ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Örslösa socken : Kållands härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 114 Naturnamn : 82 Bebyggelsenamn : 177 Naturnamn : 58
Örslösa sn Örslösa socken naturnamnsförteckning Saknas Saknas Bergarns holme Saknas
Örslösa sn Örslösa sn naturnamnsförteckning Örslösa socken Björkön holme
Örslösa sn o. by Örslösa sn naturnamnsförteckning Örslösa sn Blyberget berg
Örslösa sn /Se Alholmen skär Örslösa rote Blyberget berg
Örslösa sn Aspholmen holme Örslösa sn Dyn Saknas
Örslösa sn Björken holme Örslinge inbyggarbeteckning Ekesängsbäcken bäck
Örslösa sn Björkholmarna halvöar Örslösa socken Faran ö
Örslösa sn Björkön ö Tubblingar inbyggarbeteckning Fars hatt grund
Örslösa sn Dalins berg skär Aggebräckan Saknas Fisarna skär
Örslösa sn Dyn skär Ettrum 1 Ambjörnsgården gård Frusäng åker
Örslösa sn Fisarna halvö Ettrum 7 Ambjörnsgården bebyggelse Fädammarna Saknas
Örslösa sn Frus äng äng /Se Ambjörnsgården gd Grundsund sund
Örslösa sn Fösa Saknas Ambjörnstorp torp Gråtaren åker
Örslösa sn Galtryggen rev Ambjörnstorp torp Gårdö Saknas
Örslösa sn Galtryggen rev /Se Ambodan eller Valborgsbacken Saknas Gåseberget udde
Örslösa sn Granbacken skogsbacke Ambodan Saknas Hinnenäs udde
Örslösa sn Grundsund sund Anderstorp t. Hjälmbacken Saknas
Örslösa sn Gårdsholmen halvö Anderstorp torp Horsnäs udde
Örslösa sn Gåsebergen holme Lilla Anderstorp torp Hässie Måssen mosse
Örslösa sn *Himersnäs näs Örslösa 3 Backgården gård Hästhagarnas holme Saknas
Örslösa sn Hindenäs näs Berget t. Hästhagarns holme Saknas
Örslösa sn Hindenäs udde /Se Bergsgården gd Högskär Saknas
Örslösa sn Hinnenäs udde Månslunda 2 Bergsgården bebyggelse Hövnan vägkrok
Örslösa sn Hinnersnäs Saknas Björkbacken torp Jättebron grundrygg i form av rullstensås
Örslösa Saknas Hinnenäs halvö Djeknebacken t. Jönsberget berg
Örslösa sn Hinneviken vik Djäknebacken torp Kaggebacken skogstrakt
Örslösa sn Hinneviken vik Djäknetäppan lht Kaggesten gränssten
Örslösa sn Horsenäs udde Ekesängen torp Karsö Saknas
Örslösa Saknas Horsenäs udde /Se Ekängen torp Kohagsbergen terräng
Örslösse Saknas Hvitsten gränsmärke /Se Ettrum by Kolbottemad sankmark
Örslösa sn *Hässjemossen Saknas /Se Ettrum rote Kolebacken backe
Örslösa sn Högskäret skär Ettrum by Kolebacken Saknas
Örslösa sn Hökeberget skogsbacke Ettrum Saknas Kråkö Saknas
Örslösa Saknas Hövnan krök på väg /Se Fotegården gd Källstorps byxor berg
Örslösa sn Jättebacken skogsbacke Fotegården = 1 Tubbetorp Saknas Källstorps åra ränna
Örslösa sn Jätteberget berg Fridhem Saknas Likbacken backe
Örslösa sn Jättehuljen håla i bäck /Se Frisehagen Saknas Lunneberget berg
Örslösa sn /Se Kaggebacken skogsbacke Främjan Saknas Lunneberget berg
Örslösa sn /Se Kaggesten sten med fornminnesmärke /Se Ettrum 5 Fröjdegården gård Masebacken höjd
Örslösa sn /Se Kalvhagsrinnaren bäck Fåreklämman gård Millan qwarn försvunnen vattenkvarn
Örslösa kyrka kyrka /Se Kalvhagsrinnaren bäck Godås Saknas Nordskog skog
tubblingar inbyggarbeteckning /Se Kalvhagsrinnaren bäck Godås Saknas Näfver Måssen mosse
örslinge inbyggarbeteckning /Se Kalvhagsrinnaren bäck Granbacken t. Prästkällegärdet åker
Ettrum by Kaneberg skogsbacke Granbacken t. Riddarevallen åker
Etrum Saknas Kaneberget berg /Se Granbacken t. Riksdalern öja
Ettrum by Klovesten sten Granhagen t. Räveberget Saknas
Ettrum by Klovasten gränsmärke? /Se Gustafsberg Saknas Skihagsberget berg
Ettrum Saknas /Se Klovesten gränsmärke /Se Hagadal Saknas Skrinet öja
Fröjdegården hemman /Se Klovesten gränsmärke /Se Hagalund Saknas Spila Saknas
Fåreklämman bebyggelse /Se Koholmen halvö Halffara t. Stickemossen Saknas
Halvfaran torp /Se Kråkö ö Halffara t. Stickemossen mosse
Halvfara gårdar /Se Kråkö ö Halffara t. Söningsberget berg
Heden Saknas /Se *Källstorps skärgård skärgård Halvfaran torp Tingsbacken backe
Jättebacken torp /Se »Lille Diurhagen» Saknas /Se Månslunda 2 Bergsgården gård Torkullarna Saknas
Krogen beb:n. /Se Lunneberget berg Hansagården gd Täppkäringebacken höjd
Källstorp hrgd *Mellangrund grund Hasslebacken Saknas Täpporna skogar
Källstorp hg Nolskog skog Heden t. Valborgsbacken Saknas
Källstorp Saknas *Nävermossen Saknas /Se Heden torp Örslösavägen väg
Källstorp gd Odla Litet åker /Se Hildeberg Saknas  
Källstorp hg Prästkällegärdet åker /Se Månslunda 4 Mårtensgården gård  
Källstorp gd Riddarevallen åker /Se Hovmansgården gd  
Källstorp gd Rävbergen berg /Se Hovmansgården gd  
Källstorp hg Räveberget holme Hästhagen t.  
Källstorp herrg. Skihagen, Stora ägomark Hökeberget t.  
Kettelstorp Saknas Skrinet skär Hökemaden t.  
Källstorp gd Skräpplingen, Lilla holme Industritomten, se 14 Örslösa Saknas  
Källstorp hg Spilan holme Jättebacken Saknas  
Källstorp hg Spilebergen halvö Jättebacken Saknas  
Källstorp hg Stenbäcken bäck Karlslund Saknas  
Kielstorp, Kelstorp Saknas Stickemossen ägomark? Karthagen t.  
Källstorp hg Stickemossen mosse /Se Karthagen t.  
Källstorp hrgd? Svintå äga /Se Kjellshed anhalt  
Kellstorp säteri Söningsberget berg /Se Kjellsäng t.  
Kelstorp Saknas Tingsten råmärke /Se Örslösa 7 Klockarebolet Saknas  
Källstorp Saknas /Se Tobaksbärget äga /Se Kolebotten t.  
Källstorp hg /Se Torkullarna terräng Kolebotten torp  
Marbogården gd /Se Täppkäringebacken skogsbacke Krogen t.  
Marbogården gd /Se *Ulv(e)kroken äga /Se Krusetorp Saknas  
Marbogården hemman /Se Valborgebacken backe /Se Kvarnehagen t.  
Månslunda by *Vitsten gränsmärke /Se Kvarnehagen t.  
Månslunda by Åsöbergen berg Kvarnehagen Saknas  
Månslunda by Örslösa löt snskog /Se Källebacken t.  
Muneslunda Saknas   Källstorp gård  
Månslunda by   Källstorp gård  
Månslunda by /Se   Källstorp rote  
Månslunda by /Se   Källstorp gd  
[Sjöboda] Saknas   Kärret t.  
Sjöbol Saknas   Kärrhalsen Saknas  
Sjöbol ladugård   Laggarebacken t.  
Sjöbol Saknas   Laggarebacken t.  
Sjöbol beb.   Laggarebacken torp  
Skaletorpet ödetorp   Lars Andersgården gd  
Skaletorpet torp /Se   Liden Saknas  
Stommen gd   Liden Saknas  
Stubbetorp Saknas /Se   Lidåker torp  
Söne by /Se   Ettrum 2 Lillegården gård  
Tubbetorp by?   Örslösa 5 Liten Andersgård gård  
?Tubbetorp by   Liten Andersgården gd  
Tubbetorp by   Ljungkullen Saknas  
Tubbetorp by   Ljungkullen Saknas  
Tubbetorp by   Ljungslund t.  
Tubbetorp by   Lugnet torp  
Tubbetorp by   Lunnebacken Saknas  
Tubbetorp by   Lunnebacken t.  
?Tubbetorp by /Se   Lunnebacken t.  
Värmegården gd /Se   Ettrum 6 Marbogården gård  
Örslösa by, sn   Örslösa 4 Marbogården gård  
Örslösa by   Marbogården gd  
Örslösa by och socken   Marielund Saknas  
Örslösa by   Lilla Mullberg Saknas  
Örslösa by, sn   Stora Mullberg Saknas  
Örslösa by o. sn   Mullberg Saknas  
Örslösa sn   Tubbetorp 3 Måns Andersgården eller Wärmegården gård  
Örslösa samh., by /Se   Månslunda by  
    Månslunda rote  
    Månslunda by  
    Månslunda Saknas  
    Månslunda Saknas  
    Mårtensgården gd  
    Nybo Saknas  
    Nybygget t.  
    Nyhagen t.  
    Nytorp Saknas  
    Nyängen t.  
    Odla litet t.  
    Odla litet t.  
    Månslunda 1 Olof Bengtsgården gård  
    Månslunda 1 Olof Bengtsg. bebyggelse  
    Tubbetorp 2 Olof Månsgården gård  
    Ettrum 3 Per Torstensgården gård  
    Per Torstensgården gd  
    Örslösa 6 Prestebolet Saknas  
    Profossens stuga  
    Profossens stuga  
    Lilla Roostigen t.  
    Sandängen t.  
    Skaletorpet t.  
    Örslösa 1 Skattegården gård  
    Skihagen Saknas  
    Skihagen Saknas  
    Skogsmaden t.  
    Skogstorpet eller Skaletorpet t.  
    Tubbetorp 4 Skräddaregården gård  
    Stenhagen t.  
    Stenstorp t.  
    Stickemossen t.  
    Stickemossen t.  
    Örslösa 2 Stommen gård  
    Stommen gd  
    Ettrum 4 Lars Andersgården gård  
    Storegården gd  
    Storängen t.  
    Månslunda 3 Stubbegården gård  
    Stubbegården gd  
    Torp gård  
    Torp gd  
    Tubbetorp 1 Sven Månsgården eller Hofmansgården gård  
    Tubbetorp by  
    Tubbetorp rote  
    Tubbetorp 1 Sven Månsgården eller Hofmansgården hemmansdel  
    Tubbetorp Saknas  
    Tubbetorp Saknas  
    Tubbetorp Värmegården Saknas  
    Ulfshagen Saknas  
    Ulvshagen Saknas  
    Uthagen Saknas  
    Uthagen Saknas  
    Uthagen t.  
    Valborgsbacken Saknas  
    Vädersåg vädersåg  
    Värmegården gd  
    Åsen t.  
    Ängen t.  
    Örslösa by  
    Örslösa Saknas  
    Örslösa Saknas  
    Östentorp gård  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.