ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Timmersdala socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 20 Naturnamn : 63 Bebyggelsenamn : 178 Naturnamn : 65
Timmersdala sn Alstigsbackarna terräng Timmersdala sn Alstigsbackarna åsar
Timmersdala sn *Blackhalsberget berg, gränsmärke Timmersdala sn Arstibacke backe
Timmersdala sn *Getamo sten gränsmärke Anders Gunnarssons äng Saknas Berget allmänning
Timmersdala sn *Hallevad Saknas Andershem Saknas Broliden lid
Timmersdala sn /Se Hallsjön sjö Annedal lht Broliden lid
Timmersdala sn *Herpe kulle gränsmärke? Annedal lht Bråttom vättne
Timmersdala sn Hulerör, se Hålerör gränsmärke Aspelund lht Busagatan »gata» eller väg
Timmersdala sn Hulerör, se Hålerör gränsmärke Backgården Saknas Danielaliden Saknas
Timmersdala sn /Se *Hulerör gränsmärke Backgården bebyggelse Fallen skogsbackar
Timmersdala sn /Se *Hule rör gränsmärke Bergatorp Saknas Furumossen f.d. mosse
*Medhilby gd *Hullerör gränsmärke Bergedal Saknas Gubbaliden lid
Stommen gd Hundekärret kärr Bergedal lht Hallamon skog
Timmersdala by Hålerör gränsmärke Bergelund avs. Hundekärret kärr och åker
Timmersdala by Hålerör gränsmärke Bergelund lht Huvudgärdet gärde
Timmersdala by Häradsvägen landsväg Boterstena lht Hållyckan åker och hage
Timmersdala by Hästasvängen ställe vid sjön Lången /Se Bredemossen Saknas Häcklefjäll berg
Timmersdala by Höghallsbergen berg Bredemosse äng Hälftenshagen mark
Timmersdala by Klintaliden ängsmark? Bronäs gd Hässlemossen mosse
Timmersdala by Klyftamon sankmark Bronäs avs. Hästasvängen ställe
Timmersdala by Klyftamon bergstrakt, f.d. kronoallmänning Brotthem Saknas Hästasvängen ställe vid Kräftåns mynning
  Klyftamon bergsträckning Bråtthem sockenallmänning Höge rydjor mark
  Klyftamon f.d. kronoallm. Bråttom hmd Högshallsbergen berg
  *Krasta bro bro Brändemosse äng Jonasalyckan mark
  *Kräftebro bro Bäckebo lht Kalkberget avsats
  Kräftån biå Bäckedalen Saknas Klintaliden landsvägslid
  Kräftån biå Bäckedalen Saknas Klockaretäppan allmänning
  Kräftån el. Kräftan å Bäckedalen Saknas Kräftån å
  Kräftån å Bäckedalen Saknas Kullåseliden landsvägslid
  Kräftån å Bäckedalen bebyggelse Kyrkeliden landsvägslid
  Kräftån å Bäcken avs. Källehagen vattningsplats
  Kräftån å, utlopp Charlottendal lht Källsmossavägen väg
  Kräftån å Dalboren bebyggelse Käringaliden lid
  Kräftån å Dalboren gd Käringaliden landsvägslid
  *Kullerör gränsmärke? Dalen Saknas Larsabacken backe
  Langen, se Lången sjö Dalen lht Liderna gärden
  Ljungen sank mark Drägerna, se 1 Huamo- och Eriksdrågarne Saknas Limugnarna kalkugnar
  *Lyde källa gränsmärke? Ekedal lht Ljungbokröken jord
  Lången sjö Eksberg lht Ljungen moss- och ljungmarker
  Lången sjö Eriksdråg Saknas Lorthålet mosse
  Lången sjö Eriksdrågarne, se 1 Huamo- och Eriksdrågarne Saknas Lången sjö
  Lången sjö Eriksdrägerna bebyggelse Lången sjö
  Lången sjö Erikslund lht Lövmossen odlad mosse
  Lången sjö Fallet ställe Missunna betesmark
  Lången sjö Fridhem lht Mobergen berg
  Lången sjö Fridhult avs. Mossagärdena gärden
  Lången sjö Fridhult lht Nyckelgärdet gärde
  Lången sjö Furumossen lht Pilagärdet åker
  Lången sjö Fyllan, se Svartånedråg Saknas Råläng mark
  Lången sjö Fyllan, se 1 Hallsjömossarne Saknas Rålängsliden landsvägslid
  Lången sjö Fårevallsdrågen äng Rålängsvägen väg
  Lången sjö Fårevallsdrågen äng Rävalyckan åker
  Lången sjö Fältväbelsgården gd Samuels holme udde
  Mobergen berg Fältväbelsgården bebyggelse Sandtaget allmänning
  Munkgårdsholme holme Granhult eller Snaremossen Saknas Skottaliden landsvägslid
  *Prästelian backe Grönegården gd Sotaliden landsvägslid
  Samhagskärret kärr Grönegården bebyggelse Sotareliden lid
  Skogsmossen mosse Gunhem lht Starakullarna mark
  *Slagspjuthallan gränsmärke Gustavsberg lht Susabäcken bäck
  Stormossefjällsberget berg, gränsmärke Gömmet del av Bäckedalen Sågarebacken landsvägslid
  Susabäcken bäck Gömmet hmd Vassegårdsåkern åker
  Timmersdala mosse mosse Hagalund, se 1 Helvitshagen Saknas Vräkefors kvarn
  *Timmersdala röret gränsmärke Hallsjökärret äng Vättnet allmänningar
  Äspekullen höjd Hallsjömossen bebyggelse Ängen mark til by
    Hallsjömossarne äng Äspekulle gruskulle
    Helvitshagen t. Ölyckorna allmänning
    Hjortemossen, se Vitemossen Saknas  
    Hornsberg Saknas  
    Horsamossen bebyggelse  
    Hårsamossen hästhage  
    Huamo- och Eriksdrågarne äng  
    Huamorås äng  
    Hälledal lht  
    Hällsjökärr, se 1 Hallsjökärret Saknas  
    Hällsjökärr Saknas  
    Hällsjömossarna Saknas  
    Hällsåsens intäkt  
    Härsemossen, se 1 Horsamossen Saknas  
    Hästhagen hmd  
    Höjen lht  
    Carlsberg ställe  
    Karlsberg lht  
    Karlsberg lht  
    Karlshaga lht  
    Klyftamon del av f.d. kornopark  
    Knölen Saknas  
    Knölen, se 1 Dalboren Saknas  
    Kullåsen hmn  
    Kullåsen gd  
    Kullåsen bebyggelse  
    Kyrketorp lht  
    Kyrkogården, se 1 Helvitshagen Saknas  
    Källeberg Saknas  
    Källeberg lht  
    Källedal lht  
    Källedrågen äng  
    Kärret äng  
    Liden lht  
    Limugnslyckan åker  
    Lindeberg lht  
    Lindero lht  
    Linnero lht  
    Lundsberg Saknas  
    Lundsberg lht  
    Lässing lht  
    Lövudden lht  
    Mariedal lht  
    Missunna äng  
    Mon lhter  
    Mossen lht  
    Munkegården gd  
    Munkegården bebyggelse  
    Målaretomten lht  
    Månsagård, se 3 Bäckedalen Saknas  
    Märtamossen Saknas  
    Märtamossen äng  
    Nabbes, se Hällsjökärr Saknas  
    Nolängen lht  
    Norrängen lht  
    Nyberg lht  
    Nyborg lht  
    Nyborg lht  
    Nydal lht  
    Nyhem lht  
    Nylund Saknas  
    Nylund lht  
    Nytorp Saknas  
    Nytorp lht  
    Postgården, se 1 Bäckedalen el. Postgården Saknas  
    Postgården del av Bäckedalen  
    Postgården, se 1 Bäckedalen Saknas  
    Rolläng backstugor  
    Råläng Saknas  
    Samhagskärret Saknas  
    Samhagskärret äng  
    Sigfridslund lht  
    Sixtensgården gd  
    Sixtensgården bebyggelse  
    Skogsbolet gd  
    Skogsbolet bebyggelse  
    Slättbomossen, se 1 Slättemossen Saknas  
    Slättemossen t  
    Slättemossen, se 1 Fårevallsdrågen Saknas  
    Snaremossen, se Granhult Saknas  
    Snaremossen, Lilla avs.  
    Snaremossen, Lilla och Svartånedråg äng  
    Solhem lht  
    Stekhult eller Stenkullekärret äng  
    Stekhult eller Stenkullekärret, se 1 Stenkullekärr Saknas  
    Stenkullekärr bebyggelse  
    Stenkullekärret, se 1 Stekhult el. Stenkullekärret Saknas  
    Stensnäs gd  
    Stensnäs bebyggelse  
    Stensnäs hagar  
    Stjärnhem lht  
    Stommen gd  
    Stommen bebyggelse  
    Stubbalyckan, se Sixtensgården Saknas  
    Stubbalyckan hmd  
    Svartånedråg Saknas  
    Svartånedråg, se 1 Snaremossen Lilla Saknas  
    Svesberg lht  
    Sågebacken Saknas  
    Sågen Saknas  
    Timmersdala by  
    Timmersdala äng  
    Timmersdala hästhage  
    Timmersdala hästhage  
    Timmersdala åkerlycka  
    Timmersdala hage  
    Tomten, se 3 Bäckedalen Saknas  
    Trädgården lht  
    Valunda handelslht  
    Vasalyvkan äng  
    Vasalyckan äng  
    Vitemossen eller Hjortemossen Saknas  
    Vitemossen äng  
    Vräkefors kvarn  
    Åsen lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.