ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kinne-Vedums socken : Kinne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 45 Naturnamn : 19 Bebyggelsenamn : 201 Naturnamn : 49
Kinne-Vedum sn Alemossen delvis odlat område Veduma bligare inbyggarbeteckning Aldrågsgärdet gärde
Kinne-Vedum sn /Se Annemossen terräng Vedumabligare inbyggarbeteckning Aldrågsskogen skog
Vedum sn Arnamossen mosse Vedum sn Annemossen enebuskmark och åker
Vedum sn Baskaberget berg Anderstorp lht Barmossen skog
?(Kinne-)Vedum sn *Drottningsåsen ås Anemossen hus Baskaberget berg
?Kinne-Vedum sn Furumossen ägomark Arvidsgården, se Torstensgården Saknas Bommullsvall gärde
Kinne-Vedum sn Gasthem åkerbacke? Arvidstorp försv. hus Gammelån å
Kinne-Vedum sn Hättorna område med fornlämningar /Se Baskaberget lht Gasthem el. Gasten dunge och stenbacke
Kinne-Vedum sn Jättastenen fornlämning /Se Backa lht Gråtarudet mark
Vidhem Saknas *Knwbs jordhena Saknas Backelund lht Gubbalyckan gärde
Kinne-Vedum sn Linnelund ängsmark? Backelund lht Hallebodberget berg
Kinne-Vedum sn Nolmarken skogsmark Backen lht Hallorna del av Storskogen och sn
Vedum sn? Nyckelmossen mosse Berget lht Hättorna betesmark
Vedum sn? Rån skogsmark Berget lht Jättagårdshage hage
Kinne-Vedum sn /Se Skälabäcken bäck Blixtes, se Olov Asmundstorp Saknas Jättastenen sten
Kinne-Vedum sn /Se *Sulanerör gränsmärke? Boagärdet, Lilla bebyggelse Klockarehagen instening
Kinne-Vedum sn /Se Svartån å Boagärdet, Stora bebyggelse Kokareliden landsvägslid
Kinne-Vedum sn /Se Sällabäcken bäck Boahagen bs. Korsebacke el. Korsebackeliden landsvägslid
Vedum, se Kinne-Vedum sn Västerbroån å Boaliden lht Krokeberg berg
Gulltorp förr torp?   Boaliden lht Kungavägen väg
Hästhagen förr stuga?   Boamossen lht Kärrhagen marker
Jättedansen gård /Se   Boamossen lht Lassegårdskällan källa
Kinne-Vedum by o. sn   Brobacken lht Lundängen åker och betesmark
Kårtorp by   Brogården bebyggelse Lustigbacke berg
Kårtorp hg   Bronäs lht Långgatorna väg
Kåretorp Saknas   Broslätt lht Nilsalyckan gärde
Kårtorp hg   Brotorp lht Olaslid lid
Kårtorp hrgd?   Byslåtterna bebyggelse Oxhagen gärde
Moholm förr stuga?   Dansen, se Jättadansen Saknas Pepparmossen mark o. försv. t.
Noltorp förr torp?   Edet lht Rosskvarn åker
Stommen gd   Eliselund skollht Rån skogsås
Vedum by   Esstorp lht Sandstugan åker
Vedum by   Evedal lht Sandtorp lht, åker
Vedum by   Fika kvarn Smedsbacken eller Smedjan mark
Vedum Saknas   Flyet försv. t. Stakängen Saknas
Vedum kyrka   Fridhem lht Stenstolpabacken backe
?Vedum by   Furubacken lht Stenströmsliden lid
Vedum sn   Gallsholmen lht Stenvägen, se Kungavägen Saknas
Vedum by   Gallsholmen lht Stomshage hage
Vedum by   Gransäter lht Storskogen skogsmarker
Vedum by   Grindstugan hus Storängen el. s.k. Kungsängen äng
Vedum by   Grönelund lht Svartån å
Vedum by   Grönemossen Saknas Udden äng
Vedum by   Grönhagen lht Vedumsbron landsvägsbro
»withen» = Vedum? by   Haga lht Vedumsliderna lider
    Hagaborg lht Vedumsängen marker
    Hagen bebyggelse Vedumsån = Svartån Saknas
    Haget lht Västerbroån biflod
    Hallabod bebyggelse Ängavägen väg
    Halleberg lht  
    Hallebo Saknas  
    Hovet, se Lillegården Saknas  
    Hundhem öknamn på Ömseholm  
    Hästhagen lht  
    Högen lht  
    Höjentorp lht  
    Johannsberg lht  
    Johanneberg lht  
    Johannelund försv. hus  
    Jon Arvidsgården bebyggelse  
    Jungstorp lht  
    Jättadansen bebyggelse  
    Jättagården bebyggelse  
    Karlberg lht  
    Karlborg lht  
    Karlslund lht  
    Karlstorp lht  
    Karlstorp lht  
    Kastenhov traktnamn  
    Kastenhov gd  
    Korsebacke hmd  
    Korstorp lht  
    Kristinedal lht  
    Krokeberg Saknas  
    Krontorp lht  
    Kungsängen, se Storängen Saknas  
    Kungsängen Lilla lht  
    Kvarngården gd  
    Kvarntorp lht  
    Kvarntorp lht  
    Kårtorp by  
    Kårtorp säteri  
    Kårtorp Saknas  
    Källeberg lht  
    Kärrhagen lht  
    Kärrskogen försv t.  
    Lagatill försv. t.  
    Lagersberg lht  
    Lagersholm lht  
    Lerlycksängen, se 1 Stakängstorp Saknas  
    Lerslyckorna bebyggelse  
    Lerlycksängen, se Starkängstorp Saknas  
    Liden lht  
    Lillegården bebyggelse  
    Lindåsen lht  
    Linelund lht  
    Lineborgsliden hus  
    Lund lht  
    Långemossen hmd  
    Långgatorna Saknas  
    Lönneberg lht  
    Lövbacken lht  
    Lövholmen gd  
    Lövåsa bebyggelse  
    Marieberg lht  
    Marieholm lht  
    Marielund lht  
    Mellåsen lht  
    Moholm lht  
    Mossen lht  
    Mossen lht  
    Mosstorp Saknas  
    Motorp lht  
    Myggeberg lht  
    Myggehagen lht  
    Målaregården tomt  
    Målaregården bebyggelse  
    Målaretorp tomt  
    Målaretorp lht  
    Mästars, se Trädgårdsmästaretorp Saknas  
    Nabot lht  
    Nolebo lht  
    Nybygget lht  
    Nyckelmossen Saknas  
    Nyckelmossen lht  
    Nyckelmossen eller Mosstorp Saknas  
    Nyfika, se Fika Saknas  
    Nyholm lht  
    Nylund lht  
    Nyslätt lht  
    Nytorp bs  
    Nytorp lht  
    Olof-Assmundstorp Saknas  
    Olov Asmundstorp gd  
    Pellagården gd /Se  
    Persberg lht  
    Perstorp lht  
    Påvelsgården bebyggelse  
    Raskabacken lht  
    Riddarkullen lht  
    Riddarkullen lht  
    Rosskvarn hmd  
    Rosskvarn tullkvarn  
    Rosskvarn kvarntomt  
    Rudbäcksdal lht  
    Rudet lht  
    Rönneberg lht  
    Rönnstorp lht  
    Rönnstorp lht  
    Sandbacken lht  
    Sandbäck försv. ställe  
    Sandhem handelslht  
    Sandrödjan lht  
    Sandstugan lht  
    Sannebo, se Riddarkullen Saknas  
    Sannum lht  
    Skogsmarken lht  
    Slåttan lht  
    Slåttebråten Stora bebyggelse  
    Slåttorna lht  
    Slåttorna hmd  
    Slåttorna lht  
    Smedslyckan lht  
    Småslåttorna lht  
    Snickaretorp lht  
    Stakarud Saknas  
    Stakarudet lht  
    Stakängstorp Saknas  
    Stakängstorp eller Lerlycksängen gd  
    Stenstorp lht  
    Stenstorp lht  
    Stommen bebyggelse  
    Stommen lht  
    Stomsberg bs  
    Stomslåttorna lht  
    Storegården, se Jon Arvidsgården Saknas  
    Stormossen försv. t.  
    Strömsholm lht  
    Stutamossen lht  
    Sursåckatorp bebyggelse  
    Svedjan, se Sandbacken Saknas  
    Svinarumpes Saknas  
    Sällestorp försv. hus  
    Sörbo lht  
    Tabor lht  
    Tomten med en åker bebyggelse  
    Torpelund lht  
    Torstensgården gård  
    Trädgårdstorp lht  
    Utfarten lht  
    Vasslaberg lht  
    Saknas Saknas  
    Vedum Saknas  
    Vedum by  
    Vedumsängen lht  
    Vedumsängen lht  
    Vendelsberg lht  
    Åsabacken lht  
    Åsen lht  
    Åstorp lht  
    Ömsehom lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.