ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Götene socken : Kinne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 76 Naturnamn : 11 Bebyggelsenamn : 63 Naturnamn : 38
Götene sn *Annemossebron bro Götene sn /Se Arnemossarna mark
Götene sn Arna mosse sankmark Göta (dial.-)namn Arnemossen sank skogsmark
Götene sn Arnemossen mosse Götene socken Arvidsliden landsvägslid
Götene sn /Se Bergsmad terräng Götene sn Bockavärmslan källflöde
Götene sn *Gyllingshammar ättestupa /Se Götaborna inbyggarbeteckning Backgårdsgärdet gärde
Götene sn Götene fornpark park Götene getingar inbyggarbeteckning Botten eller Götabotten mark
Götene sn Göteneån å Backelund Saknas Botten sank skogsmark, nu delvis skogslös
Götene sn Sankt Helenas källa förr offerkälla /Se Backgården gård Brinkängen terräng
Göthene, Götene Saknas Helenakällan källa? Backgården gd Brinkängen äng
Götene sn Helenas källa, Sankt fd. offerkälla /Se Bissbäcken Saknas Bränna skog
Götene sn Sankt Torstens källa martyrkälla /Se Björkelund Saknas Bränna åkermark
Giötene, Götene Saknas   Borgvik avsöndring Doktorsgatan gata
Götene sn   Botten Saknas Flåttabackarna backar
Götene sn   Bränna lägenhet Föret skog
Götene sn   Bränna Saknas Götenebron bro
Götene sn   Fågelås Saknas Götene mossar ängsmarker
Götene sn   Fogelås lägenhet Göteneån å
Götene sn   Furet lägenhet Götriksberg berg
Götene sn   Föret Saknas Höljgärdet gärde
Götheneds, Götene Saknas   Gråhelde försv. hmd Intagan slättmark
Götene sn   Gärdet Saknas Kalkehall berg
Götene sn?   Götene by Karlavägen promenadväg
Götene sn   Götene stationssamhälle Kravlan mark
Götene sn   Götene bebyggelse Motan skogstrakt
Götene sn /Se   Hagen Saknas Mullbromad lågmark
Götene sn /Se   Helde gd Pettersberg berg
Götene sn /Se   Helde gård Russlan Saknas
Götene by o. sn /Se   Heldeberg Saknas Sankt Helena källa
Götene sn /Se   Hustru Ellasgården gård Sjögateledet f.d. allmänning
Götene sn /Se   Hästhagen torp Skänkeboll gärde
Götene sn /Se   Hästhagen Saknas Slottan delvis uppodlad skogsmark
Götene sn /Se   Ingatorp Saknas Slåttan utmark
Götene sn /Se   Intagan eller Getaryggsmossen lägenhet Stockholmsvägen landsväg
Götene sn /Se   Intagan gd Svärdstöten åkermark
Götene sn /Se   Klastorp, se Gärdet Saknas Tjursgravsvägen väg
Götene sn /Se   Klockarebolet lägenhet Västerby kohagar skog
Götene sn /Se   Källemossen Saknas Älemossen mossmark
*Brennebol gård   Månstorp Saknas Österplana äng terräng
*Böle försv. torp   Månstorp gård  
Böle torp   Nils Tolsgården gård  
Götene by   Nolåsen Saknas  
?Götene sn   Olsborg Saknas  
Götene sn   Pellagården gd  
Götene by   Pellagården bebyggelse  
Götene samh.   Pellagården bebyggelse  
Götene samh.   Per Nilsgård bebyggelse  
Götene by   Prästegården gård  
Götene by   Rävalyckan Saknas  
Götene by   Skogen Saknas  
Götene by   Skräppan gårdsslätt  
Götene by   Slåttan Saknas  
Götene kyrkby   Stensholmen, se Trädeshagen Saknas  
Götene by och sn   Trädeshagen Saknas  
Götene by   Tuvan Saknas  
Götene Saknas   Värmslabacken Saknas  
Götene sn   Västerby gård  
Göthene Saknas   Västerby gd  
Götene by   Ågården gård  
Götene sn /Se   Ågården Saknas  
Götene by /Se   Åsen Saknas  
Helde gd /Se   Älemossen hmd  
Millomgården gård /Se   Ängen hmd  
?Månstorp gd   Ängen Saknas  
?Månstorp gd      
Månstorp gd?      
Månstorp gd      
Månstorp Saknas      
Månstorp gd      
Prestgård Saknas      
Stommen f.d. gd      
Västerby gd      
Vesterby by      
Västerby by      
Vesterby Saknas      
Västerby gd      
Västerby gd      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.