ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Horns socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 60 Naturnamn : 39 Bebyggelsenamn : 181 Naturnamn : 42
Horn sn Axtorpsmossen mosse Horn sn Björkåsen skog
Horn sn Björna ängsmark Horn sn Bockakanalen bäck
Horn sn /Se Bocksbacken terräng Alfhem lht Bocken mark
Horn sn *Bokismyran myr Axtorp gd Bocksbacken kulle
Horn sn Dammarna terräng Axtorp bebyggelse Bockåsabron landsvägsbro
Horn socken Djupedalsgrottan grotta Backa hmd Grannstämmebacken plats
Horn sn Granhult triangelpunkt Backen gd Gåsatån mark
Horn by *Halerös gränsmärke Bandkällan Saknas Hornbo backar Saknas
Horn sn Hornsbackar ängsmark Banhem Saknas Horns backar grusåsar
Horn sn Höga nacken terräng Banhem lht Höge nackaberget berg
Horn sn /Se Klampamossen mosse Bengtstorp lht Klockaregatan väg
Horn sn Klyftamon skogsmark Bengtstorp Saknas Klockareholmarna marker
Horn sn Klämmabäcken bäck Berget lht Klämmebäcken bäck
Horn sn Kyrkogårdsmossen mosse Bredgården gd Kungastenen sten
?Horn by o. sn Lillån å Björklund lht Kyrkebacken grusåsen
Horn sn /Se Långekällemossen mosse Björkelund Saknas Kärret marker
Horn sn Långemossen mosse Björkåsen Saknas Laffsan åker
Horn sn Odensjön, se Östen sjö Björkåsen lht Lampeled plats vid landsväg
Horn sn Onnen, se Östen sjö Björkåsen skogstrakt Lillån å
Horn sn Osten, se Östen sjö Björkåsen lht Lundabäcken bäck
Horn sn Oxhagabacken ängsmark Björkåsen lht Mad mark
Horns Saknas Predikstolsberget berg Björkåsen lht Mad mark
Horn sn Rävakullen höjd Björkåsen lht Mårumabäcken bäck
Horn sn Samslåttan ägomark Bocksbackarna hmdr Mårmaskogen skog
Horn sn Skogsmossen mosse Bosgården gd Mårums ås Saknas
Horn sn Stöpen skog Bosgården bebyggelse Oxhagabacken kulle
Horn sn Sörhagen ägomark Bossgården, Norra bebyggelse Oxhagakanalen bäck
Horn sn Trajenbojar (Trajenborgar) förr stenlabyrinter /Se Bossgårdstorp lht Oxhagen mark
Horn sn? Trajenborgar (Trajenbojar) förr stenlabyrinter /Se Bredegården bebyggelse Rävakullen kulle
Horn sn Vättnehöljen område i å Bredegården = 8 Horn bebyggelse Samslåttan mad
Horn sn /Se Älgaråsarna terräng Bäcken åker Sikahultet Saknas
Horn sn /Se Ösan å Eneberg lht Siviabacken gruskulle
Horn sn /Se Östen sjö Eriksberg lht Smedakarlaliden lid
Horns kyrka k:a Östen sjö Eriksberg bebyggelse Sörgärdsåsen ås
*Angersthorp Saknas Östen sjö Erikstorp äng Sörhagen mark
Angersthorp Saknas /Se Östen sjö Erikstorp äng Tampan gärde
(in) angersthorp jord /Se Östen sjö Floen lht Väskebron landsvägstrumma
Axtorp gd Östen sjö Fogdegården, se Storegården Saknas Åsen grusbacke med hus
Axtorp gd Östen sjö Fridensborg lht Ösan å
Axtorp gd?   Fridhem lht Ösan å
Axtorp by /Se   Gatan Saknas Östen sjö
Horn by   Gatan försv. t. Östen sjö
Horn by o. sn   Gropen, se 5 Mårum Saknas  
?Horn by, sn   Gråbo Saknas  
Horn by   Gråbo lht  
Horn by   Hackes, se Gråbo Saknas  
Horn by   Herrgården Saknas  
Horn by och sn   Herrgården, se Bredegården Saknas  
Horn by   Hopparna Saknas  
Horn by   Horn by  
Horn by   Horn skolhusplats  
Horn by   Horn åker  
Horn ?by   Horn jordlht  
Moreem, se Mårum by   Horn jordlht  
*Murhorn, ?Mårum by   Horn Saknas  
Mårum by   Horns allmänning allmänning  
Mårum by   Horn Herregården Saknas  
Mårum by   Hornsberg lht  
Mårum by /Se   Hovmansgården gd  
Mårum gd /Se   Hovmansgården bebyggelse  
    Hultsro lht  
    Jonslund Saknas  
    Jonslund lht  
    Jonstorp lht  
    Kalslund lht  
    Karlsro avs.  
    Kliskes, se Torkilsgården Saknas  
    Klockarebolet gräsgäld  
    Klyftamon andel av f.d. kronopark  
    Knutsborgan gd  
    Knutsborgan bebyggelse  
    Kristinedal lht  
    Kristinedal lht  
    Kyrkoherdebostället, se Prästebolet Saknas  
    Källtorp tomt  
    Källåsen lht  
    Lillegården gd  
    Lillegården bebyggelse  
    Lillängen lht  
    Ljungsberg lht  
    Ljungslätt Saknas  
    Ljungslätt lht  
    Ludvigsberg lht  
    Lundal avs.  
    Lunddal Saknas  
    Lundamarken lht  
    Lunden gd  
    Lunden bebyggelse  
    Lundsberg lht  
    Lyckan lht  
    Lyckan, Lilla Saknas  
    Lyckan, Lilla, se Kristinedal Saknas  
    Maden eller Sjöängen lht  
    Madängen lht  
    Margretedråg intäkt  
    Moheden avs.  
    Mårum by  
    Mårum by  
    Mårum eller Gropen åker  
    Mårums ås allmänning  
    Nils Mattsgården gd  
    Nils Mattsgården Saknas  
    Nisagården, se Nils Mattsgården Saknas  
    Nolgården Saknas  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolgärdet hmd  
    Nolkärr skogstrakt  
    Noltorp lht  
    Noltorp lht  
    Nordtorp Saknas  
    Nylund lht  
    Olofstorp Saknas  
    Olovstorp bebyggelse  
    Olovstorp äng  
    Oskarsro lht  
    Persbo Saknas  
    Per Svensgården gd  
    Per Svensgården Saknas  
    Postgården gd  
    Postgården bebyggelse  
    Prästebolet bebyggelse  
    Prästgården Saknas  
    Prästgården, se Prästebolet Saknas  
    Pålslund lht  
    Rosbacken lht  
    Sanna lht  
    Sikahult Saknas  
    Sikahult lht  
    Sikahult lht  
    Sikahult lht  
    Sikahult lht  
    Sikahult åker  
    Sikahult lht  
    Sikahult småställen  
    Sikatomten avs.  
    Sikatorp Saknas  
    Sikatorp t.  
    Sjöängen lht  
    Skogslund lht  
    Skomakaregården Saknas  
    Skomakaregården bebyggelse  
    Skräddaregården bebyggelse  
    Skräddaregården Saknas  
    Skräddaregården bebyggelse  
    Smedslyckan Saknas  
    Smedslyckan lht  
    Solbacken lht  
    Soldattorp lht  
    Solhem lht  
    Sten Saknas  
    Sten lht  
    Storebro Saknas  
    Storegården eller Fogdegården Saknas  
    Storegården bebyggelse  
    Sven Erstorp, se 1 Erikstorp Saknas  
    Sven Erikstorp Saknas  
    Sörbacken lht  
    Sörgården gd  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgärdet hmd  
    Torkelsgården gårdar  
    Torkilsgården bebyggelse  
    Torsberg lht  
    Trekanten lht  
    Ulvåkers hållplats lht  
    Vallsbacken lht  
    Vilhelmsro lht  
    Vinterhill lht  
    Västra stambanan Saknas  
    Åbacka lht  
    Åbacka lht  
    Ågården Lille Saknas  
    Ågården Lille, se Åna Saknas  
    Ågården bebyggelse  
    Ågården Stora Saknas  
    Åkleholm lht  
    Åna bebyggelse  
    Åsen lht  
    Ängden lht  
    Ängen lht  
    Äspelund lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.