ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Odensåkers socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 79 Naturnamn : 56 Bebyggelsenamn : 127 Naturnamn : 67
Odensåker sn Alvaramossen mosse Odensåker sn Alvars mosse mark
Odensåker sn Bomanshagen ägomark Abrahams mosse försv. ställe Aspeliden landsvägslid
Odensåker sn /Se Bråtaslätten ägomark Andersgården bebyggelse Bjursåen ås
Odensåker sn *Geteryggen bergsås Anderstorp lht Bomanshagen åker
Odensåker sn *Geteryggsröret gränsmärke, frälsehemm. Andre Nolgården bebyggelse Botagärdet gärde
Odensåker sn Grimstenen råsten /Se Aspelund lht Bråtaslätten åker
Odensåker sn Hallsjömossen mosse Bengtstorp lht Dagens äng äng
Odensåker sn Hjortamossen mosse Bjurvik lht Gottland gärde
Odensåker sn Hovaslätten ägomark Björkelund lht Holmen, se Madholmen backe
Odensåker sn *Hultröse gränsmärke Björkenstorp lht Hovaslätterna åker
Odensåker sn Humlegårdskärret kärr Bossgården bebyggelse Hyllavallarna åker
Odensåker sn Hyllebron ägomark? Buråsen lht Hyllebron landsvägsbro
Odensåker sn Hägnagrund grund Dumparebacken f.d. bebyggd plats Hyllebäcken bäck
Odensåker sn Kronehagen ägomark Dunkersberg lht Hägnagrund grund
Odensåker sn Kungabacken fornlämning /Se Ekelund lht Höge backe backe
Odensåker sn Kärret ägomark Ens mosse försv. ställe Högelid landsvägslid
Odensåker sn Mad ägomark Fridhem lht Hönsavadet skog
Odhensåkers prosteri Madholmen sank mark Fältväbelsgården, se 5 Råstad Saknas Jannekällan källa
Odensåker sn Mellbergs kärr kärr Gustavsgården bebyggelse Kokneken landsvägslid
Odensåker sn Mosakällan källa Göstasgården, se Gustavsgården Saknas Korsbacken backe
Odensåker sn *Myrebro(?) möjl. bro (el. hemman?) Hagen hmd Kosakällan källa
Odensåker sn Månsa sjö f.d. sjö? Hägnen bebyggelse Kringelimossen nu odlad mosse
Odensåker sn Nolbacken ängsmark? Hästhagen, Lilla lht Kronohagen åkrar
Odensåker sn. Näbbeskogen skog Hästhagen, Stora lht Kungabacken forntida gravhög
Odensåker sn /Se Odens grav sank mark? Jon Andersgården bebyggelse Kungaliden landsvägslid
Odensåker sn Odensjön, se Östen sjö Jonsgården bebyggelse Loppeliden landsvägslid
Odensåker sn /Se Odensjön, se Östen sjö Järpåsen lht Långängarna mark
Odensåker by o. sn /Se Onnen, se Östen sjö Karlsgården råstad Löterna mark
Odensåker by, sn /Se Osten, se Östen sjö Karlsholme lht Mad mark
Odensåker by, sn /Se Riddarekullen höjd Karlslund lht Mad mark
Odensåker sn /Se Rinnareliden terräng Karlslund avs. Mad, Stora mark
Odensåker sn /Se Risabäcken bäck Karlstorp lht Maden marker längs sjö
Odensåker sn /Se Rör, Stora fornlämning /Se Katrinedal lht Madholmen backe
Odensåker sn /Se Sjölyckan ägomark Kivenäbben gd Mellbergs kärr kärr
Odensåker sn /Se Sjöängarna sank mark Kivenäbben gd Mosakällan källa
Odensåker sn /Se Skalkamad ägomark Kivenäbben Saknas Myren marker
Odensåker sn /Se Skattegårds udde udde Kivenäbben bebyggelse Månsa sjö hage
Odensåker sn /Se Skogsängen ägomark Klockarebolet gräsgäld Kolbacken allmänning
Odensåker sn /Se Snaremossen mosse Klockareåkern Saknas Odenslyckan åker
Odensåker sn /Se Svartevadet ägomark Klyftamon del av skog Odensåkers backar backar
Odensåker sn /Se Tidan å Klåvastenen hmd Ollesgärdet gärde
Odensåker sn /Se Tittabäcken bäck Knektjorden eller Knektängen lht Riddarekullen höjd
Odensåker sn /Se Torplyckan ägomark Knektängen lht Rinnareliden lid
Odensåker sn /Se Tranemossen ägomark Komministerbostället, se 4 Råstad Saknas Risabäcken bäck
Odensåkers rättaredöme Saknas Ölebäcken bäck Korpralsgården bebyggelse Råstadkorset korsväg
Hägnen tp.? *Ön förr ö Krögaregården bebyggelse Råstadsskogen skogsmark
Kivenäbben gd /Se Ösan å Kyrkoherdebostället, se Prästebolet Saknas Rökeboslätten åker
Odensåker by, sn Östen sjö Källedal lht Rörboskogen skog
?Odensåker by o. sn Östen sjö Lars Bengtsgården bebyggelse Sjölyckan åker
Odensåker sn Östen sjö Lars Persgården, se 4 Skalkarike Per Larsgården Saknas Sjöängarna ängar
Odensåker sn Östen sjö Larstorp lht Skalkabron landsvägsbro
Odensåker sn Östen sjö Lars Torstensgården bebyggelse Skalkamad mark
Odensåker by Östen sjö Lillegården bebyggelse Skattegårds udde sandbacke
Odensåker by o sn Östen sjö Logården bebyggelse Solstenen femstenarör
?Odensåker by Östen sjö Loppes försv. hus Starrängarna mark
Odensåker by och sn Östen sjö Losshem försv. ställe Svartevadet åker
?Odensåker by   Löten hmd Sörgårds mad mark
Odensåker by   Lövhem lht Tidan å
Odensåker by /Se   Lövhyddan lht Tittabäcken bäck
Råstad by   Marieborg lht Tittafallet fall
Rör by   Marses, se Björkelund lht Tranemossen mosse
?Rör by   Mattsgården bebyggelse Trossebogärdet gärde
Rör byar   Mellangården bebyggelse Valleskär betesmark
Rör by   Mellomgården bebyggelse Åbo hage
Rör by   Nolgården bebyggelse Ölen bäck
Rör by   Nolgården bebyggelse Ösan å
Rör by   Nolgården bebyggelse Östen sjö
Rör by   Nolgården bebyggelse  
Rör by   Nolgården Lilla, se Andre Nolgården Saknas  
Rör by   Nolgården Store = 1 Rör Stora, Nolgården Saknas  
Rör, Lilla by   Nolgården, Västra, se 3 Skalkarike Jon Andersg. Saknas  
Skalkarike by   Nolgården Östra Saknas  
Skalkarike rättaredöme Saknas   Nolgärdet hmd  
Skalkarika by   Nolängen lht  
*Skalkarika kvarn Saknas   Nylund lht  
Öna gd   Näbbeskogen lht  
Ön[a] herrg.   Odensdal lht  
Ön hg.   Odensåker by  
Öna gd   Olofstorp eller Kivenäbben bebyggelse  
    Olofstorp, se 1 Kivenäbben Saknas  
    Oskarsborg lht  
    Oxhagen hmdr  
    Persbo lht  
    Per Larsgården bebyggelse  
    Prästabolet kyrkoherdeboställe  
    Prästegården Saknas  
    Prästegården, se Ödegården Saknas  
    Råstad by  
    Råstad tomt  
    Råstad bebyggelse  
    Råstad bebyggelse  
    Råtthem försv. ställe  
    Rör Lilla by  
    Rör Lilla bebyggelse  
    Rör Stora by  
    Rör Stora bebyggelse  
    Sandhem lht  
    Sjölyckes hmd  
    Skalkarike by  
    Skattegården bebyggelse  
    Skatåsen bebyggelse  
    Skogalund lht  
    Skogslund lht  
    Skogsängen lht  
    Smeds lht  
    Stakebo bebyggelse  
    Storkatorp lht  
    Stenbacken lht  
    Storslätten bebyggelse  
    Strängera hmd  
    Sturkenstorp lht  
    Svartbäcken, se 1 Svärtebäcken Saknas  
    Svartebäcken bebyggelse  
    Svärtebäcken bebyggelse  
    Svärtebäcken se Svartebäcken Saknas  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården bebyggelse  
    Timonstorp försv. hus  
    Torplyckan lht  
    Tranamossen lht  
    Tranemossen lht  
    Trossebod försv.hus  
    Törnsfors lht  
    Åbo lht  
    Ängstorp lht  
    Ödegården förr komministerboställe  
    Öna bebyggelse  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.