ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Binnebergs socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 23 Naturnamn : 29 Bebyggelsenamn : 34 Naturnamn : 21
Binneberg sn Amerika ägomark Binneberg socken Amerika mark
Binneberg sn Binnebergs mo skog Anderskärr äng Bergalyckan landsvägslid
Binneberg sn /Se Binnebergs mo mo Backgården bebyggelse Fäbodmossen mosse
Binneberg sn Binnebergs mo skog Beckes stuga Hällaskogen skog
Binneberg sn Binnebergs mo terräng Bredegården bebyggelse Hässjemossen mosse
Binneberg sn *Binnebergs mo kronopark Binneberg by Hästhöljen hölj
Bindeberg Saknas Binnebergsmo f.d. kronoallmänning Binnebergs mo ställe Klingagärdet gärde
Binneberg sn Binnebergsmo f.d. kronopark Björkebacken lht Kroken gärde
Binneberg sn Binnebergs mo Saknas Fridhem lht Mad mark
Binneberg sn Binnebergsmo kronopark /Se Gustavsberg lht Mossarna jord
Binneberg sn *Blommensångs mosse mosse Gästgivaregården bebyggelse Oxhagen utmark
Binneberg by o. sn *Borgehall berg, gränssten Gökes försv. ställe Pinka litet utmark
Binneberg sn *Fjälebrobäcken bäck, biflöde Hagastugorna lägenheter Rangaliden och Rangabacken landsvägslid och kulle
Binneberg sn /Se Galgbacken höjd Hagelyckan lht Rullebromossen mosse
Binneberg sn /Se Getaryggen ås Hagen lht Sextondelen gärde
Binneberg sn /Se Getaryggen terräng Hemskogen lht Smiakällan källa
Binneberg by o. sn Haga ägomark Hällatomten jordkula Smiebacken kulle
Binneberg by Hagalyckan ägomark Högsmossen äng Solbacken landsvägslid
Binneberg by Hällaskogen skog Karlsberg t. Stenavadet vad
Binneberg by Högsmossen mosse Kärret, se 1 Kärrtorp Saknas Tittabäcken bäck
Binneberg by o. sn *Klevraliderna terräng Kärrtorp bebyggelse Ösan å
Bredegården gd *Kärrtorpsröret gränsmärke Larstorp lht  
Stommen gd Mossarna ägomark Mossebo lht  
  *Nybroslätten terräng Mossen, se 1 Högmossen Saknas  
  *Rullebromossen sank mark, numera uppodlad Nolgården bebyggelse  
  *Stöpen kronoallmänning Nyborg lht  
  Tittabäcken bäck Pryses försv. ställe  
  *Tvinge källa gränsmärke Rullebomosse lht  
  Ösan å Stenbacken lht  
    Stommen bebyggelse  
    Sörgården bebyggelse  
    Tingshus tingshus  
    Torsberg lht  
    Öna t.  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.