ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Husaby socken : Kinnefjärdings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 227 Naturnamn : 64 Bebyggelsenamn : 262 Naturnamn : 117
Husaby sn Almaren skär Saknas Saknas Almaren skär
Husaby sn Almaren skär Husaby sn Almarsviken vik
Husaby sn Almaren udde Husaby sn Arnemossen f.d. kronopark
Husaby socken Almars Skiären, se Almaren skär Husaby sn Bissgårdskällan källa
Husaby socken Almarsskären skär Husaby sn Bona utmark
Husaby sn Almarsten udde Husabolingar inbyggarbeteckning Brobergsliden lid
Husaby socken Almarsviken vik Husaby sn sn Brättefors Lilla vattenfall
Husaby sn Almassviken vik o. hamnplats Husaby sn Brättefors Stora Saknas
Husaby sn *Arne mosse skog skogsområde Alebäck Saknas Brätteforsabäcken bäck
Husaby sn Saknas Saknas Anders Elias hmd Bäckagatan privat väg
Husaby sn Birgittas källa Saknas Anders Gustaves hmd Ekelyckan äng
Husaby sn Birgittas källa Saknas Anderstorp t. Ekehagen äng
Husaby sn Birgitte källa, Sankt källa /Se Andreas torp Saknas Ekesbacke åker
Husaby sn Birgittas källa annat namn på Husaby källa /Se Annemossen Saknas Flinkabacken gärde
Husaby sn Booxe sten Arnemossen lht Flyna sankmark
Husaby sn Brattforsabäcken bäck Arnemossen lht Frälsehagen äng
Husaby sn Ekehagen hagmark Arnemossen Saknas Gammal Båk Saknas
Husaby sn *Essgärdsgata väg? Apelsby Saknas Granhagen gärden
Husaby sn /Se Frugärdet åker /Se Apelås gd Grästackorna skär
Husaby socken ?Grässtackeberget skär Apelås gd Furuhagen åker
Husaby sn Grässtackeberget skär Apelbacka gd Fägatan landsväg
Husaby sn Hedamarken skogsmark Assarsgården gd Föreriddarna stenar
Husaby sn sn Husabybäcken bäck Assarsgårdskvarn Saknas Göttorpaån å
Husaby sn Husaby källa Saknas /Se Backen lht Haggärdet gärde
Husaby sn *Husaby lid skogsmark? Backen Saknas Havsmossen mosse
Husaby sn Hörnamarkerna ägomark Bengtstorp hus Hedamarken mark
Husaby sn Jmorkälla källa? Bengtstorp Saknas Hemgärdet el. Backagärdet gärde
Husaby sn Jutebergen skär Berget hmd Hovsgärdet gärde
Husaby sn *Karskieldra källa? Husaby 8 Bissgården bebyggelse Husabybäcken bäck
Husaby sn Kattedammen göl Bissgården gd Husaby gata väg
(?)Husaby sn Kinneviken vik Bissgården gd Hästhagen gärden
Husaby sn Klosterbacken åkerbacke med borgruin /Se Björklund Saknas Hörnamarkerna mark
Husaby sn Lamparn gärde /Se Björkbacken Saknas Kakeled gärde
Husaby sn Loftarebacksskogen skogsmark Blombacken Saknas Kattedammen damm
Husaby Saknas Malegrav sandtag /Se Blombacken Saknas Kinnekulle berg
Husaby sn Maligrav terräng Blomberg säteri och ladugård Klevaåsar sandstensås med hus
Husaby sn Maregrav sandtag /Se Blomberg gods Klevsängen äng
Husaby sn Martorpabäcken bäck Blomdalen Saknas Klipporna äng
Husaby sn Martorps klev klev Bona Saknas Klosterbacken backe
Husaby sn Martorps klev klev Bonaberg t. Klostermuren ruin
Husaby sn Martorpsskogen skogsmark Brunnsbacken eller Radden småställen Knotthultsbackarna försv. t
Husaby sn Ryssgraven fornlämning Brunnsbacken Saknas Knotthultsbackarna Saknas
Husaby sn Sankt Birgitte l»ööa källa Brunnsbacken hus Knotthålsbackarna Saknas
Husaby sn Sankta Birgitta källa förr dopkälla Norrtrelje 6 Bryngelsgården bebyggelse Kropplyckorna gärde
Husaby sn Sankt Sigfrids källa Saknas Bryngelsgården gd Krusagärdet gärde
Husaby Saknas Sankt Sigfrids källa källa Bränningsled Saknas Kråkemossarna gärden
Husaby sn Sankt Sigfrids kella Saknas Bäck Saknas Kråkegärdena gärden
Husaby sn Sankt Sigfrids källa Saknas Bäck gd Kurakällan källa
Hwszaby prosteri Sankt Sigfrids källa källa Bäck bebyggelse Kuraliden lid
Husaby sn Sankt Sigfrids källa offerkälla Bäcksholm Saknas Kyrkeliden landsvägslid
Husaby sn Sankt Sigfrids källa källa Bäckstorp Saknas Källdalsliden lid
Husaby sn Sankt Sigfrids källa källa Danielsberg Saknas Lamparen gärde
Husaby sn Sigfridskällan fd offerkälla /Se Danielstorp, se Danielsberg Saknas Landbogatan väg
Husaby sn Silån å Durkebo Saknas Lasse i Berget ställe
Huseby Saknas Skaragärdet åker /Se Ekeby Saknas Lillabron landsvägsbro
Husaby sn Skälabäcken bäck Eksbacke lht Limstenskleven avsats
Husaby sn *Stenåsen gränsmärke Essgärdet, se Ässgärdet Saknas Limugnsgärdet gärde
Husaby sn *Stjälkabron, Lilla bro Evedal Saknas Loftaregärdet gärde
Husaby sn *Stjälkabron, Stora bro Flyhov Saknas Långe hage gärde
Husaby sn /Se Stjälkaskogen skogsmark Fly Lilla hmd Långes mosse mosse
Husaby sn /Se Stjälkaskogen skogsmark Fly Stora hmd Maderna markerna
Husaby sn /Se *Tvättbergen berg Fly eller Flyhof säteri och ladugård Malegrav sandtag
Husaby sn /Se Älebäcken bäck Fly el. Flyhof gd Maligrav grustäkt
Husaby sn /Se *Österäng äng? Flyhof gd Maligrav sandtag
Husaby sn /Se   Flyhofsäng lht /Se Malltorpabäcken bäck
Husaby herrg o. sn /Se   Freden Saknas Maregrav, se Malegrav sandtag
*Biskopstorp Saknas   Freden Saknas Markavägen väg
Bisgården gd   Fredriksberg Saknas Martorpsbäcken Saknas
Blomberg hg   Husaby 3 Gategården bebyggelse Mellangärdet gärde
Blomberg hg   Husaby 5 Gategården eller Assarsgården bebyggelse Myren gärde
Blomberg hg   Gategården gd Mösseliden lid
Blomberg hg   Gatestorp lht Nolgärdet gärde
Blomberg hrgd   Granhagen Saknas Nolängen Saknas
Blomberg hg   Gretahult försv. hus Ornalyckorna mark
Blomberg hg   Gustafsberg lht Prästeliden landsvägslid
Blomberg hg   Gårdhem Saknas Ramslyckebacken gärde
Blomberg hg   Götesborg Saknas Rosskällan källa
Blomberg hg   Göttrop by Rudet utmark
Bryngelsgården gd /Se   Göttorp by Räven del av mark
Essgärdet gd /Se   Göttorp by Rödjorna terräng
Essgärdet, se Ässgärdet hg   Göttorp Saknas Rödjorna skog, f.d. skiften
Flyhov gd   Halla säteri och ladugård Rödstenskleven avsats
Fly (numera Flyhov) gd   Halla gd Sandstenskleven avsats
Flyhov (Fly) hg   Halltorp Saknas Sankt Britas källa Saknas
Fly hrgd?   Halltorp Saknas Sankt Sigfrids källa vattendrag
Fly hrgd?   Halltorp t Sigfridsstenen minnessten
Flyhov hg   Halltorp eller Marka Saknas Sigfrids åkerren Saknas
Fly hrgd?   Hovsgärdet Saknas Silån Saknas
Fly hg   Hovsgärdet gd Sjölyckan gärde
Fly hg   Hulltorp Saknas Sjömarken mark
Fly hg   Husaby by Skamsstall plats
Fly hg   Husaby kyrkojord Skaravägen väg
Fly hg   Husaby Saknas Skareflon plats
Fly hg   Husaby Saknas Smilyckorna gärde
Fly hg   Husby allmänningar Saknas Snipen gärden
Flyhov gd   Husaby Gategården Saknas Stenbrottsmarken mark
Fly el. Flyhov hg /Se   Håkabacken Saknas Stjälkaskogen skog
Fly(hof) hg   Såntorp 2 Jon Nilsgården bebygelse Stjälkaskogen skog
Fly hg   Jonsatorpen, se Jon Nilsgården Saknas Storabron landsvägsbro
Fly Saknas   Kalars hmd Stubbagärdet gärde
Fly el. Flyhov herrg.   Karlebo, se Lars Persgården Saknas Sviken dalgång
Gum by /Se   Karlstorp Saknas Sörängen Saknas
Göttorp by   Husaby 7 Kartegården bebyggelse Tillfällebacken gärde
Göttorp by   Kartegården gd Torparängen gärde
Göttorp by /Se   Kjellstorp lht Trollemossaberget berg
Göttorp by /Se   Klippan lht Trollemossamarken f.d. utmark
Göttorp by /Se   Klippan Saknas Trollmossen sankmark
Halla gd   Kollängen Saknas Vadsbro - Majes-damm plats med källa
Halla Saknas   Kållängen bebyggelse Vadsbro - Majas-dammsliden landsvägslid
Halla by   Kållängen gd Vagnsbacken förr allmänning
Husaby förr kungsgård, senare biskopssäte /Se   Kållängen gd Värmslagatan väg
Husaby f. biskopssäte   Kristineberg Saknas Åkersäter gärden
Husaby f. biskopssäte   Kristinedal lht Älvebäcken bäck
Husaby kyrkby   Krusenhov, se Gretahult Saknas Essgärdets Lilläng löväng
Husaby by o. sn   Kulltorp Stora Saknas Essgärdets Storäng löväng
Husaby sn   Kulltorp bebyggelse Öjaknålle backe
Husaby by o. sn   Kulltorp by Övervägen väg
Husaby by o. sn   Kulltorp gd  
Husaby by o. sn   Hulltorp,Lilla bebyggelse  
Husaby by o. sn   Husaby 1 Kvarnegården bebyggelse  
Husaby biskopsgård   Kvarnegården gd  
Husaby by, sn   Kvarnegårdens soldatboställe, se 12 Husaby Saknas  
Husaby by, sn   Kvarnen Saknas  
Husaby by, sn   Kyrkliden lht  
Husaby by, sn   Kyrkohärberget tillbyggnad till kyrka  
Husaby by o. sn   Kållängen, se Kollängen gd  
Husaby by   Källdalen lht  
Husaby ruin, sn /Se   Källdalen Saknas  
Husaby förr kungsgård senare biskopssäte /Se   Källdalen Saknas  
Husaby sn   Källeberg Saknas  
Husaby Saknas   Källeberg Saknas  
Husaby sn   Såntorp 3 Kärragården bebyggelse  
Husaby biskopsgd   Göttorp 2 Kärregården bebyggelse  
Husaby sn   Kärrgården gd  
Husaby by   Kärret Saknas  
Husaby kyrkoby   Kärret Saknas  
Husaby sn?   Halla 2 Ladugården säteri och ladugård  
Husaby by   Göttorp 1 Lars Bengtsgården bebyggelse  
Husaby kloster kloster   Lars-Ols hmd  
Husaby kloster Saknas /Se   Såntorp 1 Lars Persgården bebyggelse  
Husabykind o. Husaby, se Bisgården gd   Lars Persgården gd  
Husaby Saknas   Lerbäck Saknas  
Husaby kvarn Saknas   Lerbäck Saknas  
Hårders säteri   Ljungsberg Saknas  
*Kebbatomten Saknas   Loftarebacken Saknas  
Kindaberg Saknas   Loftarebacken Saknas  
Kollängen gd   Lugnet Saknas  
Kollängen by   Lunda hmd  
Kollängen by   Lyckan Saknas  
Kollängen by   Länsmansgården Saknas  
Kollängen gästgivaregård   Madlaggen gd  
Kollängen Saknas   Malegrav, se Malltorp Saknas  
Kollängen gd   Malltorp, se Martorp gd  
Kollängen gd   Marieberg Saknas  
Kulltorp by   Marken, se Halltorp Saknas  
Kulltorp (numera Stora o. Lilla) gdar   Marken Saknas  
Kulltorp by   Martorp Saknas  
Kulltorp gd   Malltorp bebyggelse  
Kulltorp by   Malltorp gd  
?Kulltorp by   Malltorp gd  
?Kulltorp by   Neregården hmd  
Kulltorp by   Niklastorp lht  
Kulltorp by?   Nilsagården hmd  
Kulltorp by /Se   Norrtrelje 4 Nils Arvidsgården bebyggelse  
Kållängen, se Kollängen gd   Nils Arvidsgård gd  
Kärragården gd   Husaby 2 Nils Bengtsgården bebyggelse  
Kärragården gd   Nils Bengtsgården gd  
Kärragården gd   Husaby 4 Nils Rasegården länsmansboställe  
Lerbäck förr stuga?   Nils Rasesgården gd  
Martorp gd   Norrtrelje by  
Martorp by   Norrtrelje by  
Martorp hg /Se   Norrträlje by  
Martorp gd   Norrtrelje kyrkojord  
Martorp gd   Norrträlje Saknas  
Martorp gd   Nydal lht  
Martorp gd   Nyholm, se Lars Bengtsgården hmd  
Martorp gd   Nyholm Saknas  
Martorp gård   Nylund Saknas  
Martorp hg   Göttorp 3 Olof Jonsgården bebyggelse  
Martorp hg   Piarpsgården hmd  
Martorp hg   Prestebolet bebyggelse  
Martorp hg   Prästtorpet eller Furuhagen torp  
Martorp gd   Radden, se Brunnsbacken Saknas  
Martorp hg   Rangtorp Saknas  
Martorp gd   Rosenlund lht  
Martorp säteri   Rosenlund Saknas  
Martorp Saknas   Rödjan Saknas  
Martorp gd /Se   Rödjorna Saknas  
Martorp hg /Se   Sandtorp Saknas  
Norrträlje by   Såntorp by  
Norrtälje by   Såntorp by  
Sunträlje o. Norrträlje by   Sandtorp Saknas  
?(Norr)trälje el. (Sun)trälje by   Sandtorp Jon Nilsgården Saknas  
Norrtrelje by   Sandtorp Kärragården Saknas  
Norrträlje by   Sandtorp Snickaregården Saknas  
Norrträlje by   Sannebo Saknas  
Norrträlje by   Sonnabol bebyggelse  
Norrträlje by   Sonnabol gd  
Norrträlje by /Se   Sjudars hmd  
Trælgo Saknas   Sjättingen gd  
Sonedorp, se Såntorp by   Sjättingen gd  
Sandtorp by   Skaragatan försv. hus  
Sandtorp by   Skateled Saknas  
Sandtorp by   Norrtrelje 1 Skattegården bebyggelse  
Sandtorp gård   Skattegården gd  
?Sandtorp lg:er   Skiften, se Lars Persgården Saknas  
Sandtorp Saknas   Skiften Saknas  
?Sandtorp by   Skogen Saknas  
Sandtorp by   Skogslund Saknas  
(?)Sandtorp lhtr   Sköldsnötorp Saknas  
Sandtorp by   Skärpingen Saknas  
Sandtorp by   Skärpingen Saknas  
Sandtorp by   Smedagården Saknas  
Sandtorp by   Smedsbo lht  
Sandtorp by /Se   Smedstorp Saknas  
Sannebo gd   Såntorp 4 Snickaregården bebyggelse  
Sannebo gd   Snickarkvarnarna kvarnar  
Såntorp, se Sandtorp by   Solbacken Saknas  
»sønethørp» = Sandtorp? lg:er   Solgården Saknas  
Tralgu, se Norrträlje Saknas   Sonnabol, se Sannebo gd  
Åsgårde herrg.   Stenstorp lht  
Essgärdet säteri, förr tingsställe   Stjälkatorp Saknas  
Äskegärde Saknas   Göttorp 4 Storegården bebyggelse  
Essgärde säteri   Strömsberg Saknas  
Öja gdr   Norrtrelje 3 Stubbagården bebyggelse  
Öja gdr   Stubbagården gd  
Öja by   Norrtrelje 5 Sven Larsgården bebyggelse  
    Sånnabol, se 1 Sannebo Saknas  
    Såntorp Saknas  
    Såntorp, se 1 Sandtorp Saknas  
    Såntorps bandel, se 5 Sandtorp Saknas  
    Såntorp Jon Nilsgården,se 2Sandtorp Jon Nilsgården Saknas  
    Såntorp Kärragården, se 3 Sandtorp Kärragården Saknas  
    Såntorp Snickaregården,se 4Sandtorp Snickaregården Saknas  
    Sörgården, se Göttorp 4 Storegården Saknas  
    Norrtrelje 2 Tomten bebyggelse  
    Tomten gd  
    Göttorp 5 Tomten bebyggelse  
    Trädgårdstorp lht  
    Tufvehagen bebyggelse  
    Tuvehagen gd  
    Tuvehagen gd  
    Tåen Saknas  
    Tån lht  
    Tån hus  
    Vagnsbacke Saknas  
    Vagnsbackarna benämning för Tån  
    Vagnsbacka Saknas  
    Vagnsbacken Saknas  
    Vagnsbacken Saknas  
    Vintermossen Saknas  
    Vintermossen försv. t.  
    Värdshuset lht  
    Ässgärdet Saknas  
    Essgärdet gd  
    Essgärdet gd  
    Essgärdet gd  
    Essgärdet säteri och ladugård  
    Öja bebyggelse  
    Öja gd  
    Öja gd  
    Österäng Saknas  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.