ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skälvums socken : Kinnefjärdings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 74 Naturnamn : 29 Bebyggelsenamn : 78 Naturnamn : 51
Skälvum sn Allmänningen delvis odlat område Saknas Saknas Allmänningen mark
Skälvum sn Bränslen ägomark Skelfvum socken Amerika åker
Skälvum sn /Se Byskogen skogsmark Skjelfvums sn Björsliden landsvägslid
Skelfvum sn Husabybäcken bäck Alfredsro lht Bolagsgärdet gärde
Skälvum sn Högelid terräng Algotsdal lht Bredren väg
Skälvum by Kungsbacken åkerbacke Suntrelje 7 Anders Jonsgården bebyggelse Bruksängen mark
Skälvum sn Kungsbacken höjd /Se Annelund lht Bränslan skog
Skälvum sn Marstall sumpmark /Se Annelund lht Bykällan källa
Skälvum sn Marstall sankområde /Se Annero lht Bäckagärdet gärden
Skälvum sn Mon skogsmark Björkelund lht Bäckgårdskällan f.d. bykälla
Skälvum sn Silån å Björshagen lht Djurgården äng
Skälvum sn Skantabron bro Bruket bebyggelse Ekedalshalsen gärde
Skälvum sn /Se Skyfflan terräng Brunnsborg Saknas Frumaddalen dal
Skälvum sn /Se Skälfvums bäck Saknas Bränslatorp lht Göttorpsån å
Skälvum sn /Se Skälvums mo terräng Bäckeskog lht Hälsokällan, se Lundsbrunnskällan Saknas
Skälvum sn /Se Skälvums mo mo Sunträlje 4 Lilla Bäckgården bebyggelse Kungsbacka höjd
Skälvum sn /Se Skärfvums sten Saknas Suntrelje 6 Stora Bäckgården bebyggelse Kyrkestigen väg
Göttorp by Stenåsen kronopark Cederslund eller Mobacken lht Lundsbrunnskällan eller Hälsokällan mineralkälla
Häljemon gd Stenåsen kronopark Ekedal säteri och rusthåll Maderna sankmark
Kungsgården gårdar /Se *Stjälkabron, Lilla bro Fridhem lht Madgatan väg
*Kyrkogården gd *Stjälkabron, Stora bro Fridslund lht Marstall sumpmark
Lillgården gd *Stubbabron bro Frälsegården gd Modiket bäck
Lundsbrunn m:e /Se Sunträljebäcken bäck Göttorp by Märamossen mosse
Marbogården gd /Se Svartebäcken bäck Hackeborydjan torp Prästmossen åker, f.d. mosse
Marbogården hemman /Se Tranåsabacken åkerbacke Heljemon bebyggelse Rullen eller Rullagärdet Saknas
Mariedal gods /Se *Trehörningen sjö? Holmen försv. st. Sandbräckliden Saknas
Raggagården hemman /Se ?Tuttebron bro Jaquette Du Rietz Lasaretts- o Fattigförsörjn.inr. Saknas Skammorna gärde
Skälvum by Täljan terräng Jonsgården, se Sigrid Jonsgården Saknas Skantabron bro
Skälvum by, sn Tötebron bro Jonstorp bebyggelse Skantavägen väg
Skälvum by o. sn   Klastorp lht Skälvums mo skog
Skälvum by   Skelfvum 3 Kongegården rusthåll Stadigsliden landsvägslid
Skälvum by o. sn   Skelfvum 1 Kyrkogård Saknas Stengeten gärde
Skelfvum kyrkobyn   Källsholmen lht Stenåsegatan väg
Skälvum beb.   Skelfvum 6 Ledsgården rusthåll Stenåsen kronopark
Skälvum by   Lerbäck lht Stockebäcks intaga plätt mitt inuti Stenåsen
Skälvum by   Likälle bebyggelse Storebäcken bäck
Skälvum by   Lugnet lht Svartebäcken bäck
Skelfvum by o. sn   Lundsbrunn brunns- och badanstalt Topphögen kulle med stensättning
?Skälvum by   Lundsbrunn brunns- och badanstalt Tranåsabackarna åker och äng
Skälvum by   Lundsbrunn brunnsinrättning Tuttebron bro
Skälvum by   Lundsbrunn järnvägsstation Tån byallmänning
Skälvum by   Lundäng lht Tån allmänning
Skälvum by   Suntrelje 3 Marbogården bebyggelse Tälja utmark
Skälvum by   Skelfvum 5 Olof Andersgården bebyggelse Ulvadiket bäck
Skälvum by   Skelfvum 7 Raggegården bebyggelse Ulvahuvudet åker
Stommen f.d. gd   Skelfvum 1 Rättaregården bebyggelse Ulvamossarna åker, f.d. betesjord
Storgården gd   Rödjan torp Ulven åkerjord
Norrträlje by   Sandäng lht Värmaledet försv. grind
Sunträlje by   Suntrelje 1 Sigrid Jonsgården bebyggelse Västerlånggatan landsväg
Sunträlje by   Suntrelje 5 Stora Skattegården säteri, rasthåll Älebäcken bäck
?(Sun)trälje by   Skelfvum by Ängarna gärden
Sunträlje by   Skälvum Saknas  
Sunträlje by   Skogen lht  
Sunträlje by   Skogshyddan lht  
Sunträlje by /Se   Skogslund lht  
?Tjustorp gd   Stenåsen kronopark  
Trälje, se Sunträlje by   Stockebäck bebyggelse  
Ödegården gd   Skelfvum 2 Stommen bebyggelse  
Skelfvum sn?   Strömsberg l.  
Skuffuem Saknas   Stötes, se Alfredsro Saknas  
Skelfvum sn   Suntrelje by  
Skelfvum sn o. kkby.   Sunträlje Saknas  
Skelfvum sn?   Sunträlje Bäckgården Saknas  
Skälfvum Saknas   Sunträlje Jonsgården Saknas  
Skelfvum sn   Svenstorp förpantningsläg.  
Skälfvum(s) Saknas   Tjustorp rusthåll  
Göttorp by?   Tjustorpsmosse torp  
Gjöttorp(s) Saknas   Tomten bebyggelse  
Skälfvum Saknas   Skelfoum 8 Torsgården Saknas  
Skelvene Saknas   Trehörningen eller Brunnsborg, se 1 Brunnsborg Saknas  
Skelfvum Saknas   Trehörningen eller Brundsborg torp  
Skelffwem Saknas   Skefvum 4 Trulsegården rusthåll  
Swntrelga Saknas   Tån äldre namn å Torsgården  
Trælghæ Saknas   Tången bebyggelse  
    Utsikten l.  
    Hästhagen eller Utängarna l.  
    Värmagården Saknas  
    Åkersholm bebyggelse  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.