse Truvebäcken, se Klämmabäcken Saknas
Locketorp by Höge mosse sank mark Björstorp, se 1-2 Larstorp Saknas Vadkälla källa med järnvatten
Locketorp by *Kannemakaretorpsröret gränsmärke Blombacka lht  
Locketorp by Klodesten, se Klåvasten gränsmärke Bogården gård  
Locketorp by *Klovesten gränsmärke? Bollebacken lht  
Locketorp sn Klåvasten gränsmärke Bro gd  
Locketorp by Klämmabäcken bäck Bro gård  
Locketorp sn Kofallabacken sank mark Broholm lht  
Locketorp by Källmanslyckorna ägomark Brotorp gård  
Myreberg by /Se Kättilskullabacken ägomark? Brännhaga lht  
Myreberg by Närke ägomark Bränningen, se Sandåsen Saknas  
Myreberg by Orrebo mossen mosse Bränningen gård  
Myreberg by Portaliden terräng Bäcken lht  
Myrebärg by Rallebäcken bäck Dagstorp, Lilla gård  
Myreberg by Runnehall gränssten Dagstorp Stora bebyggelse  
Myreberg by Råsena ägomark Dagstorp, Stora gård  
Myreberg by /Se Rävamossen sank mark Ddagsås lht  
  Skogshagen ägomark Dalaryd stuga  
  *Stenbroröret gränsmärke Dalhem backstuga  
  *Stäppen terräng? Dammen, se Sten Saknas  
  *Säråsen berg Dammsängen bebyggelse  
  Säterberget berg Dammsängen gård  
  Sörmarken terräng Ellensdal lht  
  Tassarp terräng Enebacken hus  
  Tjuvmobäcken bäck Espelunden, se Äspelund Saknas  
    Esplundatorp lht  
    Fagerbäck eller Dammsängen, se 1 Dammsängen Saknas  
    Fagerbäck, se Dammsängen Saknas  
    Fallet, se Fogdängsfället Saknas  
    Fogdängen äng, gammal förpantningsjord, nu stuga  
    Fogdängsfallet stuga  
    Fridhem lht  
    Furulund lht  
    Fåleberg bebyggelse  
    Fåleberg gård  
    Fålebäck, se Fåleberg Saknas  
    Granbacken lht  
    Granbacken lht  
    Granlyckan äng  
    Grönlid lht  
    Grönelid lht  
    Hallåsen lht  
    Hallåsen lhter  
    Herrängen, Lilla torp  
    Herrängen, Stora äng  
    Hultåsen lht  
    Hägnad hmd  
    Intagan, se Skogslund Saknas  
    Johanneberg lht  
    Johannelund lht  
    Karlslund torp  
    Karlslund lht  
    Karlsro lht  
    Karlstorp lht  
    Katrinelund lht  
    Klåvasten gård  
    Klåvasten, Lilla lht  
    Korsgården gård  
    Krokebro backstuga  
    Krokebro lht  
    Krontorp äng  
    Käbbatorp gård  
    Källedal lht, f.d. sold.torp  
    Källsäter bebyggelse  
    Källsäter by  
    Källsäter, Västra gård  
    Källsäter, Övra gård  
    Larstorp gård  
    Larstorp bebyggelse  
    Ledet lht  
    Liden, se Grönlid Saknas  
    Liden hus  
    Liden småskola  
    Lindåsen lht  
    Locketorp by  
    Lustorp, se Larstorp Saknas  
    Långskiftet jord  
    Mellangården gård  
    Moledet torp  
    Mossebo lht  
    Mossebo lht  
    Myreberg gård  
    Nolgården hmdelar  
    Noltorp lht  
    Nyborg torp  
    Nyborg lht  
    Nygården hmd  
    Nygården hmd  
    Nylund lht  
    Nymanstorp lht  
    Nytorp lht  
    Nytorp lht  
    Perstorp lht  
    Påvelsgård(en) gård  
    Ravelstorp gård  
    Rosenlund lht  
    Runan lht  
    Salomonstorp lht  
    Sandhem backstuga  
    Sandvadet lht  
    Sandåsen hus  
    Segolsgård(en) gård  
    Sikängen lht  
    Skepteråsen äng  
    Skogen stuga  
    Skogshagen torp  
    Skogslund lht  
    Smedstorp lht  
    Smörhålan, se Sten Saknas  
    Solbacken lht  
    Soldattorpet, se 5 Källsäter Saknas  
    Sten lht  
    Stenbergsvad gård  
    Stenbron, se Stenbrotorp Saknas  
    Stenbrotorp gård  
    Stommen gård  
    Synnerkulla torp lht  
    Synnerkullen gård  
    Synnerkullen bebyggelse  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörhaga lht, f.d. soldattorp  
    Tallåsen, se Hallåsen Saknas  
    Tassarp allmänning  
    Tjuvmon gård  
    Tjärebacken bs  
    Tomten gård  
    Torsberg lht  
    Torsgården, se Beten Saknas  
    Torslund lht  
    Tån, se Mossabo Saknas  
    Törsatorp, se Torstorp Saknas  
    Törsatorp lht, f.d. skogvakt.bost  
    Törstorp gård  
    Ulvängen bebyggelse  
    Ulvängen säterigård  
    Vassklämman kvanlht  
    Västerhagen lht  
    Västerängen lht  
    Åleråsen, se 1 Aleråsen Saknas  
    Ängatorp lht  
    Äspelund bebyggelse  
    Äspelunden gård  
    Borgenlund lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.