ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Böja socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 43 Naturnamn : 113 Bebyggelsenamn : 191 Naturnamn : 75
Böja sn /Se Backasön ö Böja sn Ambolyckan åker
Böja sn Backarumsön ö Böja sn Bergaflaget gärde
Böja sn Backarumsön ö Böja sn Brittas mosse, se Ribbings dråg Saknas
Böja sn Backerumsön ö Böjen, Böjesa inbyggarbeteckning Bråtagraven plats
Böja sn *Baklomsröret gränsmärke Annelund avs. Bråtahagen mark
Böja sn *Baklomsröret gränsmärke Backgården Saknas Böjabäcken bäck
Böja sn Baklomsöjorna öar Backgården bebyggelse Fallabäcken bäck
Böja sn Baklomsöjorna öar Bergastället äng Fjärdingskär holme
Böja sn *Baklomsön ö Bergelid lht Flyt allmänning
Böja sn *Baklomsön (*St. Baklomsöjan) ö Berghult Saknas Fägatan väg
Böja sn Bergudden udde Berghult Saknas Granhultaliden lid
Böja sn Byxestigen stig Berghult och Dansarebacken t. Gröningemossen mosse och sandjord
Böja sn Drågen terräng Bergkvists intäkt Saknas Gröningen f.d. allm. beteshage
Böja sn *Fjärdebäcks rör (Häradsstenen) gränssten Bergkvists intäkt Saknas Hagaviken vik
?Böja sn *Fjärdebäcksrör gränsmärke Britamossen Saknas Herravägen väg
Böja sn /Se Fjärdingsskär skär Brännegården Saknas Herrsjömossen mosse
Böja sn /Se Gröningemossen mosse Brännegården bebyggelse Herrsjön sjö
Böja by o. sn /Se Gubbatorp terräng Böja by Hålevik vik
Böja sn /Se Hagaviken vik Dammen Saknas Häcklefjällsberget berg
Böja sn /Se Hagudden udde Dammen Saknas Hästhagaviken vik
Böja by, socken Hallsjön sjö Dansarebacken Saknas Högelid landsvägslid
Böja by Hallsjön sjö Dansarebacken Saknas Ingela sjö damm
Böja by Hultemossen mossmark Dansarebacken, se 1 Berghult Saknas Jungfrugrund ö
Böja by Hålevik vik Drågen, se 1 Gråhallsmossen Saknas Kalvhagen mark med hasselbuskar
Böja by Håleviksudden udde Dunderatomten boplats Klintafallet berg
Böja by Häcklefjällsberget berg Däjes försv. hmd Klyftamon skog
Böja by Häradsstenen sten Ekatomten boplats Krokarna gärden
Böja by Hästhagaviken vik Eriksdamm Saknas Kroken utmark
Böja by Ingelasjö sjö Eriksdam och Kärret, Nya t. Kräftan å
Böja by Jungfrugrund holme Fallet Saknas Kräftebro bro
Böja by Klintafallet sank mark Fallet åker Kräftån å
Böja(?) by Klyftamon skog Fjärdebäck Stora Saknas Kund Ring mark i skog
?Böja by o. sn Klyftamon skog Fjärdebäck, Stora Saknas Kvigedrågen dråg
Böja by Klyftamon bergstrakt, f.d. kronoallm. Fjärdebäck bebyggelse Kölneberget berg
?Böja by Klyftamon bergsträckning Fjärdebäck, Lilla, se Motorp Saknas Laskehärsvägen väg
Böja by Klyftamon f.d. kronoallmänning Fjärdebäck, Lilla gräsgäld Lillesjön sjö
Böja Saknas *Koflyhall gränsmärke Fridhem lht Mossarna marker
Böja by Kroken ägomark Fåremoslåttan avs. Mövik vik
Böjare gd *Kräftebro bro Granhult, Lilla se 1 Snaremossen Saknas Nolegården, Gamle åkerjord
Katorp by Kräftån el. Kräftan å Granhult Nya Saknas Olleskarlalandet strand
Katorp by Kräftån å Granhult äng Penningåkrarna gärde
Katorp by? Kräftån å Granhult äng Perstensöjan ö
Stommen gd Kräftån å Granhult äng Planterehagen mark
  Kräftån å Granhult, Lilla Saknas Puken ö
  Kung Ring terräng Granhult Nya, se Vadskogsrydjan Saknas Rappekärr mark
  Kvarnamossen mosse Gråhallsmossen äng Ribbingsdråg äng
  Källemossen mosse Grönetomt äng Rudedammen damm
  Kölneberget höjd? Grönetomt Saknas Rumperyckan lid i skogsväg
  Lillsjön sjö Grönetomt Saknas Rödkärr äng
  Lillesjön sjö Grönetomt och Östra Kärr torp Rönningen mark
  Lillesjön sjö Gubbatorp Saknas Rötemossehals Saknas
  Lorthulan beteshage Gubbatorp lht Rötemossen Saknas
  Lorthålet beteshage Hansadel bebyggelse Sandlandet badstrand
  *Massatorps rör gränsmärke Hansafjärdingen bebyggelse Sjöhagen Saknas
  *Mossatorps rör gränsmärke Haragården gd Sköltalyckan åker
  Mälamossen mosse Haragården bebyggelse Smedjelyckorna lyckor
  *Märkebergs- el. Trehörningsröret gränsmärke Herrsjödrågen, se 1 Västermossen Saknas Stenahålan allmänning
  Mövik vik Hulegården Saknas Stenhagen beteshage
  Olleskarlalandet udde Hulegården bebyggelse Stomnabäck bäck
  Pers sten sten Hultamossen Saknas Svarta liderna väg
  Pers sten gränsmärke Hultemossen äng Svartmanshagen mark
  Pers sten fornlämning /Se Hårdvallsdråg, se Årevallsfloen Saknas Svinastigen väg
  *Persstensröret gränsmärke Hästhagen beteshage Sågbäcken bäck
  Pilabäcken bäck Karlslund lht Tvisteparken skog
  Prestensöjan ö Karlslund lht Tån åkerlycka
  Puken holme Katorp by Tån allmänning
  Ribbingsdråg mossmark Katorp by Vadön ö
  Råmärkesstenen gränsmärke Katorp lyckor Vallabäcken bäck
  Rötemossen mosse Katorpsmo Saknas Vinkällorna källor
  Sandlandet område Katorpsmo lht Vristulven sjö
  Skomakarn ö Klyftadrågen äng Vristulven sjö
  Spilesten sten Klyftamon del av skog Värmslavad område
  Spilesten sten Kroken lht Århultet Saknas
  Spilesten sten Kroken lht Ängarna gärden
  Spilestensröret råmärke Krokstorp lht Överholmarna, Stora och Lille holmar
  *Spiludden udde Källemossen lht  
  Stenudden udde Kärnetorp, se Kärngravamossen Saknas  
  Stomnabäcken bäck Kärngravamossen Saknas  
  Stoms lorthul beteshage Kärret Saknas  
  Storholmen holme Kärret Nya Saknas  
  *Svartåne rör gränsmärke Kärret, Nya Saknas  
  *Svartå rör gränsmärke Kärret, Nya, se 1 Eriksdamm Saknas  
  Tjärgravsmossen mossmark Kärrtorp, se 1 Tjärngravsmosse Saknas  
  Tärnön ö Kärr, Östra, se 2 Grönetomt och Östra Kärr Saknas  
  Töremossen sumpmark Köttsäter, Lilla gräsgäld  
  Vristulven sjö Ladumossen äng  
  Vristulven sjö Lekarebacken, se 1 Dansarebacken Saknas  
  Vristulven sjö Liden allmänning  
  Vristulven sjö Liderna Saknas  
  Vristulven sjö Lövkärret torp  
  Vristulven sjö Lövåsen, se 1 Rötemossehals Saknas  
  Vristulven sjö Malmlyckan, se 2 Granhult Saknas  
  Vristulven sjö Margretedråg lht  
  Vristhulven sjö Melltorp lht  
  Vristulven sjö Molyckan, se 2 Granhult Saknas  
  Vristulven sjö Mon Saknas  
  Vristulven sjö Motorp Saknas  
  Vristulven sjö Motorp, se Fjädebäck Saknas  
  Vristulven sjö Motorp bebyggelse  
  Vristulven sjö Månstorp lht  
  Vristulven sjö Nolgården, Katorp Saknas  
  Vristulven sjö Nolgården bebyggelse  
  Vristulven sjö Nolegården bebyggelse  
  Vristulven sjö Nolhagen Saknas  
  Vristulven sjö /Se Nolhagen lht  
  Vristulven sjö Noltorp lht  
  Vristulven sjö /Se Nyhemmanet Saknas  
  Vristulven sjö /Se Nyhemmanet Saknas  
  Vristulven sjö Nyhemmet, Lilla lht  
  Ålsten grund Renströmstorp Saknas  
  *Århults äng äng Renströmstorp lht  
  Överholmen, Lilla holme Ribbingsdråg och Britamossen äng  
  Överholmen, Stora holme Rikes försv. hmd  
    Rudgrens intäkt, se 1 Fallet Saknas  
    Rydgrens intäkt Saknas  
    Rättarns hmd  
    Rödakärr äng  
    Rödakärr lht  
    Rötemossehals äng  
    Rötemossen äng  
    Rötemossen äng  
    Sjöberga Saknas  
    Sjöberga t.  
    Sjöhagen äng  
    Sjöhagen lht  
    Sjömossen, Lilla eller Vallersdråg äng  
    Sjömossen, Lille el. Valdersdråg, se 1 Vallersdråg Saknas  
    Sjötorp? gd  
    Sjötorp, Lilla Saknas  
    Sjötorp, Stora Saknas  
    Sjötorp gräsgäld  
    Sjötorp, Stora gräsgäld  
    Sjöttorp, se 3, 6 Skogatorp Saknas  
    Sjöttorp, Stora, se 5 Skogatorp Saknas  
    Skogatorp Saknas  
    Skogatorp Saknas  
    Skogatorp Saknas  
    Skogshyddan lht  
    Skrämmekärret äng  
    Skyttagården Saknas  
    Skyttagården = 3 Katorp Torbjörnsgården Saknas  
    Skäfteshulan äng  
    Snaremossen Saknas  
    Snaremossen och Granhult, Lilla t.  
    Solbacken lht  
    Soldattorpet hmd  
    Soldattorpet lht  
    Stommen Saknas  
    Stommen bebyggelse  
    Storegården Saknas  
    Storegården bebyggelse  
    Stortorpet lht  
    Sumpadråg Saknas  
    Sumpadrågen Saknas  
    Svampadrågen Saknas  
    Svinemossen äng  
    Sörgården Saknas  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgårds hage lht  
    Talliden lht  
    Tjurevallshult äng  
    Tjärgravsmossen Saknas  
    Tjärngravsmosse äng  
    Torbjörnsgården, se Skyttagården Saknas  
    Torbjörnsgården bebyggelse  
    Torvan lht  
    Trädgården lht  
    Trädgården avs.  
    Tyskamossen, se 1 Tjärngravsmosse Saknas  
    Töremossen och Svampadrågen äng  
    Vadsborgsrydan, 1 Granhult Saknas  
    Vadsbergsrödjan, se Granhult Nya Saknas  
    Vadskogsrydjan med Margretedråg (el. Nya Granhult) avs  
    Vadöna Saknas  
    Vallersdråg Saknas  
    Vallersdråg, se 1 Sjömossen Lilla Saknas  
    Vardum åker  
    Vardam Saknas  
    Viknäsmossen Saknas  
    Viknäsmossen äng  
    Viksmossen lht  
    Västergården hmd  
    Västergärdet gd  
    Västermossen äng  
    Västermossen och Herrsjödrågen äng  
    Årevallsflo Saknas  
    Årevallsfloen torp  
    Årevallsfloen t.  
    Århult gräsgäld  
    Ödelyckan lht  
    Östra Kärr, se 2 Grönetomt Saknas  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.