ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Flistads socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 59 Naturnamn : 37 Bebyggelsenamn : 84 Naturnamn : 25
Flistad sn /Se Björkålla strandområde Flistad sn Björkålla hage
Flistad sn Flistadhylten skogsområde? Flistad by och socken Bästen halvö
Flistad sn Flistadviken vik Albionslund lht Flistadhylten kullar med träd
Flistad socken Ginne sankmark Alfhem lht, f.d. husartorp Flistadviken vik
Flistad socken Ginne vik vik Anneborg lht Ginne uddar med lövskog
Flistad socken Hagenäs näs Aspelund hus Hagenäs strandremsa
Flistad sn Hagestadbäcken bäck Backgården, Lilla gård Hagestadbäcken bäck
Flistad sn Hornsjö, se östen sjö Backgården, Store gård Joestenen sten
Flistad sn Joestenen ägomark Djupedal jord Krokaled korsväg
Flistad sn Krokaled ägomark Fattigstugen, se Gunhem Saknas Lassäng åkermarker
Flistad sn Kung Ranes hög fornlämning /Se Finnagården gård Mössestenen stenkummel
Flistad sn Lambåsen Saknas Finnboda lht Onslunde påle vägvisare
Flistad sn Mössestenen ö Flistad säteri gård Prästadiket grävd kanal
Flistad sn Odensjön, se Östen sjö Flistad Saknas Snärvahylten höjder
Flistad sn Odensjön, se Östen sjö Fridhem hus Snärvastenen, se Joestenen Saknas
Flijstadha Saknas Onne, se Östen sjö Gunhem stuga Spängabron bro
Flistad sn Osten, se Östen sjö Gunnagården, se Länsmansgården Saknas Spängabäcken bäck
Flistad sn Piggestenen runsten? /Se Gunnarsgården, se Länsmansgården Saknas Spängavägen väg
Flistad sn Ravelshögen fornlämning /Se Gunnarstorp lht, f.d. husartorp Stensholmen halvö
Flistad sn Sjöhögen fornlämning /Se Heden, se Nolheden Saknas Uddabron bro
Flistad sn Skeppsbrobäcken bäck Herrgården, se Backgården Saknas Uddabäcken bäck
Flistad sn Snärvahylten skogsområde Holma torp Uddavägen väg
Flistad sn Spängabäcken bäck Holmängen lht Årmunnen? utlopp
Flistad sn /Se Stensholmen holme Hylten hmd Öjavägen väg
Flistad by o. sn /Se Stockerhultsmossen sank mark Johanstorp jord Östen sjö
Flistad sn /Se Stöpen kronoallmäning Karlsro lht, ej bebyggd  
Flistad by, sn Uddabäcken bäck Karlsro lht  
Flistad by o. sn Valdemarsudde udde Kulltorp lht  
Flistad sn Östen sjö Källebacken hmd  
Flistad by Östen sjö Källemosselagg äng  
Flistad krykby Östen sjö Kärreboda lht  
Flistad kyrkby Östen sjö Kärret lhter  
Flistad by Östen sjö Lugnet lht  
Flistads Saknas Östen sjö Lyckebacken lht  
»Lunda» kvarn Östen sjö Lyckgården gård  
Onslunda by Östen sjö Långebro, se Myren Saknas  
Onslunda by Östen sjö Länsmansgården gård  
Onslunda by /Se   Marieberg lht  
Onslunda by /Se   Mariedal lht  
Onslunda by /Se   Mellangården gård  
Snefrawald, se Snärva by   Melltorp lht  
?Snärva by   Myren lhter  
Snärva by   Nolgården gård  
Snärva by   Nolgården gård  
Snärva by   Nolgården gård  
Snärva by /Se   Norgärdet hmdelar  
Snärva(d) by /Se   Nolheden lht  
Snärva by /Se   Nordkullen lht  
Stommen f.d. gård   Nybygget lht  
Öghæ, se Öja by   Nytorp lht, f.d. soldattorp  
Öja by   Odenslunda Saknas  
Öja by   Odenslunda Nolgården Saknas  
Öja by   Odenslunda Sörgården Saknas  
Öja by   Onslunda (Odenslunda) by  
Öja by   Onslunda åker  
?Öja by   Onslundstorp lht  
Öja by   Petersborg lht  
Öja by   Prästgården gård  
Öja by   Ravelsgården gård  
    Ravelstorp lht  
    Sandrevlarna Saknas  
    Sjöholmen lht  
    Sjövik lht, f. sold.torp  
    Skattegården gård  
    Skogen hemmansdelar  
    Slättåkra jord  
    Smedbacken lht  
    Snärva by  
    Snärvaängen äng  
    Stenbacken lht  
    Stenshult lht  
    Stenåker lht  
    Sunnerkullen gård  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörgården, Store gård  
    Tidhem lht, f.d. sold.-torp  
    Täppan backst.  
    Västerbråten skogsmark  
    Västergården gård  
    Västergården gård  
    Öja by  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.