ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kinne-Kleva socken : Kinne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 75 Naturnamn : 9 Bebyggelsenamn : 69 Naturnamn : 52
Kinne-Kleva sn Brattforsabäcken bäck Kleva sn Allmänningen Saknas
Klefva sn Dagbrottet sjö Kleva sn Annemossen f.d. kronopark
Kinne-Kleva sn Domareringen fornlämning /Se Kinne-Kleva socken sn Annemossen f.d. kronopark
Kinne-Kleva sn Friareknålen kulle? med fornlämningar /Se Limbaggar inbyggarbeteckning Brattfors Stora vattenfall
Klefva sn? *Julångaröse gränsmärke Anders Eriksgården bebyggelse Brättefors, Stora och Lilla vattenfall
Kinne-Kleva sn /Se »knwbs jordhena» ägomark? Anders Jonsgården bebyggelse Brättefors, Stora och Lilla vattenfall
(Kinne-)Kleva by *Oxavallen terräng? Annemossen, se 2-5, 8-13, 15-22 Arnemossen Saknas Brätteforsabäcken bäck
Kleva (numera Kinne-Kleva) sn Silån å Arnemossen Saknas Bykällan källa
Klefva sn Ättestupan Saknas Aspelund lht Börgesgårds klev del av Kleven
Kinne-Kleva sn   Betlehem lht Domareringen domarering
Kinne-Kleva sn   Betlehem lht Fly allmänning med damm
Klefva sn   Blomdalen lht Flyt damm
Kinne-Kleva sn   Bona försv. t. Flyt damm
Kinne-Kleva sn   Brattfors gårdar Friareknullen kulle
(Kinne-) Kleva sn   Brunnsberg lht Friareknullen kulle
Klefva sn Saknas   Charlottenberg lht Grannakallen Saknas
Kinne-Kleva sn   Charlotten berg lht Gåsakällan källa
Kinne-Kleva sn   Flygården bebyggelse Hagårds klev Saknas
Cleffua, Klefva Saknas   Fridhem lht Järpagårds tå mark
Kinne-Kleva sn   Gillesgården bebyggelse Jättekakan sten
Kinne-Kleva sn   Gröneberg bebyggelse Katrineliden lid
Klefva Saknas   Gumsegården bebyggelse Kestadbäcken bäck
Kleffva Saknas   Hagården bebyggelse Kelmentzlyckan åkerlycka
Kleffwa Saknas   Hilmedal lht Kleva kyrkojord
Kleffva Saknas   Hällastugan hus Kleva millomgärde åker
Kinne-Kleva sn   Järpagården Saknas Kleva säter hörn av sn
Kinne-Kleva sn   Karlsberg lht Klevbo åsar mark
Klefva sn   Kartegården bebyggelse Kleven rödstenstup
Klefva sn   Kerstin Börgesgården bebyggelse Klinten bergpelare
Klefva Saknas   Kleva by Klockareliden lid
Kinne-Kleva sn /Se   Kleva Saknas Knarkabron bro
Kinnekleva sn /Se   Kleva Börjesgården Saknas Korkabröta stig
Kinne-Kleva sn /Se   Klevaradden ställen Kyrkobräckan brink
Kinne sn-namn /Se   Kleva Sätter del av sn Liden allmänning
Kleva, se Kinne-Kleva sn /Se   Knarkagården bebyggelse Lillegärdena gärden
*Asswedetorp Saknas   Kohagen Saknas Murareliden backe
*Backagården gd   Kohagen lht Norrmalm kalkbrott
*Bakkægardhen förr gård   Kristinelund lht Näckagärdet gärde
*Backegård Saknas   Krokäng lht Per Månsgårds klev del av Kleven
*Backgården Saknas   Källebacken hmd Plantelandet gärde
*Backgården Saknas   ?Källeberget lht Plantelandet gärde och trädgård
*Bengtstorp försv. gd   Källstorp hus Prästafallet fall
Brattfors förr gd   Kärret Saknas Prästegårds klev del av Kleven
Brattfors förr gd   Kärret lhter Silboån å
*Hovgården sätesgård   Lars Eriksgården bebyggelse Stor Persgårds klev del av Kleven
*Hovgården Saknas   Ledsberg Saknas Säterarumpen hörn av sn
?Kinne-Kleva sn   Ledsgården bebyggelse Säterna hörn av sn
Klefva sn   Liden lht Sätragärdet odlad mark
Kleva by   Likälle lht Timsliden landsvägslid
Kleva (numera Kinne-Kleva) by   Lugnet Saknas Vallgatan körväg
(Kinne-)Kleva by   Nyberg lht Ödbogårds klev del av Kleven
(Kinne-)Kleva by   Nysäters kvarn väderkvarn Öronen del av sn
Kleva by   Norrmalm Saknas  
Klefva by   Per Månsgården bebyggelse  
Kleva by   Prestgården bebyggelse  
Kleva förr gård, nu by /Se   Sjustjärnorna arbetarbostäder  
Kleva by   Skattegården bebyggelse  
Kleva kyrkby   Skattkällebacke f.d. soldattorp  
Kinne-Kleva sn   Skrivaregården bebyggelse  
Kleva by   Skrivaretomten lht  
Kleva by   Solbacken lht  
Klefva sn   Solhem lht  
Kleva f. tingsplats, by   Solliden lht  
Kleffwe Saknas   Store-Persgården bebyggelse  
Klefva by   Sätra Saknas  
Kleva by   Vinnagården bebyggelse  
Kleva by   Värmatomten bebyggelse  
Kleva by   Västtomten handelsbod  
Klefva by   Ödbogården bebyggelse  
Kleva by      
Kleva by      
»knwbs jordhena» beb?      
Stommen f.d. gd      
*Västergården Saknas      
*Västergården Saknas      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.