ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Söne socken : Kållands härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 97 Naturnamn : 230 Bebyggelsenamn : 76 Naturnamn : 150
Sönö Saknas Alholmen skär Saknas Saknas Alesandskullarna Saknas
Söne sn Andra ö del av näs Söne sn namnförteckning Ambjörsmåsse mosse
Söne sn Basholmen, se Bästholmen holme Söne socken Ankargrund grund
Söne sn *Basholmen holme Söne sn Ballegrund grund
Söne Saknas Bastebacken höjd /Se Söne socken Ballekyrkan annat namn på Hindens båk
Söne sn *Bastekroken Saknas /Se Alebotten Saknas Bastebacken höjd
Söne sn Bastetomten bergås /Se Backa, se 1 Nolbacka Saknas Basttomten bergås
Söne sn *Bastholmen ö Backa gård Björkholmen holme
Söne sn Binnebacken udde /Se Barölet gård Brasmeskär udde
Söne sn Björkholmen terräng Söne 1 Bergsgården gård Brännörn grund
Söne sn Brasmeskär udde Borölet by Burken ö
Söne Saknas Brasmeskär skär /Se Broholm Saknas Burken ö
Söne sn Brokekiln åker /Se Bäckholmen Saknas Burkeringen skär
Söne sn Brännet del av näsparti Dalbostad Saknas Busarna grund
Söne Saknas Brännören udde Dammen Saknas Bästholmen holme
Söne sn Bunken, se Burken ö Elias´ på Skansen lägenhet Dalbostad udde
Söne sn Burken ö Fogelberg gård Djupskavshallen skär
Söne sn Burken holme Främmestad gård Draget udde
Söne Saknas Burken ö Hallen Saknas Draget udde
Sönee Saknas Burken ö /Se Skog 1 Hans Bengtsgården gård Draggrund grund
Söne sn Burkevingen sten Hjelmbacken Saknas Dragskogen skog
Söne sn Burkevingen skär /Se Barölet 2 Hulegården gård Dragudden udde
Söne sn Burkevingen skär /Se Lilla Hålltorp Saknas Dragänden del av Söne främja
Söne Saknas Busarna grund /Se Höglunda t Enebacken höjd
Söne sn ägonamnsförteckning Busen grund /Se Hökeberget Saknas Femte ö ö
Söne sn ägonamnsförteckning Båkudden udde /Se Jacobstorp Saknas Femte ö ö
Söne sn ägonamnsförteckning Bästholmen udde Jonstorp t Flatskär Saknas
Söne sn ägonamnsförteckning Bästholmen holme Kil gård Flatskär ö
Söne socken socken /Se Bästholmen halvö Söne 4 Korsbyn gård Flättan ö
Söne sn /Se Dalins berg skär Kröken binamn på Skatteg. Främjan udde
Söne by /Se Djuphavshallen sten Kyrkeberg t Främjan udde
Söne sn /Se Draget del av näs Kåtegården gård Främjeskogen Saknas
Söne sn /Se Draget terräng Linieberget Saknas Första ö. Andra ö, Tredje ö, Fjärde ö, Femte ö öar
Söne kyrka kyrka /Se Dragudden udde Ljungstorp t Geten bergö
Barölet stuga /Se Dyviken, se Främmestadsfjärden vik Lerstorp Saknas Getön ö
Barölet by /Se Enerånna åker /Se Madberget lht Grevesten sten
bastugukroken Saknas Femte ö del av näs Mekeln Saknas Gubbegrund grund
*Bastugukroken kattissläge Femte ö terräng Mossehagen lht Gåsbergen skär
Bredethomthen Saknas Femte ö, el. Hinden ö /Se Nohltorp Saknas Hallen berg
Bredetormpt tomt Fiskarehagen äga /Se Nolbacka Saknas Hinden ö
*Bredetomt Saknas Fjärde ö del av näs Nytorp Saknas Hinden ö
*Bredtomten Saknas Flatskär skär Skog 2 Per Andersgården gård Hinden ö
Dalbostad lht /Se Flatskär holme Petters på Skogen lägenhet Hindens båk sjömärke
Dalbostad lg /Se Flatskär holme Rosenlund Saknas Hindens båk båk
Fremmestad säteri Flättan holme Sandgärdet Saknas Hindens rev grund
Främmestad säteri Flötegrund skär Sandtorp Saknas Hindens rev rev
Fågelberg säteri Fremmige udde, se Hinden udde Sandvadet Saknas Hinnekraket stenar
Fugelbergs gård Fremåge udde, se Hinden ö Sjölunda Saknas Hålagrund grund
Fågelberg säteri Främjan udde Sjöntorp lht Hässjebacka bergknallar
Fågelberg by Främjan del av näs Sjötorp Saknas Hästhuvudet skär
Fågelberg gård /Se Främjan skog Skog by Högskär berg
Järnbacken torp Främjan udde Skog Saknas Höga berget berg
Katiss läge Saknas Främjan skog Stalltorp gård Hökberget berg
Kil Saknas Främjan udde /Se Stenstorp Saknas Hökeberget berg
?Kil by Främie Udde udde Söne 3 Stommen Saknas Isebergen berg
Kil gd *Främje udde udde Stommen gd Istrallen grund
Kijl Saknas Främmestadfjorden vik Sundet Saknas Jakob skär
Kil säteri Främmestadfjorden vik Svalnäs Saknas Jungfrun, Lilla, Stora skär
Kroken Saknas Främmestadfjorden vik Söne 2 Sven Andersgården Saknas Jättedansen domarering
*Kroken Saknas Främmestadsfjärden fjärd Svenstorp Saknas Kaneberget bergknalle
Skansen beb.-n.? /Se Främmestadsfjärden vik Söne by Katterumpen skär
*Skattegården gd *Främmestads skog, se Främjan skog Söne pst Kidö Saknas
Skog by *Främmestaviken, se Främmestadsfjärden vik Söne Saknas Killingarna öar
Skog by Furan skär Sörby by Klevorna berg
Skog by Första ö del av näs Sörby gård Klevorna berg
Skog by *Galteryggen skär Sörby gård Klockberget, Klockbergen Saknas
Skogh = Skog gård Geten skär Söne 5 Tomten gård Klovorna udde
Skog by Getö ö /Se Torp gård Knipen, Stora och Lilla grund
Stommen gd Grundsund sund Torp gd Knutshällarna grund
Storegardhen gård Gåsebergen holme Westerbacka gård Knallen och Knållen skär
*Storegården gård Hallen skär Vik Saknas Knållen (Knölen) grund
Söne sn Hindekraket del av näs Vikebäcken lht Kohall berghäll
Söne sn Hindekraket terräng Vikebäcken Saknas Kospränga åker
Söne by Hinden udde Åberget Saknas Kraket udde
Söne socken Hinden ö Ängsberget Saknas Kråkeberget skär
Söne sn Hinden, jfr Främjan näs Öntorp lht Kråkö öar
Söne sn /Se Hinden udde   Kvistom grund
Söne sn Hinden udde   Kyrkoliden landsvägslid
Söne by Hinden näs   Kållängen terräng
Söne by Hinden näs   Käringberget berg
Söne by Hinden skär /Se   Laftegrund metegrund
Söne by Hinden el. Femte ö ö /Se   Lastviken vik
Söne by Hindens båk höjd o. triangelpunkt   Lillebohatt skär
Söne by Hindens båk triangelpunkt   Lillön grund
Söne by Hindens rev rev   Lumpörn grund
Söne by o. sn /Se Hindrevet kullerstensrev /Se   Lötebäcken vattendrag
?Sörby by Hinna båk fyr   Lötefjorden vik
Sörby gd Hinnarevet, se Hindens rev rev /Se   Lötefjorden annat namn på Västerbyfjärden
Sörby by Hinnaudden, se Hinden udde /Se   Mila plats i skog
Sörby by Hinnaösarevet, se Hindens rev rev   Mörtebråtarna udde
Sörby gd Hjortronsmossen mosse   Mörtkulla terräng
?Sörby by Hvitsten gränsmärke /Se   Nordholmen holme
?Sörby by Hålegrund sten   Nyckelberg berg
Sörby by Hässjebackarna terräng   Patthålan notvarp
Sörby Saknas /Se *Hässjebacken Saknas /Se   Petens grund grund
Wnder Skogh gård Hästen, se Hästhuvudet skär   Pälsarna åkerjord
*Underskog gd *Hästen grund   Pälsarna lerjord
  Hästhuvudet skär   Rävbergen berg
  Hästhuvudet sten   Räven utlopp
  Hästhuvudet skär /Se   Rävholmen holme, ofta landfast
  Höga berget berg   Sadeln notvarp
  ?Högskär, Västra skär   Sadeln, Mellanvarp, Janen sikvarp
  Högskär, Västra skär   Sandvadet sänka
  Högskär, Västra skär   Sikholmen Saknas
  Högskär, Östra skär   Sikholmen ö
  Högskär, Östra skär   Siknäs uddar
  Högskär skär   Skalingehallen slät berghäll
  Hökeberget berg med fornlämning   Skanhall berg
  Isebergen berg   Skaten udde
  Jakop skär   Skogaresund sund
  Jungfrun udde   Skogsgrund grund
  Jättedansen terräng med fornlämning   Slageberget höjd
  Jättedansen domarering /Se   Sniken udde
  Jättekast sten   Sprallingen skär
  *Kalvhagsviken vik   Spångholmen förhöjning
  Kanberget berg   Stenskär skär
  Kaneberget skogsbacke   Stommaberg berg
  Kaneberget berg /Se   Stora Sand Saknas
  Katterumpen skär /Se   Storön rev
  Kidö holme   Sundet ö
  Kidö ö /Se   Sundsholmen skär
  Kleven udde   Svalnäs udde
  Kleven halvö   Svalnäsgrund grund
  Klockeberget udde   Svarthallen berghäll
  Klovorna udde   Sven-Ols udde udde
  Klovorna udde /Se   Sytteberget skär
  Klövera, se Klovorna udde /Se   Sönebäcken bäck
  Klöveraudden, se Klovorna udde /Se   Söne mad sankmark
  Knipen, Lilla sten   Sönevassen strand
  Knipen, Lilla sten   Tjurholmarna Saknas
  Knutshallarna stenar   Tjursholmarna holmar
  Kohall skär   Tjuvgapet vägskäl
  Kohall sten   Tjuvkistan håla
  Kospränga åkrar /Se   Tobacken åker
  Krakestena, se Hindekraket udde   Tornbor(et) ängsmark
  Kraket? Saknas   Torre grund grund
  Kråkeberget skär   Tuppägget sten
  Kråkö, Stora ö   Tvättebergen Saknas
  Kråkö, Lilla, o. Stora öar   Utskogen del av skogsmark
  Kråkö, Lilla holme   (Vidskär) Vidjeskär skär
  Kråkö, Stora ö   Vik(e)bäcken bäck
  Kvistom grund /Se   Vikebäcken vattendrag
  Käringeberget berg /Se   Vären (Väduren) ö
  Långskär sten   Västerbyfjorden Saknas
  Lötefjorden vik /Se   Västerby Högskär ö
  Löten terräng   Västerby sand ö
  Mekeln terräng   Vävargrund grund
  Mollorna åker /Se   Ängsviken del av vik
  Mollänga åker /Se   Åttunga berg
  Mörtebråtarna udde   Öxneholmen holme
  Mörtebråtarna udde    
  Mörtebråtarna udde    
  Mörtekullarna terräng    
  Nolbackaberget berg    
  Nolholmen holme    
  Nolholmen halvö    
  Nolholmsviken vik    
  Nordholmen ö    
  *Notholmen holme    
  *Nya...berg ö?    
  Nyckelberg berg med fornlämning /Se    
  Nyckelholmen holme    
  *Nyckelholmen ö    
  *Olsgrund grund    
  *Olsgrund grund    
  Omkalle sten    
  Ottingen äga /Se    
  pills angen Saknas    
  Rävebergen sten    
  Rävholmen halvö    
  Röven vik /Se    
  Saltkättiln ägonamn    
  Saltkättiln äga /Se    
  *Samslåtten äga /Se    
  Sandholmen holme    
  Sandviken vik    
  *Sandåsen strandomr.    
  Sikholmen udde    
  Sikholmen holme    
  Siknäs, Lilla udde    
  Siknäs, Stora udde    
  Siknäs, Stora udde    
  Skansen ägomark    
  Skaten holmar    
  Skittegen äga /Se    
  Skäftesten skär    
  Sniken terräng    
  Spallingen skär    
  Spångholmen terräng    
  Stenskär skär    
  Stenviken vik    
  Stomnaberg berg    
  Sundet halvö    
  ?Svalnäs udde    
  Svalnäs halvö    
  *Svarta bergen udde?    
  Svarta bergen udde    
  *Svartskär skär    
  Svinhagskroken vik, el. del av näs    
  »Svinhagskroken» vik /Se    
  »Svinhagsmåssen» äga /Se    
  Söberget berg    
  Söne löt snskog /Se    
  Söne mad sankmark    
  Söneån å    
  Söneån å    
  Tjursholmarna holmar    
  Tjursholmarna holmar    
  Tjuvakista håla /Se    
  Tobaken åker /Se    
  Torre grund sten    
  Torreknipen, se Knipen, Lille sten    
  Trangjutegrund grund    
  Tredje ö del av näs    
  Tuppägget sten    
  Tuppägget block /Se    
  Tvättebergen berg    
  Viskär skär    
  *Vitsten gränsmärke /Se    
  Vären ö    
  Vären landfast ö /Se    
  Västerby sand holme    
  Vävaregrund grund    
  Vävaregrund grund    
  Vävaregrund grund    
  Ånnekulla Saknas /Se    
  Åsberget berg    
  Åttungarna holmar    
  Ängsvik vik    
  Öxneholmen udde    

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.