ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Holmestads socken : Kinne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 36 Naturnamn : 66 Bebyggelsenamn : 264 Naturnamn : 153
Holmestad sn /Se *Blackhalsberget berg, gränsmärke Holmestad sn Askedyn mark
Holmestad sn Blackmossen mosse Holmestads backabligare inbyggarbeteckning Askedynsliden lid
Holmestad sn Bulsebomosse mosse Abberyd bebyggelse Baståkern åker
Holmestad sn Burdesmaden ägomark Anderstorp bebyggelse Björkemossen äng
Holmistada Saknas *Bybron bro Anderstorp t. Blackaväcken väg
Holmestad sn Drågen terräng Aspelund lht Blindån bäck
Hålmesta Saknas *Ekebron bro Backelund försv. t. Blomsterhult mark, f.d. lht
Holmestada socken Eneberget berg med fornlämning /Se Backen lht Boaliden lid
Holmestad sn Fågelbron landsvägsbro Backen lht Boamarken mark
Holmestad sn Färgabäcken bäck Balsen eller Viglunda lht Bottnavägen väg
Holmestad sn *Getamo sten gränsmärke Berget lht Brokärret kärr
Holmestad sn Getamoster gränssten Berget, Lilla lht Bråtabotten mark
Holmestad sn *Getamosten gränssten Bilseryd bebyggelse Brännalyckorna gärde
Holmestad sn Gäddbäcken bäck Björkebacken lht Bybacka backar moränkullar
Holmestad sn /Se Gäddbäcken bäck Björkhulan eller Bryttje bebyggelse Dykrokavägen väg
Holmestad sn /Se Gäddebäcken Saknas Björkhulan Saknas Dykroken äng
Holmestad by Gäddbäcken bäck Björkhult försv. t. Dykärret kärr
Holmestad by Gäddbäcken bäck Björkkärret lht Dymaden äga
Holmestad by *Halerör gränsmärke Boaliden lht Ekeberget kulle
Holmestad by Hjortabalsarör stenrös /Se Boamarken lht Ekestubbakärret kärr
Holmestad by Holmestads kvarnar Boamossen lht Ekestubbekärret äng
Holmestad by Hulerör, se Hålerör gränsmärke Boaslåttan lht Ekestubben skogstrakt
Holmestad by *Hule rör gränsmärke Bodtomten lht Ekås plats
Horsmarken by Hulerör, se Hålerör gränsmärke Botorp lht Ekås gärde
Horzmark Saknas Hulterör gränsmärke Botorp lht Ekåsakällan källa
Raggegården hemman /Se Hålerör gränsmärke Brogården bebyggelse Elinsjön »bottenlös» sjö
Slåttebråten gd Hålerör gränsmärke Brogårdskärr lht Eneberget, se Ekeberget kulle
Slåttebråten tegelbr. *Häradsbron bro Broholm lht Finnafallsdråg dråg
Svenstorp gårdar Häradsvägen landsväg Bronäs lht Finnagrinnesten gränsrör
?Svenstorp by Kampeslätt, se Kämpaslätten slätt Brotorp lht Flåttabackarna backar
Svenstorp by Kapellsbäcken bäck Bränna lht Furumossen mosse
?Svenstorp by *Kattmyran myr Brännebrona bebyggelse Fågelbron landsvägsbro
?Svenstorp by Kinneskogaparken naturpark, kronopark Brännebrona Lilla eller Sandhem lht Fåglabäcken bäck
?Svenstorp by Kinnaskogen skog Bulsebodarna Saknas Färgabäcken bäck
Svenstorp by Klyftamon skogsmark Bulsebodarne bebyggelse Färgalyckan gärde och skog
Svenstorp Saknas Koflykall gränssten Burdesmad lht Föret skog
  *Koflyhall gränsmärke Burdesmad lht Gamle mjölnars vattenfall
  Kofly klinter berg Bybacka Saknas Getamosten gränsröse
  Kofly klintar terräng Bybacka by Getaryggen berg
  Krabbamossarna ägomark Bybacka kvarn kvarn Getaryggen äng
  Kulla fly sankmark Bäckæbrona lht Gillravägen väg
  Kvarnaskogen skog Drågen lht Grankärrsmosse mosse
  Kvarnsjön sjö Dymad lht Grotavägen väg
  Kämpaslätten slätt Dymad lht Gråbergs slåtta odlad mark
  Kämpaslätten, Lilla ängsmark? Ekedalen lht Gölingsrör gränsrör
  Kärret ägomark Ekelund lht Hagkroken, Store och Lille gärden
  Lillängen triangelpunkt Ekelund lht Hansa - koja plats
  Ringsbacken backe Enebacken gästgiveri, marknadsplats Hans mosse mosse
  Slagspjuthallen berg Enebacken f.d. gästgiveri Helviteskärret kärr
  *Slagspjuthallan gränsmärke Erik Persgården eller Bengt Grossgården bebyggelse Herrsjöbäcken bäck
  *Slagspjutshallen gränssten Eriksberg lht Hjortabalsrör stenrör
  *Slagspjutskallen gränsmärke Essorna lht Hjälmabotten kärr och skog
  Småslåttorna ägomark Fallet lht Hjältabergen berg
  *Spjutshalls rör gränsmärke Fridhem lht Holmestads kyrkojord Saknas
  *Stormossefjällsberget berg, gränsmärke Fridhem hus Hultamossen gärde
  Svartån å Fritorp lht Hultebergs äng mark
  Svartån, Västra å Frälsegården Saknas Hungersberg berg
  Svartån å Furulund lht Hållsdammen f.d. damm, mark
  Svartånebrona landsvägsbro Furumossen lht Hässjehulta mark
  Sågebacken ängsmark Fågelås lht Hökaberg berg
  Sällabäcken bäck Fåravadet, se Fårvallsdrågen Saknas Jättalyckorna gärden
  Varghålsberget berg Fårvallsdrågen äng Jättängen gärde
  *Vitesten el. *Getamo-stens rör gränsmärke Gatan lht Kalastall intäkt
  Västerbro landsvägsbro Grankärrsmosse lht Kapellsbrona bro
  Västerbroån å Granlund lht Kapellsbäcken bäck
  Åsen ås Grossgården, se Måns Ersgården Saknas Kavlebrona bro
    Gudmundsbodarna Saknas Kidronsbäck bäck
    Gudmundsbodarna Saknas Klyftamon kronopark
    Gudmundsbodarna bebyggelse Kortavägen väg
    Gullbrandstorp lht Kortebäck åker
    Gustavsberg lht Krabbakärret kärr
    Gustavsberg lht Krabbamossorna odlad jord och skog
    Gärdet hmd Krokabäckskärret äng
    Gökstomt, se Gökstorp Saknas Kvarnaskogen skog
    Göktorp tomt Kvarnfallsdammen äng
    Göranslund försv. t. Kvarnhagen skog
    Haga bebyggelse Kärragärdet gärde
    Hagagapet lht Kåpfly klintar gränsrör
    Hagen lht Kåpflymad mad
    Hagen lht Kåpfly mosse mosse
    Hagen lht Kärabotten åker
    Hagen lht Lapperör skog
    Hagen lht Larsagärdet gärde
    Harakrogen hus Linsänket mosse
    Haratorp lht Långemossen mosse
    Helgsandskärret lht Mellanmossen Saknas
    Hellsdal lht Momossen och Svartemossen äng
    Herrmoängen lht Mossaskogen skog
    Hjälmabotten lht Målaremarken skog
    Hobergstorp försv. ställe Märkebrosten gränsrör
    Holmestad by Märraberget berg
    Holmestads kvarnar, se 5 Horssmarken Saknas Märraberget berg
    Horsmarka Saknas Mörkakärret kärr
    Horssmarken by Nya brona plats
    Horssmarken tullkvarnar Prästakärret äng
    Horssmarken kvarntomt Rammahagen mark
    Hovforsen lht Ringkung ås
    Hultet Saknas Ringsåseslåttorna mark
    Hållsdammen lht Rydan backe
    Hökatorp bebyggelse Rydeskålgården, se Rydan backe
    Hökatorp bebyggelse Rotekulle gränsrör, backe
    Isgatorna Saknas Räven gärde
    Isgatorna lht Rönnkvistalyckan gärde
    Isgatorna och Momossen t. Rörbotten mark
    Järnbrohult lht Rörkärrsmossen äng
    Järnbrohult tomt Skebybrona bro
    Karlberg lht Skebymossen mosse
    Karlshamn försv. t. Skrämmkärrsbäcken bäck
    Katrineborg lht Skyttakärret kärr
    Kindboåsen lht Skyttamossen mosse
    Klevslätten försv. t. Slakthusmossen mosse
    Klippan lht Slemsängen äng
    Krabbatorp gd Slättebacke skogstrakt
    Krabbelund lht Slåttekärret äng
    Kristineberg lht Smibacken mark
    Kråkängen lht Spjuthall gränssten
    Kvarnmon försv. t. Spårhultsvägen väg
    Kvarnemon lht Spängsbotten mosse
    Kvarnemoskogen lht Storebotten äng
    Kyrkes hmd Storslättesten gränsrör
    Källeberg lht Stutadrågen dråg
    Källstorp försv. t. Stämmedrågen odlad mark
    Kämpaslätten Lilla bebyggelse Svartemossen, se Mo- och Svartemossen Saknas
    Kämpaslätten, Stora bebyggelse Svartån å
    Kärren Saknas Svartånebrona bron
    Kärret lht Svarvestolsmossen f.d. mosse
    Kärrret lht Sågbäcken bäck
    Kärret lht Sågebocken f.d. odlad mark
    Kärret lht Sällabron landsvägsbro
    Kärrtorp lht Sällabäcken bäck
    Lars Ravelsgården bebyggelse Sällakärret äng
    Liden lht Sörmon mark
    Liden hmd Sörmobackarna backar
    Liden lht Tormossen mosse
    Liden lht Vadmalsmoliden landsvägslid
    Lillebacken lht Vadmalsmon mark
    Lilleboars hmd Valamossen mosse
    Lillegården Saknas Vallgärdet åker och äng
    Lillegården gd Vasaliddrågen dråg
    Lillängen lht Vasen gärde
    Löfsgården bebyggelse Vedhygget äng
    Lövbacken lht Vedumsliden landsvägslid
    Malmen Saknas Värmslagärdet gärde
    Marielund bebyggelse Värmslamossen mark
    Mellanmossen lht Västerbro landsvägsbro
    Mellommossen lht Västra Ån å
    Momossen, se 1 Isgatorna Saknas Ågårdsån å
    Momossen lht Åsen ås
    Mon lht Ängen gärde
    Mon lht Äspängen äng
    Mossen lht Öna jordstycke
    Motorp hus Österbro landsvägsbro
    Myrbacken lht Östra Ån Saknas
    Myrskogen lht  
    Myrskogen lht  
    Målaretorp bebyggelse  
    Måns Ersgården eller Bengt Grossgården bebyggelse  
    Mödomen försv. hus  
    Neregården hmd  
    Noltorp lht  
    Nolåsen t.  
    Nordtorp hus  
    Nybygget lht  
    Nygatan försv, t.  
    Nyholm eller Slemsängen lht  
    Nylund lht  
    Nysäter lht  
    Nytorp försv. ställe  
    Per Olofsgården bebyggelse  
    Pettersburg lht  
    Petterslyckan lht  
    Raggegården bebyggelse  
    Raggäng lht  
    Rammahagen lht  
    Ringkung lht  
    Ringsbacken Saknas  
    Ringsborg lht  
    Ringhagen lht  
    Ringsåsen Saknas  
    Ringsåsen Sigge Saknas  
    Ringsåsen, Sigge bebyggelse  
    Ringsåsen Stora Saknas  
    Ringsåsen, Stora bebyggelse  
    Ringsåsen bebyggelse  
    Rosenbacka lht  
    Rosenhaga bebyggelse  
    Rudet lht  
    Rättaregården bebyggelse  
    Rödjan lht  
    Rödjelyckan lht  
    Rönnängen lht  
    Sandbäcken lht  
    Sandhagen hus  
    Sandtorp lht  
    Sethsborg lht  
    Siriahagen lht  
    Skogen lht  
    Skogsliden lht  
    Skogshall hus  
    Skogslund lht  
    Skogslund lht  
    Skrivaregården bebyggelse  
    Skvallerstaden hus  
    Slemsängen, se Nyholm Saknas  
    Slåttan lht  
    Slåttebrona lht  
    Slåttebråten, Lilla bebyggelse  
    Slåtterbacken lht  
    Smedebodarna Saknas  
    Smedebodarne bebyggelse  
    Smedsbacken lht  
    Smedsbo lht  
    Smedsholmen lht  
    Smedstorp bebyggelse  
    Smedstorp Lilla lht  
    Småskogen lht  
    Småslåttorna Saknas  
    Småslåttorna lht  
    Småslåttorna lht  
    Småslåttorna lht  
    Småslåttorna lht  
    Soldattorpet lht  
    Stenbacken lht  
    Stenhuggaretorp bebyggelse  
    Stenliden lht  
    Stenstaden ställen  
    Stenstorp lht  
    Stenåsen lht  
    Stockholmsbråten bebyggelse  
    Stommen Saknas  
    Stomskärret lht  
    Storegården, se Svenstorp, Stora Saknas  
    Strömsholm hus  
    Svenslund lht  
    Svenstorp Lilla bebyggelse  
    Svenstorp Stora Saknas  
    Svängen Saknas  
    Sågen vid Målaretorp Saknas  
    Sällabacken lht  
    Sörtorp lht  
    Timmerhult lht  
    Timsåsen lht  
    Timsåsen Lille lht  
    Tisslarydjan lht  
    Tolebro kvarn Saknas  
    Tolebrona bebyggelse  
    Tåssängen hus  
    Vedbygget hus  
    Vedumsliden lht  
    Vestlindskärret lht  
    Viglunda lht  
    Vinningen lht  
    Västerbro lht  
    Västerbo kvarn kvarn  
    Ågården, se 2 Gudmundsbodarna Saknas  
    Ågården bebyggelse  
    Ågårds kvarn kvarn  
    Ågårdsmarken bebyggelse  
    Ängsbo försv. t.  
    Ängsbo lht  
    Äspängen hmd  
    Österbro lht  
    Österäng lht  
    Öja lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.